eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Smysl v práci pracovníků terénních programů

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace

Ochrana osobních údajů

Redakční plán Dekontaminace 2014

Konference o žloutence typu C

Kontakty v Dekontaminaci

Rozhovor s Veterináři bez hranic

Kosmetika

Psí život - Petardy

Kde se v Praze osprchovat?

Jak jsem se dostal k heroinu a cesta zpět do života

Slabá místa nízkoprahových programů

Konference Patologické hráčství

Evropská konference o terénní práci

NZDM a drogy

Práce s výchovnou situací

Kulatý stůl Patologické hráčství

Politika, drogy a lidé bez přístřeší

Očkování psů lidí bez domova zdarma!

Kolik stojí péče o psa?

Individuální plánování v terénních programech

Vědomostní testy pro klienty

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace!

Sociální práce s lidmi se závislostí

Pracovní motivace v sociálních službách

Komunikace uživatelů drog a terénních pracovníků

Braunka je jen jedna

Jak funguje aplikační místnost?

Letní škola HR proběhla úspěšně

Klíšťata - jak s nimi zatočit

Mák setý

Opiáty v ČR aneb Od Braunu k Subutexu

Historie opiátů

Psí sex alias krytí

Dekontaminace II/2011

Ze života

Tetování

Vaše příběhy - cesta ven

Přišli jsme o syna

Letní škola harm reduction 2011 měla úspěch!

Psí život - co může chytit pes?

Píše ti máma

Dohoda s uživatelem služby

Letní škola Harm Reduction 2011

Dotazníček spokojenosti

Co dělat když najdu psa...

Jak krmit psa

Jací byli XTP

Zvládnout dorazit včas do práce

Odčervení a vakcinace

Ostře sledovaný abstinent 2

Dekontaminace - časopis pro uživatele drog

Když moje dítě bere...

Prevence v rodině

Práce s agresí - malé postřehy z kurzu

Dekontaminace - 2007 - Subutex

Dekontaminace - I/2008 - Práce

Dekontaminace - II/2008 - Subuxone

Dekontaminace - III/2008 - Harm Reduction

Dekontaminace - IV/2008 - Bytová kultura

Dekontaminace - I/2009 - Žloutenky

Dekontaminace - II/2009 - Ženy

Dekontaminace - III/2009 - Streetwork

Dekontaminace - IV/2009 - Vězení

Dekontaminace - I/2010 - Sex

Dekontaminace - II/2010 - Opiáty

Dekontaminace - III/2010 - Toxická psychóza

Dekontaminace - IV/2010 - Parties

Dekontaminace - I/2011 - Smrt

Hazardní hraní

PF 2011

Inzerát na pozici terénního pracovníka

Recept na výrobu perníku

Příběh obyčejného člověka

Podzimní škola HR

Muži, ženy, drogy a sex

Portál od 1.9. 2010 oficiálně spuštěn!

Konec dlouhé historie velké lásky

Klára

Jak vychovávat psa

Chutě na jedy

Exterňákem a člověkem bejt nepřestanu

Devět měsíců v životě ženy (a muže)

William Burroughs – šedý přízrak undergroundu

Věřím, že narkoman je také člověk...

Partneři

Historie opiátů

09.02.2012 | Sekce: Ostatní

Vyšlo v Dekontaminaci - 2/2010

 

Botanicky pocházejí z máku. Nejvýznamnějšími zástupci jsou opium, morfin, heroin, kodein.Pocházejí hlavně z balkánských zemí (Turecko, Bulharsko), ze zemí Blízkého a Středního východu (Persie, Libanon, Afghánistán), z Dálného východu (Indie, Pákistán, Čína), ze zemí zlatého trojúhelníku (Barma, Laos a Thajsko) a dále z Mexika a Kolumbie.

 

První doklady o pěstování máku pro jeho narkotické účinky jsou staré 6000 let a pocházejí z říše Sumerů, kteří mák nazývali „rostlinou radosti". Odtud přešla znalost do Egypta, kde patrně bylo opium využíváno kněžími ke kultovním obřadům v rámci dávných mystérií, podobně jako používali hašiš. Ve starém Řecku lékaři využívali omamných účinků drogy k léčení, jak o tom referuje Theophrastos von Eresos cca 3.-4. stol. př.n.l. Právě Řekové dali makové šťávě název opium a získávaný elixír se tak postupně stal proslulým. Makovice se stala symbolem boha spánku Morphea a boha smrti Thanata. Homérští hrdinové znali kouzelný nápoj dodávající odvahu a nazývali jej Nepenthes. Dobytím Řecka Římany se nápoj dostal více na Západ. V 6. a 7. století Arabové při svých válečných taženích donesli opium až do Persie, Indie a Číny. Podobně jako hašiš nebyla tato droga Mohamedem zapovězena (na rozdíl od alkoholu). Významný středověký lékař Paracelsus používal ke svému léčení tinktury, které obsahovaly opiáty a nazýval je Laudanum a Arkanum.

 

V Číně, kde se opium masově rozšířilo, bylo nejdříve konzumováno, teprve později kouřeno. Význam mělo i svým účinkem potlačení hladu v  dobách hladomorů a katastrof. Podobně jako v arabských zemích se i v  Číně rozvinuly rituály kolem kouření a požívání opia.

Kvůli opiu se v letech 1839 - 1842 vedla v Číně válka. V 19. století se opium rozšířilo do Evropy a požívalo se hojně zejména ve velkých městech a v přístavech.
Mezi umělce, kteří se oddávali opiu, patří Baudelaire, Poe, Balzac, později pak Picasso, Cocteau, Borroughs, - ten vášeň k opiu ztvárnil v románu Junkie.
Požadavky na kontrolu nad opiem jsou formulovány od r. 1909 (Hongkong). Po I. světové válce se rozšířil hlavně heroin a zatlačil do pozadí morfin i kokain.

Methadon byl používán ve válečné chirurgii jako anestetikum. V r. 1960 Vincent Dole a  Marie Nyswander navrhli systém léčby závislých na heroinu s využitím methadonu. Jako model jim sloužila udržovací léčba insulinem u Diabetes mellitus (cukrovky). Tak se zrodila methadonová udržovací (substituční) terapie.

 

MUDr. Stanislav Kudrle

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí