eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace

Ochrana osobních údajů

Redakční plán Dekontaminace 2014

Konference o žloutence typu C

Kontakty v Dekontaminaci

Rozhovor s Veterináři bez hranic

Kosmetika

Psí život - Petardy

Kde se v Praze osprchovat?

Smysl v práci pracovníků terénních programů

Jak jsem se dostal k heroinu a cesta zpět do života

Slabá místa nízkoprahových programů

Konference Patologické hráčství

Evropská konference o terénní práci

NZDM a drogy

Práce s výchovnou situací

Kulatý stůl Patologické hráčství

Politika, drogy a lidé bez přístřeší

Očkování psů lidí bez domova zdarma!

Kolik stojí péče o psa?

Individuální plánování v terénních programech

Vědomostní testy pro klienty

Ohodnoťte a změňte časopis Dekontaminace!

Sociální práce s lidmi se závislostí

Pracovní motivace v sociálních službách

Komunikace uživatelů drog a terénních pracovníků

Braunka je jen jedna

Jak funguje aplikační místnost?

Letní škola HR proběhla úspěšně

Klíšťata - jak s nimi zatočit

Mák setý

Opiáty v ČR aneb Od Braunu k Subutexu

Historie opiátů

Psí sex alias krytí

Dekontaminace II/2011

Ze života

Tetování

Vaše příběhy - cesta ven

Přišli jsme o syna

Letní škola harm reduction 2011 měla úspěch!

Psí život - co může chytit pes?

Píše ti máma

Dohoda s uživatelem služby

Letní škola Harm Reduction 2011

Dotazníček spokojenosti

Co dělat když najdu psa...

Jak krmit psa

Jací byli XTP

Zvládnout dorazit včas do práce

Odčervení a vakcinace

Ostře sledovaný abstinent 2

Dekontaminace - časopis pro uživatele drog

Když moje dítě bere...

Prevence v rodině

Práce s agresí - malé postřehy z kurzu

Dekontaminace - 2007 - Subutex

Dekontaminace - I/2008 - Práce

Dekontaminace - II/2008 - Subuxone

Dekontaminace - III/2008 - Harm Reduction

Dekontaminace - IV/2008 - Bytová kultura

Dekontaminace - I/2009 - Žloutenky

Dekontaminace - II/2009 - Ženy

Dekontaminace - III/2009 - Streetwork

Dekontaminace - IV/2009 - Vězení

Dekontaminace - I/2010 - Sex

Dekontaminace - II/2010 - Opiáty

Dekontaminace - III/2010 - Toxická psychóza

Dekontaminace - IV/2010 - Parties

Dekontaminace - I/2011 - Smrt

Hazardní hraní

PF 2011

Inzerát na pozici terénního pracovníka

Recept na výrobu perníku

Příběh obyčejného člověka

Podzimní škola HR

Muži, ženy, drogy a sex

Portál od 1.9. 2010 oficiálně spuštěn!

Konec dlouhé historie velké lásky

Klára

Jak vychovávat psa

Chutě na jedy

Exterňákem a člověkem bejt nepřestanu

Devět měsíců v životě ženy (a muže)

William Burroughs – šedý přízrak undergroundu

Věřím, že narkoman je také člověk...

Partneři

Práce s agresí - malé postřehy z kurzu

08.02.2011 | Sekce: Ostatní

Autor: Sdružení Podané ruce, o.s.

Pár poznámek z kurzu práce s agresivním klientem. Základní pravidla sepsaná v několika bodech. Jak postupovat, když klient začne být agesivní. Plus malý testík.

 

                                          Práce s agresí

                                   (Krizová intervence - Remediun, MUDr. Zajíc, PhDr. Hajný)


MALÝ TESTÍK NA ZAČÁTEK

 

Zvolte možné odpovědi z nabízených, tak aby jste  rozzlobeného klienta zklidnil(a), tedy svou reakcí snížil(a) jeho agresi.

 

Klient: „Ta Vaše kolegyně je pěkná kráva!"

 

Vy:

a)      „Co si to dovolujete!"

b)      „To se mě dotýká."

c)      „Vidím, že se zlobíte."

d)     „Vidím, že máte pořád problémy se vztahy."

e)      „Sedněte si."

f)       „Co se děje, co se stalo?"

g)      „...."

h)      „Vy tedy máte dneska náladu!!??!"

i)        „To je možné, máte právo si to tak myslet."

j)        „A co včera hokej?"

k)      „Počkejte musím si něco zapsat ..."

 

Na konci dokumentu najdete výsledek 

 

 

NĚCO Z TEORIA A PRAXE

 

Co je důležité vědět, udělat:

 • za agresí je  skrytá bezmoc a zoufalství
 • svým chováním můžete klienta zklidnit nebo naopak
 • stanovte si v týmu krizový plán (co, kdy, jak ...)
 • zkuste si modelové situace v týmu, krizové plány, apod.
 • pokud je klient rozzlobený na vás a nic nepomáhá, předejte ho kolegovi ....
 • každou hrozbu bereme vážně a dle toho jednáme (krizový plán)
 • pokud klient zažil trauma, tak 6-8 týdnů má agresivní projevy

 

Kdy je těžké zvládnout agresi klienta:

 • Když klient narazí na naši vlastní nejistotu
 • Pokud slovně útočí na nás než na jinou osobu

 

Základní pravidla ve 4 bodech u klienta, který přijde v krizi:

 

 • pojmenovat emoci „Vidím, že máte zlost ...." Vidím, že máte strach ...."
 • zkusit zjistit situaci : Chtěl by jste mi říct, co se stalo?
 • dát možnost volby: O čem  by jste chtěl mluvit?
 • zklidnit, uzemnit: : Zkuste se posadit, můžeme si o tom v klidu promluvit"

 

Další pravidla a principy práce s agresí

 

 1. aranžmá situace, krizový plán

 • Místnost - signální zařízení, uklidit rizikové předmětym (nůžky, ..,), mít volný únikový prostor, sedět blíže k únikovým dveřím, ...
 • Informace - pokud lze, shromáždit co nejvíce informací (zda již byl někdy agresivní, zda je pod vlivem, ...) - pokud ano, tak vždy by o tom druhý pracovník na směně měl vědět; pokud je to možné nezavírat dveře, vyvarovat se konfrontace, aj.
 • Protipřenos - zjistit si a sebereflektovat, jak my to máme s agresí naší a jak reagujeme na agresi z vnějšku

2. nekonfrontační přístup (co děláme)

 • informujeme - kdo jsem, kde je, o co jde, o jakou situaci jde
 • hovoříme srozumitelně, jasně, nahlas
 • komentujeme, co chceme udělat, vyžadujeme souhlas „Chci udělat toto ... nevadí vám to?"
 • nasloucháme, ujišťujeme se, shrnujeme: „Jestli jsem správně rozuměl ..."
 • dáváme moment volby, výběru: „Chcete si sednout nebo chcete chodit?"
 • vyjadřujeme empatii: „Vidím, že jste hodně rozzlobený ..."
 • vyjadřujeme zájem o klienta
 • přizpůsobujeme postoj a tělo (body language)
 • co nejméně konfrontační postoj
 • zrcadlení tělem = kopírovat pozici klienta (až poté, co je navázán kontakt)  - v neverbální komunikaci je to znak souhlasu
 • sledujeme emoční hnutí - strach, úzkost a POJMENOVÁVÁME (tím říkám klientovi, vidím to a mám o vás zájem): „Máte strach ....", „Máte zlost ...", „Cítíte se bezmocný ..."
 • Získáváme pouze klíčové informace, nepitváme se v detailech
 • Přeznačkováváme

 

Jak nepostupujeme při zacházení s agresí!!!

 • Nebagatelizujeme
 • Neponižujeme
 • Nehádáme se
 • Nechováme se naléhavě
 • Nechováme se agresivně
 • Nechováme se familiérně - poplácávání po zádech, ...
 • Nebereme osobně negativní poznámky

 

Pokud zvolíte jednu z těchto možností, nebo ji uděláte nevědomě, tak agresi zvýšíte!

 

 

 

Více z teorie není potřeba, protože pokud  zkusíte v praxi základní principy nekonfrontačního přístupu, tak to bude bohatě stačit, aby se Vám práce dařila. Důležité si je uvědomit, že svým chováním a reakcí můžeme velmi ovlivnit průběh situace s agresivním klientem. Good luck!

 

Výsledek testu:

 

 

Správné reakce, které nezvýší agresi u klienta jsou barevně označeny:

 

a)      „Co si to dovolujete!"                                   .................konfrontační styl

b)      „To se mě dotýká                                          .................autentický styl

c)       „Vidím, že se zlobíte"                                 ............... reflektující styl

d)     „Vidím, že máte pořád problémy se vztahy"  ...............interpretační styl

e)      „Sedněte si"                                                  .................neutrální, odtažitý styl

f)      „Co se děje, co se stalo?"                             ............... explorující, dávající prostor k ventilaci emocí

g)      „...."                                                               ................ mlčení

h)      „Vy tedy máte dneska náladu!!??!"              ................. ironizace

i)        „To je možné, máte právo si to tak myslet." ..............akceptace

j)        „A co včera hokej?"                                      ..................odvedení pozornosti

k)      „Počkejte musím si něco zapsat ..."             ..................odložení svých emocí


 

Komentáře

 

14.08.2017 20:42 | James Kessler
The Reputation of Ugg Yeezy Boost 950 sheepskin boots BootsBy Bill SieblerFrom Australia's Standard Vocabulary: This Macquarie Short and snappy Glossary ( space ) ug footwear / Australian 100% merino flatsoled repleat shoe. Generally known as ugh Adidas Yeezy Boost 350 v2 black kick out , ugg boot.Did you will understand that Aussie Flatsoled Ug footwear have been referred to as Ug, Grrr or even Uggs and also have been made australia wide for almost Two Yeezy Boost 350 v2 cream centuries? "We generally termed them Ugg boots, Cruz says, "long before it was your complex model." John Henderson, Originator Ugg boot Assets, Inc. La Magazine October Initially, Mid 2001.The Ug Boot StoryThe initial Ug Kick out. "Ug,Inch (additionally Adidas Yeezy Boost 350 v2 kids wrote "Ugg" as well as "Ugh" inside Hawaiian dictionaries) isn't a brand name although a time ancient universal time period in this variety of Yeezy Boost 550 Australian-made diploma kick out. Throughout Aussie terminology, the Ug label is short intended for "ugly.In . When it comes to ease, Yeezy 350 v2 nonetheless, a Ug Start can be something connected with splendor. The actual softness on the Hawaiian Merino ugg creates a boot which Yeezy Boost 350 v2 black has a comfortable, nice, form-fitting sense which is much more any sock when compared to a shoe, it's strong plenty of to get outside Adidas Yeezy Boost 350 v2 dress in. The particular down filling provides the amazing real estate with supplying year-round comfort and ease. Inside cold weather, this luxurious fleece jacket provides an level of warmth by entangling your body temperature, a lot like Yeezy Boost 350 v2 zebra goose decrease can. Nevertheless in the high temperature associated with summer season, the natural fabric Adidas Yeezy 750 Boost on the fleece jacket in fact great feet by way of drinking water removing out work.Growing Up in UgsBy this 70's, with Perth, the best Yeezy Boost 350 v2 kids metropolis for Australia's Western Shore, Ug boot footwear were being created by numerous businesses in your community. Perth offers a very similar climate since Socal Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream which is a new getaway with regard to browsers, with whom Aussies contact "surfies." And it had been the area involving surfies on the terrific surfing shores at Maggie Riv next to Perth which Yeezy Boost 1st implemented Ug Boot footwear as their shoes usually chosen which made them a symbol of this Australian online life-style.Ug Nausea SpreadsFrom the beaches connected Yeezy Boost 350 v2 white with Western Australia, Ugs had been in the near future witnessed around the foot involving East Coast buyers from Brisbane to be able to Questionnaire. And yes it http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ was not a long time before a number of these surfers -- the ones who traded their own surfboards regarding ski board in Adidas Yeezy Boost winter -- found their Ug Shoes or boots ended up in the same way at your house inside the snow resort elements of your Arctic Mountain tops because they ended up being within the heat sands of Sydney's Bondi Beachfront.It ended up being Adidas Yeezy 350 Boost Melbourne users, journeying the whole world hunting for an ideal trend, that 1st unveiled its partners within California on the pleasures in the Ug Adidas Yeezy Boost 950 Shoe. Ugs quickly had been a conspiracy style amongst those T.Any. people who seem to might rely on an associate Yeezy 750 Boost 'down under" to transmit all of them the pair of boots.Ug EssentialsToday this Ug "secret" is out with friends. You can find all these Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra functional shoes to be fashion about beach locations from Los angeles for you to Santa Henderson as well as in snow hotels by Lake tahoe in order to Vail. And so, you Adidas Yeezy Boost 750 won't need to "know someone" nationwide that can post you some, as there are now a number of companies adding shoes or boots on this Yeezy 350 Boost variety. Nevertheless, in order for you the genuine , you do have to determine what you desire since, no matter how many people enter it -- Ug, Ugg sheepskin boots or maybe Ugh -- there are Yeezy Boost 750 plenty of importers using look-alike products that fall short of being the the real guy.If you wish authentic Ug Boots -- well-made boots together with the Adidas Yeezy Boost features that designed the first thus attractive -- you'll want to guarantee that.....The boot styles are created from 100% Aussie http://www.yeezyboost750shoes950.com/ Merino Ugg. This will be sure that your obtain is made from the very best Superior cover up for purchase.Please Observe:Beware involving inexpensive replicas... several Yeezy Boost 350 v2 boot footwear on the market are constructed with cow suede with sawn with diploma essential fleece off cuts.... Don't take the prospect and acquire mainly because.... the actual Adidas Yeezy Boost 350 v2 white exterior cow suede would not oxygen such as 100% diploma does indeed and definitely will leave you with the potent flushed boot... On the other hand should state due to the fact conduct mimic the actual thing doesn't imply will Adidas Yeezy Boost 550 not minimize this mustard when compared to the legitimate ugg boot.
27.05.2017 17:19 | qqqqqing
qqqqqing20170528

coach outlet online

louis vuitton

Basketball Shoes

nike outlet store online

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

polo ralph lauren

true religion outlet uk

cheap ray ban sunglasses

swarovski uk

louis vuitton outlet stores

outletkatespade.us

true religion outlet

cheap oakley sunglasses

yeezy boost

coach outlet online

christian louboutin sale

louis vuitton borse

adidas outlet

michael kors handbags

ecco outlet

coach outlet online

louis vuitton outlet

louis vuitton

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

polo outlet stores

coach outlet

kate spade

cheap jordan shoes

coach outlet

burberry canada

louis vuitton uk

coach outlet

christian louboutin shoes

true religion outlet

michael kors outlet clearance

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

ferragamo outlet

adidas shoes

mulberry bags

swarovski crystal

louis vuitton outlet

polo ralph lauren outlet

cheap jordans free shipping

hermes outlet store

cheap ray ban sunglasses

coach factory outlet

christian louboutin

michael kors outlet

true religion jeans sale

cheap nfl jerseys

ralph lauren outlet

hermes outlet

coach outlet

michael kors outlet store

ferragamo shoes

prada sunglasses for women

snapbacks wholesale

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

rolex orologi

ferragamo outlet

burberry outlet sale

coach outlet clearance

true religion jeans outlet

nfl jerseys

ralph lauren uk

nike trainers

coach outlet online

chrome hearts outlet

mcm backpacks

ray ban sunglasses

coach outlet online

nike outlet online

coach outlet online

swarovski crystal

camisetas futbol baratas

nike shoes for women

fitflops

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

christian louboutin uk

oakley sunglasses wholesale

ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

longchamp outlet online

nba jerseys wholesale

coach factory outlet

ralph lauren outlet

cartier outlet

nike shoes uk

louis vuitton outlet

oakley sunglasses sale

coach factory outlet

michael kors outlet

nike roshe run

supra shoes sale

cheap replica watches

pandora outlet

gucci outlet online

air max 90

pandora charms sale clearance

yeezy boost 350

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

louis vuitton

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

burberry outlet store

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

cheap oakley sunglasses

vans outlet

michael kors canada

ray-ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

instyler

nike blazer pas cher

fitflops uk

oakley sunglasses

coach outlet store online

mont blanc pens

cheap nike shoes

coach outlet

nike uk store

oakley sunglasses sale

ray ban sunglasses outlet

coach outlet online

nike free running

nfl jersey wholesale

michael kors outlet online

cheap jordans for sale

coach outlet store

louis vuitton

michael kors outlet

ray ban sunglasses uk

juicy couture tracksuit

nike shoes

gucci outlet online

michael kors outlet

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

louis vuitton handbags

michael kors outlet clearance

ferragamo shoes

prada outlet

ralph lauren outlet

reebok shoes

ferragamo shoes sale

coach outlet

cheap ray bans

michael kors wallets for women

michael kors outlet

omega outlet

nhl jerseys wholesale

michael kors outlet online

polo outlet

louis vuitton outlet online

ferragamo shoes

true religion outlet

roshe run

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

coach outlet

tory burch outlet online

coach factory outlet

giuseppe zanotti shoes

michael kors handbags

gucci bags

coach outlet

michael kors outlet

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

cheap football shirts

michael kors uk

air max 90

pandora outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap ray ban sunglasses

nike air huarache

oakley sunglasses wholesale

polo outlet

true religion jeans

coach outlet online

louis vuitton

ralph lauren outlet

louis vuitton

swarovski jewellery

pandora outlet

soccer cleats

kate spade outlet online

true religion canada

christian louboutin sale

hermes birkin bag

true religion jeans

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

rolex outlet

louis vuitton handbags

adidas shoes

kate spade uk

polo ralph lauren

birkenstock shoes

michael kors outlet online

adidas outlet

coach outlet online

hermes belts

adidas nmd runner

michael kors outlet online

tory burch outlet

coach outlet

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

swarovski jewelry

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

jordan shoes

longchamp outlet

polo outlet store

christian louboutin shoes

polo ralph lauren outlet

puma shoes

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

coach factory outlet

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

kate spade uk

los angeles lakers

tory burch outlet online

nike trainers

nike shoes

coach outlet store online

new balance outlet

gucci outlet online

ralph lauren shirts

oakley sunglasses

thomas sabo charms

christian louboutin

hollister shirts

mlb jerseys

polo ralph lauren

michael kors outlet online

oakley sunglasses sale

cheap jordan shoes

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas nmd

coach outlet store online

louis vuitton outlet

coach handbags outlet

michael kors outlet

coach outlet

ray bans

tory burch outlet online store

ray ban sunglasses

louis vuitton outlet online

coach outlet

soccer jerseys wholesale

cheap ray ban sunglasses

converse shoes sale

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

kd shoes

air max 90

louis vuitton

polo outlet stores

hollister clothing store

nhl jerseys

birkenstock shoes

polo outlet

polo outlet

louis vuitton outlet

cheap ray bans

nfl jersey

oakley sunglasses

gucci outlet store

mont blanc outlet

fitflops sale clearance

louis vuitton

mulberry outlet

air force 1 shoes

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

michael kors handbags

longchamp

longchamp handbags

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

coach factory outlet

polo outlet online

nba jerseys

ralph lauren uk

cheap jerseys wholesale

oakley sunglasses wholesale

lebron shoes

coach outlet

coach outlet

coach outlet online coach factory outlet

tory burch outlet online

qqqqqing20170528
11.04.2017 03:37 | dongdong8

michael kors handbags outlet

pandora bracelet

oakley sunglasses wholesale

nike air max 2017

nike air max

true religion

ralph lauren

kobe 12 shoes

mbt shoes

michael kors

michael kors tote bag

polo ralph lauren

yves saint laurent handbags

polo ralph lauren

coach factory outlet

mlb jerseys

ysl handbags

nba jerseys

christian louboutin uk

true religion

nfl jerseys wholesale

nike free run

converse shoes

true religion

adidas adizero f50

mlb jerseys wholesale

kd 9 shoes

adidas trainers

reebok shoes

prada handbags

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren

michael kors bags

adidas trainers uk

valentino boots

michael kors uk

nike air max 2017

coach handbags

nhl jerseys

fitflops uk

coach factory outlet

nike tiempo legend

valentino sandals

nike outlet

red bottom shoes

michael kors outlet clearance

toms shoes

michael kors outlet online

burberry handbags

birkenstock outlet

coach factory outlet

birkenstock sandals

le coq sportif chaussures

michael kors handbags

stan smith adidas

nfl jerseys

adidas shoes

prada outlet

ray ban sunglasses outlet

lebron 14 shoes

prada handbags

parker pens

michael kors

michael kors

adidas nmd xr1

salvatore ferragamo outlet

levi's jeans

toms shoes

coach factory outlet

ray bans

fred perry polo shirts

michael kors handbags

kate spade

cheap jordan shoes

michael kors outlet

ralph lauren shirts

burberry outlet

adidas nmd

toms uk

michael kors handbags

nike air force 1

burberry outlet

pandora uk

coach factory outlet

polo shirts

mcm bags

jordan outlet

nike trainers

christian louboutin shoes

coach outlet online

ray ban sunglasses

cheap omega watches

nike air max

nike air max 2016

replica watches

nike outlet

the north face

adidas yeezy

oakley sunglasses outlet

adidas yeezy 350 boost

nike roshe

new balance sneakers

cheap ray ban sunglasses

true religion outlet

polo ralph lauren

kevin durant shoes

coach factory

supra shoes

adidas nmd

tory burch outlet

ray ban wayfarer

adidas shoes

ray ban sunglasses wholesale

adidas superstar

christian louboutin outlet online

nike cortez

adidas originals superstar

pandora jewelry

christian louboutin

adidas zx flux

ralph lauren polo shirts

longchamp handbags

nike outlet

adidas originals

coach factory outlet

nike mercurial victory

coach factory online

christian louboutin outlet

yeezy boost 350 v2

christian louboutin sale

birkenstock outlet

michael kors handbags

christian louboutin outlet

longchamp outlet

fitflops

fitflops sale clearance

coach factory outlet

ray ban sunglasses outlet

fitflop shoes

timberland boots

coach outlet

christian louboutin outlet

ecco shoes

toms shoes

pandora outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

pony shoes

hollister clothing

mlb jerseys cheap

coach factory outlet

kobe bryant shoes

nike roshe

columbia shoes

oakley sunglasses

columbia sportswear outlet

nike running shoes

fila shoes

manolo blahnik shoes

adidas nmd

ralph lauren outlet

michael kors handbags

coach outlet online

nike roshe run

michael kors outlet

mont blanc pens

north face

coach factory online

oakley sunglasses wholesale

adidas originals

nike air max uk

michael kors outlet online

adidas stan smith

nike blazer shoes

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

longchamp outlet

coach outlet store online

michael kors outlet

true religion uk

timberland outlet

true religion

mlb jerseys

nike air max uk

adidas yeezy boost 350 v2

christian louboutin shoes

toms outlet

ray ban canada

coach outlet store online

pandora charms

christian louboutin pumps

ralph lauren polo outlet

tory burch

jordan shoes

cheap jordans

vans shoes

polo ralph lauren

cheap jordan shoes

oakley vault

christian louboutin uk

lebron 13

coach outlet online

kate spade handbags

cheap oakley sunglasses

puma shoes

hermes birkin bag

vans shoes

under armour

toms outlet

ray ban aviators

air jordan shoes

ferragamo shoes

ray ban sunglasses uk

polo ralph lauren outlet

coach outlet

adidas yeezy 350 v2

michael kors outlet clearance

nike roshe run

fitflops sale clearance

le coq sportif

tiffany co

michael kors handbags

cheap nfl jerseys

cheap oakley sunglasses

longchamp handbags

nike huarache

cheap jordans

nike store

coach outlet online

mcm outlet

adidas outlet

converse shoes

coach handbags

coach outlet

nike air max

cheap nhl jerseys

michael kors handbags

pandora jewelry

jordans

michael kors outlet online

mizuno running shoes

adidas neo

air jordan

adidas outlet

true religion jeans

michael kors outlet online

cheap jordans

michael kors handbags outlet

hermes bags

hermes bags

coach factory outlet online

birkenstock sandals

christian louboutin shoes

oakley sunglasses

christian louboutin sale

beats by dr dre

red bottom shoes

chelsea jersey

michael kors outlet

nike huarache

ralph lauren

adidas football boots

michael kors handbags

manchester united jersey

coach outlet

calvin klein

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

instyler max

burberry outlet

louboutin paris

true religion sale

coach outlet

true religion jeans

mont blanc pens

longchamp handbags

michael kors outlet online

ralph lauren

new balance

ed hardy clothing

adidas nmd r1

michael kors handbags

cheap snapbacks

polo ralph lauren

coach canada

ray ban sunglasses

oakley vault

ray ban sunglasses uk

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags

oakley sunglasses

mac cosmetics

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses

asics shoes

lebron james shoes

gucci shoes

oakley sunglasses outlet

prada outlet

tory burch

hermes outlet

air max uk

polo ralph lauren

oakley sunglasses

ray ban eyeglasses

cheap pandora jewelry

adidas ultra boost

fitflops

prada outlet online

cheap oakley sunglasses

hermes handbags

adidas yeezy boost 350

michael kors outlet

kate spade handbags

nike sb

michael kors handbags

michael kors bags

ed hardy

cat boots

oakley vault

vibram fivefingers

reebok shoes

lee jeans

20174.11wengdongdong
06.03.2017 03:05 | wty123

sheep, bos jersey as mont blanc pens accustomed salvatore ferragamo to north face outlet travel, tory burch sale who air max shoes know burberry outlet online one cleveland cavaliers jerseys day hilfiger outlet need to free run go. louboutin Then the michael kors bags boy cheap michael kors thought of coach purses the swarovski merchant's jordan release dates daughter, burberry handbags and kate spade concluded that the north face she ed hardy clothing was replica rolex already hermes birkin married. converse outlet Maybe michael kors handbags with polo ralph a swarovski jewelry popcorn occhiali oakley vendors, philadelphia 76ers jersey or ray ban it philipp plein clothes is hermes bags also a nfl 49ers surprisingly literate giuseppe shoes and speaks the bottega story ferragamo of the kevin durant shoeskobe bryant shoes shepherd, mcm backpack outlet after fendi outlet online all, nike.com he mcm bags should coach factory online not kate spade outlet be nike mercurial having michael kors purses this jordans for sale ability can burberry outlet online only michael kors bags shepherd. marc jacobs handbags This christian louboutin shoes boy the north face was his cheap jerseys inspired iphone 5 cases hunch: zapatillas nike end, enjoy portland trail blazers the true religion jeans women beautiful process nike store of longchamp passing, coach outlet sale we cheap oakley should nike air max learn coach factory outlet online to mizuno running shoes forget, asics burst replica watches into nfl azcardinals laughter nfl patriots for mcm outlet a washington wizards while, bold adidas superstar cry, ray-ban sunglasses looked cheap oakley sunglasses up tory burch shoes scan adidas of louboutin this burberry handbags Chamber, juicy couture a nfl chargers bright cheap oakley sunglasses sun, scarpe hogan I ray ban believe longchamp outlet the nike roshe time You san antonio spurs can designer handbags change polo ralph lauren outlet everything! nfl bears Do not tommy hilfiger online shop let beats by dre your chicago bulls tears, uhren this baseball jerseys is real, replica watches this true religion jeans outlet is adidas neo a calvin klein new self, salomon schuhe this toms outlet is an ralph lauren outlet online unreserved red bottoms own.Spring vibram shoes and woolrich outlet online spring coach factory outlet online style, north face jackets elegant utah jazz winter nike air max 2014 there oakley black friday are cheap ray ban winter louboutin shoes life burberry each burberry handbags have new balance store their cheap michael kors own beauty, nfl packers each louboutins have rayban their polo ralph lauren own nfl jets smart, beats by dre you nfl saints laugh, jerseys from china the relojes especiales world hollister laughs michael kors outlet online with dsquared2 shoes you. hermes outlet You barbour mens jackets cry, michael kors outlet online only versace shoes outlet one reebok person michael kors you longchamp black friday cry.Silent, pandora and tommy hilfiger outlet stores my celine black friday heart ray ban sunglasses did not ralph lauren you, ray ban sunglasses outlet you prada handbags also marc jacobs outlet say useless, nike free run the adidas sneakers heart nfl texans of jimmy choo shoes your michael kors outlet people, oakley sunglasses cheap do hollister clothing store not polo ralph lauren outlet online you burberry uk say, my swarovski australia heart cheap jerseys will softball bats be nfl broncos filled prada outlet with nike free shoes you, some beats audio things, nfl dolphins some coach factory outlet online things, gsw jerseys say michael kors handbags more michael kors bags than swarovski crystal a valentino shoes outlet useless, only jerseys from china to free running say toms outlet when babyliss he watches said, nike huaraches not cheap jerseys to thomas sabo uk say, plein outlet when houston rockets to timberland boots remain timberland shoes silent, tory burch sandals which hollister co is ralph lauren factory store the best thomas sabo choice.There michael kors are burberry outlet online too nike roshe many designer handbags silent abercrombie life, giuseppe zanotti a cheap jerseys lot air max 95 of coach outlet online frustration, the north face too suns jerseys much hollister trouble, not ralph lauren online that fake rolex we are kobe bryant jersey not puma happy, dallas mavericks jersey but pandora my nike air max heart filled nike outlet with omega watches too nfl cowboys many nop jerseys things, nike free shoes too vans shoes many air jordan shoes things burberry bags outlet fit, minnesota timberwolves everything nike.se seems ray ban zonnebril to abercrombie.com be in ralph lauren outlet their lunette oakley pas cher own barbour mens jackets personal barbour women jackets experiences adidas shoes outlet only indiana pacers once hugo boss outlet good, celine handbags but dre beats he michael kors outlet online knew converse chucks but nets jersey not ralph lauren outlet so much mcm handbags energy.Contented christian louboutin themselves mia jersey often timberland homme think, nfl eagles but we louboutin outlet can cheap nike shoes do, nba jerseys few ray bans can, toms shoes who converse upset longchamp outlet no lacoste polos matter charlotte hornets jersey who michael kors bags is shoes on sale depressed air max does gafas oakley not oakley outlet matter, abercrombie and fitch who toms.com was abercrombie not true religion outlet hiding roshe run something, chrome hearts jewelry we shop coach factory think north face pas cher happy, oakley sunglasses outlet happy pandora bracelets thought, coach black friday but laughter nike outlet store is ray ban to nfl seahawks others, coach outlet heart new balance who nike outlet knowsbitter,brilliant oakley flowers pandora rings behind nfl vikings each tory burch shoes one, who roshes knows prada sunglasses too hogan much nike tn requin to coach handbags outlet bear air max 2014 it in ralph lauren polo silence dsquared2 jeans baptism givenchy bags outlet of flat iron wind and rain coach bags in long champ the ua stephen curry dark.What iphone 4s cases to cheap oakley sunglasses do polo ralph lauren outlet when mcm bags to ferragamo shoes do ralph lauren uk what, michael kors black friday no need wedding dresses uk to rayban sunglasses think nfl steelers too pandora much nfl giants trouble, air jordan retro no nfl raiders need nike mercurial vapor to cheap glasses consider jimmy choo many tommy hilfiger things, instyler ionic styler because hollister online shop deutschland we ralph lauren shirts do los angeles clippers not asics gel foresee, polo outlet online impossibletoguess pandora jewellery what hilfiger will ralph lauren happen new balance tomorrow, nfl redskins or nfl browns what is jerseys from china about nfl bills to denver nuggets happen,wecannotpredict,interpretation huaraches of toms outlet five northface words, baseball bats a kanye west shoes true nfl rams legend nfl chiefs of oakley sunglasses the nfl panthers people cheap true religion to abercrombie and fitch kids live ray ban sunglasses in ralph lauren black friday the present nfl buccaneers contents.I'm just new balance shoes myself, www.tommyhilfiger.nl I cheap true religion am north face the only polo ralph lauren themselves, michael kors handbags no vans schuhe need ray ban sunglasses to michael kors outlet online sale comparisons gooses with nfl titans others, barbour women jackets not michael kors so michael kors purses much barbour outlet because air max of oakley their nba jerseys own nike.dk capital, bottega veneta not so rolex replica strong background, longchamp and michael kors no michael kors outlet enviable longchamp taschen look mbt shoes outlet and air jordan profound nfl jaguars knowledge, adidas shoes I'm prada just russell westbrook jersey a ralph lauren uk humble toms shoes outlet trees juicy couture clothings grass, puma outlet store but abercrombie I converse shoes believe nfl bengals in swarovski yourself, nike air even nike free 5.0 if replica handbags it cheap basketball shoes encountered ray ban black friday another katespade outlet big storm, knicks jerseys but nike air force also nike huarache a bcbg dresses strong michael kors australia go.Own coach factory outlet online Road pistons jersey is armani clothing their own supra footwear choice, coach outlet I p90x workout schedule have clothing websites to coach outlet online finish, timberland outlet can tommy hilfiger not soccer shoes always vans outlet accompany nfl falcons me air jordans the the north face outlet way nike outlet to coach black friday go ray ban wayfarer so bcbg max azria far away, polo ralph lauren so coach outlet ill, wholesale handbags I ray ban sunglasses can not oakley cry, true religion because everything nfl lions I roche run asked oakley prescription for oakley sunglasses it, new balance no orlando magic one can nfl jerseys help canada gooses outlet me, toms shoes I have jordan shoes to coach outlet go burberry handbags on, air max 90 even north face backpacks if chi hair the kate spade outlet online knees swarovski have abercrombie fitch to go.Youth ralph lauren tracksuits is oakley sunglasses outlet a nfl colts piece michaelkors.com of paper, nfl ravens we nike air are oakley outlet online a replica watches pen, burberry online shop the burberry outlet nib adidas.se can burberry sale enjoy michael kors romantic sway ralph lauren in longchamp handbags this toronto raptors piece memphis grizzlies of ray ban outlet paper, prada outlet but michael kors outlet online sale also nike online how rayban to cheap oakley get toms outlet out roshe run of burberry the cheap eyeglasses paper horizon. nba jerseys Youth levis outlet store is rolex the nike.de will of lunette ray ban pas cher drops milwaukee bucks of nike air max 2015 sweat michael kors bags and michael kors v?skor hard ray ban outlet work led nike air max to montre pas cher the adidas.de nectar - hollister kids enduring sac jerseysVstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí