eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Partneři

Služby

Výkaznictví

Zde najdete pracovní texty k tématu výkaznictví, které vytvořila Sekce HR A.N.O.

16.05.2020 | Celý článek

Rozpis přes Vánoce 2019

Zde najdete rozpis pražských služeb přes vánoční svátky 2019/2020.

22.12.2019 | Celý článek

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

TP Drop In, TP No Biohazard Progressive a TP SANANIM navrhli, jak řešit situaci na drogovém trhu v Praze.

19.05.2019 | Celý článek

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Sekce HR připravila návrh na změny tzv. SaD. Zde přehledně ke stažení.

13.02.2018 | Celý článek

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Jana Reekers je čechoněmka, která byla na dlouhodobé stáži v TP SANANIM a nyní již řadu let pracuje v nízkoprahových službách v Kolíně nad Rýnem. Zde je její diplomová práce.

18.01.2018 | Celý článek

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Prezentace z dubnového semináře v Budapešti. 

20.05.2016 | Celý článek

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Rozkoš bez Rizika a Spolek Ulice - Agentura sociální práce pořádají konferenci 16. 6. 2016 v Praze. 

17.05.2016 | Celý článek

Kontaktní centra

Představení kontaktních center z Dekotnaminace II/2014.

24.03.2016 | Celý článek

Práva a omezení klientů TP Sananim

Práva a omezení klientů  Terénních programů z.ú. SANANIM

08.01.2016 | Celý článek

Noclehárna Michle

Informace o zimním krizovém přenocování v Praze Michli.

08.01.2016 | Celý článek

 

12345678910

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí