eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Služby

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 srdečně zve na Den otevřených dveří v pátek 18.7.2014 od 16 do 18.

07.07.2014 | Celý článek

Konference v Amsterdamu

Konference na téma Sociální inkluze, pracovní integrace a sociálního podnikání  se uskuteční 10. - 12. listopadu v Amsterodamu.

17.06.2014 | Celý článek

Konference v Berlíně

Konference o hepatitidě typu C a  užívání drog se uskuteční ve dnech 23. - 24. říjen 2014.

17.06.2014 | Celý článek

Sborník z konference Rodina a drogy

Konferenece Rodina a drogy proběhla 16. - 17. května 2013 v Praze. Zde najdete sborník z konference.

10.06.2014 | Celý článek

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Shromáždění sekce HR se koná 17. 6. 2014  10.00h - 16.00 v Centru adiktologických služeb Magdaléna o.p.s. v Benešově.

06.06.2014 | Celý článek

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. - 27. 9. 2014 v hlavním městě  Praze v Národní technické knihovně 6/2710, Praha 6 Dejvice.

 

07.05.2014 | Celý článek

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Aleš Herzog tak kolem roku 2005 se pokusil doplnit text „ Cílové skupiny pro terénní sociální práci a NZDM" sepsaný v roce 2003 Jiřím Staníčkem a Janem Syrovým.

08.04.2014 | Celý článek

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Od 20.4.-2.5. se v Praze koná studijní program nejen pro studenty ze 4zemí (ČR, Holandsko, Velká Británie, Španělsko).

26.03.2014 | Celý článek

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Text Bc. Zuzany Mačičkové, kontaktní pracovnice K-centra Cheb, který vyšel v časopise Sociální služby. 

11.03.2014 | Celý článek

Komunitní léčba v Kroměříži

Nově otevřená komunitní léčba v Psychiatrické léčebně v Kroměříži se představuje.

24.02.2014 | Celý článek

 

12345678910

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí