eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Partneři

Ostatní

Kde se v Praze osprchovat?

Přehled sprch v Praze. Otevírací doba, ceníky a další služby.

 

Aktualizováno 4/2017.

29.08.2017 | Celý článek

Kosmetika

Článek Olgy Hankové vyšel v Deko IV/2015 Lidské tělo.

12.04.2016 | Celý článek

Psí život - Petardy

Článek Hany Laurentové vyšel v Deko IV/2015 Lidské tělo.

12.04.2016 | Celý článek

Rozhovor s Veterináři bez hranic

Veterináři bez hranic očkovali a dělali zdravotní prohlídky psů ve spolupráci s TP Drop In a SANANIM. Požádali jsme je o rozhovor.

12.06.2014 | Celý článek

Kontakty v Dekontaminaci

Pokud se Vaše zařízení nenachází na straně s kontakty v časopise Dekontaminace, můžete si zde stáhnout a vyrobit kontaktní přelepky.

24.04.2014 | Celý článek

Konference o žloutence typu C

22. a 23. října se v Berlíně koná konference o hepatitidě typu C, včetně role Harm Reduction v boji s touto nemocí.

31.03.2014 | Celý článek

Redakční plán Dekontaminace 2014

Jaká tématická čísla máme v plánu vydat? A je možné do Dekontaminace přispět?

22.03.2014 | Celý článek

Ochrana osobních údajů

Jaroslav Žák z K-centra Charity Třebíč již v roce 2002 poskytl službám své zjištování ohledně povinnosti informovat rodiče nezletilých klientů o kontaktu nízkoprahových služeb s nimi.

06.03.2014 | Celý článek

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace

Milí čtenáři, chcete aby časopis Dekontaminace byl lepší? Vyplňte a zašlete nám zpětnovazebný dotazník. Vrátíte nám tak energii a práci, kterou dáváme do přípravy časopisu. Děkujeme!

 

30.01.2014 | Celý článek

Smysl v práci pracovníků terénních programů

Autor: Společnost Podané ruce, o.p.s.


Roman Porč, student Masarykovy univerzity v Brně, napsal diplomovou práci na téma Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog.

 

29.01.2014 | Celý článek

 

123456789

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí