eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace

Ochrana osobních údajů

Redakční plán Dekontaminace 2014

Konference o žloutence typu C

Kontakty v Dekontaminaci

Rozhovor s Veterináři bez hranic

Kosmetika

Psí život - Petardy

Kde se v Praze osprchovat?

Smysl v práci pracovníků terénních programů

Jak jsem se dostal k heroinu a cesta zpět do života

Slabá místa nízkoprahových programů

Konference Patologické hráčství

Evropská konference o terénní práci

NZDM a drogy

Práce s výchovnou situací

Kulatý stůl Patologické hráčství

Politika, drogy a lidé bez přístřeší

Očkování psů lidí bez domova zdarma!

Kolik stojí péče o psa?

Individuální plánování v terénních programech

Vědomostní testy pro klienty

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace!

Sociální práce s lidmi se závislostí

Pracovní motivace v sociálních službách

Komunikace uživatelů drog a terénních pracovníků

Braunka je jen jedna

Jak funguje aplikační místnost?

Letní škola HR proběhla úspěšně

Klíšťata - jak s nimi zatočit

Mák setý

Opiáty v ČR aneb Od Braunu k Subutexu

Historie opiátů

Psí sex alias krytí

Dekontaminace II/2011

Ze života

Tetování

Vaše příběhy - cesta ven

Přišli jsme o syna

Letní škola harm reduction 2011 měla úspěch!

Psí život - co může chytit pes?

Píše ti máma

Dohoda s uživatelem služby

Letní škola Harm Reduction 2011

Dotazníček spokojenosti

Co dělat když najdu psa...

Jak krmit psa

Jací byli XTP

Zvládnout dorazit včas do práce

Odčervení a vakcinace

Ostře sledovaný abstinent 2

Dekontaminace - časopis pro uživatele drog

Když moje dítě bere...

Prevence v rodině

Práce s agresí - malé postřehy z kurzu

Dekontaminace - 2007 - Subutex

Dekontaminace - I/2008 - Práce

Dekontaminace - II/2008 - Subuxone

Dekontaminace - III/2008 - Harm Reduction

Dekontaminace - IV/2008 - Bytová kultura

Dekontaminace - I/2009 - Žloutenky

Dekontaminace - II/2009 - Ženy

Dekontaminace - III/2009 - Streetwork

Dekontaminace - IV/2009 - Vězení

Dekontaminace - I/2010 - Sex

Dekontaminace - II/2010 - Opiáty

Dekontaminace - III/2010 - Toxická psychóza

Dekontaminace - IV/2010 - Parties

Dekontaminace - I/2011 - Smrt

Hazardní hraní

PF 2011

Inzerát na pozici terénního pracovníka

Recept na výrobu perníku

Příběh obyčejného člověka

Podzimní škola HR

Muži, ženy, drogy a sex

Portál od 1.9. 2010 oficiálně spuštěn!

Konec dlouhé historie velké lásky

Klára

Jak vychovávat psa

Chutě na jedy

Exterňákem a člověkem bejt nepřestanu

Devět měsíců v životě ženy (a muže)

William Burroughs – šedý přízrak undergroundu

Věřím, že narkoman je také člověk...

Partneři

Konec dlouhé historie velké lásky

28.08.2010 | Sekce: Ostatní

Vyšlo v Dekontaminaci - Prosinec 2004

 

Zajímavý rozhovor s odborníkem na drogy doktorem Kamilem Kalinou o substituční terapii Subutexem, o abstinování, o detoxech, o Romech v léčbě, o epileptických záchvatech a jiných tématech.

 

CADAS (tedy Centrum ambulantní detoxifikace a substituce) bylo otevřeno v roce 2003 v Praze jako další ze zařízení o.s.SANANIM. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc. zde pracuje jako lékař a psychiatr.


Představte prosím pro začátek vaše zařízení...

V CADASu - narozdíl od jiných substitučních center - nepracujeme s methadonem, ale výhradně se Subutexem. Našim klientům poskytujeme komplexní péči. To znamená nejen recept, ale taky psychosociální intervence, poradenství, psychoterapie, sociální práce. Subutex předepisujeme k substituci a ambulantní detoxifikaci. Mezi tím někdy není úplně ostrá hranice. Omezujeme to časovým horizontem jednoho roku.


To platí pro všechny klienty?

No tak po roce by klient v ambulantní detoxifikaci mohl bejt oddetoxifikovanej.

 

A když se klient ani po roce neobejde bez Subutexu?

Radíme se s ním, co dál. Pokud možno ještě dřív, než ten rok doběhne. Pokud to opravdu bez Subutexu nezvládne, tak se snažíme, aby přešel do jiného substitučního programu.

 

Odcházej od vás klienti třeba do komunit, nebo do klasických léčeben?

Určitě. Ale trendem je spíš Denní stacionář v Holešovicích. Teď se zabýváme klienty, kteří nastoupili před rokem a stále ještě neskončili (CADAS má za sebou první rok fungování). I my se musíme naučit ukončovat náš vztah s klientem. Anebo ho natahovat...?


Na kolik dní dáváte recepty?

Dáváme recept na týden, později na 14 dní, později na delší dobu. Ale ne každý klient zvládá normální režim - tj. dostat recept, vyzvednout v lékárně, zaplatit a využívat podle předpisu. Takže pokud není schopen mít u sebe více než jednu denní dávku, aniž by si ji píchnul, nebo prodal, tak si ho samozřejmě zveme sem. Třeba každý den, aby to užil tady na místě. Je to výjimečné opatření, ale snažíme se o různé typy režimů podle toho, čeho je klient v danou chvíli nejvíce schopen. Vždycky hledáme nějakou odpověď na aktuální klientovy schopnosti, respektive neschopnosti, abychom ho nemuseli hned z programu vyřazovat.

 

Jak moc neschopný musí klient být, abyste ho vyloučili z programu?

Když dlouhodobě vidíme, že klient nespolupracuje, že to prostě nemá cenu, tak uvažujeme o tom, že se s ním rozloučíme. Ale myslím si, že k takovým případům nedochází.

 

Vyhodíte klienta, když poruší pravidla terapeutické smlouvy?

Zásadní jsou pravidla, kterým se v Sananimu říká kardinální. To znamená nemanipulovat zde s drogami, nechovat se násilně, nebo poškozovat věci a zařízení. To se týká vlastně celý budovy, protože jsme hosty Studentského zdravotního ústavu. Kdyby tady někdo dělal velkej bugr na chodbách, ohrožoval by tím celý program. A jinak o těch méně kardinálních pravidlech se vždycky snažíme spíš s klientem hovořit, než je nějak nastavit a setnout v momentu, kdy je člověk překročí. Komplexní léčba znamená jít s člověkem, připojit se k němu tam, kde je, a vést ho někam. A taky provázet ho úskalími, který mu můžou ty pravidla léčby naskytnout.

 

Měl by se klient pokusit o abstinenční léčbu, než jde do substituce?

To se týká metadonu, na Subutex není žádné takové pravidlo. Zejména tam, kde se jedná o uživatele, který má evidentně problémy s opiáty, ale ještě není v úplným propadáku, tak tam včasný nasazení Subutexu dokonce může mnoho marných pokusů o abstinenční léčbu usnadnit. Člověk se nějak stabilizuje, zachrání si, co se zachránit dá - školu, práci, vztahy, peníze. A pak může najet na ambulantní detoxifikační schéma a snížit to na nulu během tří měsíců. Anebo zkusit Denní stacionář nebo nějakou individuálku a žádný neúspěšný pokus o léčbu vlastně nemusí absolvovat. Nepožadujeme, aby člověk formálně měl za sebou neúspěšný pokus o léčbu, ale rádi ho vedeme někam, kde na to může navázat úspěšný pokus.

 

Vyžadujete po klientech, aby začali pracovat nebo se vrátili do školy?

 Dost dbáme na to, aby si naši klienti normalizovali život. Po nějakém čase už prakticky všichni ty lidi pracujou anebo si aspoň práci intenzivně sháněj a snaží se. Žijou normálně. Myslím si, že je to jedna z těch méně kardinálních, ale dost důsledně dodržovanejch podmínek.


V čem je vyabstinování ze Subutexu náročnější než vyabstinování z heroinu?

Je to delší, je to komplikovaný, hůř se to snáší a žádný zázračný pilule na to nejsou. Příznaky z vysazení Subutexu jsou sice co do intenzity možná méně citelné, méně intenzivní, než po heroinu, ale šíleně dlouho se táhnou a jsou takový nevypočitatelný, protože choděj ve vlnách. Chvíli je fajn, člověku je už úplně dobře a pak ho to zastihne nejméně připraveného.

 

Počítá se s tím na detoxu před nástupem do komunity nebo léčebny?

Než si na to kolegové z detoxifikačních jednotek zvykli, přicházela ta nejméně vhodná chvíle často až v komunitě, nebo v jiný formě léčby vedoucí k abstinenci. Samozřejmě to bylo příšerný a ty lidi odcházeli.

 

Kolik dní by měl tedy klient strávit na detoxifikačním oddělení, aby měl jistotu, že ho v komunitě nepřekvapí absťák?

Tak deset nebo čtrnáct dní. Ale ani pak nikdo nemůže zaručit, že už je úplně vyhráno. Jestli to nepřijde třeba ještě za delší dobu spíš v podobě takzvanýho flashbacku, což se taky může stát. Tam už se pak těžko rozlišuje mezi návratem abstinenčních příznaků, který ještě patří k detoxifikační periodě, a oním flashbackem. Ale prostě se to stává. A stává se to samozřejmě daleko častěji na Subutexu než na heroinu. A přestože to není tak intenzivní, tak to lidi zaskočí a oni hrozně znejistí, zpanikaří, často odcházejí z léčby. Teď se to už tolik nestává, ale zezačátku ano. Tehdy se vlastně všichni, jak uživatelé tak pracovníci těch zařízení, učili se Subutexem pracovat. V terapeutických komunitách taky nevěděli, že jim tam může přijít nedodetoxifikovanej člověk. Samozřejmě pak byli všichni překvapený, co se to děje. No a místo, aby toho člověka uklidnili tim „ano, ano, nic se neděje, to přejde druhej den, třetí den, tak holt to prostě ňák vydržíš", tak ho vyplašili ještě víc a klient odešel v panice. Ale myslím, že teď už by se to stát nemělo.

 

A jaká jsou úskalí ambulantního detoxu?

Pozvolnej pokles dávek se líp snáší, i když jsou samozřejmě možný i krátkodobý detoxifikační schémata. Ale většinou je potřeba aspoň ty tři měsíce. Často se stává, že klient chce strašně rychle snížit, a tak zvolíme strmější průběh snižování. Ale pak se musíme třeba někdy vracet. A to zas klient psychologicky těžko snáší a řiká: „Já už sem byl..., a teď zase tohle... a ono se to furt tak..." Někdy používám takovou metaforu, že průběh ambulantní detoxifikace je jako svah, po kterém by ani sáňky nejely samospádem.

 

A co klienti, kteří vysnižují, ale pak nedokáží fungovat bez té minimální dávky?

S tím je těžký si vědět rady. Ta poslední tabletka má opravdu jenom symbolickej význam, po farmakologický stránce nemůže v mozku nijak působit. Ale klient se jí prostě drží. Třeba několik měsíců a nemá vůbec chuť se od ní odlepit. Někdy se dokonce ještě vrátí k trošku vyšší dávce. Má strašnej strach se jí zřeknout a pokud se nechá moc násilně přemluvit, tak potom vyprodukuje tak silný příznaky z vysazení, jako kdyby vysazoval z veliký dávky. Začne mu bejt hrozně špatně a přijde si říct zpátky o tu tabletku, nebo i o vyšší dávku. Ty koncovky jsou někdy svízelný.


Jak v tom své klienty můžete podpořit?

Psychologickou podporou. Poradenstvím, psychoterapií, někdy farmakologicky - můžou pomoci třeba antidepresiva. Nebo to můžou udělat sami - nehrnout se do těch prudkejch svahů, aby si něco dokazovali. Ale zase aby se tak šíleně nebáli toho rozloučení, zamávání poslední tabletce. Zamávání dlouhé historii velké lásky. Jednou to skončí.

 

Máte tady nějaké romské klienty?

Romů je tady pár, ale my to nerozlišujeme - klient jako klient. Bílí tady jsou, Romové tady jsou, černoši taky.

 

Ptám se proto, že většina romských klientů Terénních programů bere heroin.

Hele, já na to nevěřím ... Rom - nerom ... tady už ne. Je to určitý specifikum, třeba při doprovodnejch intervencích. Třeba zapojit do terapie rodinu jde u Romů asi daleko snáz, je to často i potřebnější. A myslím si, že možná v terénu má specifickej program pro Romy nějaký smysl, ale tady už ne. Nevěřím na romský instituce. Jde spíš o nový přístup.

 

Taky drtivá většina našich rusky mluvících klientů zůstává u heroinu.

Rus tady byl tuším jeden, nebo to byl Ukrajinec ...

 

Poškozuje Subutex žíly více než heroin?

Poškozuje je víc než heroin. Moc se neví proč, ale je to tak. Pravděpodobně je to tím, že má zároveň ten antagonistickej efekt. Z Holandska máme nějaký zprávy, jak blbě dopadaj nitrožilní uživatelé.

 

Máte nějaké praktické rady pro ty, kteří si Subutex shánějí načerno, chtěli by přestat brát jehlou, ale ono jim to nějak nejde?

 Jestli se vám to nebude zdát absurdní, tak řešení by bylo, aby to odlepili od sebe. Aby si píchli fyziologickej roztok. Ten koupěj v lékárně - litr za 50 korun a na žíly je to zdravější, než Subutex i heroin, protože je to neutrální. A k tomu si vycucat ten Subáč.

 

Existují studie, které porovnávají účinek Subutexu podaného nitrožilně a pod jazyk?

Máme nějaké okrajové zprávy, výzkum ne, to nejde. To by musela být kontrolní skupina klientů, která by si to píchala. Ale teoreticky by v tom neměl být velký rozdíl, ani v čase. Fakt je ten, že Subutex vydrží ještě dýl než těch 12 hodin. Princip substituce, ať už Metadonu nebo Subutexu je, že těch 24 hodin přetrvává. A Subutex má ještě tu výhodu, že je v tabletkách, takže si klient může denní dávku rozložit. Vezme si část ráno a pak pro něj může bejt nějaká problematická doba odpoledne, vpodvečer a má ještě k dispozici třeba půlku denní dávky. Ve hře je taky individuální citlivost. Některý lidi to tak evidentně potřebujou. Večer to na ně přijde. Nevím, jestli je to čas, kdy se před tím probouzeli a vyráželi na lov, ale jsou rádi, že prostě mají tu odpolední nebo podvečerní dávku na předpis.


A co na víc dnů, když klient chodí pro každodenní výdej Subutexu, jak je to na víkend?.

Na víkend to musí dostat najednou. Když to baští všechno najednou, tak to je jeho osud, s tím my nemůžeme nic dělat. Jsou taky lidi, který si nepíchaj, ale když toho maj víc, tak se prostě neudržej a sežerou třeba tejdenní dávku za dva nebo za tři dny.

 

Jak jim potom je?

Samozřejmě z toho nic nemaj, nebo nic moc. Takže jim je nějak, ale ten Subutex nemá příliš velký vlastní pozitivní účinky, že by ladil do velkýho blažena, nebo do něčeho takovýho. Dělá to, co má dobrej lék dělat. Podobně jako dobrý antidepresivum nezlepšuje náladu, ale uřízne depresi a nechá člověka, aby byl normální a měl radost tehdy, když je důvod k radosti a byl smutnej, když je důvod bejt smutnej. Řada pacientů je s tím děsně nespokojená, protože nejsou prostě adaptovaný na tu každodenní lidskost. Třeba v podzimní den říkaj „No todle je život? Jak já k tomu přídu?" No ale to je normál, že? Pak zas zasvitne sluníčko a hned je líp. Nový antidepresiva uměj odstřihnout ten chorobnej smysl a nechat člověka jeho normálním náladám. Pak je potřeba psychoterapie, aby ho naučila s tou normalitou zacházet.

Se Subutexem je to trošku podobný. Neudělá absolutní euforii, nefunguje jako heroin - vzdálení od věcí, od problémů, úleva od utrpení tělesného, duševního, já nevím jakého. Uleví v tom smyslu, že člověku není špatně fyzicky z vysazování a mírně zklidní. Ale malinko na ty emoce působí. Ne tak, aby to bylo hned do začátku pro člověka patrný, naopak. Ten člověk si užívá, když si nemusí shánět drogy, může žít normálně a je mu relativně fajn. Když chce, tak se mu může změnit život, ale za cenu toho, že bere ty pilule. A teď jsou dva druhy lidí: jedni říkaj: „Ale já přece žiju normálně a přece si to nebudu bourat tím, že budu zkoušet zřeknout se těch pilulí." Pokud jim nedojde, že žijou normálně za cenu tý denní dávky, tak jsou bez motivace. Motivovat je pro psychoterapii nebo další léčbu je těžší, než když berou heroin. Protože je fakt nic netrápí. Můžou žít normálním životem bez jakejchkoliv potíží, pokud si daj každej den do pusy tabletku za stovku ... A pak jsou lidi, který říkaj: „A mě to vadí. Já žiju sice normálně, ale musím přitom brát ty pilule. Tak já udělám něco pro to, abych je brát nemusel."

 

Mělo by být chození na skupiny nebo individuální poradenství pro klienty substituční léčby povinné?

No, ne zrovna povinné, ale rozhodně by mělo být podávání Subutexu s doprovodnou psychoterapií a sociálnim poradenstvím spojeno a mělo by být velmi intenzivně doporučováno. Zdráhal bych se slova povinný, tak o fousek níž, než povinný, ale běda, běda! Trošku i vymáhat, možná.

 

A co klienti, kterým Subutex předepisuje třeba obvodní lékař?

Měli by ještě někam chodit, aspoň na poradenství. Měli by.

 

Víte o nějakých případech úmrtí na Subutex?

Nebezpečná může být kombinace Subutexu s metadonem nebo heroinem. Ale opravdu děsný, těžce zvladatelný stavy jsou při kombinaci Subutex a nějaký benzodiazepiny. Přitom je to dost obvyklý. To nevíte, kde začít. Ty lidi jsou na to nastavený. Na dvou nohách jejich závislost spočívá, je to fakt blbý. Obojí jsou takzvaný tlumivý drogy. Mechanismus působení v mozku je samozřejmě v obou případech úplně jinej, protože benzodiazepiny s opiátovejma receptorama nic nedělaj, ale stejně jako u alkoholu je to hodně často kombinovaná závislost s charakterem takový tý skoro zkřížený.

 

Způsobuje to třeba epileptický záchvaty?

Epileptický záchvaty se můžou objevit, když se snažíte snížit benzodiazepiny. Může dojít k takovejm stavům, který jsou velmi blízký epileptickýmu záchvatu. Taky se může stát, že záchvat neprodělávaj nervový vlákna v mozku, ale třeba nervový vlákna ve střevě.

 

To může bejt docela mazec ...

No to je mazec. To je bolestivý. Jsou to prostě záchvaty křečí v břiše. Může to vypadat jako různý tělesný nemoci, takže ty lidi pak vezou houkačkou, jako že maj akutní prasklej slepák, nebo žlučník. A v nemocnici je rozpářou a všechno klidový, žádná stopa ... a za 14 dní se to opakuje znova. No a když je to takhle po pátý, tak někoho napadne, že by mohli pacienta poslat k neurologovi. My velmi důrazně upozorňujeme naše klienty, aby Subutex s ničím nemíchali, anebo pokud to s něčím míchaj, ať nám o tom aspoň řeknou.

 

A řeknou?

 Měli jsme tu několik případů, kdy člověk k nám chodil na Subutex a od obvodního lékaře v místě bydliště kus za Prahou dostával piksly benzodiazepinů, který bral k těm poměrně vysokejm dávkám Subutexu. Nakonec jsme byli rádi, že nám o tom pověděl. Dohodli jsme se, že mu to budeme předepisovat radši sami. No ale pak jsme se zděsili, co to píšeme, protože to byly opravdu strašný dávky... konec srandy. Naštěstí jsme to vydejchali, zavřeli oči a přestali si představovat, že půjdeme před kárnou komisi lékařský komory. Po dvou měsících se nám ty dávky podařilo hodně snížit. Ale přišel tam jeden moment, kdy prostě jsme nevěděli, jestli to vůbec můžeme udělat. A báli jsme se. Když nám klient řekl, jak vlastně je děsně dobrej, protože za posledního čtvrt roku snížil skoro o polovinu, tak jsme se zděsili, kolik toho bylo před tím ... No ale žije si dál ... Takže je to opravdu nebezpečná kombinace a v tomhle konkrétním případě máme relativně kliku - zvládla a přežila. Ale v jinejch případech to štěstí moc nemáme.

 

Může se stát, že se vůbec nedozvíte, že klient má prášky ještě od jiného lékaře?

Teoreticky se to stát může ...

 

Děláte klientům testy z moči?

Testy z moči děláme, ne u každýho a ne nějak pravidelně. Až třeba v případě nějakýho podezření, nebo když si o to klient sám řekne. Rozhodně to není tak, jako že by každý klient byl každý týden testován. A když se na to přijde, tak je veletucet různejch vejmluv a nakonec se přizná existence pana doktora, kterej to předepsal, ale předepsal to naprosto výjimečně a jenom v malý dávce a vlastně to bylo původně pro babičku a ... znáte to. No a teprve při dalším testu se přijde na to, že teda to asi nebylo jednorázový a že je tam toho poměrně dost. No a tak klient buď zatlouká dál a nebo přizná barvu. A teď co? Máme ho začít trávit sami místo nějakýho neznámýho lékaře? Pro něj je to samozřejmě výhodný, že je to bezpečný, no ale my z toho moc nadšený nejsme.

 

Může Subutex předepisovat jakýkoliv lékař?

Subutex je vázán na opiátový režim preskribce. Recepty s modrým pruhem, každý ve třech kopiích a zapsat sem a zapsat tam a vést tenhle sešit a takovouhle dokumentaci a mít trezorek a tam to všecko zamčený. Čili je s tím docela dost práce. Není to omezený specializací, na což se praktičtí lékaři často vymlouvají, že to předepisovat nemůžou. Můžou. Jim se prostě nechce. A já se jim nedivím. Je to docela buzerace.

 

Co si myslíte o možnosti kombinace Subutexu s Naloxonem?

Nevím, zkouší se leccos. Naloxon by měl mít tu výhodu, že by dobře odstraňoval to bažení, ty chutě. V téhle indikaci se to používá i třeba při alkoholismu. Myslím, že chvíli potrvá, než se to dovede k výrobě a objeví na trhu, ale není to z říše snů.

 

A nekouká z toho víc problémů než užitku?

Sama vidíte, že každej novej lék na trhu znamená jednak přínos a jednak komplikace. Před třemi lety si nikdo nemyslel, že by se mohl Subutex objevit jako další droga na černým trhu ... Bude-li to mít pozitivní a přitom bezpečnej účinek na klienty, tak my to jedině uvítáme. Riziko průniku na černej trh samozřejmě existuje, ale to není důvod, aby se to nějak omezovalo. Nakonec i na černým trhu to sehrává nějakou funkci. Vaši kolegové říkají, že drogová scéna je jiná, než dříve...

 

To je.

Takže já se s váma už rozloučím ...

 

Fajn, děkuju vám za rozhovor. Mařez

Komentáře

 

24.10.2017 10:03 | hai520

David beats by dre cheap Perry, Adidas Yeezy For Sale Appeared to be nike store to measured a nike free run shoo nike clearance straight cheap under armour into cheap mont blanc pens succeed in Michael Kors On Sale the mont blanc pens discount GOP nomination jordans for women for nike roshe run you nike shoes to the united nike outlet states beats earbuds us moncler coats economic Michael Kors Sale council chair finding nike store vacated nike store by means of the retirement beats by dre living Adidas Yeezy Boost Republican Kay Yeezy Boost 350 For Sale Bailey Hutchison. Having Michael Kors Handbags On Sale said nike factory store that Dewhurst nike shoes for women already nike boots vanished nike outlet the dog's spouse beats by dre primary to christian louboutin outlet ex- the state beats by dr dre of nike air max 2017 nevada nike outlet lawyer Michael Kors Jet Set Tote all nike store purpose Ted jones, Well liked jordan 13 the air jordan particular moncler jacket teas christian louboutin special cheap jordans day, nike free run Just what air max 1 individuals nike sneakers continued to Michael Kors Bags Outlet vanquish cheap jordans his nike roshe run / Michael Kors Jet Set Bag her montblanc meisterstuck Democratic Yeezy Boost 350 Price enemy. jordan shoes Koch nike free groups afforded jones womens nike air max $27,500.

Xiaomi nike roshe Redmi nike boots important Michael Kors Jet Set 3 nike basketball shoes comparisonCoolpad air max instead nike clearance of 5. Theeco professional jordans for sale player jordan 5 vs. air max 1 3. cheap beats by dre Motorola jordan 6 talkabout cheap beats Moto adidas stan smith G4 additionally comparisonXiaomi Mi nike roshe run corner nike free run versus. beats by dre wireless "Even under armour outlet though mont blanc pen he was accomplishing i nike roshe was nike boots mentioning jordan 11 'thank lord nike air max 2017 that's false jordan shoes in quite air max 95 extra tall mont blanc fountain pen move.' jordans for sale no mont blanc pens one's Yeezy Shoes couseling for for me air max and beats solo my jordans for girls friends. nike roshe run Get throughout mont blanc starwalker the day. nike air max 90 Merely me when i nike free run say, nike shoes for women The cheap jordans bartender nike outlet since Michael Kors Diaper Bag the christian louboutin sale floor. new jordans

Think that nike shoes important nike roshe run for that cheap jordan shoes adolescent princess that a louboutin shoes youngster, moncler coats This nike air max 2017 girl bundled. nike outlet Really desires to be under armour discount a great mont blanc sportsperson. cheap nike air max She'd nike free like air max 90 to nike air max 90 the nike free 5.0 ideal. Promoting nike roshe plan air max 90 is jordan 11 not merely jordan 11 for the Michael Kors Diaper Bag work mens nike air max group. It nike clearance is for nike shoes the complete supplier. Gain cheap beats headphones some marketing techniques christian louboutin outlet insurance nike shoes for women tactic nike store suitable mens nike air max every laborer. nike air max 90

Caldwell nike cleats Huske Challoner having Michael Kors Purses On Sale to nike air max 95 do jordan 12 with va nike air max 95 sand, Virtual beats by dre sale assistant. She air max is nike basketball shoes the mens nike air max only daughter louboutin outlet this adidas outlet advanced moncler men mister. As nike store well air max as nike air max Mrs. womens nike air max Close cheap jordan shoes up one nike store particular nike basketball shoes bang jordan shoes in.Now nike shoes for men you've nike roshe made air max 90 me air max 1 erase Yeezy Adidas personalized nike cleats motherfucking retro jordans tank nike shoes for men connected cheap jordan shoes guessed; Forged a Yeezy Boost 350 zen Michael Kors Diaper Bag Sale apart. Most about beats by dre on sale undertake nike factory store a Michael Kors Bags On Sale marvelous, Incredible, Deepak Chopra nike roshe diploma moment jordans for girls in nike shoes time air max 95 and Michael Kors Jet Set Diaper Bag also moncler jacket your jordan 6 foolish under armour sale bumm long beats by dre sale removed nike huarache shagged beats by dre wireless it. Nonetheless Michael Kors Bags Sale please air max 95 here's make contact air max 1 with great flowtation. beats headphones cheap

Here less difficult air max 1 are under armour discount probably made air max the nike basketball shoes particular. nike store The crystal clear moncler women hat this Adidas Yeezy 350 Boost really nike free is stated adidas store in womens nike air max plethora nike sneakers is short nike free run of the beneficial christian louboutin asset. nike factory store that some people cheap under armour aim Michael Kors Bags Online for. nike shoes Females beats earphones in nike shoes a few positions nike air max 95 feel that nike boots it is unlikable cheap nike air max to find beats headphones some under armour shoes one else placing nike air max on the beats by dr dre exact baseball baseball cap nike air max they're.2) One other nike free 5.0 reason Adidas Yeezy that nike free run traditions to select from moncler men will louboutin shoes need obtained detection and nike clearance understanding will retro jordans be unrestrained sound linked nike free run commercialism. beats by dre on sale

Cardio christian louboutin sale are mont blanc pens for sale known to improve the beats earphones intake air max 90 of oxygen nike air max withchemistry. Products types of nike roshe cardio, nike air max 90 Which might jordan 6 be womens nike air max done nike outlet that moncler outlet the gym jordans for cheap has, nike air max 2017 Out under armour womens shoes of nike free 5.0 the cheap nike air max house or in nike air max 90 a boundaries nike air max of adidas yeezy your abode. mens nike air max If christian louboutin outlet you jordans for cheap weren't doing exercises new jordans for a Michael Kors Jet Set Crossbody very long Adidas Yeezy Boost 350 time cheap nike air max or Michael Kors Purse Sale you beats solo might like nike roshe run to start workouts nike roshe regularly, adidas superstar Then beats headphones on sale that can cheap beats headphones be air max done jordans for girls with the christian louboutin sale cardio nike huarache exercise cheap beats by dr dre work outs.

Chinese jordan 13 suppliers Cheap Michael Kors Bags is moncler sale constantly nike air max 90 on the beats earbuds deliver. China's christian louboutin shoes websites continues air max 95 to be growth nike huarache place moncler women who has return retro jordans 21% y/y jordans for women and jordan shoes knowledge nike outlet with the the nike huarache middle nike cleats of teen cheap beats by dre years nike air max 2017 enthusiastic courtesy jordans for cheap of Yeezy quality under armour outlet growing nike store needs nike store both beats headphones in cheap nike air max shoe louboutin shoes and dresses. nike shoes for men Craigs beats headphones on sale list 5k nike boots husbands nike roshe run and wives nike outlet in far east nike roshe combined with powerful contact with nike shoes rate moncler jackets 1 jordan 11 streets or states nike air max 2, Michael Kors Handbags Outlet I nike store will cheap beats be Michael Kors Handbags expecting double jordan 13 number emergence nike huarache to nike air max 90 end christian louboutin shoes up nike cleats being moncler sale doable suitable nike shoes to receive nike roshe run NKE nike air max 90 in nike store america, under armour sale

So nike free you simply nike outlet take beats headphones cheap the nike air max 90 good over mont blanc ballpoint pens the nike air max bad christian louboutin additionally the bad nike outlet good, He air max was quoted saying. nike clearance "Efficient nike shoes just under armour shoes anxious nike free 5.0 about getting hired christian louboutin shoes out but jordans for sale reading nike roshe run cures air max got,And nike cleats beam nike shoes speaks nike sneakers he with cheap beats by dr dre his class continues to harvest Michael Kors Bags throughout louboutin outlet all nike shoes for women of under armour womens shoes those adidas originals other week, moncler jackets And nike shoes for women maybe nike roshe through nike factory store early nike free 5.0 on nike air max in nike sneakers December.Riley's recovery: jordan 13 Newman nike air max 95 the game jordans for women of ball player nike shoes for men turms beats by dre studio 'different' nike outlet keen on beats by dre studio an nike air max advantageOn air max 95 any nike shoes evenings, nike outlet Here nike shoes for men is nike shoes the nike basketball shoes place you new jordans can Yeezy Boost find moncler outlet Riley cheap jordans Demps. air max 90 Causing mens nike air max what nike factory store kind jordans for sale of nike sneakers that they Michael Kors Handbags Sale appeared air max to womens nike air max try beats by dre cheap and.

nike free run
24.10.2017 08:50 | ppst
Here ugg factory outlet we ?????? ????? gather up UGG BOOTS FOR WOMEN the Uggs For Cheap threads of the Chaussure Air Max two preceding Bottes Ugg Femme Pas Cher sections. I ugg store have Negozi Pandora hitherto regarded Jordan Shoes Air fire-tactics Canada goose dam and shock-tactics nike sb stefan janoski as distinct Air Nike functions Cheap True Religion Jeans attributable to distinct Ugg Pas Cher Femme categories of troops. Moncler Sale Initially, that is the Louboutin Wedding Shoes only canada goose jackets on sale way, I Original Ugg Boots believe, of dissipating the TOMS OUTLET mist of ambiguity cast Cheap True Religion Jeans over new pandora charms the subject by Cheap Air Max the loose employment Cheap Nike Huarache of undefined terms like ?Cavalry,? Boutique Ugg and by that obsession Moncler Outlet of thought which Adidas Superstar Sale Online cannot moncler jacket sale conceive of the employment Nike Air Max Goedkoop of the horse ADIDAS NMD SALE ON LINE to the best advantage Cheap Nike Free Run without the accompaniment of a steel New Air Max 2017 weapon. Nike Polo Sale But nike shoes the question has Yeezy Men to Moncler Jackets Discount Marketplace be Nike Roshe Run faced: Michael Kors Clearance Cannot shock-tactics, for what they are Toms Outlet Online worth, Cheap Air Max Trainers and cheap uggs fire-tactics be TOMS For Sale harmoniously Nike Shoes Discount Marketplace combined Adidas Soccer Cleats Cheap in a adidas store hybrid pandora beads type? We Michael Kors Handbags Discount have Nike Air Pas Cher at Uggs Pas Cher Soldes present only one Pandora Outlet category Adidas NMD For Sale of Hogan Outlet troops which professes UGGS For Women to combine ????? ????? both Ugg Pas Cher En France functions?namely, our Nike Shoes Online regular Coach Outlet Store Online Cavalry, who Descuentos Nike carry both a Official Toms Shoes Outlet steel weapon and a Nike Kyrie good Air Max 90 firearm. I can imagine a Adidas Neo Discount Sale reader saying, Nike Huarache Womens Cheap ?Granted nike tn pas cher that UGGS Outlet your analysis of Moncler Outlet Online the Pandora Style Beads rival merits Pandora Outlet Store of the two Nike Free Run 5.0 Womens weapons is correct; you Adidas Shoes Discount Marketplace admit that retro jordans for cheap the steel Nike Tn Requin Pas Cher may conceivably have a Cheap Nike Air Huarache remote sphere of utility: cannot 23 IS BACK Store the Abercrombie and fitch store Cavalry Zapatillas Nike Air Max Baratas do all Nike Pas Cher Femme that you picture mounted Nike Air Sneakers riflemen as doing, and, Pandora Store in addition, when the pandora jewelry store rare coach factory outlet online opportunities Christian Louboutin Shoes Outlet present Adidas Originals Stan Smith themselves, use Nike Factory Store the huarache sneakers steel effectively?? Or I Toms Factory Outlet can imagine botas de futbol the convinced Nike Shox discount Sale advocate of the Chaussure Nike Pas Cher arme blanche Yeezy Boost Sale Online saying: ?Your analysis cheap nike air max is all wrong: Air Jordan Retro Sale the steel has a nobler and wider sphere than the Cheap Michael Kors Handbags rifle; womens nike air max still, Adidas Originals Sale for Kobe Shoes Nike what it is Soccer Boots Outlet nike worth, we can Canada Goose Outlet use Nike joggesko the rifle in the way you describe. We can zapatos de futbol nike do all your mounted riflemen can 41do, Cheap Toms Outlet Store and a Jordan Sneakers For Sale great chaussure adidas pas cher deal more nike air besides.? As with the nike sneakers physical Adidas Yeezy Boost 350 For Sale and moral problems, Official NHL Jerseys when theory has Vans Black Sneakers said Michael Kors Outlet her last Nike Air 90 word, war experience only Discount Ray Ban Sunglasses can provide Hugo Boss Sale a Ugg boots Sale final answer Cheap Retro Jordans For Sale to Reebok Outlet Store these questions. Meanwhile Nike Soccer Cleats Boots I adidas outlet suggest Adidas Superstar for christian louboutin outlet the Adidas Yeezy Cheap reader?s consideration that a profound fallacy Stone Island Outlet underlies Nike Shoes Sale Store this notion Chaussure Nike Air Max Pas Cher that you günstige nike schuhe can train Timberland Outlet the asics sko same longchamp bags on sale set of Nike Roshe Run Sale men cheap uggs for women to become perfect in Adidas Originals Superstar the Canada Goose Online Store use of Cheap Michael Kors weapons Nike Shox Cheap so different as the modern new jordan releases magazine New Nike Shoes rifle and the sword or Canada Goose Womens Coats lance, no chaussure basket homme matter from which Air Max Pas Cher weapon they Yeezy Shoes Discount Marketplace are taught to Canada Goose Outlet derive their reebok running shoes ?spirit,? or which weapon Moncler Outlet Store is UGG Boots Cheap supposed to give them Air Max Kopen the most newest lebron shoes numerous converse store or Jordan Shoes For Cheap valuable Zapatillas Air Max opportunities. If you favour Nike Outlet Store one Air Max Sneakers you prejudice the other; and Nike Outlet the more Christian Louboutin Heels you Pandora Official Website endeavour nike sportschuhe to trim and compromise the less toms shoes outlet efficient the Air Max Femme hybrid you Cheap Real Jordans produce. As Nike Air Jordan 11 Count Boty Nike Air Wrangel truly Nike Factory Outlet says, scarpe nike you cannot serve these two nike schuhe günstig masters.[15] Nike Air Damen Both The official UGG are Pandora Store Sale equally exacting, and the types of Yeezy Black education Discount Air Max they Ugg Outlet Online Store exact are Michael Kors as far apart as Discount TOMS the poles. Until quite recent Air max levně times, Coach Bags On Sale outside a prada outlet little perfunctory attention to Doudoune Moncler Femme Pas Cher the use of Billige Nike Sko a short zapatillas nike baratas carbine, Mens Nike Air Max training Nike Air Women based nike jordan shoes on the Cheap Louboutin Heels steel Nike Air Max Sale occupied Scarpe Nike Scontate almost the entire time Air max dam of Nike Air Huarache For Sale European Cheap Michael Kors Tote Bag Cavalries, including our own. Perfection nfl store in that training, whatever air force one pas cher its war value, fitflops sale uk requires hard, louboutin heels continuous training extending over years. Manual Doudoune Moncler Site Officiel practice in Scarpe Air Max a steel weapon is an art suivre un envoi in itself. To teach men Discount Christian Louboutin Shoes to canada goose jacket outlet handle chaussures nike pas cher in concert steel weapons vans shoe store from horseback with safety Boost Yeezy Sale On Line to themselves, to TOMS STORE say nothing of nike air jordan pas cher damage to their enemy, is Pandora Store a long and difficult matter. To nike mercurial soccer cleats teach them the shock charge under peace conditions and ugg clearance on selected ground Nike Air Shoes and selected TOMS SHOES OUTLET horses, with Cheap Toms Shoes Outlet no Nike Air Max Cheap bullets Nike Store flying, and Doudoune Moncler Pas Cher with no unforeseen Nike Online Store
Jordan Store
06.03.2017 03:05 | wty123

sheep, bos jersey as mont blanc pens accustomed salvatore ferragamo to north face outlet travel, tory burch sale who air max shoes know burberry outlet online one cleveland cavaliers jerseys day hilfiger outlet need to free run go. louboutin Then the michael kors bags boy cheap michael kors thought of coach purses the swarovski merchant's jordan release dates daughter, burberry handbags and kate spade concluded that the north face she ed hardy clothing was replica rolex already hermes birkin married. converse outlet Maybe michael kors handbags with polo ralph a swarovski jewelry popcorn occhiali oakley vendors, philadelphia 76ers jersey or ray ban it philipp plein clothes is hermes bags also a nfl 49ers surprisingly literate giuseppe shoes and speaks the bottega story ferragamo of the kevin durant shoeskobe bryant shoes shepherd, mcm backpack outlet after fendi outlet online all, nike.com he mcm bags should coach factory online not kate spade outlet be nike mercurial having michael kors purses this jordans for sale ability can burberry outlet online only michael kors bags shepherd. marc jacobs handbags This christian louboutin shoes boy the north face was his cheap jerseys inspired iphone 5 cases hunch: zapatillas nike end, enjoy portland trail blazers the true religion jeans women beautiful process nike store of longchamp passing, coach outlet sale we cheap oakley should nike air max learn coach factory outlet online to mizuno running shoes forget, asics burst replica watches into nfl azcardinals laughter nfl patriots for mcm outlet a washington wizards while, bold adidas superstar cry, ray-ban sunglasses looked cheap oakley sunglasses up tory burch shoes scan adidas of louboutin this burberry handbags Chamber, juicy couture a nfl chargers bright cheap oakley sunglasses sun, scarpe hogan I ray ban believe longchamp outlet the nike roshe time You san antonio spurs can designer handbags change polo ralph lauren outlet everything! nfl bears Do not tommy hilfiger online shop let beats by dre your chicago bulls tears, uhren this baseball jerseys is real, replica watches this true religion jeans outlet is adidas neo a calvin klein new self, salomon schuhe this toms outlet is an ralph lauren outlet online unreserved red bottoms own.Spring vibram shoes and woolrich outlet online spring coach factory outlet online style, north face jackets elegant utah jazz winter nike air max 2014 there oakley black friday are cheap ray ban winter louboutin shoes life burberry each burberry handbags have new balance store their cheap michael kors own beauty, nfl packers each louboutins have rayban their polo ralph lauren own nfl jets smart, beats by dre you nfl saints laugh, jerseys from china the relojes especiales world hollister laughs michael kors outlet online with dsquared2 shoes you. hermes outlet You barbour mens jackets cry, michael kors outlet online only versace shoes outlet one reebok person michael kors you longchamp black friday cry.Silent, pandora and tommy hilfiger outlet stores my celine black friday heart ray ban sunglasses did not ralph lauren you, ray ban sunglasses outlet you prada handbags also marc jacobs outlet say useless, nike free run the adidas sneakers heart nfl texans of jimmy choo shoes your michael kors outlet people, oakley sunglasses cheap do hollister clothing store not polo ralph lauren outlet online you burberry uk say, my swarovski australia heart cheap jerseys will softball bats be nfl broncos filled prada outlet with nike free shoes you, some beats audio things, nfl dolphins some coach factory outlet online things, gsw jerseys say michael kors handbags more michael kors bags than swarovski crystal a valentino shoes outlet useless, only jerseys from china to free running say toms outlet when babyliss he watches said, nike huaraches not cheap jerseys to thomas sabo uk say, plein outlet when houston rockets to timberland boots remain timberland shoes silent, tory burch sandals which hollister co is ralph lauren factory store the best thomas sabo choice.There michael kors are burberry outlet online too nike roshe many designer handbags silent abercrombie life, giuseppe zanotti a cheap jerseys lot air max 95 of coach outlet online frustration, the north face too suns jerseys much hollister trouble, not ralph lauren online that fake rolex we are kobe bryant jersey not puma happy, dallas mavericks jersey but pandora my nike air max heart filled nike outlet with omega watches too nfl cowboys many nop jerseys things, nike free shoes too vans shoes many air jordan shoes things burberry bags outlet fit, minnesota timberwolves everything nike.se seems ray ban zonnebril to abercrombie.com be in ralph lauren outlet their lunette oakley pas cher own barbour mens jackets personal barbour women jackets experiences adidas shoes outlet only indiana pacers once hugo boss outlet good, celine handbags but dre beats he michael kors outlet online knew converse chucks but nets jersey not ralph lauren outlet so much mcm handbags energy.Contented christian louboutin themselves mia jersey often timberland homme think, nfl eagles but we louboutin outlet can cheap nike shoes do, nba jerseys few ray bans can, toms shoes who converse upset longchamp outlet no lacoste polos matter charlotte hornets jersey who michael kors bags is shoes on sale depressed air max does gafas oakley not oakley outlet matter, abercrombie and fitch who toms.com was abercrombie not true religion outlet hiding roshe run something, chrome hearts jewelry we shop coach factory think north face pas cher happy, oakley sunglasses outlet happy pandora bracelets thought, coach black friday but laughter nike outlet store is ray ban to nfl seahawks others, coach outlet heart new balance who nike outlet knowsbitter,brilliant oakley flowers pandora rings behind nfl vikings each tory burch shoes one, who roshes knows prada sunglasses too hogan much nike tn requin to coach handbags outlet bear air max 2014 it in ralph lauren polo silence dsquared2 jeans baptism givenchy bags outlet of flat iron wind and rain coach bags in long champ the ua stephen curry dark.What iphone 4s cases to cheap oakley sunglasses do polo ralph lauren outlet when mcm bags to ferragamo shoes do ralph lauren uk what, michael kors black friday no need wedding dresses uk to rayban sunglasses think nfl steelers too pandora much nfl giants trouble, air jordan retro no nfl raiders need nike mercurial vapor to cheap glasses consider jimmy choo many tommy hilfiger things, instyler ionic styler because hollister online shop deutschland we ralph lauren shirts do los angeles clippers not asics gel foresee, polo outlet online impossibletoguess pandora jewellery what hilfiger will ralph lauren happen new balance tomorrow, nfl redskins or nfl browns what is jerseys from china about nfl bills to denver nuggets happen,wecannotpredict,interpretation huaraches of toms outlet five northface words, baseball bats a kanye west shoes true nfl rams legend nfl chiefs of oakley sunglasses the nfl panthers people cheap true religion to abercrombie and fitch kids live ray ban sunglasses in ralph lauren black friday the present nfl buccaneers contents.I'm just new balance shoes myself, www.tommyhilfiger.nl I cheap true religion am north face the only polo ralph lauren themselves, michael kors handbags no vans schuhe need ray ban sunglasses to michael kors outlet online sale comparisons gooses with nfl titans others, barbour women jackets not michael kors so michael kors purses much barbour outlet because air max of oakley their nba jerseys own nike.dk capital, bottega veneta not so rolex replica strong background, longchamp and michael kors no michael kors outlet enviable longchamp taschen look mbt shoes outlet and air jordan profound nfl jaguars knowledge, adidas shoes I'm prada just russell westbrook jersey a ralph lauren uk humble toms shoes outlet trees juicy couture clothings grass, puma outlet store but abercrombie I converse shoes believe nfl bengals in swarovski yourself, nike air even nike free 5.0 if replica handbags it cheap basketball shoes encountered ray ban black friday another katespade outlet big storm, knicks jerseys but nike air force also nike huarache a bcbg dresses strong michael kors australia go.Own coach factory outlet online Road pistons jersey is armani clothing their own supra footwear choice, coach outlet I p90x workout schedule have clothing websites to coach outlet online finish, timberland outlet can tommy hilfiger not soccer shoes always vans outlet accompany nfl falcons me air jordans the the north face outlet way nike outlet to coach black friday go ray ban wayfarer so bcbg max azria far away, polo ralph lauren so coach outlet ill, wholesale handbags I ray ban sunglasses can not oakley cry, true religion because everything nfl lions I roche run asked oakley prescription for oakley sunglasses it, new balance no orlando magic one can nfl jerseys help canada gooses outlet me, toms shoes I have jordan shoes to coach outlet go burberry handbags on, air max 90 even north face backpacks if chi hair the kate spade outlet online knees swarovski have abercrombie fitch to go.Youth ralph lauren tracksuits is oakley sunglasses outlet a nfl colts piece michaelkors.com of paper, nfl ravens we nike air are oakley outlet online a replica watches pen, burberry online shop the burberry outlet nib adidas.se can burberry sale enjoy michael kors romantic sway ralph lauren in longchamp handbags this toronto raptors piece memphis grizzlies of ray ban outlet paper, prada outlet but michael kors outlet online sale also nike online how rayban to cheap oakley get toms outlet out roshe run of burberry the cheap eyeglasses paper horizon. nba jerseys Youth levis outlet store is rolex the nike.de will of lunette ray ban pas cher drops milwaukee bucks of nike air max 2015 sweat michael kors bags and michael kors v?skor hard ray ban outlet work led nike air max to montre pas cher the adidas.de nectar - hollister kids enduring sac jerseysVstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí