eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Komunitní léčba v Kroměříži

24.02.2014 | Sekce: Služby

Nově otevřená komunitní léčba v Psychiatrické léčebně v Kroměříži se představuje.

Informace o oddělení 17B Mandala

 

Otevřené koedukované (muži i ženy) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně v kombinaci s alkoholem. Léčba probíhá pod vedením lékaře - psychiatra, psychologa, adiktologa, stř. zdrav. personálu a sociální pracovnice. Léčba je střednědobého charakteru (čtyři měsíce), strukturovaná do čtyř různě dlouhých fází. Před nástupem je nutná detoxifikace na jiném oddělení AT primariátu PNKM, případně v jiném zdravotnickém zařízení. Návaznost na léčbu závislosti zajištěna v podobě AT ambulanci v PNKM a doléčovacích programů v Kroměříži a Jeseníku (Darmoděj o.s.), nebo dle uvážení pacienta.

 

 

Denní plán

 

  • denní program je strukturovan, začíná budíčkem v 6:00 a končí večerkou ve 22:00 (v sobotu ve 23:00)

 

Kouření a pití kávy

 

  • je umožněno ve stanovenou dobu a upraveno v režimu oddělení
  • možnost kouřit jak cigarety, tak balený tabák

 

 

Fáze léčby

 

  •  léčba je rozdělena do čtyř fází
  •  0. fáze - začíná nástupem na oddělení a končí zapojením se do režimu (nástupem na rozcvičku). Délku pobytu v 0. fázi si určuje pacient sám
  • 1. fáze - začíná zapojením do režimu a končí projevením motivace k léčbě a práci na sobě, příjetím komunitou. Cílem této fáze je získání náhledu, rozhodnutí se pro změnu životního stylu, přizpůsobení se světu bez drog a pravidlům komunity. V této fázi je s okolím možno komunikovat pouze písemnou formou (dopisy, pohlednice)
  •   2. fáze - začíná přestupem z 1. fáze a končí prvním dvoudenním volnem. V této fázi pacient přijímá a uplatňuje nové hodnoty. Přebírá odpovědné role ve spolu správě. V této fázi má pacient za cíl najít sebe sama a své vztahy k ostatním. Kontakt s okolím a rodinou je v této fázi již možný rovněž prostřednictvím hovorů a osobních návštěv
  • . fáze - začíná přestupem z 2. fáze a končí výstupním rituálem. V této fázi se pacient odděluje od komunity. Připravuje se na odchod. Kontakt s okolím a rodinou je široký

 

 

Systém odměny a trestu

Pro potřeby změny chování se používá systém odměny a trestu, kdy odměny jsou výhody a tresty úkoly navíc.

Příklady odměn - Bonbón, Telefonní hovor, vycházka do města, jednodenní volno, dvoudenní volno, třídenní volno a jeden den bez socioaktivizační činnosti.

 

Příklad aktivit denního plánu

-        rozcvička - protažení, běh a posilovací cviky

-        ranní komunita - společné setkání všech členů komunity a terapeutického týmu. Řeší se aktuální problémy, plán dne, rozdělení do socioaktivizační činnosti. Hlásí se témata na psychoterapeutické skupiny, je možno se objednat k lékaři, přednést nárok na odměnu

-        socioaktivizační činnost - úklid, údržba a „oprava" areálu psychiatrické nemocnice

-        psychoterapeutická skupina - pod vedením psycholožky

-        společná skupina - pod vedením adiktologa. Může být tématicky zaměřená (edukační, arteterapie, samořídící, ex-userská...)

-        dramaterapie - ve spolupráci s Universitou Palackého v Olomouci

-        rodinná komunita - program pro rodinné příslušníky a blízké. Probíhá každý poslední pátek v měsíci od 2. fáze léčby.

-        relaxace - autogenní trénink/tematické meditace - 2x denně

-        osobní volno - čas, kdy se může každý zabývat tím, co ho baví, co chce a co potřebuje (plnění úkolů)

-        večerní komunita - zprávy z tisku, hlášení trestů, losování úkolů. Shrnutí dne, odměny za nejlepší „práci" nebo pokrok, organizační záležitosti, volby funkcí, plány na další den

-        mimořádná skupina - řešení akutních problém, krizových situací, bažení. Možno kdykoliv během dne. Svolat si může sám kdykoliv, kdykoliv potřebuje

-        životopisná skupina - Probíhá v rámci psychoterapeutické skupiny, během 1. fáze léčby

 

Léčba

-        trvá čtyři měsíce

-        ukončení z vlastní vůle - žádá pacient, propuštěn následující pracovní den, o víkendu není možné propouštět

-        pacient může být propuštěn po zásadním porušení pravidel (užitá návykové látky, erotické vztahy, agrese atd...)

-        ukončení léčby na žádost komunity - propuštění pacienta může navrhnout i komunita, musí k tomu mít vážný důvod, následuje prostor pro obhajobu pacienta a hlasování. V tomto případě má tým právo vetovat rozhodnutí komunity

 

Kritéria pro přijetí na oddělení 17B Mandala

-        registrace na ÚP, nebo vyřízená PN, pokud je pacient v pracovním poměru

-        platné osobní doklady

-        detoxifikace, nejlépe na našem primariátu, po předchozí domluvě i jinde

-        vnitřní motivace k léčbě, touha po změně

-        doporučení psychiatra nebo KC

 

Co s sebou

-        dostatek oblečení dle ročního období

-        domácí a sportovní obuv + oděv

-        věci osobní potřeby (zubní kartáček a pasta, mýdlo, antiperspirant, ručník, toaletní papír, pyžamo, holení)

-        drobnou finanční hotovost

-        sešit A5 a psací potřeby

 

Co s sebou nebrat

-        cenné věci (drahé šperky, tablet, auto)

-        návykové látky a předměty s jejich propagací (mimo tabáku)

-        domácí mazlíčky


 

 

Komentáře

 

27.11.2017 03:20 | lee520

Diane, 45, A professional fitness instructor red dress in which graduation dresses jogged course in school, Elevates iron four instances dresses for women a formal dresses real week, white dress Conducting aerobics along with swap days. Together red dress with 31, I beach wedding dress try heading to a fitness center red dress or jolt inside hometown beach wedding dress repeatedly a week. However neither folks lace wedding dress is without question training most is of a Wheaties box,

Xiaomi Mi casual dresses 4i comparisonMotorola Moto E3 supply versus. Motorola talkabout Moto G4 enjoy cocktail dresses against. Theecologically pink wedding dress v. long sleeve wedding dress 1s. You prom dresses could flower girl dresses have plucked evening gowns a smart pink wedding dress title: bridesmaid dresses Needles, Hits, Golf swings to symbolise your own cheap wedding dress personal market much more is casual dresses proper wedding dress often known as the LMFAO vocals basically dresses for women those who know about plus size wedding dress it. graduation dresses This is especially true of the respective artefact even exactly to be technology Y which are graduation dresses the topics beach wedding dress of people ailment are evening gowns no stranger to the songs. While cheap wedding dress a person totally between generating Y and truly to become 18 and already familiar with evening gowns alcohol consumption the data purple wedding dress are certainly eyes opening white dress up and can with luck, sell vary from some many.

Vic, cocktail dresses You will short wedding dress have described frequency which categories flame trainers prematurely or a week ago you given it any more involved in regardless of it athletes maxi dresses to educate yourself about new kinds of verbiage. Reality certainly that the majority of 1 2 bridesmaid dresses quite a few huge easily, 3 4 various seems to be your homework. Debt consolidation loan, Associated with personal sentiment, Needs to be the rule of plus size dresses thumb plus size wedding dress behind when you should fireplace a condition,

Lift up short wedding dress your major gain sideways so the a lace wedding dress level of resistance music rock bracelet are going reach, evening dresses You must bring down the tibia petite dresses bone. Do this short wedding dress working out as cutting down on regarding your shin before you purple wedding dress complete white dress your most wanted regarding prom dresses reps. Option ends and flower girl dresses as well as run the process with additional limb.

Oviedo, Of your evening dresses current counselling dresses for women session flower girl dresses 5A city champs, Is regarded as away petite dresses and to a 5 0 0 red dress start out out correct suitable immediately outscoring. cocktail dresses 15 graduation dresses tough football Orange metro or perhaps maxi dresses 5, Where you live now 1 joy: long sleeve wedding dress Bradley Sisk evening dresses gotten 2 endeavors to work with institution(2 1). blue wedding dress Kaleb Morgan obtained when long sleeve wedding dress considering long sleeve wedding dress where dresses for women you live now(1 2). Absolutely, Organizations casual dresses just bridesmaid dresses like for example evening gowns for less than shield, Skechers, And consequently Lululemon cheap wedding dress have started deteriorating the business's prominence involved of the pink wedding dress boot styles area of interest. As you are firms remained formal dresses unique during the time Nike offers placement on its own as your market alpha dog, maxi dresses Right they happen to purple wedding dress be undoubtedly fantastic, prom dresses Potent under cocktail dresses enormous opponents wedding dress over the long haul petite dresses because of Nike. By shield pink wedding dress has recently became popular in tempting apart multiple professional joggers as for lace wedding dress the formal dresses endorsements in in plus size dresses times past may well maxi dresses possibly attended Nike.

Possibility determine not at all. 1: Governed Million grandma casual dresses March coordinators are actually determining that rejoicing on a full day inside can possibly sunlight, Legislators bridesmaid dresses in their property levels are already very strenuous pushing especially little blue wedding dress weapon rules in to formal dresses the darkest backrooms they can plus size wedding dress find. As identified prom dresses in a shocking submit clearly on screen by purple wedding dress outside humankind commence give attention to corruption, Communities and moreover wedding dress customs, Never! permission possibly signing up is necessary cheap wedding dress to own a firearm having 35 petite dresses states short wedding dress that; 43 united blue wedding dress states of america must have neo plus size dresses grant with regard lace wedding dress to invasion tools; evening dresses Too flower girl dresses as in 18 beach wedding dress america, wedding dress Tiny can get guns and as a result shotguns white dress before plus size wedding dress the blue wedding dress these are able plus size dresses press or election,

06.10.2017 07:07 | Lisa Calabrese
Here With the advent involving Web followed by online marketing, most buyers currently look out for Coach Outlet product or service at the least before buying on the internet. Consequently a small business no matter Yeezy 350 V2 Boost whether a lot of money Five hundred or perhaps a smaller a single simply can't afford to overlook out on this kind of large on Michael Kors Outlet Online line audience.In this post we shall check out Search engine Ultra Boost 3.0 optimisation (Search engine optimisation) with the outlook during a tiny and powerful business. On the internet get into on the simple procedures involving Website positioning although look at Pandora Outlet what exactly finest can be performed from the supervisory angle. Ecco We will initially consentrate on small business.As your own business business you've got to be creating a footwear string pay up search engine marketing tactics. Officially Michael Kors Handbags Clearance , you need to engage a provider to Clark Shoes try and do your blueprints. However here i will discuss as is also things that you can do just to get going.Get registered on Search engines Nearby. In case you Nike Air Max Black Friday are travelling about Web optimization you should go along with marketplace gigantic Kate Spade New York Outlet Bing. In the event you curently have a Yahoo and google Bank account, submitted your small business account going without running shoes to benefit totally free promotion. You can Pandora Jewelry even update plus put in more user Vapormax profile while with when asked.Ask your visitors to amount yourself. This can help you throughout attaining improved standing.Now an advanced massive business, you will have a large count Adidas Yeezy Boost 350 V2 number of personnel in addition to a extra fat finances to generate Ralph Lauren UK a person's reputation thought in the Internet sphere. But it is virtually no piece of cake being a huge firm you have a elaborate internet site and Ralph Lauren Outlet also harder challengers for you to strive to compete along with.
17.08.2017 10:44 | Michael Cote
It is sometimes complicated to pick out shoes for the children. Mother and father know that most of these babies are eager Yeezy 350 Boost at times, take into account shoes because toys and games which just get rid of. If a baby thinks uneasy, she or he will probably Adidas Yeezy Boost 350 v2 kids only take away shoes abruptly. It truly is fussy children specially in the process of buying shoes. These shoes along with slip-ons usually are trendy, hard-wearing along with Yeezy Boost 750 a good suit usually.Moccasins have become well-liked shoes for both kids and Yeezy Boost 350 v2 kids grown ups for several many years. You are able to heritage publications to ensure this specific affirmation. These kind of shoes can be defined as one of many ideal varieties which consists of exceptional materials in addition to excellent styles. The form add-ons Yeezy Boost appear in unique models in addition to made having gentle soles. The edges are generally sewn in destination to allow it to be are more durable.Parents right now Yeezy Boost 550 choose moccasin because of the convenience it includes the actual small person wearing them Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra which often can't be present in other shoes. The actual velvety underside include a coating associated with padding that sports childs methods in addition http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ to prevents just about any unforeseen accidents. That keeps the delicate feet refreshing for the duration of summer in Yeezy Boost 350 v2 zebra addition to temperate in the wintertime. In the event the youngsters ft . turns along with moves, really the only movements by using it and obstruct all-natural actions. Similarly, it offers immediate safety versus probable shocks in addition to falling.Fashion-conscious mother and father love Adidas Yeezy Boost 350 v2 black these moccasins. There are lots of factors mother and father appreciate these types of shoes. One Yeezy 750 Boost is the particular not only due to the distinctive patterns and also wise physical appearance. Another may be the alleviate which it presents towards the person wearing Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream them. Such a shoes may be used every time and any evening. Mothers and fathers do not have to end up being plagued with regards to http://www.yeezyboost750shoes950.com/ their kids experiencing virtually any irritation or maybe pain. There exists a big selection to pick from and also desirable designs, in addition to lovely hues. Even medical professionals and also doctors have supported explained shoes because of Adidas Yeezy Boost 350 v2 the flexible in addition to comfortable bottoms. Shop all around as part of your favourite departmental stores, department shops an internet-based manufacturers for your moccasins of your Adidas Yeezy Boost 950 choice. You'll find tips that you must don't forget when shopping for shoes for toddlers Adidas Yeezy Boost and also young children business women. Make an effort to choose an excellent or even narrow lone which supplies an extensive hold so helping Adidas Yeezy 750 Boost inside growth and development of irritated bone tissues and muscular tissues. Bear in mind that this shoes will not be too big as well as smaller simply because styles that don't in shape very well can Adidas Yeezy Boost 350 v2 white cause tenderness inside toes. The soles really should be porous considering that the feet Yeezy Boost 350 v2 white regarding children and youngsters can be engrossed in perspire. Your key rule which includes typically recently been duplicated is the fact that shoes has to be simple for moms to utilize but a hardship on this children to clear Yeezy Boost 350 v2 out. Similarly, your shoes with regard to little ones and children must be lighting because weighty and may even bring about hassle or perhaps Adidas Yeezy 350 Boost discomfort. The simple truth is which the moccasin is capable of supplying kids with contentment they demand. Get a couple of brown-weathered moccasins for the youngsters and you may begin to see the total satisfaction Yeezy Boost 950 in the face of most of these youngsters.
13.06.2017 11:30 | chanyuan
chanyuan2017.06.13

oakley sunglasses wholesale

longchamp

ralph lauren outlet

los angeles lakers

nike outlet store online

polo ralph lauren outlet

mbt shoes

polo outlet stores

michael kors outlet clearance

fitflops sale clearance

max 90

oakley sunglasses wholesale

coach factory outlet

michael kors outlet online

longchamp outlet online

mulberry handbags

swarovski jewelry

lebron shoes

michael kors outlet store

prada outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

louis vuitton outlet stores

swarovski outlet

nfl jersey wholesale

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet stores

michael kors outlet clearance

gucci borse

michael kors outlet

oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

cheap jordan shoes

nike air max 1

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

nike roshe run

nike outlet online

oakley sunglasses

cheap replica watches

christian louboutin shoes

oakley sunglasses wholesale

cheap jordan shoes

michael kors outlet stores

polo ralph lauren

louis vuitton

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

mlb jerseys

coach outlet store online

jerseys wholesale

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

cartier watches

gucci outlet online

giuseppe zanotti shoes

rolex watches

tory burch outlet online

coach handbags outlet

canada goose coats

coach outlet store online

ray-ban sunglasses

louis vuitton outlet online

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

ralph lauren polo

polo ralph lauren

rolex watches for sale

valentino shoes

coach outlet online

foamposite shoes

air max 90

nike shoes

puma shoes

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

new balance outlet

burberry outlet store

christian louboutin sale

kate spade handbags

michael kors outlet clearance

Nike Free shoes

true religion jeans

ralph lauren uk

nfl jerseys

coach factory outlet

coach outlet online

adidas outlet

mont blanc pens

cheap oakley sunglasses

mac cosmetics sale

coach outlet

coach outlet store

michael kors outlet online

coach outlet clearance

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses

nike roshe run

cheap oakley sunglasses

nfl jersey wholesale

cheap oakley sunglasses

ferragamo shoes sale

coach outlet online

louis vuitton

rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex

air max 90

michael kors wallets for women

nike air max

louis vuitton outlet

michael kors outlet online

coach outlet

louis vuitton borse

mizuno shoes

coach factory outlet

polo ralph lauren

coach outlet

louis vuitton outlet

nfl jersey

kate spade outlet online

ralph lauren polo

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

canada goose outlet

michael kors outlet

swarovski crystal

ray ban sunglasses outlet

canada goose jackets

snapbacks wholesale

chrome hearts outlet

cartier watches for women

polo outlet

cleveland cavaliers jerseys

oakley sunglasses wholesale

michael kors handbags

cheap jordans

juicy couture tracksuit

michael kors outlet

swarovski crystal

michael kors handbags

longchamp outlet

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

louis vuitton handbags

polo ralph lauren

burberry canada

michael kors outlet clearance

polo outlet

louis vuitton handbags

coach outlet store online

adidas wings shoes

cazal outlet

michael kors outlet

pandora outlet

nba jerseys wholesale

mulberry outlet

air max 90

tods outlet online

louis vuitton outlet store

nike trainers uk

oakley sunglasses sale

reebok shoes

birkenstock shoes

cheap mlb jerseys

true religion uk

cartier outlet

vans outlet

coach outlet clearance

michael kors uk

oakley sunglasses sale

polo ralph lauren

louis vuitton outlet

tory burch outlet

cheap jordan shoes

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

true religion canada

kate spade

fitflops sale clearance

ray ban sunglasses uk

ecco outlet

yeezy boost

cheap football shirts

gucci outlet

ralph lauren outlet

coach factory outlet

ferragamo outlet

nike trainers

mcm backpacks

cheap oakley sunglasses

nike air huarache

ray ban sunglasses

true religion outlet

kate spade uk

tory burch outlet stores

fitflops

ferragamo outlet

true religion jeans outlet

jordan 4

prada outlet

michael kors outlet online

prada sunglasses for women

cheap nfl jerseys

oakley sunglasses wholesale

fitflops uk

lacoste outlet

sac louis vuitton pas cher

canada goose uk

coach outlet online

coach outlet store online

rolex uk

louis vuitton uk

ray ban sunglasses uk

links of london jewellery

adidas nmd runner

tory burch outlet online

fitflops

nike air huarache

louis vuitton

gucci outlet store

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

cheap jordans free shipping

nike shoes uk

louis vuitton

louis vuitton

michael kors outlet online

kobe shoes

hollister shirts

coach outlet online

michael kors outlet

adidas shoes

michael kors outlet clearance

longchamp outlet

cheap jordans

burberry outlet sale

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

coach outlet online

fitflops sale clearance

cheap soccer jerseys

cheap ray ban sunglasses

polo outlet store

nhl jerseys

christian louboutin shoes

soccer cleats

adidas shoes

coach factory outlet

coach outlet online

michael kors outlet clearance

kobe 9 elite

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

air max 2015

polo pas cher

hermes birkin bag

adidas outlet

michael kors outlet clearance

nike air max 90

ugg outlet

nhl jerseys wholesale

ferragamo outlet

kate spade uk

uggs outlet

coach outlet online

reebok shoes

louis vuitton

jordan shoes

louis vuitton outlet

true religion jeans

polo ralph lauren outlet

birkenstock shoes

cheap nfl jerseys

kate spade handbags

ralph?lauren

michael kors uk

cheap oakley sunglasses

rolex watches outlet

pandora outlet

roshe run

michael kors outlet

ray bans

ed hardy outlet

louis vuitton outlet online

polo ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

Basketball Shoes

cheap ray bans

ray ban wayfarer

adidas nmd

herve leger dresses

coach outlet

lacoste shirts

coach outlet online

ray ban sunglasses

mbt shoes outlet

cheap ray ban sunglasses

yeezy boost 350

cheap ray bans

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin

louis vuitton outlet online

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags clearance

salomon outlet

canada goose outlet online

louis vuitton outlet online

louis vuitton outlet online

chrome hearts

mulberry bags

kobe bryants shoes

mulberry handbags

michael kors outlet online

pandora jewelry

swarovski jewellery

ralph lauren

fitflops sale clearance

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren

pandora jewellery

michael kors handbags

true religion jeans

polo ralph lauren

nike store uk

cheap nike shoes

michael kors outlet clearance

ralph?lauren?polo?shirts

christian louboutin shoes

true religion jeans

michael kors handbags

michael kors uk

polo shirts

true religion outlet

michael kors outlet store

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

mulberry handbags sale

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

christian louboutin

michael kors handbags outlet

true religion outlet uk

gucci outlet online

coach factory outlet

louis vuitton handbags

coach outlet

ralph lauren uk

cheap ray ban sunglasses

cheap jordans for sale

cheap ray ban sunglasses

polo outlet stores

cheap jerseys wholesale

ferragamo shoes

cheap ray ban sunglasses

pandora outlet

hollister clothing store

fitflops

michael kors factory outlet

ralph lauren

gucci outlet online

michael kors outlet online

mulberry uk

nfl jerseys

longchamp handbags

true religion outlet

hermes outlet store

supra shoes sale

gucci bags

polo ralph lauren outlet

coach outlet online

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

thomas sabo charms

oakley sunglasses sale

michael kors outlet

tory burch outlet online

coach outlet online

coach outlet store online

burberry outlet store

polo outlet

louis vuitton outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

coach outlet

oakley sunglasses sale

nba jerseys

coach outlet

longchamp handbags

pandora charms

gucci outlet online

ralph lauren outlet

uggs outlet

coach outlet online coach factory outlet

coach outlet online

michael kors outlet

christian louboutin shoes

ralph lauren outlet

coach outlet store online

rolex watches

cheap oakley sunglasses

longchamp

ferragamo shoes

ralph lauren

christian louboutin outlet

nike air max 90

michael kors outlet online

ralph lauren

louis vuitton

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

true religion outlet

ralph lauren outlet

hermes belts

coach outlet online

coach outlet online

rolex orologi

max 1

prada outlet online

coach outlet online

swarovski uk

coach outlet online

ray-ban sunglasses

rolex outlet

oakley sunglasses wholesale

nike blazer pas cher

coach factory outlet

omega outlet

michael kors outlet online

coach outlet

nike shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

coach factory outlet

outletkatespade.us

ralph lauren shirts

coach outlet online coach factory outlet

coach outlet

polo outlet online

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

kd shoes

adidas shoes

oakley sunglasses wholesale

ralph lauren uk

coach outlet

christian louboutin uk

coach outlet clearance

ferragamo shoes

adidas shoes

ralph lauren outlet

pandora outlet

nike trainers

coach outlet clearance

nike outlet store

tory burch outlet online

michael kors outlet online

coach outlet store online

coach outlet online

air max 90

louis vuitton outlet

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

louis vuitton outlet

michael kors outlet clearance

instyler

michael kors canada

cartier watches for sale

louis vuitton outlet

true religion jeans

coach factory outlet

cheap jerseys wholesale

coach outlet clearance

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

bottega veneta outlet online

ralph lauren outlet

christian louboutin sale

soccer jerseys wholesale

christian louboutin outlet

lebron shoes

ysl outlet online

cheap jordan shoes

louis vuitton

pandora charms sale clearance

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

camisetas futbol baratas

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

coach outlet online

mulberry handbags sale

ralph lauren outlet stores

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet

louis vuitton

ralph lauren?uk

louis vuitton uk

polo outlet

converse shoes sale

ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

true religion jeans sale

mont blanc outlet

tory burch outlet online

coach outlet

louis vuitton outlet stores

ray ban sunglasses wholesale

longchamp handbags

fitflops uk

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

nike uk store

adidas uk store

nike shoes for women

michael kors outlet clearance

04.01.2017 09:01 | wlp
ralph lauren factory store, michael kors bags, handbags outlet, converse, oakley sunglasses outlet, uggs, basketball shoes, coach black friday, burberry sale, raiders nfl jersey, ralph lauren, burberry outlet store, air max, nike air max 2014, cheap mlb jerseys, packers nfl jersey, hollisterco, air max one, burberry, burberry handbags outlet, fendi bags, christian louboutin shoes, north face, bengals nfl jersey, michael kors, coach outlet canada, nba jersey, dolphins nfl jersey, kevin durant jersey, cheap oakley, swarovski, north face outlet, clippers jersey, cowboys nfl jersey, michael kors handbags, omega, cheap nhl jerseys, ray ban black friday, kate spade outlet online, abercrombie kids, ugg boots clearance, red bottoms, atlanta hawks jersey, cheap oakley sunglasses, prada shoes, bucks jersey, timberland boots, north face jackets, ugg australia, juicy couture, hollister, hollister, huarache, giuseppe shoes, hollister, burberry outlet online, longchamp handbags, soccer shoes, cheap nhl jerseys, nike Air Max Plaza, asics, michael kors, timberland outlet, burberry outlet, converse sneakers, 49ers nfl jersey, true religion jeans men, ray ban, oakley sunglasses, abercrombie.com, nike air max 2014, prada sunglasses, ugg, ray ban outlet, oakley sunglasses outlet, colts nfl jersey, cheap oakley sunglasses, adidas outlet, boston celtics, ipad mini cases, north face, roshe runs, nike free run 5.0, michael kors, pandora schmuck, hermes birkin bag, titans nfl jersey, new orleans pelicans, puma online, cheap jordans, san antonio spurs jersey, calvin klein underwear, baseball bats, saints nfl jersey, nike roche run, nike roshe, cheap mlb jerseys, burberry, nfl jerseys, pandora charms, ralph lauren, polo ralph, hugo boss clothes, longchamp black friday, nba jersey, grizzlies jersey, michael kors, michael kors purses, nike huaraches, dsquared2 jeans, nike outlet, polo ralph lauren, discount shoes, dwyane wade jersey, north face backpacks, swarovski crystal, cheap clothes, northface, air max, pacers jersey, mcm bags, nike, air max 90, mizuno running, oakley, prada outlet, adidas, nike shoes, bears nfl jersey, uggs, true religion jeans women, philadelphia 76ers jerseys, nike, barbour jackets, levi's jeans, hollister kids, michael kors handbags, adidas, nike shoes outlet, jets nfl jersey, air jordan shoes, azcardinals nfl jersey, burberry sale, knicks jersey, mcm handbags, michael kors handbags, longchamp, coach handbags, tory burch handbags, cheap nike shoes, softball bats, tn pas cher, fossil uhren, jaguars nfl jersey, bills nfl jersey, abercrombie and fitch kids, ray ban, moncler jackets, coach factory outlet online, coach outlet sale, cheap jerseys, valentino, occhiali oakley, michael kors black friday, tory burch handbags, ray bans, coach store online, converse shoes, air jordan retro, jordan, kings jersey, longchamp, horloges, michael kors bags, new balance shoes, toms shoes, handbags outlet, prada handbags, nike, tommy hilfiger, trail blazers jersey, barbour jackets, michael kors, replica rolex, abercrombie fitch, ralph lauren outlet, swarovski jewelry, chi flat iron, coach outlet, mcm bags, burberry handbags, uggs outlet, orlando magic jersey, michaelkors.com, swarovski canada, beats by dr dre, straightener, hermes bags, nike air huarache, katespade, hogan outlet, jordan jerseys, chaussure timberland, tommy hilfiger, seahawks nfl jersey, jordans, longchamp outlet, oakley sunglasses, ralph lauren polos, salvatore ferragamo, adidas online, timberwolves jersey, oakley sunglasses cheap, nike air max, beats audio, ferragamo, redskins nfl jersey, ralph lauren outlet online, michael kors bags, wedding dresses, knockoff handbags, broncos nfl jersey, red bottom shoes, jimmy choo outlet, ugg boots, oakley, hilfiger outlet, thomas sabo, coach handbags outlet, uggs on sale, michael kors black friday, jerseys from china, michael kors, p90x, air jordans, juicy couture outlet, lunette ray ban, toms shoes outlet, burberry sale, pandora uk, adidas outlet, mcm handbags outlet, air max, air max 90, vikings nfl jersey, vans, cheap michael kors, thomas sabo, lacoste outlet online, cheap true religion, golden state warriors jerseys, pandora jewelry, north face, marc jacobs, nike free, ray ban, oakley sunglasses outlet, ray ban outlet online, coach black friday, oakley sunglasses, longchamp, burberry sale, ray ban sunglasses outlet, omega watches, reebok, michael kors outlet, ray ban outlet, nike roshe, insanity workout, vans, abercrombie, michael kors canada, denver nuggets jersey, burberry handbags outlet, under armour curry, michael kors taschen, designer handbags, jordans, asics gel, uggs outlet, longchamp outlet, chargers nfl jersey, moncler jackets outlet, texans nfl jersey, coach outlet online, cheap true religion, coach store, panthers nfl jersey, occhiali ray ban, coach purses factory, ed hardy, ray-ban sunglasses, roshe, cheap michael kors, wizards jersey, nike outlet store, toms shoes outlet, bcbg max, ray ban wayfarer, cheap glasses, iphone 5 cases, nike, ralph lauren online, giants nfl jersey, givenchy handbags, michael kors outlet online, louboutin outlet, eyeglasses stores, nike air yeezy, giuseppe zanotti sneakers, oakley black friday, free run, toms shoes, ralph lauren polo, hilfiger outlet, mont blanc, eagles nfl jersey, ugg boots, salomon, burberry handbags, puma sneakers, chi hair, buccaneers nfl jersey, falcons nfl jersey, true religion, michael kors handbags, cheap ray ban, tory burch shoes, ray bans, michael kors outlet online, brooklyn nets jersey, chiefs nfl jersey, louboutin outlet, new balance, oakley vault, barbour outlet online, coach handbags, ralph lauren outlet online, swarovski online, the north face, air max, dre beats, hollister, toms outlet, pandora, rolex replica, canada gooses outlet, armani shoes outlet, charlotte hornets jerseys, louboutin, celine bags, ralph lauren, timberland shoes, patriots nfl jersey, uggs, nike mercurial, veneta, dallas mavericks jerseys, ralph lauren uk, woolrich mens jackets, celine black friday, ray ban sonnenbrillen, michael kors outlet, ugg, nike air max, versace clothes, ravens nfl jersey, cheap jerseys, chrome hearts store, ray ban, jazz jersey, watches canada, ralph lauren outlet online, , toms.com, hogan, lunette oakley, air force, coach factory online, kate spade outlet online, uggs black friday, cheap michael kors, instyler, nike.com, nike air max, kate spade bags, nike free run, ralph lauren, beats by dr dre, hollister co, michael kors, steelers nfl jersey, new balance canada, bcbg max azria, marc jacobs, hermes, adidas, oakley, true religion outlet, rams nfl jersey, pandora, ferragamo shoes, coach bags, mcm handbags, nike outlet, nike tracksuits, long champ, plein outlet, mbt mens shoes, babyliss pro, roshe run, polo ralph lauren, swarovski jewelry, polo ralph lauren outlet, rolex watches, aktienkurse adidas, hilfiger online shop, nike air max, browns nfl jersey, cavaliers jerseys, coach factory outlet, cheap oakley sunglasses, raptors jersey, air max 2015, vans shoes, burberry, indoor soccer shoes, polo ralph lauren outlet online, fake rolex, tory burch outlet, ralph lauren online shop, michael kors purses, five finger shoes, jimmy choo shoes, ray ban sunglasses outlet, michael kors handbags, nba jerseys, ralph lauren black friday, ray ban outlet, ray ban sunglasses, louboutin uk, the north face outlet, north face, omega watches, new balance, canada gooses, ugg, cheap barbour jackets, toms shoes, barbour jackets, replica rolex, rockets jersey, toms shoes, oakley vault, oakley canada, nike, supra shoes, adidas canada, cheap jerseys, uggs on sale, tommy hilfiger, uggs, kobe bryant jerseys, tommy hilfiger, converse, nike canada, new balance outlet, cartier montres, guess outlet online, bottega veneta, ugg, phoenix suns, lions nfl jersey, prada


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí