eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Ostatní

Individuální plánování v terénních programech

Ondřej Marek, student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, napsal bakalářskou práci, v níž se zabývá individuálním plánováním v terénních programech pro uživatele drog.

05.05.2013 | Celý článek

Vědomostní testy pro klienty

V rámci přípravy externími terénními pracovníky používám vědomostní testy, které se týkají různých sociálních, zdravotních a dalších témat. Třeba se mohou někomu hodit

17.01.2013 | Celý článek

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace!

Milí čtenáři, chcete aby časopis Dekontaminace byl ještě lepší? Vyplňte a zašlete nám zpětnovazebný dotazník. Vrátíte nám tak energii a práci, kterou dáváme do přípravy časopisu. Děkujeme!

08.01.2013 | Celý článek

Sociální práce s lidmi se závislostí

Na webu časopisu Sociální práce/Sociálna práca najdete v archivu zajímavé číslo tohoto časopisu věnované harm reduction. Vyšlo v roce 2007. Najdete tu rozhovory např. s Romanem Hlouškem a Jiřím Valnohou ze Sdružení Podané ruce, nebo s Jaroslavem Žákem z třebíčské Charity.

28.12.2012 | Celý článek

Komunikace uživatelů drog a terénních pracovníků

Autor: Sdružení Podané ruce, o.s.  

12.11.2012 | Celý článek

Pracovní motivace v sociálních službách

Autor: Sdružení Podané ruce, o.s.

12.11.2012 | Celý článek

Braunka je jen jedna

Braunka - mezi uživateli drog jednoznačně nejrozšířenější a nejoblíbenější injekční stříkačka. V Dekontaminaci II/2012 vyšla malá reportáž z továrny firmy B.Braun, kde se tyto stříkačky vyrábí. V článku najdete něco z historie  firmy, přiblížení procesu výroby a nějaká fakta o stříkačkách samotných. Továrnu navštívil a text sepsal Aleš Termer z TP SANANIM.

03.10.2012 | Celý článek

Jak funguje aplikační místnost?

Jana Reekers, studentka sociální práce z německého Kolína nad Rýnem, byla v ČR na půlroční stáži v rámci programu Erasmus, a to v Terénních programech Sananim. Jana v rámci své diplomové práce porovnávala nízkoprahové drogové služby v  Praze a Kolíně nad Rýnem. Přinášíme její rozhovor s Thoralfem Wedigem, vedoucím jedné ze dvou aplikačních místností (alias šleháren), který v rámci své diplomky udělala.

03.08.2012 | Celý článek

Letní škola HR proběhla úspěšně

Na přelomu května a června proběhla 5. ročník Letní školy Harm Reduction, pořádaná občanským sdruženým Sananim v Měchenicích u Prahy. Akce je určena především pracovníkům terénních programů a kontaktních center pro uživatele drog. Letos se jí zúčastnilo 60 pracovníků, kterým přednášelo 15 lektorů.  

 

26.06.2012 | Celý článek

Historie opiátů

Vyšlo v Dekontaminaci - 2/2010

 

Botanicky pocházejí z máku. Nejvýznamnějšími zástupci jsou opium, morfin, heroin, kodein.Pocházejí hlavně z balkánských zemí (Turecko, Bulharsko), ze zemí Blízkého a Středního východu (Persie, Libanon, Afghánistán), z Dálného východu (Indie, Pákistán, Čína), ze zemí zlatého trojúhelníku (Barma, Laos a Thajsko) a dále z Mexika a Kolumbie.

 

09.02.2012 | Celý článek

 

123456789

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí