eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Spolupráce s lékárnami

V Praze doma bez domova

Pozvánka na sjezd Anonymních Narkomanů

Stříkačky navíc bez omezení

Konference Kontaktního centra Plus Kroměříž

Doporučenky do zařízení SANANIMu

Rozpis terénní práce v Praze

Leták Ambulantního centra Mladá Boleslav

Mobilní služba Naděje

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O

Konference K-centra Kroměříž

Den otevřených dveří

Spolupráce NZDM a drogových služeb

Skupina pro uživatele marihuany

Impérium vrací úder

Prezentace TP SANANIM

Pozvánka na Shromáždění sekce HR A.N.O.

Časopisy pro uživatele drog

Den otevřených dveří R-R

Role profesionálního terénního pracovníka

Specifika terénní práce na malém městě

„Terénní překvápko“, aneb víme s kým jdeme do kontaktu?

Koncert Hard and Smart

Rozhovor s Jirkou Frýbertem

Evidence Tomáše Žáka SET-PES

Informace o programu XTP

PF Dekontaminace

Pozvánka na koncert BE PROGRESSIVE

Sborník z konference KC Kroměříž

Výkon Kontaktní práce

Komunitní léčba v Kroměříži

Hranice a role sociálního pracovníka v K-centru

Výhrady vůči koncepci sítě adiktologických služeb

Erasmus Intensive Program za měřený na streetwork

Definování cílové skupiny v práci zaměřené na člověka - poznámky

Mezinárodní konference

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Sborník z konference Rodina a drogy

Konference v Amsterdamu

Konference v Berlíně

Den otevřených dveří Stage 5

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe

Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách

Odborná konference HIV infekce

Anonymní narkomani zvou

AT konference 2015

Seminář Management metamfetaminové epidemie

Stigmatizace streetworkerů

Setkání platformy Závislosti komplexně

Koncepce sítě adiktologických služeb

Nová svépomocná skupina

Výzva platformy Závislosti komplexně

Podpora prechodu užívateľov nealkoholických návykových látok do života bez závislostí

International Conference on Outreach Work, Youth Gangs, Violence and Female Delinquency

Zaměstnávání uživatelů drog

9. ročník konference K-centra Kroměříž

Pracovní skupina pro nízkoprahové zaměstnávání

Práva a omezení klientů TP Sananim

Noclehárna Michle

Noclehárna Vackov

Jak si stěžovat na terénní programy Sananim

Terénní programy Sananim - základní informace

Kontaktní centra

Konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Prezentace ze semináře Hungarian Interchurch Aid

Diplomová práce o práci s uživateli drog v němčině

Návrh na změny Seznamu a definic výkonů

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Leták pro těhotné a matky

Terapeutické komunity Němčice a Karlov

Ambulance adiktologie

Výroční zpráva o.s. SANANIM

Káčko v Holešovicích se přestěhovalo!

Terénáci v Praze mají nové bundy

LAXUS

Programy drogových služeb ve vězení

Ve vězení myslí častěji

Streeti, teréňáci, káčkaři... aneb potkáváme se na ulici

Anketa: Jak vás vidí teréňáci!

900 tisíc stříkaček a 114 lidí v léčbě

Rozkoš bez Rizika

Slovenská kampaň PIKADU

Nonstop 24

Semiramis o.s. - co děláme

Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Jak se bere na vsi aneb idyla, hnůj a chemky

Terénní pracovníci na vašich bytech

Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Stage 5

Ženy, děti, drogy

Karlov, jiná realita

Seznam různých institucí a zařízení pro uživatele drog

Exterňáci

Drogové služby i ve vězení

Rozhovor o AIDS centru FN Na Bulovce

Kunsthaus DC

Partneři

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

03.10.2012 | Sekce: Služby

Článek představující PL Červený dvůr, který vyšel v Dekontaminaci II/2012. Článek je složen ze tří částí. První částí je rozhovor s primářem MUDr. Jiřím Dvořáčkem, ve druhé části nahlédneme do běžného chodu léčebny, a ve třetí části se dozvíme, jak na Červený Dvůr pohlíží ti, kteří se tam léčili ze závislosti. Článek má na svědomí Aleš Herzog a Nikol Spůrová z TP SANANIM

Pět otázek pro primáře MUDr. Jiřího Dvořáčka


Pro koho je PL Červený Dvůr určena?
Léčebna v Červeném Dvoře je určena všem závislým lidem, kteří nejsou spokojeni se stávajícím drogovým způsobem života. Musí být starší 18 let a musí rozumět česky nebo slovensky. Současně musí být ochotni a schopni v terapii spolupracovat.

 

Jak se lze do Červeného Dvora dostat?
Protože jsme pořád plni, je třeba se předem objednat. Kontakt může zprostředkovat kterékoli káčko, kterákoli ambulance, kterýkoli lékař, psycholog nebo sociální pracovník. Zkontaktovat se přímo s léčebnou může také sám zájemce nebo jeho rodina. Budeme chtít doporučení z káčka nebo ambulance, abychom věděli od člověka z venku přesněji, jak na tom náš budoucí pacient je a co přesně potřebuje.

 

Na co se má ten, kdo chce jít do "Červeňáku" připravit?
Na to, že neuvidí typickou léčebnu, že bude v hezkém prostředí a že bereme práci vážně a budeme chtít, aby postupně víc a víc na své terapii spolupracoval a že se snažíme využívat prvků terapeutické komunity.

 

Jaké jsou typické důvody pro předčasný odchod z léčby ve vaší léčebně?
Dnes už zdaleka není nejčastějším důvodem předčasné vyloučení. Nejčastějším důvodem nedokončení léčby je rozhodnutí pacienta odejít - někdy může člověk mít skutečně vážné důvody, ale většinou je to ztráta odvahy usilovat o změnu nebo prostá chuť na drogu.


Co byste potenciálním zájemcům o léčbu vzkázal?
Vzkázal bych jim, ať se nebojí to zkusit. A taky to, že se pokoušíme zde vytvořit nepokryteckou atmosféru a že naši terapeuti svojí práci pořád ještě věří. A snad ještě, že už jsme viděli hodně „trosek", které se postavily na nohy, a tak si myslíme, že šanci na změnu má každý... když chce.

 

Reportáž: Týden v Červeném Dvoře


Často se nás teréňáků ptáte na možnosti léčby. Nejčastěji se ale tážete, jaké je to na tom neznámém místě, kde se chcete pokusit o abstinenci. Rozhodla jsem se také prožít alespoň 6 dní v Červeném Dvoře ve „vaší kůži", tedy v roli klienta. Léčebna se nachází blízko nádherného kulturního města Český Krumlov v jižních Čechách. Nacházejí se zde dvě mužská oddělení, jedno ženské oddělení a detox.

 

Den první
Příjezd. Autobus zastavil na zastávce u velkého zámeckého parku. Vypravila jsem se parkem směrem k budovám barokního zámku. „Tak tady budu celý týden?", říkala jsem si. Klid, zámek a příroda. Co teprve vy? Vydáte-li se do boje se sebou samými a drogovou závislostí, můžete tu pobývat 3 měsíce až půl roku.

 

Den druhý
Seznámila jsem se s vámi, kteří jste se rozhodli TO zkusit. Samozřejmě jsem byla terapeuty hned zapojena do programu. Jelikož jsem pozorovala vaše snahy o zadané úkoly (zpěv, scénky, básně, povídání o tom jak se máte, co si myslíte o ostatních a tak dále), dostala jsem za úkol vás také pobavit. Moc se mi to nepovedlo, ale snaha se cení. Odpoledne následovaly terapeutické skupiny. Oddělení se rozdělilo na tři party, abyste měli dostatek prostoru společně sdílet svoje problémy, předávat si zkušenosti a názory. Celodenní program byl zakončen kulturní hodinkou, která byla zcela v režii pacientů.

 

Den třetí
Každé ráno se hodnotí vaše splněné či nesplněné úkoly, úspěchy či neúspěchy, změny a prohřešky. Mezi to patří například úklid pokoje, úprava vzhledu atd. Hodnocení probíjá formou udělování kladných a záporných bodů. Říkala jsem si, že to jistě vnímáte jako velký nátlak, když vás každé ráno někdo nutí uklízet si a upravovat svůj zevnějšek. Ale je to důležitá součást návratu do běžného života a řádu - samotné skoncování s drogou nestačí. Chce to i další životní změny. Vaše změny jsou hodnoceny po celý průběh pobytu a podle toho postupujete třemi etapami terapie.

 

Den čtvrtý
Odpoledne jsem se s vámi vydala na odbornou přednášku. Na programu bylo téma co dál, až odsud odejdete. Terapeutická komunita, doléčovák nebo skočit zpět do starého života?! Po přednášce jsme šli společně do terénu obdivovat a poznávat okolí Českého Krumlova.

 

Den pátý
Ráno jsem se zašla za vámi podívat na detox a absolvovala zde ranní komunitu. Některým z vás bylo dobře, jiní jste dostávali léky pro zvládnutí prvních kritických dní bez drogy. Také jsem se účastnila arteterapie. Neuvěřitelné, co o nás dokáže vypovědět vlastní malba. Můžeme se o sobě dozvědět mnoho věcí, které si jinak nepřipouštíme nebo neuvědomujeme.

 

Den poslední
Den mého odchodu. Také jeden z pacientů zdárně opouští léčebnu a vydává se na novou cestu životem. Životem bez drog. Několikaměsíční pobyt na zdejším zámku končí rituálem, pacient vystupuje takzvaného „šneka" a zanechává zde svůj odznáček pro ostatní jako motivaci k dokončení léčby. Chcete také vystoupit na vrchol? Jak stále říkáme a opakujeme: ZKUSTE TO!, Nevyjde to poprvé, vyjde to podruhé, potřetí nebo třeba až posté. Důležité je se rozhodnout a JÍT.

 

Tři etapy léčby:

V první etapě si zvykáte na nový režim, komunitu, stabilizujete svůj tělesný i duševní stav, hledáte pro a proti, a hlavně si ujasňujete důvody proč NEBRAT. Ve druhé etapě se podílíte na chodu komunity, znáte léčebný režim a otevřeně pracujete na skupinách. Můžete se i volněji procházet v okolí a hlavně hledáte cíl vašeho pobytu. V poslední fázi plánujete kompletní doléčovací program a hledáte novou cestu, která vás povede abstinencí.

Ohlasy těch, co se v Červeném dvoře léčili:


Jana: „Zdravím všechny z Červeného dvora a zároveň děkuji za pomoc, kterou mi poskytli. I když jsem léčebnu opustila v polovině léčení, tak mi léčba hodně dala. Už 4 měsíce jsem doma a začala jsem žít úplně jinak. Konečně se chovám jako maminka dvou malých dětí a užívám si života. Konečně jsem zjistila, že život bez drog je nejlepší. Všem držím palce. LIDIČKY VYDRŽTE, JDE TO!"

 

Míša: „Zdravím všechny, kteří se úspěšně drží i ty, kteří se třeba rozhodují pro tuto léčebnu, aby změnili konečně svůj život. Jsem půl roku venku a i když to není jednoduché, dá se to zvládnout. Myslím, že záleží na tom, abychom měli rádi sami sebe a abychom si věřili. My musíme být na prvním místě, jak říkají terapeuti. Mají pravdu. Pokud nám bude záležet na sobě, tak se nebudeme úmyslně ničit. Jenže to je strašně těžké. Každopádně jsem ráda, že právě něco z toho mi v léčebně dali. Jsem nesmírně vděčná lidem, kteří mi tam pomohli. Nejen sestrám a terapeutům, ale také lidem, kteří tam se mnou byli. O to je pro mě horší zjištění, když se pořád dozvídám, kdo z nich to nezvládnul. Ty lidi jsou a vždycky ve mně budou. Je to na každém z nás, tak pevně věřím, že se všichni vydáme tou správnou cestou.

 

Petr: „Ahoj, myslím na vás všechny často (na terapeuty i pacoše) a vždycky si vybavím, jak moc jsem vám a pobytu v "Červeňáku" vděčný za to, že jsem si to mohl v hlavě tak nějak porovnat. Abstinuju, mám zase rodinu, malá roste jako z vody, má ráda svého taťku a je po něm už i užvaněná :-)"

 

Informace a kontakty:


Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Červený Dvůr 1
Český Krumlov 381 01
Tel.: 380 739 131
E-mail: informace@cervenydvur.cz
Web: www.cervenydvur.cz

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí