eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Návrh systémového řešené otevřeného drogového trhu v Praze

Rozpis přes Vánoce 2019

Výkaznictví

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Prezentace TP SANANIM

02.04.2015 | Sekce: Služby

Prezentace z různých konferencí a vzdělávacích akcí vytvořených pracovníky TP SANANIM. Poslední aktualizace dne 7. 5. 2019.

 

 1. Prezentace na téma Kriminalita a drogy Aleše Herzoga z konference Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 2012
 2. Prezentace na téma Nízkoprahové zaměstnání Aleše Herzoga z konference Rozkoše bez Rizika 2012. 
 3. Kazuistiky Hany Laurentové a Aleše Herzoga na téma Inscentivní terapie a kazuistiky 2 klientek XTP SANANIM z AT konference 2012. 
 4. Prezentace na téma Terénní programy a veřejné zdraví Aleše Herzoga z AT konference 2011.
 5. Prezentace na téma Substituce a Harm Reduction Aleše Herzoga z AT konference 2012.
 6. Prezentace s novinkami v oblasti nízkoprahových služeb Aleše Herzoga z Purkyňky 2010.
 7. Prezentace Aleše Herzoga na téma Léčba hepatitidy typu C u IUD z AT konference 2013.
 8. Prezentace Aleše Herzoga (pod hlavičkou Sekce HR A.N.O. na téma spolupráce nízkoprahových služeb a policie na AT konferenci 2013.
 9. Prezentace Aleše Herzoga (pod hlavičkou České asociace streetwork) Etická dilemata v nízkoprahových službách na konferenci JABOK v roce 2013.
 10. Prezentace Aleše Herzoga Zkušenosti se Suboxonem pohledem TP z AT konference 2008.
 11. Prezentace Martina Větrovce a Markéty Řezníčkové z konference v Táboře v roce 2008.
 12. Prezentace výsledků výzkumu z roku 2008 porovnávajícího TP a KC SANANIM.
 13. Pilotní program pracovního zařazení uživatelů drog - prezentace Mgr. Markéty Řezníčkové v souvislosti se zahájením projektu JPD z roku 2006.
 14. Drogy a jejich účinky - velmi stará prezentace MUDr. Jakuba Mináříka (CADAS SANANIM), odhadem před rokem 2005
 15. Prezentace pro školení stážistů - terénní práce a první kontakt, autor neznámý, vznik před rokem 2005
 16. Prezentace Mgr. Jiřího Richtera představující výsledky projektu ImpAct, tedy mezinárodní spolupráce ČR, SR a Itálie v rámci testování injekčních uživatelů drog z roku 2012
 17. Prezentace Aleše Herzoga Veřejný pořádek versus veřejné zdraví z AT Konference 2010
 18. Prezentace Bc. Vratislavy Paličkové Ošetřování IUD v rámci sanitky, která vznikla pro Shromáždění Sekce HR ANO na jaře roku 2013
 19. Názory uživatelů drog (čím se drogy "řežou") - Anketa časopisu Dekontamice pro Shromáždění sekce HR ANO na podzim 2012
 20. Peerwork s uživateli drog - prezentace Bc. Hany Laurentové pro konferenci České asociace streetwork (ČAS) Nízkoprahové programy 2011
 21. Prezentace Kontakt s uživateli drog, která sloužila jako podklad pro workshop v rámci AT konference v roce 2008 - Aleš Herzog
 22. Prezentace Terénní práce s rusky mluvícími uživateli drog z AT konference v roce 2008 - Svitlana Golubyeva
 23. Prezentace Bc. Martina Strnada z Adiktologické konference Jihočeského kraje 2013
 24. Nové syntetické drogy - prezentace Jiřího Richtera na konferenci v Portugalsku 2014
 25. Exstuje ideální sociální pracovník - prezentace Aleše Herzoga na konferenci Teologie a sociální práce, JABOK, 2014
 26. Prevence předávkování - prezentace Aleše Herzoga na kurzu pro adiktology 2014
 27. Prezentace Aleše Herzoga z konference New drug horizon Prague 2014
 28. Prezentace Bc. Martina Strnada na semináři o problematice drogových závislostí v sociálně vyloučených lokalitách ve Frýdku Místku 2014
 29. Prezentace Mgr. Jiřího Richtera a Tomáše Vejrycha o nových syntetických drogách v ČR na setkání projektu www.npsineurope.eu v Amsterodamu. Vyvořil Aleš Herzog, prezentace je v anglickém jazyce.
 30. Prezentace Mgr. Markéty Řezníčkové na tém sociálně stabizačního pracovního programu XTP SANANIM z roku 2006.
 31. Prezentace Mgr. Petera Porubského (KC SANANIM) a Martina Větrovce - porovnání klientů těchto zařízení v roce 2007
 32. Prezentace (autor neznámý) - klientela TP SANANIM v roce 2007
 33. Prezentace Aleše Herzoga Nové trendy v užívání návykových látek - zkušenosti z drogové scény v rámci Mezioborového semináře organizace Prev - Centrum 2015
 34. Prezentace Aleše Herzoga Kdy a jak máme bojovat za práva klientů na konferenci České asociace streetwork s podtitulem Sociální práce jako péče o důstojnost člověka 2015
 35. Prezentace Mgr. Hany Laurentové pro VŠCHT na téma Drogy a otravy - příklady z praxe - 2015
 36. Prezentace MUDr. Renaty Školoudové z LŠHR 2015 Jak mluvit s klienty o péči o sebe
 37. Prezentace Bc.Martina Strnada z LŠHR 2015 Situace nákazy infekčními chorobami
 38. Prezentace Aleš Termera, Dis. z LŠHR 2015 Katinony
 39. Prezentace Aleše Herzoga (a Jiřího Frýberta z Ulice-agentury sociální práce) na téma Nové opioidy
 40. Prezentace Aleše Herzoga na téma Balónový efekt ze semináře Nové drogy - jsme na ně přirpaveni?
 41. Prezentace Aleše Herzoga a Tomáše Vejrycha (KC SANANIM) Výstupy projektu RAR ze semináře Nové drogy -jsme na ně připraveni?
 42. Prezentace Aleše Herzoga z ustavujícího setkání Pracovní skupiny pro nízkoprahové zaměstnávání při České asociaci streetwork
 43. Prezentace Aleše Herzoga a Jiřího Richtera z meetingu v rámci projektu New psychoactive substances v listopadu 2015 v Lisabonu v Portugalsku
 44. Prezentace Aleše Herzoga z konference Nízkoprahové programy 2010 na téma "Třídíte odpad"
 45. Prezentace Aleše Termera z konference Snižování rizik a drogy, SANANIM, Praha, 2016
 46. Prezentace Hany Laurentové "Migrace a drogy", nedatováno
 47. Prezentace Aleše Herzoga ze semináře Hungarian Interchurch Aid v Budapešti, 2015, maďarská verze
 48. Prezentace Aleše Herzoga ze semináře Hungarian Interchurch Aid v Budapešti, 2015, anglická verze
 49. Prezentace Aleše Herzoga z konference Snižování rizik a drogy, SANANIM, 2016
 50. Prezentace Aleše Herzoga pro Sdružení Nového města pražského, květen 2016
 51. Prezentace Aleše Herzoga z konference Strukturální násilí v sexbyznysu, Rozkoš bez rizika a Ulice - Agentura sociální práce Plzeň, červen 2016
 52. Prezentace Aleše Herzoga ze semináře REMEDIS - Harm reduction: Jaké škody si uživatelé drog působí a co s nimi můžeme dělat. Říjen 2016
 53. Prezentace Radka Jurnikla o tom, jaké drogy užívají klienti TP SANANIM, Leden 2017
 54. Prezentace Radka Jurnikla a Aleše Termera z AT konference 2018 o tom, jak se proměňuje otevřená drogová scéna v Praze
 55. Prezentace Markéty Řezníčkové a Jarky Šifrové z LŠHR 2018 o vyřizování dokladů a sociálních dávkách.
 56. Prezentace Jiřího Krečího na téma práva na ošetření a práva na hospitalizaci z LŠHR 2018
 57. Prezentace Aleše Herzoga z konference Sociální práce a drogy SANANIM 2017
 58. Prezentace Zuzany Procházkové, Jiřího Krejčího a Nikol Spůrové (KC SANANIM) na téma Umírající klient, AT konference 2018
 59. Prezentace z Aleše Herzoga konference Etika a Drogy SANANIM 2019
 60. Prezentace z Evy Nezdarové a Aleše Herzog na téma Detoxifikace v rámci květnové Purkyňky 2019
 61. Prezentace Aleše Termera Středočeši na Václaváku ze Středočeské AT Konference 2019
 62. Prezentace Aleše Herzoga na téma Dostupnost zdravotní péče v Praze z konference SZU 2019

 

 

Richter ImpAct Richter ImpAct 912,79 kB
Kontakt AT 2008 Kontakt AT 2008 201,01 kB

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí