eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace

Ochrana osobních údajů

Redakční plán Dekontaminace 2014

Konference o žloutence typu C

Kontakty v Dekontaminaci

Rozhovor s Veterináři bez hranic

Kosmetika

Psí život - Petardy

Kde se v Praze osprchovat?

Smysl v práci pracovníků terénních programů

Jak jsem se dostal k heroinu a cesta zpět do života

Slabá místa nízkoprahových programů

Konference Patologické hráčství

Evropská konference o terénní práci

NZDM a drogy

Práce s výchovnou situací

Kulatý stůl Patologické hráčství

Politika, drogy a lidé bez přístřeší

Očkování psů lidí bez domova zdarma!

Kolik stojí péče o psa?

Individuální plánování v terénních programech

Vědomostní testy pro klienty

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace!

Sociální práce s lidmi se závislostí

Pracovní motivace v sociálních službách

Komunikace uživatelů drog a terénních pracovníků

Braunka je jen jedna

Jak funguje aplikační místnost?

Letní škola HR proběhla úspěšně

Klíšťata - jak s nimi zatočit

Mák setý

Opiáty v ČR aneb Od Braunu k Subutexu

Historie opiátů

Psí sex alias krytí

Dekontaminace II/2011

Ze života

Tetování

Vaše příběhy - cesta ven

Přišli jsme o syna

Letní škola harm reduction 2011 měla úspěch!

Psí život - co může chytit pes?

Píše ti máma

Dohoda s uživatelem služby

Letní škola Harm Reduction 2011

Dotazníček spokojenosti

Co dělat když najdu psa...

Jak krmit psa

Jací byli XTP

Zvládnout dorazit včas do práce

Odčervení a vakcinace

Ostře sledovaný abstinent 2

Dekontaminace - časopis pro uživatele drog

Když moje dítě bere...

Prevence v rodině

Práce s agresí - malé postřehy z kurzu

Dekontaminace - 2007 - Subutex

Dekontaminace - I/2008 - Práce

Dekontaminace - II/2008 - Subuxone

Dekontaminace - III/2008 - Harm Reduction

Dekontaminace - IV/2008 - Bytová kultura

Dekontaminace - I/2009 - Žloutenky

Dekontaminace - II/2009 - Ženy

Dekontaminace - III/2009 - Streetwork

Dekontaminace - IV/2009 - Vězení

Dekontaminace - I/2010 - Sex

Dekontaminace - II/2010 - Opiáty

Dekontaminace - III/2010 - Toxická psychóza

Dekontaminace - IV/2010 - Parties

Dekontaminace - I/2011 - Smrt

Hazardní hraní

PF 2011

Inzerát na pozici terénního pracovníka

Recept na výrobu perníku

Příběh obyčejného člověka

Podzimní škola HR

Muži, ženy, drogy a sex

Portál od 1.9. 2010 oficiálně spuštěn!

Konec dlouhé historie velké lásky

Klára

Jak vychovávat psa

Chutě na jedy

Exterňákem a člověkem bejt nepřestanu

Devět měsíců v životě ženy (a muže)

William Burroughs – šedý přízrak undergroundu

Věřím, že narkoman je také člověk...

Partneři

Slabá místa nízkoprahových programů

20.11.2013 | Sekce: Ostatní

Zápis ze semináře s podtitulem inspirace z manuálů a praxe Harm Reduction, který realizoval ČAS  12. dubna 2005.

 

Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahově orientované služby

 

 

Zápis ze semináře Slabá místa nízkoprahových programů - inspirace z manuálů a praxe Harm Reduction"

 

 

Seminář vedli: Mgr. Ing. Jiří Staníček, Jiří Valnoha                           

Seminář proběhl: 12. dubna 2005                  

 

 

 

Na zpracování výstupu se podíleli: Ilona Bacílková, Martina Zimmermannová, Aleš Herzog

 

 

V úvodu se vyjádřil Jiří Staníček (dále JS) jednomu z východisek semináře, a to, že služby HR mohou inspirovat nedrogové nízkoprahové programy. JS se zamyslel nad důvody tohoto stavu:

Drogové a nedrogové nízkoprahové programy se vyvíjely dlouhou dobu vedle sebe, nedrogové dokonce začaly dříve. Nicméně postupně došlo k oddělování a samostatnému vývoji v obou oblastech. Růst drogových programů byl akcelerován:

-  nutností obhajovat (a vychytávat chyby) vzhledem k tomu, že téma bylo medializováno a politizováno

-  oblast se zařadila vedle zdravotnických programů, které jsou velmi náročné na některé oblasti (přesné léčebné postupy, vyškolený personál atd.). Lékaři se tak stali oponenty HR služeb a pomohli je zdokonalovat. Oblast také přitáhla větší množství kvalifikovaných pracovníků.

-  stát se na drogovou problematiku zaměřil cíleněji, vytvořil jí vlastní finanční kapitolu, vytvořil přehlednější systém financování a také Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který napomohl metodické práci.

 

Brzdou pro růst nedrogových nízkoprahových programů je (bylo):

-  nedostatečné vymezení cílové skupiny (časté využívání pojmů nespecifický streetwork....)

-  stát se na problematiku cíleně nezaměřoval, zahrnul ji mezi další sociální služby, nebyl zde středisko pro metodickou práci.

 

Přitom je zjevné, že jde o blízké oblasti, které mají mnoho shodného (nízkoprahovost, model kontaktní práce). Proto je vzájemná výměna zkušeností užitečná.

 

Důležitost manuálů:

-  pohled na manuál jako na živou záležitost. Jde o popis nejlepšího možné procedůry při řešení situací, se kterými se setkáváme. Nejde tedy o šanon na vrchu na polici, na který padá prach a který čeká, až přijede kontrola, ale dokument, který by měl být ohmataný tím, že jej pracovníci studují a dále doplňují (ve chvíli, kdy na poradě objeví rezervu či vylepšení v postupu, tak připíší či změní manuál)

-  role manuálů je nenahraditelná v situacích, kdy odchází a přichází pracovníci (hlavně když se obmění větší část týmu). Funkční manuály v této situaci zajistí kontinuitu služby pro klienty - pracovníci vědí, jak postupovat krok po kroku.

 

Manuály:

-  připravují nás na řešení konkrétních situací

-  slouží k zaškolování nových pracovníků

-  slouží k zachování kolektivní paměti organizace

 

Jak řešit situaci, kdy je klient  v zařízení fyzicky agresivní.

(Jaké jsou priority v řešení situace, kdo stanovuje další postup, odtrhávat klienty nebo je nechat vyřádit se, zapojit další klienty do řešení situace či nikoliv, kdy volat policii).

 

Existují a jsou popsána obecná pravidla, jak se pracovat s agresí. Jsou popsána např. v textu Jakuba Minaříka Hraniční klient, bulletin Éthum, mimořádné vydání, Sborník sylabů, pracovních listů a textů Vzdělávacího programu Gabriel, s.  66 - 69, červen 2003.

 

Z tohoto textu je možné čerpat pro vytvoření manuálu.

 

Jiří Staníček popsal priority jejich zařízení při střetu s agresivním klientem:

1.   ochrana pracovníka

2.   ochrana klientů

3.   ochrana prostor a vybavení

 

JS konstatoval, že agrese klienta k pracovníkovi velmi souvisí s dodržováním hranic. Agrese se děje v situacích, kdy noví mladí nezkušení pracovníci se snaží zajistit dodržení hranic, a mezi nimi a klientem se stále stupňuje (eskaluje) napětí. Je nutné se soustředit na zaváděcí programy pro pracovníky.

 

Příklad 1

Jiří Valnoha (dále jen JV): Situace, kdy klient přichází pro výměnu injekční materiálu. Přitom zařízení má předpis, že na 2 injekční stříkačky vydává 1 injekční vodu. Klient požaduje náhle vody dvě.

Varianty pracovníkova chování:

-       pracovník odmítá vydat vodu na víc, argumentuje předpisem a odmítá se o tom dále bavit. Ostentativně sděluje, že není možné dát vodu navíc. Klient stupňuje svoje požadavky, vzniká konflikt.

-       pracovník si nejdříve soustředí na zjištění, co je důvodem, že klient požaduje vodu navíc (pátrá po motivaci, vyhodnocuje). Klidným hlasem se ptá, k čemu klientovi voda bude. Klient sděluje, že odpoledne odjíždí pryč, s tím, že jednou bude aplikovat nyní, a podruhé až v městě, kam se přesune, a voda by se mu vylila. Pracovní v tomto případě dává vody dvě.

Je důležité doptávat se klienta na  motivace k nespokojenosti, bavit se o tom.

 

Příklad 2

JV: Klient výměnného programu rómské národnosti přichází k pracovnici výměnného programu, která má blond krátké vlasy, na sobě budu „bombra" a sedí na schodech. Klient na pracovnici začne řvát, že je skinhead.

Varianty chování pracovnice:

-       rychle vstane a začne intenzivě vysvětlovat, že není skinhead

-       zůstává sedět a doptává se klienta, na základě čeho tak uvažuje.

 

Poté, co proběhne krizová událost s klientem, je nutné ji na poradě rozebrat a zabývat se tím, jak budeme pracovat s klientem nadále - situace může blokovat komunikaci se skupinou klientů, nebo další užívání služby klientem.

 

Velkou energii je třeba věnovat „prevenci" situací, které mohou vést k agresi. Pracovník by se měl snažit rozpoznat situace, kdy může dojít k agresivnímu jednání klienta.

 

Příklad 3:

JS: Kontaktní centrum má v pravidlech, že klient zde může strávit nejdéle 1 hodinu. Pokud však klient přijde méně než hodinu před zavírací dobou, je v zařízení samozřejmě jen do zavíračky. Pracovník v rámci prevence konfliktu každého klienta informuje dopředu o tom, že v zařízení nemůže být celou hodinu, ale jen do zavíračky a vybízí ho k tomu, aby si rozplánoval a udělal důležité věci.

 

V diskusi zazněl dotaz, zda při práci s mládeží může být užitečné (pokud na to pracovník fyzicky má), se pokusit klientovi, který zkouší, co vše si může dovolit, ukázat svou fyzickou převahu. Na to bylo reagováno tak, že nejde o dobrou variantu, že se tato cesta většinou míjí účinkem (vede ke stupňování agrese a eskalaci konfliktu).

 

Metafora tance:

JS: Kontakt s agresivním klientem - postupovat jako při tanci.

 

V manuálech by měla být popsána i krajní řešení - tj. vyvedení klienta ze zařízení, zavolání policie, evakuace klientů ze zařízení.

 

Materiály, týkající se bezpečnosti práce, kterými se může zařízení inspirovat, jsou ke stažení na webu drogy-info.cz s podtitulem Kvalita služeb pro uživatele drog - vzorové dokumenty: http://www.drogy-info.cz/article/articleview/1360/1/60/

 

 

Jak řešit situaci, kdy náš klient přichází a má tendenci vnášet do zařízení informace o své trestné činnosti (domlouvat si kšefty apod. )?

 

Je třeba rozlišit dvě záležitosti:

-     situace ve vrstevnické skupině

-     neklient,  který by tuto problematiku do zařízení přinášel (např. dealer apod.).

 

Situace ve vrstevnické skupině, se stávají, patří to k životnímu stylu cílové skupiny. Takovýmto rozhovorům nelze v zařízení zcela zabránit. Lze pouze prostřednictvím situačních intervencí pracovat s normami - nepsanými pravidly chování klientů v klubu - a tím takové chování redukovat. Je důležité, aby pracovník věděl, jak má reagovat, když se tato problematika objeví - byl seznámen s § Oznámení a nepřekažení trestného činu, byl schopen upozornit klienty na tuto skutečnost. Ve chvíli, kdy by klienti pokračovali v takovéto komunikaci, je třeba aktivně řešit (i formou sankcí).

 

Jak nakládat s problematikou § Oznámení a nepřekažení trestného činu je možno nalézt zde: http://www.streetwork.ecn.cz/docs/oznamovaci-povinnost.rtf

 

V situaci, kdy do zařízení přichází neklient, musí mít pracovník jasně nastaveny postupy, jak s takovou osobou „zacházet" - pracovník by měl osobu kontaktovat, zjistit důvod návštěvy a vymezit jí, co je možné a co není. Ve chvíli, kdy osoba nemá v zařízení co pohledávat, je třeba, aby pracovník znal postup, jak ji vykázat.

 

Jak reagovat při kontaktu s policií?

(hledá klienta staršího či mladšího 18 let,  chce mluvit s pracovníkem o některém klientovi atd.)

 

Vztah pracovníků nízkoprahových programů s policií: - jde o téma zakotvení v komunitě. Na začátku svého fungování připadalo mnoho programů HR podezřele, časem a fungováním si na ně policisté zvykli. Někdy se např. policisté pokoušeli udělat z pracovníků informátory, ale po neúspěšném pokusu od toho upustili. Je třeba se soustředit na celou oblast vztahů se samosprávou, místními institucemi a autoritami, postupně budovat vztah, získávat kredit. Dá se poté navázat i s policií na expertní úrovni.

 

Příklad

Terénní program spolupracuje s policií tou formou, že od ní požaduje informace o tom, jaké ceny se v lokalitě v současnosti nabízejí, jaká je jejich kvalita apod. Zároveň terénní program školí policisty ve sběru injekčního materiálu, nebo materiál přímo likviduje.

 

Přístup policie do zařízení:

Policie může do zařízení vstoupit v těchto případech:

- pokud má svolení vlastníka nebo uživatele

- pokud má soudní příkaz

- v živnostenských provozovnách je policista oprávněn vstupovat do všech prostor určených pro zákazníky

- pokud hrozí ohrožení života a zdraví, nebo škoda na majetku.

 

V praxi policisté téměř vůbec do kontaktních center nevstupují, když něco potřebují, tak zazvoní a počkají na pracovníky před vchodem.

 

Policie může pouze to, co jí zákon povoluje

Dle zákona  o polici České republiky

§ 19 Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob

(3) K prohlídce objektů musí mít policista svolení vlastníka nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je policista oprávněn vykonat prohlídku jen tehdy, je-li důvodné podezření, že z objektu by měl být proveden útok na bezpečnost chráněné osoby.

§ 20d Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven

Policista je při  plnění úkolů policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách do všech prostor určených pro zákazníky. Po skončení jejich prodejní nebo provozní doby je oprávněn tak učinit, lze-li mít důvodně za to, že se v těch prostorách zdržují osoby.

§ 21 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je policista oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem potřebné služební zákroky, služební úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

 

Srovnej s textem: Workshop „Problémy v klubu" aneb řešení komplikovaných situací, Petruželková M., Racek J., Herzog A., Průcha L., Éthum č. 39/2003, s. 114, 116

 

Komunikace s rodiči

 

Další specifickou oblastí je komunikace s rodiči

 

Rodič = většinou zákonný zástupce klienta

 

Programy Harm reduction definují tzv. skupiny klientů ve zvláštním režimu. Patří tam např. klienti pozitivní na žloutenky a HIV nebo také klienti mladší 15 let. Při práci s těmito klienty se pracovníci řídí speciálními postupy (platí zde zákon o sociálně právní ochraně dětí). Upravuje to i pro informace, které pracovník od klienta zjišťuje a které nikoliv.

 

Srovnej s textem: Workshop „Problémy v klubu" aneb řešení komplikovaných situací, Petruželková M., Racek J., Herzog A., Průcha L., Éthum č. 39/2003, s. 114, 116

 

Zařízení by měla mít vypracována postupy pro kontakt s rodiči - zákonnými zástupci dítěte. Kdo které informace sděluje a kdo nikoliv.

 

 

Jak řešit situaci, kdy přijdou  klienti do  NZDM a přitom víme  že jsou "za školou"?

 

Důležitá je dohoda mezi Vámi a institucí - hledání řešení, které je jak v zájmu klienta, tak v zájmu obou institucí. Pokud se dohodnete na nějaké spolupráci, je třeba, aby o tom klient věděl - jaká spolupráce probíhá, jak se ho může dotknout.

 

Příklad

Drogové programy se s touto problematikou často potkávájí, pokud jedna organizace má více programů - např. ambulantní léčbu, kontaktní centrum a terénní program.

Stalo se, že klient ambulatní léčby (kde má abstinovat) využívá zároveň terénní výměnný program (tedy neabstinuje). Pracovníci terénního programu byli na pochybách, zda mají o tom, že klient neabstinuje, informovat svého kolegu, který klientovi věnuje velké úsilí a je "klamán". Nicméně "prásknutí" klienta je zcela proti principům nízkoprahového programu. Proto o této informaci kolegu neinformovali. Zároveň však označili klienta, že je ve zvláštním režimu a záměrně se soustředili na práci s ním ve smyslu, aby se rozhodl, zda využívat ambulanci či nikoliv.

 

Informaci o tom, že klient využívá i jinou službu, bychom se měli, pokud budou programy skutečně fungovat anonymně, dozvědět jen od něj.

 

Jak řešit situaci, kdy jsou klienti  navzájem fyzicky agresivní na ulici a streetworker je u toho (rvačka)?

(zapojit se do řešení situace či nikoliv, kdy volat policii).

 

Podle Jiřího Staníčka  platí stejné priority jako při střetu s agresivním klientem:

1.   ochrana pracovníka

2.   ochrana klientů

3. ochrana prostor a vybavení

 

JS: Pracovník terénního programu HR, pokud se setká v terénní práci se rvačkou, tak by neměl do ní zasahovat. (srovnej Kalousek L., Případové studie, Terénní programy pro uživatele drog, bulletin Éthum č. 34, 2002, s. 60 - 65).

Přivolání záchranky, policie

V případě, že může dojít k ohrožení života, měl by zasáhnout - zajistit přivolání pomoci. Přitom jde o to, že pokud by volal jako pracovník terénního programu, může "oddálit" příjezd pomoci - k "narkomanům" se nikdo extra nežene. Proto při volání Rychlé záchranné služby se jeví užitečné se představit pouze jménem, při volání policie je účelné požádat externí osobu o zavolání - streetworker tak neztratí důvěryhodnost pro klienty.

 

V čem musí být pracovníci v týmu ve vztahu ke klientům jednotní a v čem nikoliv?

(rovný přístup pracovníků ke klientům - situace, kdy někdo z týmu je ke klientům ("hodnější"))

 

Měla by být týmová shoda o přístupu ke klientům, především o situacích, kdy klienti "něco" dostávají - zde by měli postupovat pracovníci stejně. Ve chvíli, kdy pracovník poskytuje klientům "výhodu" či "úlevu" mimo standardní postup, a dělá to proto, aby si zlepšil vztah s klientem - "já jsem dobrák, tak Ti dám 2 injekční vody navíc", poškozuje vztah ostatních pracovníků s klienty a tím službu samotnou.

(srovnej Kalousek L., Případové studie, Terénní programy pro uživatele drog, bulletin Éthum č. 34, 2002, s. 60 - 65).

 

Je možné publikovat fotky klientů na webu zařízení nebo v médiích?

 

Při publikování čehokoliv, co identifikuje klienta, tedy i obrazového záznamu, je nutný jeho souhlas. Tento souhlas by měl být "informovaný" - čili je nutné s klientem probrat možné důsledky zveřejnění a nechat jej rozhodnout.

 

Příklad

JS: Drogové služby jsou často žádány novináři, aby domluvili s nějakým klientem fotku nebo interview. U toho je třeba doopravdy důkladně probrat s klientem možné důsledky: jak se rozhovor, kde zveřejní svou "kariéru narkomana" dotkne jeho rodičů a jejich známých, co za pár let, kdy klient třeba bude abstinovat a usilovat o kariéru.

 

Je také potřeba brát v úvahu pověst zařízení v komunitě - pokud zařízení má (byť nezaslouženě) špatnou pověst, tak publikování klientovi fotky v souvislosti se zařízením jej poškozuje.

 

 

Jak je to s hranicemi fyzického kontaktu s klienty?

 

Základní hranice jsou dány etickým kodexem a profesními standardy - zákaz sexuálních vztahů s klienty.  Ostatní je vhodné ošetřit v manuálech vnitrotýmovou dohodou. Jde přitom také o to, použít ve vztahu ke klientům adekvátní jednání.

 

Příklad: V určité situaci může být adekvátní, že věkem starší pracovník poplácá v obtížné situaci po rameni či jej drží delší dobu za ruku. Naopak adekvátní není, když pracovnice si sedne klientovi na klín.

 

 

Další otázky, které na semináři nezazněly:

 

Jak řešit situaci, kdy je klient  v zařízení fyzicky agresivní vůči pracovníkovi)?

(Jaké jsou priority v řešení situace, kdo stanovuje další postup, zapojit další klienty do řešení situace či nikoliv, kdy volat policii).

 Jak řešit situaci, kdy je klient v zařízení v různé míře intoxikace? 

(od lehké intoxikace po stav, kdy klient není při vědomi).

Jak řešit situaci, kdy se pracovník při terénní práci setká s klientem pod vlivem?

(Je to příležitost pro práci, nebo naopak překážka.)

Jak reagovat, pokud do je pracovník v rámci terénní práci v terénu se skupinou klientů a objeví se uniformovaná policie?

 Co jsou nebezpečná místa v rámci terénní práce? Jak se na nich má pracovník chovat?

Jak se chovat, pokud při rozhovoru začne klient mluvit o trestné činnosti?

(pracovník x klient x paragrafy „Oznámení a nepřekažení trestného činu")

 

 

 

 

 

 

Komentáře

 

27.05.2017 09:18 | ess
Es un reloj bastante sencillo, ya que no tiene sub-marca o cronógrafos. La esfera es un buen negro profundo y también lo es el bisel ?Cuántos seguidores tiene números de oro en la cara que representa los minutos en incrementos de 10, pero hay una peque?a protuberancia metálica en la posición de 12 horas. Las marcas de replicas relojes hora no son números sino círculos o rectángulos y un triángulo para mark noon. Los segundos, minutos y horas manos son todos de oro con incrustaciones blancas.
06.03.2017 03:02 | wty123

sheep, bos jersey as mont blanc pens accustomed salvatore ferragamo to north face outlet travel, tory burch sale who air max shoes know burberry outlet online one cleveland cavaliers jerseys day hilfiger outlet need to free run go. louboutin Then the michael kors bags boy cheap michael kors thought of coach purses the swarovski merchant's jordan release dates daughter, burberry handbags and kate spade concluded that the north face she ed hardy clothing was replica rolex already hermes birkin married. converse outlet Maybe michael kors handbags with polo ralph a swarovski jewelry popcorn occhiali oakley vendors, philadelphia 76ers jersey or ray ban it philipp plein clothes is hermes bags also a nfl 49ers surprisingly literate giuseppe shoes and speaks the bottega story ferragamo of the kevin durant shoeskobe bryant shoes shepherd, mcm backpack outlet after fendi outlet online all, nike.com he mcm bags should coach factory online not kate spade outlet be nike mercurial having michael kors purses this jordans for sale ability can burberry outlet online only michael kors bags shepherd. marc jacobs handbags This christian louboutin shoes boy the north face was his cheap jerseys inspired iphone 5 cases hunch: zapatillas nike end, enjoy portland trail blazers the true religion jeans women beautiful process nike store of longchamp passing, coach outlet sale we cheap oakley should nike air max learn coach factory outlet online to mizuno running shoes forget, asics burst replica watches into nfl azcardinals laughter nfl patriots for mcm outlet a washington wizards while, bold adidas superstar cry, ray-ban sunglasses looked cheap oakley sunglasses up tory burch shoes scan adidas of louboutin this burberry handbags Chamber, juicy couture a nfl chargers bright cheap oakley sunglasses sun, scarpe hogan I ray ban believe longchamp outlet the nike roshe time You san antonio spurs can designer handbags change polo ralph lauren outlet everything! nfl bears Do not tommy hilfiger online shop let beats by dre your chicago bulls tears, uhren this baseball jerseys is real, replica watches this true religion jeans outlet is adidas neo a calvin klein new self, salomon schuhe this toms outlet is an ralph lauren outlet online unreserved red bottoms own.Spring vibram shoes and woolrich outlet online spring coach factory outlet online style, north face jackets elegant utah jazz winter nike air max 2014 there oakley black friday are cheap ray ban winter louboutin shoes life burberry each burberry handbags have new balance store their cheap michael kors own beauty, nfl packers each louboutins have rayban their polo ralph lauren own nfl jets smart, beats by dre you nfl saints laugh, jerseys from china the relojes especiales world hollister laughs michael kors outlet online with dsquared2 shoes you. hermes outlet You barbour mens jackets cry, michael kors outlet online only versace shoes outlet one reebok person michael kors you longchamp black friday cry.Silent, pandora and tommy hilfiger outlet stores my celine black friday heart ray ban sunglasses did not ralph lauren you, ray ban sunglasses outlet you prada handbags also marc jacobs outlet say useless, nike free run the adidas sneakers heart nfl texans of jimmy choo shoes your michael kors outlet people, oakley sunglasses cheap do hollister clothing store not polo ralph lauren outlet online you burberry uk say, my swarovski australia heart cheap jerseys will softball bats be nfl broncos filled prada outlet with nike free shoes you, some beats audio things, nfl dolphins some coach factory outlet online things, gsw jerseys say michael kors handbags more michael kors bags than swarovski crystal a valentino shoes outlet useless, only jerseys from china to free running say toms outlet when babyliss he watches said, nike huaraches not cheap jerseys to thomas sabo uk say, plein outlet when houston rockets to timberland boots remain timberland shoes silent, tory burch sandals which hollister co is ralph lauren factory store the best thomas sabo choice.There michael kors are burberry outlet online too nike roshe many designer handbags silent abercrombie life, giuseppe zanotti a cheap jerseys lot air max 95 of coach outlet online frustration, the north face too suns jerseys much hollister trouble, not ralph lauren online that fake rolex we are kobe bryant jersey not puma happy, dallas mavericks jersey but pandora my nike air max heart filled nike outlet with omega watches too nfl cowboys many nop jerseys things, nike free shoes too vans shoes many air jordan shoes things burberry bags outlet fit, minnesota timberwolves everything nike.se seems ray ban zonnebril to abercrombie.com be in ralph lauren outlet their lunette oakley pas cher own barbour mens jackets personal barbour women jackets experiences adidas shoes outlet only indiana pacers once hugo boss outlet good, celine handbags but dre beats he michael kors outlet online knew converse chucks but nets jersey not ralph lauren outlet so much mcm handbags energy.Contented christian louboutin themselves mia jersey often timberland homme think, nfl eagles but we louboutin outlet can cheap nike shoes do, nba jerseys few ray bans can, toms shoes who converse upset longchamp outlet no lacoste polos matter charlotte hornets jersey who michael kors bags is shoes on sale depressed air max does gafas oakley not oakley outlet matter, abercrombie and fitch who toms.com was abercrombie not true religion outlet hiding roshe run something, chrome hearts jewelry we shop coach factory think north face pas cher happy, oakley sunglasses outlet happy pandora bracelets thought, coach black friday but laughter nike outlet store is ray ban to nfl seahawks others, coach outlet heart new balance who nike outlet knowsbitter,brilliant oakley flowers pandora rings behind nfl vikings each tory burch shoes one, who roshes knows prada sunglasses too hogan much nike tn requin to coach handbags outlet bear air max 2014 it in ralph lauren polo silence dsquared2 jeans baptism givenchy bags outlet of flat iron wind and rain coach bags in long champ the ua stephen curry dark.What iphone 4s cases to cheap oakley sunglasses do polo ralph lauren outlet when mcm bags to ferragamo shoes do ralph lauren uk what, michael kors black friday no need wedding dresses uk to rayban sunglasses think nfl steelers too pandora much nfl giants trouble, air jordan retro no nfl raiders need nike mercurial vapor to cheap glasses consider jimmy choo many tommy hilfiger things, instyler ionic styler because hollister online shop deutschland we ralph lauren shirts do los angeles clippers not asics gel foresee, polo outlet online impossibletoguess pandora jewellery what hilfiger will ralph lauren happen new balance tomorrow, nfl redskins or nfl browns what is jerseys from china about nfl bills to denver nuggets happen,wecannotpredict,interpretation huaraches of toms outlet five northface words, baseball bats a kanye west shoes true nfl rams legend nfl chiefs of oakley sunglasses the nfl panthers people cheap true religion to abercrombie and fitch kids live ray ban sunglasses in ralph lauren black friday the present nfl buccaneers contents.I'm just new balance shoes myself, www.tommyhilfiger.nl I cheap true religion am north face the only polo ralph lauren themselves, michael kors handbags no vans schuhe need ray ban sunglasses to michael kors outlet online sale comparisons gooses with nfl titans others, barbour women jackets not michael kors so michael kors purses much barbour outlet because air max of oakley their nba jerseys own nike.dk capital, bottega veneta not so rolex replica strong background, longchamp and michael kors no michael kors outlet enviable longchamp taschen look mbt shoes outlet and air jordan profound nfl jaguars knowledge, adidas shoes I'm prada just russell westbrook jersey a ralph lauren uk humble toms shoes outlet trees juicy couture clothings grass, puma outlet store but abercrombie I converse shoes believe nfl bengals in swarovski yourself, nike air even nike free 5.0 if replica handbags it cheap basketball shoes encountered ray ban black friday another katespade outlet big storm, knicks jerseys but nike air force also nike huarache a bcbg dresses strong michael kors australia go.Own coach factory outlet online Road pistons jersey is armani clothing their own supra footwear choice, coach outlet I p90x workout schedule have clothing websites to coach outlet online finish, timberland outlet can tommy hilfiger not soccer shoes always vans outlet accompany nfl falcons me air jordans the the north face outlet way nike outlet to coach black friday go ray ban wayfarer so bcbg max azria far away, polo ralph lauren so coach outlet ill, wholesale handbags I ray ban sunglasses can not oakley cry, true religion because everything nfl lions I roche run asked oakley prescription for oakley sunglasses it, new balance no orlando magic one can nfl jerseys help canada gooses outlet me, toms shoes I have jordan shoes to coach outlet go burberry handbags on, air max 90 even north face backpacks if chi hair the kate spade outlet online knees swarovski have abercrombie fitch to go.Youth ralph lauren tracksuits is oakley sunglasses outlet a nfl colts piece michaelkors.com of paper, nfl ravens we nike air are oakley outlet online a replica watches pen, burberry online shop the burberry outlet nib adidas.se can burberry sale enjoy michael kors romantic sway ralph lauren in longchamp handbags this toronto raptors piece memphis grizzlies of ray ban outlet paper, prada outlet but michael kors outlet online sale also nike online how rayban to cheap oakley get toms outlet out roshe run of burberry the cheap eyeglasses paper horizon. nba jerseys Youth levis outlet store is rolex the nike.de will of lunette ray ban pas cher drops milwaukee bucks of nike air max 2015 sweat michael kors bags and michael kors v?skor hard ray ban outlet work led nike air max to montre pas cher the adidas.de nectar - hollister kids enduring sac jerseys

02.03.2017 08:22 | sevenfly
Nordstrom stores that continue to carry Michael Kors handbags are focused cheap michael kors on the best-selling merchandise. as well as items that aren?t available michael kors outlet uk at Macy?s. Many stores have sent their Michael Kors handbags to other Nordstrom locations, back to the vendor, or to an off-price Nordstrom Rack store, Wedbush said.Some stores are also discontinuing the higher-end Michael Kors Collection bags, with many marked michael kors replica handbags down by as much as 40%. Seven of the 36 stores that carry the bags said they would cease to do so going forward, Wedbush wrote.


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí