eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Sociální a právní

Ze sexbyznysu na trh práce

Do knihovny přibyla další publikace kolegyň z Rozkoše bez Rizika. Děkujeme!

24.09.2014 | Celý článek

Zabavení drog policií

Policie ČR vydala malý letáček Důsledně proti toxikomanii, který dává policistům návod, jak mají postupovat v případě, že u vás najdou drogy.

 

20.05.2014 | Celý článek

Táboření, bivakování a policisté

Do připravovaného tábornického čísle Dekontaminace jsme se zeptali Policie ČR na její kompetence v této oblasti.

26.02.2014 | Celý článek

Veřejné pohoršení

Co to je veřejné pohoršení z právního hlediska?

27.01.2014 | Celý článek

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Tato prezentace Jakuba Černého a Romana Hlouška z Terénního programu Brno - Sdružení Podané ruce vznikla v roce 2007 pro konferenci České asociace streetwork.

10.08.2013 | Celý článek

Kriminalita spojená s užíváním drog

Magda Šormová z TP Drop IN napsala diplomouvou práci, která se věnuje tématu tzv. zaopatřovací kriminality, tedy trestné činnosti, kterou se získávají finanční prostředky na drogy.

07.05.2013 | Celý článek

Prezentace ze Sekce HR

Zveřejňujeme prezentace ze Shromáždění sekce HR 11. 4. 2013. Najdete zde prezentaci Ilony Mňuková o problematice Úřadů práce a také Vratislavy Paličkové o ošetřování klientů v sanitce TP SANANIM.

14.04.2013 | Celý článek

Pozor na pracovní agentury

Pavlína Kubečková z plzeňské Ulice - Agentury sociální práce zpracovala důležité informace, které by měl vědět ten, kdo bude shánět práci přes pracovní agenturu.

12.04.2013 | Celý článek

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Zveřejňujeme vybranou pasáž zákona, ze které vyplývá, že policie má právo ke vstupu do budov jen v případě, že jde o živnostenskou provozovnu, nebo někoho pronásleduje.

25.01.2013 | Celý článek

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Zrušení trvalého pobytu a přehlášení na obecní nebo městský úřad je krokem, který může v komplikované situaci leccos usnadnit a řadu zúčastněných uchránit nepříjemných překvapení, třeba takové nečekané návštěvy exekutora. Zde je stručný návod, jak postupovat.

25.01.2013 | Celý článek

 

12345

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí