eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace

Ochrana osobních údajů

Redakční plán Dekontaminace 2014

Konference o žloutence typu C

Kontakty v Dekontaminaci

Rozhovor s Veterináři bez hranic

Kosmetika

Psí život - Petardy

Kde se v Praze osprchovat?

Smysl v práci pracovníků terénních programů

Jak jsem se dostal k heroinu a cesta zpět do života

Slabá místa nízkoprahových programů

Konference Patologické hráčství

Evropská konference o terénní práci

NZDM a drogy

Práce s výchovnou situací

Kulatý stůl Patologické hráčství

Politika, drogy a lidé bez přístřeší

Očkování psů lidí bez domova zdarma!

Kolik stojí péče o psa?

Individuální plánování v terénních programech

Vědomostní testy pro klienty

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace!

Sociální práce s lidmi se závislostí

Pracovní motivace v sociálních službách

Komunikace uživatelů drog a terénních pracovníků

Braunka je jen jedna

Jak funguje aplikační místnost?

Letní škola HR proběhla úspěšně

Klíšťata - jak s nimi zatočit

Mák setý

Opiáty v ČR aneb Od Braunu k Subutexu

Historie opiátů

Psí sex alias krytí

Dekontaminace II/2011

Ze života

Tetování

Vaše příběhy - cesta ven

Přišli jsme o syna

Letní škola harm reduction 2011 měla úspěch!

Psí život - co může chytit pes?

Píše ti máma

Dohoda s uživatelem služby

Letní škola Harm Reduction 2011

Dotazníček spokojenosti

Co dělat když najdu psa...

Jak krmit psa

Jací byli XTP

Zvládnout dorazit včas do práce

Odčervení a vakcinace

Ostře sledovaný abstinent 2

Dekontaminace - časopis pro uživatele drog

Když moje dítě bere...

Prevence v rodině

Práce s agresí - malé postřehy z kurzu

Dekontaminace - 2007 - Subutex

Dekontaminace - I/2008 - Práce

Dekontaminace - II/2008 - Subuxone

Dekontaminace - III/2008 - Harm Reduction

Dekontaminace - IV/2008 - Bytová kultura

Dekontaminace - I/2009 - Žloutenky

Dekontaminace - II/2009 - Ženy

Dekontaminace - III/2009 - Streetwork

Dekontaminace - IV/2009 - Vězení

Dekontaminace - I/2010 - Sex

Dekontaminace - II/2010 - Opiáty

Dekontaminace - III/2010 - Toxická psychóza

Dekontaminace - IV/2010 - Parties

Dekontaminace - I/2011 - Smrt

Hazardní hraní

PF 2011

Inzerát na pozici terénního pracovníka

Recept na výrobu perníku

Příběh obyčejného člověka

Podzimní škola HR

Muži, ženy, drogy a sex

Portál od 1.9. 2010 oficiálně spuštěn!

Konec dlouhé historie velké lásky

Klára

Jak vychovávat psa

Chutě na jedy

Exterňákem a člověkem bejt nepřestanu

Devět měsíců v životě ženy (a muže)

William Burroughs – šedý přízrak undergroundu

Věřím, že narkoman je také člověk...

Partneři

Politika, drogy a lidé bez přístřeší

13.10.2013 | Sekce: Ostatní

Zeptali jsme se politických stran na jejich názory na oblasti, v nichž se pohybují nízkoprahové služby.

 

Koho volit: Drogy a lidé bez přístřeší

Zeptali jsme se politických stran na jejich názory na oblasti, v nichž se pohybují nízkoprahové služby. Odpověděly tyto politické strany: ČSSD (Michaela Marksová Tominová), Hnutí ANO (Jana Hanzlíková), ODS (Lenka Kohoutová), KDU-ČSL (Jan Bartošek), KSČM (Jiří Dolejš), SPOZ (Vladimír Kruliš), Strana Zelených (Jan Žáček), TOP 09 (Martina Týblová).

 

Jak vnímáte problematiku závislostí na drogách u občanů ČR? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

 

ČSSD: „Pro uživatele jsem především pro prevenci, zejména na školách, pro represi jsem především v případě drogových dealerů. Pro děti a mladé lidi mi připadá nejúčinnější besedovat s lidmi, kteří byli/jsou závislí, v kombinaci s nějakým velmi realistickým dokumentárním filmem. Podle mého názoru se za posledních vlád preventivní akce naprosto zanedbaly, z médií to vypadá, jakoby drogy u nás problém nebyly... Jinak do nich počítám i alkohol a cigarety a co se týče kouření, jsem pro úplný zákaz v restauracích."

 

Hnutí ANO: „Problematiku závislosti na drogách vnímáme jako jedno z aktuálních témat, kterým je třeba se zabývat. Jsme přesvědčeni, že je úkolem státu aktualizovat protidrogou politiku, tak, aby odpovídala potřebám terénu. Za stěžejní považujeme vytvoření koncepce, která bude klást důraz na  preventivní přístup,  ale zároveň  zaručí provázanost a prostupnost  péče a služeb v rámci sekundární a terciální prevence.

Aktuální problémy:

 • špatná dostupnost zdravotnické péče pro osoby drogově závislé (především v případech, kde je spojeno i s bezdomovectvím)
 • problém s nezaměstnaností a s bydlením této cílové skupiny
 • problém nejistého financování a podpory sociálních služeb, které poskytují péči této cílové skupině

Řešení:

 • vytvoření účelné a provázané koncepce
 • zajištění lékařské péče - především praktického lékaře, stomatologa
 • podpora financování sociálních služeb - především terénních programů, nízkoprahových center, doléčovacích center, poradenství přímo pro cílovou skupinu a pro jejich rodiny
 • podpora zaměstnanosti formou sociálních podniků
 • řešení sociálního bydlení, které bude v kompetenci obce
 • upravit systém protidrogové prevence ve školách - spolupráce s neziskovými organizacemi, které pracují s uvedenou cílovou skupinou"

 

ODS: „Uživatelů nealkoholových drog sice podle posledních žebříčků ubylo, ale stále to nejsou čísla, kterými bychom se mohli chlubit. Největší problémy vidím v tom, že místní samosprávy často podceňují terénní práci, která spočívá v monitoringu závislých, sběru a výměně aplikačních nástrojů, stejně jako testování na nemoci postihující komunitu uživatelů nealkoholových drog. Kandiduji sice do Poslanecké sněmovny, což je zákonodárná instituce, ale pokud budu úspěšná, navážu na spolupráci s pražským magistrátem a jsem připravena fungovat jako mediátor mezi jednotlivými neziskovými organizacemi a právě vedením příslušného odboru na magistrátu. Jsem přesvědčena, že zlepšení situace přinese právě součinnost a dobrá spolupráce místní samosprávy s neziskovým sektorem. Podobné diskuze jsem vedla i v minulém poslaneckém období."

 

KDU-ČSL: „V úvodu bychom chtěli zdůraznit, že uvedené sociální jevy neexistují sami o sobě a odděleně, většina z nich se prolíná a proto i návrhy řešení se mohou opakovat. Většina uvedených jevů má svůj původ v tom, lidé se dostávají do obtížné sociální situace, kterou neumí řešit a která může vést k tomu, že nejprve přijdou o zaměstnání, posléze o bydlení, následně se dostaví i další sociální problémy, které končí i poruchou zdraví a onemocněními. Proto je třeba hledat komplexní řešení.

Pokud se týká drogových závislostí, bezdomovectví a onemocnění HIV a hepatitidami, je třeba klást velký důraz na primární prevenci. Následně při vzniku patologické situace podporovat řešení, která povedou ke zmírnění a k případnému návratu sociálně vyloučených osob zpět do běžného života. Úloha státu je v takovém případě zejména v oblasti legislativní, samotná opatření by potom měla být na obcích a organizacích, které mají k takové činnosti oprávnění. Obecně lze říci, že je zapotřebí velkého posílení sociální práce.

Pokud se týká drogově závislých, podporujeme všechna opatření a projekty zaměřené na prevenci vzniku drogově závislých, dále podporujeme činnost organizací, které jsou zaměřené na terciální prevenci drogových závislostí, včetně řešení financování těchto služeb."

 

KSČM: „Považujeme drogy za velmi závažný sociální problém, který je třeba řešit kombinací preventivních a represivních opatření.  V této oblasti tradičně akcentujeme snahu o maximální možnou protidrogovou prevenci a s ní spjatou osvětu pro co nejširší veřejnost, ať již jde o legální, anebo ilegální návykové látky. V otázce represí souhlasíme s co nejtvrdším potíráním organizovaného drogového zločinu a jsme pro jasné rozlišování míry závažnosti jednotlivých drogových deliktů. Podporovali jsme, mimo jiné, zpřesnění (novelizaci) seznamu drog vzhledem k inovacím na tomto trhu. Specielní otázkou je financování protidrogové politiky a s tím spojené odborné posuzování účinnosti aktivit jednotlivých aktérů.

Ve straně probíhá diskuse i o tématech jako je míra tolerance k reklamám na tzv. legální drogy či otázky spotřební daně z tabáku či alkoholu. Základem je důslednější postih nelegálních aktivit - aktuálně v souvislosti s metylalkoholovou aférou. Pokud jde o otázky dekriminalizace držení pro osobní potřebu, popř. zdravotní využití tzv. měkkých nelegálních drog (marihuana), tak na to není jednotný názor. KSČM tudíž žádné nové řešení jako celek neprosazuje. Proti legalizaci a komercionalizaci těchto drog jsme i nadále.

Vzhledem k tomu, že státní struktury nejsou vždy schopny proniknout k nejrizikovějším skupinám, má smysl se i nadále věnovat zástupcům občanské společnosti (neziskovým organizacím) poskytujícím tzv. nízkoprahové služby."

 

SPOZ: „Problematiku všech druhů závislosti vnímáme jako velké ohrožení integrity naší společnosti. Závislost na drogách je dlouhodobý celospolečenský problém. Jsme realisti a víme, že můžeme jen účinně omezovat devastační následky na zdraví, morální a sociální dopad na společnost. Budeme prosazovat co nejpřísnější postih pro distributory a dealery drog. Další prioritou jsou preventivní vzdělávací a osvětové programy, přednášky, kampaně a přednáškové turné. Prevence, i když je to nejnáročnější složka protidrogových opatření, je klíčovým faktorem při omezení konzumace drog. U péče o závislé je nutné zabezpečit dostatek zdravotních a asistenčních kapacit, jako i u odvykání a adaptační pobyty. Se státními zařízeními a organizací budeme podporovat práci neziskových a dobrovolných organizací."

 

Strana zelených: Problém závislosti bývá zveličován ve vztahu k ilegálním drogám. Přitom daleko zásadnější je závislost na drogách legálně dostupných, které lze koupit v restauracích, obchodech a lékárnách. Zelení se zasazují o posílení osvěty o rizicích spojených s drogami, jednak mezi lidmi obecně a dále specificky mezi zdravotníky. Obraz vnímání drog v populaci je pokřivený. Esencí toho je zákaz užívání konopí v kontrastu k téměř nekontrolovanému šíření alkoholu. Základem řešení by měla být kontrola distribuce především legálně dostupných drog.

 

TOP 09: „Závislost na drogách je jedním z podstatných rizikových faktorů rozvoje společnosti. Nechceme kriminalizovat užívání drog, chceme se důrazně zasadit o podporu prevence,  terénní práce, léčby, ale také vymáhání práva.  Jde nám o vyvážený a pragmatický přístup řešení dané problematiky tak, jak je to běžné v řadě států Evropské unie např. v Německu, Nizozemí, Portugalsku nebo Velké Británii. Podle nás je problematika závislostí multidisciplinární a samozřejmě je také přirozenou součástí sociální práce, která je v kompetenci obcí. Stát má v této oblasti přispívat především metodicky a zahrnout tuto problematiku do koncepce sociální práce. Důležitá je účinná spolupráce sociálních pracovníků obcí s neziskovým sektorem, který je klientům obvykle nejblíže a umí s nimi účinně pracovat.

Naši poslanci společně s dalšími zákonodárci:

1. Zařadili na seznam návykových látek dalších 33 nových drog (z. 106/2011 Sb.). Jde o nově používané látky, u nichž zatím není jasné, jak moc jsou pro lidské tělo nebezpečné. Ale je zde vážné riziko, že mohou trvale poškodit zdraví.

2.Vepsali po vzoru Německa a Švédska do právního řádu tzv. analytický princip.  (z.233/2013 Sb.). Pokud se nyní prokáže v krvi řidiče ilegální droga nebo její metabolity, považuje se za ovlivněného návykovou látkou.

Jsme si vědomi nedostatků v oblasti zajištění sítě adiktologických služeb a jejího podfinancování a toto chceme ve spolupráci s neziskovým sektorem, kraji a dalšími odpovědnými autoritami řešit.

Takřka neřešitelným problémem se staly drogy také pro Romy. Závislost pak způsobuje nejen sociální, zdravotní a trestněprávní propady, ale také dochází k potlačování rodinných zvyků, tradic a hierarchie, na kterých si tato menšinová komunita vždy zakládala a na kterých stála.

Za neúspěch lze též považovat nedokončenou novelu zákona 379 ochraně před škodami působenými návykovými látkami."

 

Jak se díváte na problematiku osob bez přístřeší ve velkých městech, především v Praze? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

 

ČSSD: „Největší problém vidím v nedostatku skutečně nízkoprahových zařízení."

 

Hnutí ANO: „Problém osob bez přístřeší váže další problémy - nepříznivý zdravotní stav, závislost na drogách. Vyvíjí se také složení cílové skupiny - přibývá seniorů, mladých a žen bez domova.

Problémy:

 • chybí dostupné bydlení pro lidi bez domova
 • chybí sociální podniky, které by tyto lidi podpořily v zaměstnanosti - v podstatě by se jednalo o typ preventivního programu
 • velký problém je s dostupností zdravotnické péče pro tuto cílovou skupinu, což má negativní vliv na šíření infekčních nemocí
 • nedostatek financí na fungování sociálních služeb pro cílovou skupinu

Řešení:

 • podpora systému návazných sociálních služeb - jistější financování, podpora soc.služeb s cílem dostatečné kapacity nízkoprahových služeb
 • řešení sociálního bydlení, které bude v kompetenci obce
 • podpora zaměstnanosti formou sociálních podniků - pracovní programy pro cílovou skupinu
 • dostupnost zdravotnické péče - síť zdravotnické péče
 • zajištění dostupnosti sociálních lůžek, např. v domovech pro seniory pro lidi bez domova, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu.

 

ODS: „Za nejdůležitější považuji prevenci bezdomovectví, tedy vyhledávání lidí, kteří mohou do bezdomovectví mířit. Za prioritu považuji dobrou preventivní terénní práci. Téma, o kterém se mnoho nemluví, jsou dospělí, kteří opouští dětský domov. Mnoho těchto lidí končí právě na hraně bezdomovectví.

Pracovala jsem v odborné skupině, která na přelomu roku vypracovala Koncepci bezdomovectví v Praze do roku 2020. Účastnili se jí odborníci z oboru, zástupci organizací jako Naděje, Sdružení azylových domů a další. Z legislativního hlediska je nutné zavést zákon o prostupném bydlení, který máme rozpracován. Tento stanoví jasné podmínky pro užívání jednotlivých stupňů bydlení od přístřeší, k azylu po tréninkové až k standardnímu bydlení. Tyto stupně musí být průchozí a člověk se jimi bude pohybovat podle své aktuální životní situace. Zároveň je to i preventivní nástroj, pokud chceme bojovat s bezdomovectvím, je nutné postarat se o ohrožené skupiny, jakými jsou opuštění senioři, lidé, kteří se vrací z výkonu trestu, mladí opouštějící výchovné ústavy, či mentálně a zdravotně postižení." 

 

KDU-ČSL: „U bezdomovectví je opět nutné se zaměřit na primární prevenci tím, že budeme vzniku bezdomovečtí předcházet, například navrhujeme legislativně ukotvit sociální bydlení. Dále podporujeme všechna opatření a opět projekty, které budou zaměřeny na finanční gramotnost nízko příjmových obyvatel a pokud se již obyvatelé dostanou do dluhových pastí, tak jednak zavést nástroje k postupnému oddlužování, ale i nástroje k urychlení a snížení nákladů na vymáhání pohledávek a nákladů na exekuce. Je také nutné zamezit zneužívání doplatků na bydlení, vázat jejich vyplácení na smlouvy s cenami v místě obvyklými a dálepodmínit výplatu dávek splněním minimálních parametrů kvality bydlení.

Pokud se týká skupiny současných osob bez přístřeší, je třeba se zaměřit u těch osob, u kterých je předpoklad opětovného začlenění do společnosti na získání práce a získání bydlení, například formou přechodného sociálního bydlení. U všech těchto osob je třeba si všímat zdravotního stavu a šířících se chorob, opět zde podporujeme projekty, které budou zaměřeny na vyhledávání například tuberkulózy mezi bezdomovci apod. Lze uvažovat i o větší podpoře poskytovatelů zdravotní péče, které budou mít tuto skupinu obyvatel v péči."

 

KSČM: „Bezdomovců jsou v ČR, bohužel, desítky tisíc a v době ekonomické krize se jejich okruhu rozrostl. Příčin, jak se stát osobou bez přístřeší, může být hned několik. Tak například v oblasti bydlení, dále v oblasti nezvládnutého zadlužení. Strategie sociální inkluze bezdomovců musí vycházet z řešení těchto kořenů. Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro poskytování sociálních služeb obecně má největší význam zákon o sociálních službách, zákon o existenčním a sociálním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Mnozí bezdomovci neplní povinnost platit pojistné, ale přesto zůstávají pojištěnci a mají ze zákona práva pojištěnců. Je však běžné, že pojišťovny odmítají lékařům úhrady za osoby, které jsou vůči nim dlužníky.

Veřejnost někdy bezdomovce vnímá negativně. Řada lidí se ocitla bez domova, aniž by tento způsob života vyhledávali, a rádi by se vrátili zpět. Vhodnou sítí sociálních služeb a nabídkou pracovních výdělků je možné jejich osud ulehčit a usnadnit jim návrat.

Důležitá je vedle nabídky práce také otázka sociálního bydlení - tedy zákon o sociálním bydlení. Tržní podmínky nájmu neumožňují řešit vlastní bydlení některým skupinám obyvatel - to se týká zejména matek samoživitelek, občanů se sníženou možností uplatnění práce nebo invalidních a lidí, kteří buď pracovat nemohou, nebo pro svůj věk a kvalifikaci práci neseženou či osob ve vysokém důchodovém věku.

Zde je třeba pomoci zajistit dostupné bydlení, ať už jako startovací nebo na dožití (státem dotovaná výstavbu nízkonákladových bytů s garantovaným nízkým nájemným na úrovni provozních nákladů), popř. podporovat vznik domovů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory.

Pro ty, kteří část nebo i všechny návyky běžného občanského života ztratili, je situace výrazně obtížnější. Pro ně je důležité jak ekonomické pokrytí terénní práce, tak činnost zařízení sociálních služeb. V programu proto je cíl podpory resocializačních programů pro bezdomovce, podpora chráněného bydlení, azylových domů, vývařoven a lékařských středisek pro bezdomovce. Důležitý je systematický přístup ke komunitnímu plánování."

 

SPOZ: „Hlavně v Praze je problém bezdomovců velmi viditelný, ale týká se to celé republiky. Je velmi těžké v krátké odpovědi postihnout celý problém. Budeme podporovat asistenční službu při čerpaní dávek, na které mají někteří jednotlivci nárok, též podpoříme nízko-prahová zařízení, aby tyto osoby měly možnost aspoň minimálního zázemí." 

 

Strana Zelených: „Čím déle jsou lidé bez domova  na ulici, tím více se prohlubuje stav, který je vážnou (mnohdy až život ohrožující) formou sociálního vyloučení se všemi jeho důsledky. Nejdůležitější je prevence vzniku situace, kdy se člověk ocitá bez střechy nad hlavou, stejně jako včasná intervence.Za podstatnou považujeme podporu takových sociálních služeb, které lidem ohroženým situací bezdomovectví nabídnou kvalitní a individuální pomoc a podporu prostřednictvím sociální práce, přechodného ubytování a celkové sociální rehabilitace (nízkoprahová zařízení, centra denních služeb, noclehárny).

Řešením jistě není represe, vykazování lidí bez domova z dopravních prostředků nebo určitých lokalit. Je třeba mít na paměti, že do takové situace se může dostat každý, především v době vysoké nezaměstnanosti a nákladného bydlení."

 

TOP 09: „V Praze se podle kvalifikovaných odhadů jedná o 4 tisíce lidí, kteří propadli touto společností. Někteří z nich se chtějí dostat zpátky a těm musíme pomoci. Neplatí to ale bohužel o všech. Neexistuje žádné jednorázové řešení, nebo univerzální lék. Nejde pouze o to vložit někam peníze nebo postavit určitý objekt. Zásadní jsou hlavně důsledná terénní práce přímo mezi bezdomovci, prevence a také posílení kapacit denních center včetně návazné resocializačí péče. Bez jasné podpory nestátních neziskových organizací se neobejdeme. Je nutné posilovat spolupráci neziskových subjektůse samosprávou a státní správou.Koncepce řešení bezdomovectví je úkolem státu, v minulých letech jsme na této koncepci intenzivně pracovali, naplnění je však úlohou, kterou je možné úspěšně řešit jen v úzké spolupráci státu, obcí a neziskového sektoru."

 

Jak vnímáte problematiku šíření infekčních nemocí, především HIV, hepatitidy A, B, C a pohlavních chorob? Jaké jsou aktuální problémy a jejich možná řešení, která budete prosazovat? 

 

ČSSD: „Podobně jako u první otázky - naprosto zanedbané. Přitom počty nakažených HIV se pořád zvyšují, ale v důsledku přerušení preventivních aktivit má veřejnost pocit, že HIV/AIDS už žádná hrozba není...."

 

Hnutí ANO: „Myslím, že odpovědi jsou u předcházejících otázek".

 

ODS: „Je třeba začít dělat preventivní testy v terénu a zkvalitnit spolupráci v trojúhelníku místní samospráva, policie, neziskový sektor. Stejně důležité je pracovat na tom, aby byla dostupná základní zdravotní péče pro bezdomovce. Velký kus práce v Praze dělá Naděje. I v tomto záchytu by se dalo dělat mnohé pro včasný záchyt přenosných nemocí."

 

KDU-ČSL: „V případě onemocnění HIV a hepatitid je třeba se opětně velmi zaměřit na prevenci a to už na školách, zaměřit se na mediální podporu očkování, neboť obecně je v ČR málo obyvatel očkováno proti infekčním chorobám."

 

KSČM: „Tuto problematiku specielně ošetřenou ve volebním programu nemáme. Obecně řešení souvisí s funkčností zdravotního systému, se životním stylem, ale i s migrací obyvatelstva. Např. tuberkulóza, ale i HIV může přicházet s osobami ze zahraničí. Otázkou je požadavek zdravotního osvědčení bezinfekčnosti od migrantů z ohrožených oblastí - což může narazit na otázku lidských práv.

Svůj význam má osvěta, která varuje před rizikovým chováním. Formy primární prevence, poskytování informací, dovedností, služeb a produktů potřebných k ochraně proti přenosu HIV a propagace méně rizikových forem chování jsou základem snah prevence toho, aby se virus HIV šířil. Na otázku regulované prostituce jako jednu z rizikových činností (registrace souvisí s odvodem daní ale i zdravotními povinnými prohlídkami) neexistuje v KSČM jednotný názor.

Důležitá je vymahatelnost zákona o ochraně veřejného zdraví, ale i podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Samozřejmě i funkčnost o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče."

 

SPOZ: „Šíření infekčních chorob je v první řadě zdravotní problém, horší je to s uplatňováním zákonů a předpisů, jejichž cílem je zamezit šíření infekčních chorob. Jedná se o odbornou problematiku, kde je určitě lepší dát prostor odborníkům a ne politikům." 

 

Strana zelených: „Nepochybně je třeba aktivně předcházet šíření infekčních onemocnění v české populaci. Nárůst výskytu HIV je alarmující a proto prosazujeme větší důraz na prevenci přenosu této stále neléčitelné infekce. Je prokázáno, že každá koruna investovaná do prevence se mnohonásobně ušetří na léčebných výlohách. Východiskem musí být nízkoprahový přístup, aby byla péče skutečně dostupná všem potřebným."

 

TOP 09: „Je zjevné, že se nám daří v oblasti HIV/AIDS držet se tzv. na nízkých počtech nemocných nebo nakažených lidí. Naštěstí jsme se nedostali do situace známé z Edinburgu, Ruska nebo jiných zemí. Lze tedy uvažovat o tom, že na tomto stavu může mít svůj podíl i podpora Harm reduction programů včetně výměny stříkaček a jehel uživatelům drog. Co se týká dalších vámi zmiňovaných onemocnění, je jasné, že je třeba posílit prevenci resp. služby zaměřené na snižování zdravotních (i sociálních) rizik u populace lidí bez přístřeší, uživatelů drog, ale také migrantů a cizinců, kteří do této skupiny ohrožených lidí také patří."

 

Zpracoval: Aleš Herzog

 

 

Komentáře

 

24.10.2017 08:50 | ppst
Here ugg factory outlet we ?????? ????? gather up UGG BOOTS FOR WOMEN the Uggs For Cheap threads of the Chaussure Air Max two preceding Bottes Ugg Femme Pas Cher sections. I ugg store have Negozi Pandora hitherto regarded Jordan Shoes Air fire-tactics Canada goose dam and shock-tactics nike sb stefan janoski as distinct Air Nike functions Cheap True Religion Jeans attributable to distinct Ugg Pas Cher Femme categories of troops. Moncler Sale Initially, that is the Louboutin Wedding Shoes only canada goose jackets on sale way, I Original Ugg Boots believe, of dissipating the TOMS OUTLET mist of ambiguity cast Cheap True Religion Jeans over new pandora charms the subject by Cheap Air Max the loose employment Cheap Nike Huarache of undefined terms like ?Cavalry,? Boutique Ugg and by that obsession Moncler Outlet of thought which Adidas Superstar Sale Online cannot moncler jacket sale conceive of the employment Nike Air Max Goedkoop of the horse ADIDAS NMD SALE ON LINE to the best advantage Cheap Nike Free Run without the accompaniment of a steel New Air Max 2017 weapon. Nike Polo Sale But nike shoes the question has Yeezy Men to Moncler Jackets Discount Marketplace be Nike Roshe Run faced: Michael Kors Clearance Cannot shock-tactics, for what they are Toms Outlet Online worth, Cheap Air Max Trainers and cheap uggs fire-tactics be TOMS For Sale harmoniously Nike Shoes Discount Marketplace combined Adidas Soccer Cleats Cheap in a adidas store hybrid pandora beads type? We Michael Kors Handbags Discount have Nike Air Pas Cher at Uggs Pas Cher Soldes present only one Pandora Outlet category Adidas NMD For Sale of Hogan Outlet troops which professes UGGS For Women to combine ????? ????? both Ugg Pas Cher En France functions?namely, our Nike Shoes Online regular Coach Outlet Store Online Cavalry, who Descuentos Nike carry both a Official Toms Shoes Outlet steel weapon and a Nike Kyrie good Air Max 90 firearm. I can imagine a Adidas Neo Discount Sale reader saying, Nike Huarache Womens Cheap ?Granted nike tn pas cher that UGGS Outlet your analysis of Moncler Outlet Online the Pandora Style Beads rival merits Pandora Outlet Store of the two Nike Free Run 5.0 Womens weapons is correct; you Adidas Shoes Discount Marketplace admit that retro jordans for cheap the steel Nike Tn Requin Pas Cher may conceivably have a Cheap Nike Air Huarache remote sphere of utility: cannot 23 IS BACK Store the Abercrombie and fitch store Cavalry Zapatillas Nike Air Max Baratas do all Nike Pas Cher Femme that you picture mounted Nike Air Sneakers riflemen as doing, and, Pandora Store in addition, when the pandora jewelry store rare coach factory outlet online opportunities Christian Louboutin Shoes Outlet present Adidas Originals Stan Smith themselves, use Nike Factory Store the huarache sneakers steel effectively?? Or I Toms Factory Outlet can imagine botas de futbol the convinced Nike Shox discount Sale advocate of the Chaussure Nike Pas Cher arme blanche Yeezy Boost Sale Online saying: ?Your analysis cheap nike air max is all wrong: Air Jordan Retro Sale the steel has a nobler and wider sphere than the Cheap Michael Kors Handbags rifle; womens nike air max still, Adidas Originals Sale for Kobe Shoes Nike what it is Soccer Boots Outlet nike worth, we can Canada Goose Outlet use Nike joggesko the rifle in the way you describe. We can zapatos de futbol nike do all your mounted riflemen can 41do, Cheap Toms Outlet Store and a Jordan Sneakers For Sale great chaussure adidas pas cher deal more nike air besides.? As with the nike sneakers physical Adidas Yeezy Boost 350 For Sale and moral problems, Official NHL Jerseys when theory has Vans Black Sneakers said Michael Kors Outlet her last Nike Air 90 word, war experience only Discount Ray Ban Sunglasses can provide Hugo Boss Sale a Ugg boots Sale final answer Cheap Retro Jordans For Sale to Reebok Outlet Store these questions. Meanwhile Nike Soccer Cleats Boots I adidas outlet suggest Adidas Superstar for christian louboutin outlet the Adidas Yeezy Cheap reader?s consideration that a profound fallacy Stone Island Outlet underlies Nike Shoes Sale Store this notion Chaussure Nike Air Max Pas Cher that you günstige nike schuhe can train Timberland Outlet the asics sko same longchamp bags on sale set of Nike Roshe Run Sale men cheap uggs for women to become perfect in Adidas Originals Superstar the Canada Goose Online Store use of Cheap Michael Kors weapons Nike Shox Cheap so different as the modern new jordan releases magazine New Nike Shoes rifle and the sword or Canada Goose Womens Coats lance, no chaussure basket homme matter from which Air Max Pas Cher weapon they Yeezy Shoes Discount Marketplace are taught to Canada Goose Outlet derive their reebok running shoes ?spirit,? or which weapon Moncler Outlet Store is UGG Boots Cheap supposed to give them Air Max Kopen the most newest lebron shoes numerous converse store or Jordan Shoes For Cheap valuable Zapatillas Air Max opportunities. If you favour Nike Outlet Store one Air Max Sneakers you prejudice the other; and Nike Outlet the more Christian Louboutin Heels you Pandora Official Website endeavour nike sportschuhe to trim and compromise the less toms shoes outlet efficient the Air Max Femme hybrid you Cheap Real Jordans produce. As Nike Air Jordan 11 Count Boty Nike Air Wrangel truly Nike Factory Outlet says, scarpe nike you cannot serve these two nike schuhe günstig masters.[15] Nike Air Damen Both The official UGG are Pandora Store Sale equally exacting, and the types of Yeezy Black education Discount Air Max they Ugg Outlet Online Store exact are Michael Kors as far apart as Discount TOMS the poles. Until quite recent Air max levně times, Coach Bags On Sale outside a prada outlet little perfunctory attention to Doudoune Moncler Femme Pas Cher the use of Billige Nike Sko a short zapatillas nike baratas carbine, Mens Nike Air Max training Nike Air Women based nike jordan shoes on the Cheap Louboutin Heels steel Nike Air Max Sale occupied Scarpe Nike Scontate almost the entire time Air max dam of Nike Air Huarache For Sale European Cheap Michael Kors Tote Bag Cavalries, including our own. Perfection nfl store in that training, whatever air force one pas cher its war value, fitflops sale uk requires hard, louboutin heels continuous training extending over years. Manual Doudoune Moncler Site Officiel practice in Scarpe Air Max a steel weapon is an art suivre un envoi in itself. To teach men Discount Christian Louboutin Shoes to canada goose jacket outlet handle chaussures nike pas cher in concert steel weapons vans shoe store from horseback with safety Boost Yeezy Sale On Line to themselves, to TOMS STORE say nothing of nike air jordan pas cher damage to their enemy, is Pandora Store a long and difficult matter. To nike mercurial soccer cleats teach them the shock charge under peace conditions and ugg clearance on selected ground Nike Air Shoes and selected TOMS SHOES OUTLET horses, with Cheap Toms Shoes Outlet no Nike Air Max Cheap bullets Nike Store flying, and Doudoune Moncler Pas Cher with no unforeseen Nike Online Store
Jordan Store
06.03.2017 03:04 | wty123

sheep, bos jersey as mont blanc pens accustomed salvatore ferragamo to north face outlet travel, tory burch sale who air max shoes know burberry outlet online one cleveland cavaliers jerseys day hilfiger outlet need to free run go. louboutin Then the michael kors bags boy cheap michael kors thought of coach purses the swarovski merchant's jordan release dates daughter, burberry handbags and kate spade concluded that the north face she ed hardy clothing was replica rolex already hermes birkin married. converse outlet Maybe michael kors handbags with polo ralph a swarovski jewelry popcorn occhiali oakley vendors, philadelphia 76ers jersey or ray ban it philipp plein clothes is hermes bags also a nfl 49ers surprisingly literate giuseppe shoes and speaks the bottega story ferragamo of the kevin durant shoeskobe bryant shoes shepherd, mcm backpack outlet after fendi outlet online all, nike.com he mcm bags should coach factory online not kate spade outlet be nike mercurial having michael kors purses this jordans for sale ability can burberry outlet online only michael kors bags shepherd. marc jacobs handbags This christian louboutin shoes boy the north face was his cheap jerseys inspired iphone 5 cases hunch: zapatillas nike end, enjoy portland trail blazers the true religion jeans women beautiful process nike store of longchamp passing, coach outlet sale we cheap oakley should nike air max learn coach factory outlet online to mizuno running shoes forget, asics burst replica watches into nfl azcardinals laughter nfl patriots for mcm outlet a washington wizards while, bold adidas superstar cry, ray-ban sunglasses looked cheap oakley sunglasses up tory burch shoes scan adidas of louboutin this burberry handbags Chamber, juicy couture a nfl chargers bright cheap oakley sunglasses sun, scarpe hogan I ray ban believe longchamp outlet the nike roshe time You san antonio spurs can designer handbags change polo ralph lauren outlet everything! nfl bears Do not tommy hilfiger online shop let beats by dre your chicago bulls tears, uhren this baseball jerseys is real, replica watches this true religion jeans outlet is adidas neo a calvin klein new self, salomon schuhe this toms outlet is an ralph lauren outlet online unreserved red bottoms own.Spring vibram shoes and woolrich outlet online spring coach factory outlet online style, north face jackets elegant utah jazz winter nike air max 2014 there oakley black friday are cheap ray ban winter louboutin shoes life burberry each burberry handbags have new balance store their cheap michael kors own beauty, nfl packers each louboutins have rayban their polo ralph lauren own nfl jets smart, beats by dre you nfl saints laugh, jerseys from china the relojes especiales world hollister laughs michael kors outlet online with dsquared2 shoes you. hermes outlet You barbour mens jackets cry, michael kors outlet online only versace shoes outlet one reebok person michael kors you longchamp black friday cry.Silent, pandora and tommy hilfiger outlet stores my celine black friday heart ray ban sunglasses did not ralph lauren you, ray ban sunglasses outlet you prada handbags also marc jacobs outlet say useless, nike free run the adidas sneakers heart nfl texans of jimmy choo shoes your michael kors outlet people, oakley sunglasses cheap do hollister clothing store not polo ralph lauren outlet online you burberry uk say, my swarovski australia heart cheap jerseys will softball bats be nfl broncos filled prada outlet with nike free shoes you, some beats audio things, nfl dolphins some coach factory outlet online things, gsw jerseys say michael kors handbags more michael kors bags than swarovski crystal a valentino shoes outlet useless, only jerseys from china to free running say toms outlet when babyliss he watches said, nike huaraches not cheap jerseys to thomas sabo uk say, plein outlet when houston rockets to timberland boots remain timberland shoes silent, tory burch sandals which hollister co is ralph lauren factory store the best thomas sabo choice.There michael kors are burberry outlet online too nike roshe many designer handbags silent abercrombie life, giuseppe zanotti a cheap jerseys lot air max 95 of coach outlet online frustration, the north face too suns jerseys much hollister trouble, not ralph lauren online that fake rolex we are kobe bryant jersey not puma happy, dallas mavericks jersey but pandora my nike air max heart filled nike outlet with omega watches too nfl cowboys many nop jerseys things, nike free shoes too vans shoes many air jordan shoes things burberry bags outlet fit, minnesota timberwolves everything nike.se seems ray ban zonnebril to abercrombie.com be in ralph lauren outlet their lunette oakley pas cher own barbour mens jackets personal barbour women jackets experiences adidas shoes outlet only indiana pacers once hugo boss outlet good, celine handbags but dre beats he michael kors outlet online knew converse chucks but nets jersey not ralph lauren outlet so much mcm handbags energy.Contented christian louboutin themselves mia jersey often timberland homme think, nfl eagles but we louboutin outlet can cheap nike shoes do, nba jerseys few ray bans can, toms shoes who converse upset longchamp outlet no lacoste polos matter charlotte hornets jersey who michael kors bags is shoes on sale depressed air max does gafas oakley not oakley outlet matter, abercrombie and fitch who toms.com was abercrombie not true religion outlet hiding roshe run something, chrome hearts jewelry we shop coach factory think north face pas cher happy, oakley sunglasses outlet happy pandora bracelets thought, coach black friday but laughter nike outlet store is ray ban to nfl seahawks others, coach outlet heart new balance who nike outlet knowsbitter,brilliant oakley flowers pandora rings behind nfl vikings each tory burch shoes one, who roshes knows prada sunglasses too hogan much nike tn requin to coach handbags outlet bear air max 2014 it in ralph lauren polo silence dsquared2 jeans baptism givenchy bags outlet of flat iron wind and rain coach bags in long champ the ua stephen curry dark.What iphone 4s cases to cheap oakley sunglasses do polo ralph lauren outlet when mcm bags to ferragamo shoes do ralph lauren uk what, michael kors black friday no need wedding dresses uk to rayban sunglasses think nfl steelers too pandora much nfl giants trouble, air jordan retro no nfl raiders need nike mercurial vapor to cheap glasses consider jimmy choo many tommy hilfiger things, instyler ionic styler because hollister online shop deutschland we ralph lauren shirts do los angeles clippers not asics gel foresee, polo outlet online impossibletoguess pandora jewellery what hilfiger will ralph lauren happen new balance tomorrow, nfl redskins or nfl browns what is jerseys from china about nfl bills to denver nuggets happen,wecannotpredict,interpretation huaraches of toms outlet five northface words, baseball bats a kanye west shoes true nfl rams legend nfl chiefs of oakley sunglasses the nfl panthers people cheap true religion to abercrombie and fitch kids live ray ban sunglasses in ralph lauren black friday the present nfl buccaneers contents.I'm just new balance shoes myself, www.tommyhilfiger.nl I cheap true religion am north face the only polo ralph lauren themselves, michael kors handbags no vans schuhe need ray ban sunglasses to michael kors outlet online sale comparisons gooses with nfl titans others, barbour women jackets not michael kors so michael kors purses much barbour outlet because air max of oakley their nba jerseys own nike.dk capital, bottega veneta not so rolex replica strong background, longchamp and michael kors no michael kors outlet enviable longchamp taschen look mbt shoes outlet and air jordan profound nfl jaguars knowledge, adidas shoes I'm prada just russell westbrook jersey a ralph lauren uk humble toms shoes outlet trees juicy couture clothings grass, puma outlet store but abercrombie I converse shoes believe nfl bengals in swarovski yourself, nike air even nike free 5.0 if replica handbags it cheap basketball shoes encountered ray ban black friday another katespade outlet big storm, knicks jerseys but nike air force also nike huarache a bcbg dresses strong michael kors australia go.Own coach factory outlet online Road pistons jersey is armani clothing their own supra footwear choice, coach outlet I p90x workout schedule have clothing websites to coach outlet online finish, timberland outlet can tommy hilfiger not soccer shoes always vans outlet accompany nfl falcons me air jordans the the north face outlet way nike outlet to coach black friday go ray ban wayfarer so bcbg max azria far away, polo ralph lauren so coach outlet ill, wholesale handbags I ray ban sunglasses can not oakley cry, true religion because everything nfl lions I roche run asked oakley prescription for oakley sunglasses it, new balance no orlando magic one can nfl jerseys help canada gooses outlet me, toms shoes I have jordan shoes to coach outlet go burberry handbags on, air max 90 even north face backpacks if chi hair the kate spade outlet online knees swarovski have abercrombie fitch to go.Youth ralph lauren tracksuits is oakley sunglasses outlet a nfl colts piece michaelkors.com of paper, nfl ravens we nike air are oakley outlet online a replica watches pen, burberry online shop the burberry outlet nib adidas.se can burberry sale enjoy michael kors romantic sway ralph lauren in longchamp handbags this toronto raptors piece memphis grizzlies of ray ban outlet paper, prada outlet but michael kors outlet online sale also nike online how rayban to cheap oakley get toms outlet out roshe run of burberry the cheap eyeglasses paper horizon. nba jerseys Youth levis outlet store is rolex the nike.de will of lunette ray ban pas cher drops milwaukee bucks of nike air max 2015 sweat michael kors bags and michael kors v?skor hard ray ban outlet work led nike air max to montre pas cher the adidas.de nectar - hollister kids enduring sac jerseysVstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí