eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Časopisy pro uživatele drog

03.10.2013 | Sekce: Služby

Přínášíme článek Jany Reekers, která zmapovala v rámci své stáže v TP SANANIM, jaké časopisy pro uživatele drog vycházejí ve světě.

 

Tento text přináší přehled a představení časopisů, které přinášejí informace o minimalizaci škod pro problémové uživatele drog. Text vznikl v rámci dlouhodobé stáže Jany Reekers v Terénních programech Sananim, které vydávají časopis "Dekontaminace". Zájmem o.s. Sananim bylo navázat spolupráci s dalšími programy pro uživatele drog za účelem výměny materiálů, především grafiky.  Jana Reekers hledala podobné časopisy pro uživatele drog v celém světě metodikou „sněhové koule", kontaktovala vydávající organizace a požádala jsem je o základní informace o jejich časopisů. Cílem této práce bylo zmapovat co nejvíce časopisů pro uživatele drog, a s tím umožnit větší spolupráci, jako třeba výměnu materiálu.

Celkem v seznamu je nyní 19 časopisů, které krátce představujeme a uvádíme odkazy a kontakty na ně.

 

"Dekontaminace" z Prahy je časopis pro klienty a pracovníky terénních programů a kontaktních center. Posláním je srozumitelně a efektivně předávat preventivní a zdravotnické informace drogově závislým klientům nízkoprahových center. Časopis vychází od roku 1996 a distribuuje se zdarma mimo běžnou distribuční síť - je dosažitelný pouze uživatelům drog a odborné veřejnosti. Cílem je snížit rizika spojená s užíváním drog na minimum.

V České Republice vychází vedle Dekontaminaci ještě dva další časopisy: "Prostoros" v Kolíně, který vydává o.s. Prostor a vznikající "Street Magazine" v Českých Budějovicích při občanském sdružení Prevent.

Na Slovensku vychází delší dobu časopis "Intoxi", který vydává OZ Odyseus. Zaměřuje se jak na uživatele drog, tak na ženy pracující v sexbyznysu.

Nizozemský časopis "Mainline" vychází od roce 1990 a je tím jeden z nejstarších časopisů pro uživatele drog.

Od roce 1992 existuje časopis "Asud", který vychází ve Francii.

Časopisy, které jsme dosud zmínili, jsou tvořeny lidmi, kteří pracují s uživateli drog. V tomto ohledu se liší časopis "Black Poppy", který píší sami uživatele. "Black Poppy" pochází z Velké Británie a je to asi nejznámější časopis napsaný od uživatelů pro uživatele drog. Z Velké Británie pochází webový časopis jménem "The Users Voice". V Irsku vychází časopis "Brass MUNKIE".

 

V Německu existují dva časopisy pro uživatele. Za prvý tam je "Drogenkurier" z Berlína a za druhý je "Jubaz" z Frankfurtu nad Mohanem. Ve Finsku mají časopis "Veturi".  

Polský časopis se jmenuje "Magazyn MNB". Výrazněji zohledňuje téma drogové politiky.

 

Mimo Evropu existuje řada časopisů pro uživatele, třeba "Junkmail" a "User's News", oba dva z Austrálie. "User's News" je s nákladem 18.000 asi největší časopis pro uživatele drog.

V Kanadě vychází dva novější časopisy od roku 2006, "Métaphore" a "L'INJECTEUR".

Ve Spojených státech amerických vychází dost specializovaný časopis "AmphetaZINE" pro homosexuální uživatele amphetaminu (Crystal Meth).

Na Novém Zélandu vychází odborně zaměření časopis "Matters of Substance", který je vedle uživatelů taky určen pro politiky a školy.

 

Časopisy a  základní informace o nich:

 

Jméno časopisu: Dekontaminace

Lokalita (země, město): Česká Republika, Praha

V jakém jazyku vychází:  český jazyk

Jméno vydávající organizace: Sananim

Webové stránka  vydávající organizace: www.sananim.cz
Od kdy časopis vychází:
1996

Náklad: 5.500 ks

Jak často vychází: 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen:
klienti a pracovníci terénních programů a kontaktních center
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
www.edekontaminace.cz

Kontaktní mail nebo adresa: dekontaminace@sananim.cz

_____

 

Jméno časopisu: Prostoros

Lokalita (země, město): Česká Republika, Kolín
V jakém jazyku vychází:
český jazyk

Jméno vydávající organizace: o.s. Prostor

Webové stránka vydávající organizace:
Od kdy časopis vychází:

Náklad:

Jak často vychází:
Pro koho přesně je určen:
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:

Kontaktní mail nebo adresa:

_____

 

Jméno časopisu: Street Magazine

Lokalita (země, město): Česka Republika
V jakém jazyku vychází:

Jméno vydávající organizace:

Webové stránka vydávající organizace:
Od kdy časopis vychází:

Náklad:

Jak často vychází:
Pro koho přesně je určen:
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:

Kontaktní mail nebo adresa:

_____

 

Jméno časopisu: Intoxi

Lokalita (země, město): Slovensko
V jakém jazyku vychází: slovenský jazyk

Jméno vydávající organizace: OZ Odyseuss

Webové stránka vydávající organizace:
Od kdy časopis vychází:

Náklad:

Jak často vychází:
Pro koho přesně je určen:
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:

Kontaktní mail nebo adresa:

_____

 

Jméno časopisu: Mainline

Lokalita (země, město): Nizozemí, Amsterdam
V jakém jazyku vychází:
v holandštině

Jméno vydávající organizace: Mainline Foundation

Webové stránka vydávající organizace: www.mainline.nl
Od kdy časopis vychází:
1990

Náklad: 12.000 ks

Jak často vychází: 3 krát za rok
Pro koho přesně je určen:  pro
uživatele drog, ale taky bývalé uživatele a lidi, kteří pracují s uživateli drog.
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
---

Kontaktní mail nebo adresa: info@mainline.nl

_____

 

Jméno časopisu: Asud Journal

Lokalita (země, město): Francie, Paříž
V jakém jazyku vychází: ve francouzštině

Jméno vydávající organizace: Asud - Auto support des usagers de drogues

Webové stránka vydávající organizace: www.asud.org
Od kdy časopis vychází: 1992

Náklad: 15.000

Jak často vychází: 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen: pro uživatele drog, pracovníky v harm reduction programech a zařízení pro uživatele drog,  aktivisté pro legalizaci drog
Webová adresa, kde je časopis ke stažení: www.asud.org/asud_journal/index.php

Kontaktní mail nebo poštovní adresa: asud@club-internet.fr

_____

 

Jméno časopisu: Black Poppy

Lokalita (země, město): Velká Británie, Londýn
V jakém jazyku vychází:
v angličtině

Jméno vydávající organizace: Exchange Supplies

Webové stránka vydávající organizace: www.exchangesupplies.org
Od kdy časopis vychází:
1998

Náklad: 5.000-7.000 ks

Jak často vychází: jednou za rok
Pro koho přesně je určen:
casopis je psaný uživateli drog pro uživatele drog
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
www.blackpoppy.org.uk, www.blackpoppy.wordpress.com (přechodná webová stránka)

Kontaktní mail nebo adresa: Erin O'Mara, erinjomara@gmail.com

_____

 

Jméno webového časopisu: The Users Voice

Lokalita (země, město): Velká Británie, Londýn
V jakém jazyku vychází:
v angličtině

Jméno vydávající organizace: The John Mordaunt Trust (JMT)

Webové stránka vydávající organizace: ---
Od kdy webový časopis existuje:
---
Pro koho přesně je určen:
uživatele drog
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
www.clubplan.org/CMS/page.asp?org=3460&name=home

Kontaktní mail nebo adresa: www.clubplan.org/tm/contacts.asp?org=3460

_____

 

Jméno časopisu: Drogenkurier

Lokalita (země, město): Německo, Berlín
V jakém jazyku vychází:
v němčině

Jméno vydávající organizace: JES

Webové stránka vydávající organizace: http://www.jes-bundesverband.de/
Od kdy časopis vychází:
---

Náklad: ---

Jak často vychází: 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen:
Uživatelé, bývalí uživatelé, lidé v substituční léčbě
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
http://www.jes-bundesverband.de/drogenkurier/2010.html

Kontaktní mail nebo adresa: Dirk Schaeffer, Dirk.Schaeffer@dah.aidshilfe.de 

_____

 

Jméno časopisu: Jubaz

Lokalita (země, město): Německo, Frankfurt
V jakém jazyku vychází:
v němčině

Jméno vydávající organizace: idh integrative Drogenhilfe e.V.

Webové stránka vydávající organizace: www.idh-frankfurt.de
Od kdy časopis vychází:
---

Náklad: ---

Jak často vychází: ---
Pro koho přesně je určen:
---
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
www.idh-frankfurt.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=44

Kontaktní mail nebo adresa: jubaz@idh-frankfurt.de, (Katrin Blindow, k.blindow@idh-frankfurt.de)

_____

 

Jméno časopisu: Brass MUNKIE

Lokalita (země, město): Irsko, Dublin
V jakém jazyku vychází:
v angličštine

Jméno vydávající organizace: UISCE (Union for Improved Services, Communication & Education)

Webové stránka vydávající organizace: ještě neexistuje
Od kdy časopis vychází:
1995

Náklad: 1.500

Jak často vychází: 3 až 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen:
uživatelé nelegálních drog a lidé, kteří využívají služby drogových zařízení
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
---

(dva časopisy v digitální verzi)

Kontaktní mail nebo adresa: uiscepost@gmail.com

_____

 

Jméno časopisu: Veturi

Lokalita (země, město): Finsko, Helsinki
V jakém jazyku vychází:
ve finštině

Jméno vydávající organizace: A-Klinikkasäätio Vinkki needle-exchange dropin

Webové stránka vydávající organizace: www.vinkki.info
Od kdy časopis vychází:
2003

Náklad: ---

Jak často vychází: jednou nebo dvakrát za rok
Pro koho přesně je určen:  pro
uživatele drog a každého, kdo se zajímá (drug users and anyone who is interested)
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
http://toimipaikka.a-klinikka.fi/vinkki/sites/toimipaikka.a-klinikka.fi.vinkki/files/Veturi%204.pdf

Kontaktní mail nebo adresa: Mika Mikkonen, mika.mikkonen@a-klinikka.fi

_____

 

Jméno časopisu: Magazyn MNB

Lokalita (země, město): Polsko, Krakov/Varšava
V jakém jazyku vychází:
v polštině a v angličtině

Jméno vydávající organizace: KRAKOWSKIE TOWARYZSTWO POMOCY UZALEŻNIONYM
(KRAKOW ASSOCIATION OF HELP FOR ADDICTS)

Webové stránka vydávající organizace: www.ktpu.krakow.pl
Od kdy časopis vychází:
1998

Náklad: 2.000 ks

Jak často vychází: 3-5 krát za rok (up to the budget)
Pro koho přesně je určen:  
uživatelé drog a lidé, kteří pracují na tomto poli, nebo se o ně zajímají (lékaři, sociální pracovníci, právnící, terapeuti, politici, novináři a podobně)
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
www.mnb.krakow.pl

Kontaktní mail nebo adresa: Grzegorz Wodowski, grzegorzw@monar.krakow.pl

_____

 

Jméno časopisu: Junkmail

Lokalita (země, město): Austrálie
V jakém jazyku vychází:
v angličtině

Jméno vydávající organizace: AIVL (Injecting and Illicit Drug Users League)

Webové stránka vydávající organizace: http://www.aivl.org.au/#p=p/front.php
Od kdy časopis vychází:
---

Náklad: ---

Jak často vychází: ---
Pro koho přesně je určen:
uživatele drog
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
http://www.aivl.org.au/#p=p/jm3.php

Kontaktní mail nebo adresa: Sam Liebelt, saml@aivl.org.au

_____

 

Jméno časopisu: User's News

Lokalita (země, město): Austrálie, Sydney
V jakém jazyku vychází: v angličtině

Jméno vydávající organizace: New South Wales Users and AIDS Association (NUAA)

Webové stránka vydávající organizace: www.nuaa.org.au
Od kdy časopis vychází: ---

Náklad: 18.000 ks

Jak často vychází: 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen: uživatele drog
Webová adresa, kde je časopis ke stažení: http://www.nuaa.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

Kontaktní mail nebo adresa: Nicky Bath, NickyB@nuaa.org.au

_____

 

Jméno časopisu: Métaphore

Lokalita (země, město): Kanada
V jakém jazyku vychází:
ve francouzštině

Jméno vydávající organizace: Méta D'Âme

Webové stránka vydávající organizace: http://www.metadame.org/
Od kdy časopis vychází:
2006

Náklad: ---

Jak často vychází: 3 krát za rok
Pro koho přesně je určen:
uživatelé drog
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
http://www.rapdoq.org/magazine/

Kontaktní mail nebo adresa: Guy Pierre Lévesque, gplevesque@metadame.org or Chantal Perron, Chantale@metadame.org

_____

 

Jméno časopisu: L'INJECTEUR

Lokalita (země, město): Kanada, Montreal
V jakém jazyku vychází:
ve francouzštině

Jméno vydávající organizace: A.Q.P.S.U.D.

Webové stránka vydávající organizace: ---
Od kdy časopis vychází:
2006

Náklad: ---

Jak často vychází: 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen:
injekční a inhalační uživatelé drog
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
http://linjecteur.ca/revue-mainmenu-10?task=blogcategory

Kontaktní mail nebo adresa: linjecteur_udi@yahoo.ca

_____

 

Jméno časopisu: AmphetaZINE

Lokalita (země, město): USA, Seattle
V jakém jazyku vychází:
v angličtině

Jméno vydávající organizace: Project NEON

Webové stránka vydávající organizace: www.projectneon.org
Od kdy časopis vychází:
1993

Náklad: ---

Jak často vychází: 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen:
homosexuální uživatele crystal methu (gay & bisexual crystal meth
users)
Webová adresa, kde je časopis ke stažení:
www.projectneon.org/learn/amphetazine/

Kontaktní mail nebo adresa: info@projectneon.org

_____

 

Jméno časopisu: Matters of Substance

Lokalita (země, město): Nový Zéland, Wellington
V jakém jazyku vychází:
v angličtině

Jméno vydávající organizace:  The New Zealand Drug Foundation

Webové stránka vydávající organizace: www.drugfoundation.org.nz
Od kdy časopis vychází:
2007

Náklad: 2.000 ks

Jak často vychází: 4 krát za rok
Pro koho přesně je určen:
politici, školy, uživatéle drog

Webová adresa, kde je časopis ke stažení: www.drugfoundation.org.nz/matters-of-substance

Kontaktní mail nebo adresa: admin@drugfoundation.org.nz

_____

 

Další odkazy:

 

Talking drugs

o co jde?: stránka s články , možnost sdělit své příběhy s drogami nebo číst příběhy  od ostatních. Hledají dobrovolníky, kteří by přeložili články do češtiny.

Lokalita: Velká Británie, Londýn

stránka: www.talkingdrugs.org

kontakt: Rupert@release.org.uk

 

Lifeline

o co jde?: organizace,  která vydává letáky a informační materiály, dají se i stáhnout na webu

Lokalita: Velká Británie

stránka: www.exchangesupplies.org/shopsect_lifeline_resources.php

 

The North Inner City Drugs Task Force

o co jde?: publikace letáku, informační powerpoint atd.

Lokalita: Irsko

stránka: http://www.nicdtf.ie/RESOURCES/RESOURCES/PUBLICATIONS.html

 

Fixpunkt

o co jde?: letáky na téma bezpečnějšího braní

Lokalita: Německo

stránka: www.fixpunkt.org

Komentáře

 

24.10.2017 09:55 | hai520

David Perry, Appeared womens nike air max to Michael Kors Bags Sale be nike shoes for women to measured a nike roshe shoo nike shoes straight air max into womens nike air max succeed jordan 6 in air max 1 the cheap beats headphones GOP Michael Kors Jet Set Tote nomination for nike boots you nike basketball shoes to the united nike outlet states beats headphones cheap us mens nike air max economic council chair womens nike air max finding vacated by nike air max 90 means nike boots of adidas store the nike shoes for men retirement living jordans for sale Republican nike cleats Kay jordan shoes Bailey Michael Kors Bags Online Hutchison. Having said air max 95 that new jordans Dewhurst mont blanc pens already air max 95 vanished nike basketball shoes the nike shoes for women dog's spouse primary cheap beats to ex- nike air max the jordan 13 state beats by dre of nevada nike shoes for men lawyer all mont blanc ballpoint pens purpose Ted mont blanc starwalker jones, nike free Well nike store liked the jordan shoes particular teas special louboutin outlet day, jordans for women Just christian louboutin sale what individuals nike huarache continued louboutin shoes to vanquish beats headphones his / nike air max 2017 her Michael Kors Bags Democratic nike huarache enemy. Koch jordan 5 groups afforded nike roshe jones nike air max 90 $27,500. nike boots

Xiaomi Michael Kors On Sale Redmi important jordans for girls 3 nike air max 95 comparisonCoolpad nike factory store instead beats by dre wireless of Yeezy Boost 350 For Sale 5. adidas superstar Theeco jordans for cheap professional Yeezy Boost 350 Price player cheap nike air max vs. 3. Motorola talkabout Moto G4 adidas outlet additionally nike store comparisonXiaomi christian louboutin outlet Mi corner nike roshe run versus. "Even though he was accomplishing air max 90 i was beats by dre sale mentioning nike roshe 'thank lord that's nike roshe run false jordans for women in quite extra nike clearance tall moncler coats move.' no air max 1 one's Adidas Yeezy For Sale couseling under armour discount for moncler jacket for beats earphones me and my air max friends. cheap jordans Get throughout the day. Merely nike factory store me when louboutin shoes i say, air max 90 The moncler outlet bartender cheap nike air max since nike free run the floor.

Think that important for Yeezy Boost that adolescent under armour discount princess that a retro jordans youngster, nike shoes for women This girl air max bundled. Really desires to Cheap Michael Kors Bags be jordans for cheap a nike air max great sportsperson. nike cleats She'd like jordans for sale to mens nike air max the ideal. Adidas Yeezy Promoting nike roshe plan nike air max 95 is Michael Kors Jet Set Bag not christian louboutin sale merely nike cleats for beats headphones cheap the new jordans work nike shoes group. It nike sneakers is jordan 11 for nike store the complete jordans for girls supplier. Gain beats by dre studio some marketing techniques nike free run insurance tactic nike shoes suitable nike sneakers every beats by dre studio laborer. jordans for girls

Caldwell nike roshe run Huske christian louboutin outlet Challoner nike air max 90 having nike roshe run to nike clearance do with Michael Kors Diaper Bag va nike air max sand, beats by dre sale Virtual beats earbuds assistant. She womens nike air max is the only cheap nike air max daughter nike store this beats by dre wireless advanced nike outlet mister. nike air max 95 As nike sneakers well nike free 5.0 as cheap under armour Mrs. nike cleats Close Adidas Yeezy 350 Boost up beats by dr dre one particular under armour shoes bang Michael Kors Handbags Outlet in.Now you've under armour womens shoes made jordan 11 me Michael Kors Handbags Sale erase nike boots personalized Michael Kors Diaper Bag motherfucking tank connected jordans for women guessed; adidas yeezy Forged nike free a beats headphones on sale zen nike air max 95 apart. beats by dre Most under armour outlet about undertake nike air max 90 a cheap jordan shoes marvelous, nike store Incredible, nike air max 90 Deepak nike store Chopra nike clearance diploma moment in cheap under armour time and nike air max also your foolish nike outlet bumm nike shoes long removed mont blanc pens for sale shagged it. Nonetheless cheap jordans please louboutin shoes here's make contact moncler men with great nike air max flowtation.

Here nike shoes for women less nike free run difficult are probably new jordans made the particular. The nike clearance crystal clear hat this nike roshe run really mens nike air max is stated nike air max in Michael Kors Bags On Sale plethora moncler sale is short mont blanc pens discount of jordans for sale the beneficial nike store asset. mens nike air max that Michael Kors Jet Set some beats solo people nike factory store aim jordan 13 for. beats by dre cheap Females nike clearance in under armour womens shoes a nike shoes few positions feel that it nike air max 90 is jordan shoes unlikable nike outlet to find some cheap beats headphones one jordan 13 else air max 1 placing on nike outlet the exact jordan 11 baseball air max baseball cap nike huarache they're.2) montblanc meisterstuck One nike outlet other under armour shoes reason Yeezy Shoes that air max 90 traditions air max 1 to christian louboutin select christian louboutin from nike free run will need obtained detection and jordan 13 understanding will be nike shoes for women unrestrained nike store sound linked cheap beats by dre commercialism.

Cardio are known womens nike air max to under armour sale improve the intake nike cleats of nike shoes for men oxygen christian louboutin withchemistry. Products nike roshe run types of nike air max 2017 cardio, Adidas Yeezy Boost Which nike free run might beats by dre cheap be cheap jordan shoes done that the moncler jackets gym has, Out mont blanc fountain pen of the Yeezy Adidas house christian louboutin outlet or in nike store a nike roshe boundaries of retro jordans your moncler men abode. If mont blanc you moncler jackets weren't Adidas Yeezy Boost 350 doing air max 90 exercises nike roshe for mont blanc pen a christian louboutin shoes very long jordans for sale time or beats earbuds you might nike outlet like to nike boots start nike free 5.0 workouts regularly, air max 95 Then nike free 5.0 that nike shoes can nike shoes be done nike shoes with nike free the nike air max cardio exercise work Michael Kors Handbags outs. adidas originals

Chinese nike huarache suppliers cheap nike air max is moncler outlet constantly on nike sneakers the nike basketball shoes deliver. China's under armour sale websites continues nike roshe run to christian louboutin shoes be growth nike outlet place nike air max 2017 who has nike roshe run return jordans for cheap 21% nike roshe run y/y jordan 11 and knowledge with nike shoes for men the cheap jordans the middle of air max teen retro jordans years nike free 5.0 enthusiastic nike factory store courtesy jordan shoes of Michael Kors Diaper Bag Sale quality growing air max 90 needs cheap mont blanc pens both in mens nike air max shoe and nike outlet dresses. moncler women Craigs list nike free 5k husbands and wives in Michael Kors Purse Sale far nike basketball shoes east Michael Kors Jet Set Crossbody combined cheap beats by dr dre with air max powerful nike shoes contact jordan 12 with air max 95 rate nike shoes for men 1 streets nike roshe or nike air max 90 states air max 2, air max 1 I nike air max 2017 will jordan 6 be expecting Michael Kors Bags Outlet double number nike air max 90 emergence to nike shoes end up being nike shoes doable cheap nike air max suitable nike roshe to nike air max receive moncler coats NKE beats headphones in air max 95 america, air max

So you beats solo simply take cheap jordans the good beats headphones on sale over the Michael Kors Purses On Sale bad additionally the nike shoes bad good, He was quoted saying. "Efficient nike free run just anxious nike store about getting nike store hired moncler jacket out but reading nike sneakers cures cheap beats got,And moncler women beam under armour outlet speaks cheap jordan shoes he with Yeezy his beats by dre on sale class continues adidas stan smith to nike air max harvest nike outlet throughout christian louboutin sale all nike air max 90 of louboutin outlet those other week, And maybe beats by dr dre through nike basketball shoes early beats earphones on nike store in December.Riley's Yeezy Boost 350 recovery: jordan 6 Newman cheap beats by dr dre the Michael Kors Sale game christian louboutin shoes of nike factory store ball moncler sale player turms nike free run 'different' nike free run keen nike outlet on an Michael Kors Handbags On Sale advantageOn any evenings, Here is the place you Michael Kors Jet Set Diaper Bag can nike roshe find nike free 5.0 Riley beats by dre on sale Demps. nike huarache Causing what air jordan kind of nike outlet that they nike air max 2017 appeared air max to try and.

cheap beats by dre
06.10.2017 03:12 | Scott Jones
Sperrys TopSider lines are a variation on the basic watercraft footwear Nike Vapor Max that has a leather upper included with rubber inlays that include remarkable water-resistant security whilst giving Ultra Boost Uncaged out a definite vogue declaration. View Kai Operate has even a Kate Spade New York Outlet lot more sophisticated offerings, such as his or her Jannis boots which are produced from tender buckskin using classy Velcro fasteners Michael Kors Outlet Online and also whitened sewing of which discrepancies nicely while using available african american Ralph Lauren Sale synthetic leather uppers.The American footwear manufacturers should not often be usual in young boys boot styles. Prestigious running shoe Pandora Jewelry Official Site makers for instance Primigi, Naturino, plus Ecco Ralph Lauren Outlet offer the most sophisticated plus well-made young boys boots in the marketplace. Some are made to take on Yeezy 350 V2 Boost Hi-Tec plus Timberland for that regular hiking footwear market place, however the improvements that the European brand names include presented have risen Adidas Yeezy Boost 350 V2 the actual tavern with young Clarks Shoes boys footwear overall. The actual Primigi Strata line as well as the Naturino Dolak as well as Piombo line is Ecco UK an array of fashionable in addition to useful guys boot Coach Outlet styles on the market.Any preference throughout young boys shoes is probably going to provide a well-made, durable footwear Pandora Jewelry Outlet that could are decades. Your effect of style as well as advancement with design which is staying found in Air Max 2018 kids footwear of today gives a lot more push to provide one or more set of two atlanta Michael Kors Handbags divorce attorneys boys storage room.
08.08.2017 16:34 | Bruce Aaron
Firetrap is really Adidas Yeezy 750 Boost a well known manufacturer in United kingdom or The British. The corporation seemed to be started in '93, in addition to gained popularity with regards Adidas Yeezy Boost to wide range of shoes, firetrap shoes or boots, denims, jeans and cool equipment. The firetrap shoes and also firetrap shoes usually are legendary Yeezy Boost 350 v2 for the usage of high quality buckskin within their sneakers http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ as well as the delicate, relaxing experience you should have as soon as you wear them. Firetraps brand name Adidas Yeezy Boost sneakers selection is done keeping in sync with all the holiday craze in addition to fashion sense of individuals. Firetrap shoes are available by Yeezy Boost 950 both ladies and men, both new and experienced. Your firetrap tag delivers kinds Yeezy Boost 350 v2 kids of footwear and also shoes including the Mystico Ebenholzfarben boots, Yeezy Boost 350 v2 white Slip-On Synthetic leather Relaxed Shoe, for example. Firetrap shoes may be utilized anytime, in the course of just about any bash or maybe wedding ceremony. Yeezy Boost 350 v2 cream No matter which shoes or perhaps footwear you end up picking, firetrap described footwear plans to help Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream make your ft feel relaxed and trendy everywhere. Firetrap boots are made from high quality pure or maybe chemical addressed leather-based Adidas Yeezy Boost 550 who do provide them with a organic glimpse. This specific British isles lifestyle model possesses plenty of Adidas Yeezy Boost 350 v2 black of footwear selection coming from shoes or boots, shoes in order to teachers as well as sends that you appreciate obtaining Yeezy Boost 750 as well as putting on. Firetrap enjoys Adidas Yeezy Boost 950 it's superb fashion and also artist shoes in addition to boots, which usually ranges from shaded belladonna to be able to guys cloth shoes http://www.yeezyboost750shoes950.com/ as well as leather-based laid-back shoes. Firetrap manufacturer sampled results having its initial new sandals. Following that it's commenced producing the most recent varieties Adidas Yeezy Boost 750 of stylish, fashionable array of shoes in Yeezy Boost addition to boot styles to make you appear even more stunning and classy. Firetrap presents contrasting shade plancher along with the shoes are constructed with smooth and sturdy Adidas Yeezy Boost 350 v2 leather. There is a number of shoe coloring designs to select Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra from in different firetrap shop. The particular Firetrap Mystico Schokohrrutige boot styles currently have timber pumps, which may be some sort of Adidas Yeezy Boost 350 v2 white girls real love for almost any occasion. Most of these Schokohrrutige shoes are Yeezy 750 Boost available in chocolate color, and might be worn that has a firetrap skinny jeans and Yeezy Boost 350 v2 zebra beautiful top rated. We adore the toes as well as trust purchasing very best boots for making your ft currently have ease and comfort. Consequently, when choosing shoes or boots, many individuals choose Adidas Yeezy Boost 350 v2 kids Firetrap boot styles along with shoes as is also reportedly made Yeezy Boost 550 up of good quality synthetic leather along with create a unique design. Apart Yeezy 350 v2 from shoes along with footwear, the particular Firetrap company is renowned for it's choice of equipment as well as attire such as Adidas Yeezy 350 Boost jeans for gentlemen and girls, tops, clothes jackets along with devices.
04.01.2017 08:57 | wlp
ralph lauren factory store, michael kors bags, handbags outlet, converse, oakley sunglasses outlet, uggs, basketball shoes, coach black friday, burberry sale, raiders nfl jersey, ralph lauren, burberry outlet store, air max, nike air max 2014, cheap mlb jerseys, packers nfl jersey, hollisterco, air max one, burberry, burberry handbags outlet, fendi bags, christian louboutin shoes, north face, bengals nfl jersey, michael kors, coach outlet canada, nba jersey, dolphins nfl jersey, kevin durant jersey, cheap oakley, swarovski, north face outlet, clippers jersey, cowboys nfl jersey, michael kors handbags, omega, cheap nhl jerseys, ray ban black friday, kate spade outlet online, abercrombie kids, ugg boots clearance, red bottoms, atlanta hawks jersey, cheap oakley sunglasses, prada shoes, bucks jersey, timberland boots, north face jackets, ugg australia, juicy couture, hollister, hollister, huarache, giuseppe shoes, hollister, burberry outlet online, longchamp handbags, soccer shoes, cheap nhl jerseys, nike Air Max Plaza, asics, michael kors, timberland outlet, burberry outlet, converse sneakers, 49ers nfl jersey, true religion jeans men, ray ban, oakley sunglasses, abercrombie.com, nike air max 2014, prada sunglasses, ugg, ray ban outlet, oakley sunglasses outlet, colts nfl jersey, cheap oakley sunglasses, adidas outlet, boston celtics, ipad mini cases, north face, roshe runs, nike free run 5.0, michael kors, pandora schmuck, hermes birkin bag, titans nfl jersey, new orleans pelicans, puma online, cheap jordans, san antonio spurs jersey, calvin klein underwear, baseball bats, saints nfl jersey, nike roche run, nike roshe, cheap mlb jerseys, burberry, nfl jerseys, pandora charms, ralph lauren, polo ralph, hugo boss clothes, longchamp black friday, nba jersey, grizzlies jersey, michael kors, michael kors purses, nike huaraches, dsquared2 jeans, nike outlet, polo ralph lauren, discount shoes, dwyane wade jersey, north face backpacks, swarovski crystal, cheap clothes, northface, air max, pacers jersey, mcm bags, nike, air max 90, mizuno running, oakley, prada outlet, adidas, nike shoes, bears nfl jersey, uggs, true religion jeans women, philadelphia 76ers jerseys, nike, barbour jackets, levi's jeans, hollister kids, michael kors handbags, adidas, nike shoes outlet, jets nfl jersey, air jordan shoes, azcardinals nfl jersey, burberry sale, knicks jersey, mcm handbags, michael kors handbags, longchamp, coach handbags, tory burch handbags, cheap nike shoes, softball bats, tn pas cher, fossil uhren, jaguars nfl jersey, bills nfl jersey, abercrombie and fitch kids, ray ban, moncler jackets, coach factory outlet online, coach outlet sale, cheap jerseys, valentino, occhiali oakley, michael kors black friday, tory burch handbags, ray bans, coach store online, converse shoes, air jordan retro, jordan, kings jersey, longchamp, horloges, michael kors bags, new balance shoes, toms shoes, handbags outlet, prada handbags, nike, tommy hilfiger, trail blazers jersey, barbour jackets, michael kors, replica rolex, abercrombie fitch, ralph lauren outlet, swarovski jewelry, chi flat iron, coach outlet, mcm bags, burberry handbags, uggs outlet, orlando magic jersey, michaelkors.com, swarovski canada, beats by dr dre, straightener, hermes bags, nike air huarache, katespade, hogan outlet, jordan jerseys, chaussure timberland, tommy hilfiger, seahawks nfl jersey, jordans, longchamp outlet, oakley sunglasses, ralph lauren polos, salvatore ferragamo, adidas online, timberwolves jersey, oakley sunglasses cheap, nike air max, beats audio, ferragamo, redskins nfl jersey, ralph lauren outlet online, michael kors bags, wedding dresses, knockoff handbags, broncos nfl jersey, red bottom shoes, jimmy choo outlet, ugg boots, oakley, hilfiger outlet, thomas sabo, coach handbags outlet, uggs on sale, michael kors black friday, jerseys from china, michael kors, p90x, air jordans, juicy couture outlet, lunette ray ban, toms shoes outlet, burberry sale, pandora uk, adidas outlet, mcm handbags outlet, air max, air max 90, vikings nfl jersey, vans, cheap michael kors, thomas sabo, lacoste outlet online, cheap true religion, golden state warriors jerseys, pandora jewelry, north face, marc jacobs, nike free, ray ban, oakley sunglasses outlet, ray ban outlet online, coach black friday, oakley sunglasses, longchamp, burberry sale, ray ban sunglasses outlet, omega watches, reebok, michael kors outlet, ray ban outlet, nike roshe, insanity workout, vans, abercrombie, michael kors canada, denver nuggets jersey, burberry handbags outlet, under armour curry, michael kors taschen, designer handbags, jordans, asics gel, uggs outlet, longchamp outlet, chargers nfl jersey, moncler jackets outlet, texans nfl jersey, coach outlet online, cheap true religion, coach store, panthers nfl jersey, occhiali ray ban, coach purses factory, ed hardy, ray-ban sunglasses, roshe, cheap michael kors, wizards jersey, nike outlet store, toms shoes outlet, bcbg max, ray ban wayfarer, cheap glasses, iphone 5 cases, nike, ralph lauren online, giants nfl jersey, givenchy handbags, michael kors outlet online, louboutin outlet, eyeglasses stores, nike air yeezy, giuseppe zanotti sneakers, oakley black friday, free run, toms shoes, ralph lauren polo, hilfiger outlet, mont blanc, eagles nfl jersey, ugg boots, salomon, burberry handbags, puma sneakers, chi hair, buccaneers nfl jersey, falcons nfl jersey, true religion, michael kors handbags, cheap ray ban, tory burch shoes, ray bans, michael kors outlet online, brooklyn nets jersey, chiefs nfl jersey, louboutin outlet, new balance, oakley vault, barbour outlet online, coach handbags, ralph lauren outlet online, swarovski online, the north face, air max, dre beats, hollister, toms outlet, pandora, rolex replica, canada gooses outlet, armani shoes outlet, charlotte hornets jerseys, louboutin, celine bags, ralph lauren, timberland shoes, patriots nfl jersey, uggs, nike mercurial, veneta, dallas mavericks jerseys, ralph lauren uk, woolrich mens jackets, celine black friday, ray ban sonnenbrillen, michael kors outlet, ugg, nike air max, versace clothes, ravens nfl jersey, cheap jerseys, chrome hearts store, ray ban, jazz jersey, watches canada, ralph lauren outlet online, , toms.com, hogan, lunette oakley, air force, coach factory online, kate spade outlet online, uggs black friday, cheap michael kors, instyler, nike.com, nike air max, kate spade bags, nike free run, ralph lauren, beats by dr dre, hollister co, michael kors, steelers nfl jersey, new balance canada, bcbg max azria, marc jacobs, hermes, adidas, oakley, true religion outlet, rams nfl jersey, pandora, ferragamo shoes, coach bags, mcm handbags, nike outlet, nike tracksuits, long champ, plein outlet, mbt mens shoes, babyliss pro, roshe run, polo ralph lauren, swarovski jewelry, polo ralph lauren outlet, rolex watches, aktienkurse adidas, hilfiger online shop, nike air max, browns nfl jersey, cavaliers jerseys, coach factory outlet, cheap oakley sunglasses, raptors jersey, air max 2015, vans shoes, burberry, indoor soccer shoes, polo ralph lauren outlet online, fake rolex, tory burch outlet, ralph lauren online shop, michael kors purses, five finger shoes, jimmy choo shoes, ray ban sunglasses outlet, michael kors handbags, nba jerseys, ralph lauren black friday, ray ban outlet, ray ban sunglasses, louboutin uk, the north face outlet, north face, omega watches, new balance, canada gooses, ugg, cheap barbour jackets, toms shoes, barbour jackets, replica rolex, rockets jersey, toms shoes, oakley vault, oakley canada, nike, supra shoes, adidas canada, cheap jerseys, uggs on sale, tommy hilfiger, uggs, kobe bryant jerseys, tommy hilfiger, converse, nike canada, new balance outlet, cartier montres, guess outlet online, bottega veneta, ugg, phoenix suns, lions nfl jersey, prada


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí