eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Služby

Koncepce sítě adiktologických služeb

Velké pozdvižení vyvolává Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice. Zde ji najdete.

06.02.2015 | Celý článek

Setkání platformy Závislosti komplexně

Setkání Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem se uskuteční v sobotu 10.1 2015 od 11 do 18 hodin v Brně.

13.12.2014 | Celý článek

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Platforma pro komplexní přístup k užívání drog a k závislostem se vymezuje vůči koncepci sítě adiktologických služeb.

20.11.2014 | Celý článek

Stigmatizace streetworkerů

Zajímavý výzkum studentů Fakulty sociálních věd UK. Jsou terénní pracovnicí s uživateli drog v důsledku své práce negativně stigmatizováni?

03.11.2014 | Celý článek

Odborná konference HIV infekce

Česká společnost AIDS pomoc, o.s. pořádá konferenci dne 2. 12. 2014  v Domě světla v Praze.

29.10.2014 | Celý článek

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Zkušenosti a dobrá praxe, možnosti mezinárodní spolupráce jsou témata semináře, který RVKPP pořádá 9. prosince 2014 v Praze účasti hostů z ČR, Německa, Rakouska a Velké Británie.

29.10.2014 | Celý článek

Anonymní narkomani zvou

V sobotu 25. 10. se uskuteční setkání pražské skupiny NA Naděje.

13.10.2014 | Celý článek

AT konference 2015

Příští ročník AT konference proběhne ve dnech 7. - 11. 6. 2015  na Sečské přehradě. Téma: Kolik stojí závislosti.

 

13.10.2014 | Celý článek

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Pozvánka na seminář pořádaný Agenturou pro sociální začleňování dne 10. října 2014 ve Frýdku Místku.

24.09.2014 | Celý článek

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Přinášíme bakalářskou práci Jiřího Sedláčka, věnující se kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe.

17.09.2014 | Celý článek

 

12345678910

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí