eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Služby

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Prezentace z dubnového semináře v Budapešti. 

20.05.2016 | Celý článek

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Rozkoš bez Rizika a Spolek Ulice - Agentura sociální práce pořádají konferenci 16. 6. 2016 v Praze. 

17.05.2016 | Celý článek

Kontaktní centra

Představení kontaktních center z Dekotnaminace II/2014.

24.03.2016 | Celý článek

Práva a omezení klientů TP Sananim

Práva a omezení klientů  Terénních programů z.ú. SANANIM

08.01.2016 | Celý článek

Noclehárna Michle

Informace o zimním krizovém přenocování v Praze Michli.

08.01.2016 | Celý článek

Noclehárna Vackov

Informace o zimním krizovém přenocování v Praze Malešicích.

08.01.2016 | Celý článek

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Stížnosti v Terénních programech Sananim

08.01.2016 | Celý článek

Terénní programy Sananim - základní informace

Terénní programy Sananim: Základní informace o registrované sociální službě

08.01.2016 | Celý článek

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám, která se uskuteční v pátek 26.6.2015 v sále kina Nadsklepí.

19.05.2015 | Celý článek

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Česká asociace streetwork iniciuje vznik pracovní skupiny pro nízkoprahové zaměstnávání dne 18. 6. 2015 v Praze v Cafe Therapy. Srdečně zveme

19.05.2015 | Celý článek

 

12345678910

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí