eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Seznam sociálních kurátorů v Praze

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Obecně prospěšné práce (OPP)

02.05.2016 | Sekce: Sociální a právní

Text Marka Urbana z KC SANANIM vyšel v Deko III/2015.

 

Ópépéčka

 

OPP neboli obecně prospěšné práce, lidově "prospěšky". Pokud vám dorazí do schránky úřední obálka s rozsudkem tohoto trestu, měli byste ihned udělat následující kroky popsané níže. Pokud je totiž neuděláte hned, soud vám tento trest promění na výkon trestu odnětí svobody.

 

Co dělat?

 

  • To nejdůležitější je do 14 dnů dojít nebo zatelefonovat na Probační a mediační službu (PMS). Tam vám řeknou, kdo je váš probační pracovník. Případně i si s ním budete moci rovnou naplánovat schůzku. Když sdělíte číslo jednací z rozsudku, určitě to celou věc urychlí. Kontakty na probační pracovníky naleznete na: www.pmscr.cz/kontakty/

 

 

  • S probačním pracovníkem naplánujete místo výkonu trestu. Můžete mu již navrhnout i místa, kde by to šlo. Je dobré to mít v dané organizaci, úřadě či nemocnici, aspoň ústně předjednané.

 

 

  • Pokud dojde k dohodě mezi vámi, organizací kde bude pracovat a PMS, dá probační pracovník návrh soudu na určení místa výkonu OPP. Před tím si samozřejmě ověří, zda vás uvedená organizace skutečně přijme.

 

  • Jakmile vám dorazí od soudu rozhodnutí o místě určení, jste povinni se dostavit na PMS. Tam bude domluven konkrétní den nástupu do organizace, kde budete OPP vykonávat. Na místě bude dojednán závazný harmonogram práce v  rámci trestu, sepsána dohoda o výkonu práce, a budete poučeni o bezpečnosti práce.

 

  • Nyní je třeba začít odpracovávat hodiny podle dohody s organizací. Připravte se, že harmonogram prací je nutné dodržovat. Na odpracování máte dva roky od doby rozhodnutí o místě výkonu trestu. Pokud trest vykonáte dříve, tím lépe. Nečeká se na  konec dvouleté lhůty, a trest je hned po vykonání vymazán z rejstříku trestů. Jen v odůvodněných případech může soud rozhodnout o  prodloužení lhůty.

 

  • Pokud neplníte podmínky trestu OPP,  je tento soudem přeměněn na nepodmíněný trest odnětí svobody. V tom případě se 1 neodpracovaná hodina trestu přeměňuje na 1 den vězení. Pouze v  odůvodněných případech může být přeměněn na trest peněžitý či na domácí vězení.

 

  •  Samozřejmě, že v průběhu výkonu OPP se očekává, že budete vést řádný život. Podmínkou je nepáchat další trestnou činnost, plnit dohody s PMS i organizací, a celkově spolupracovat.

 

  • Ať se děje cokoliv, buďte v kontaktu se svým probačním pracovníkem. Je to on, kdo o vás podává zprávy soudu, a ovlivňuje jeho rozhodnutí. Není třeba se bát. Probační pracovníci vás nechtějí nachytat, nebo nějak trápit. Plní rozhodnutí soudu. Jejich cílem je, abyste splnili, co máte. Stavte se za ním, i když máte pocit, že jste už propásli všechny termíny, a nebo vůbec nic nesplnili.

 

Marek Urban - KC Sananim

 

Zdroj:

www.pmscr.cz

Textové pole: Co to je OPP Obecně prospěšné práce jsou alternativním trestem, který může soud uložit v rozsahu 50 - 300 hodin u dospělých a 50 - 150 hodin u mladistvých za spáchání přečinu. Přečinem se rozumí trestný čin spáchaný z nedbalosti a dále čin spáchaný úmyslně, u kterého trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let. Textové pole: Výhody OPP Nemusím za mříže. Po odpracování uložených hodin se mi tento přečin maže z trestního rejstříku. www.pmscr.cz/images/clanky/letak_OPP_CZ.pdf

 

boxy:

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP OPP 35,00 kB

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí