eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Seznam sociálních kurátorů v Praze

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Musím mít u sebe občanku?

06.12.2014 | Sekce: Sociální a právní

Zeptali jsme se tiskové mluvčí Policie ČR, zda musí mít u sebe člověk OP, či stačí jeho kopie?

Zeptali jsme se:
Prokázání totožnosti bez občanky

Jak má policista postupovat, pokud nemá občan u sebe občanský průkaz, ale jen jeho kopii? Např. člověk bez domova má obavy, že o občanku přijde, tak si ji uloží v nízkoprahovém zařízení a má jen kopii (černobílou). Může být obviněn z padělání úředního dokladu? Co kdyby měl u sebe úředně ověřenou kopii občanského průkazu?


Dle zákona o občanských průkazech (§ 3 z. č. 328/1999 Sb.) občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
Zákon ale nenařizuje občanský průkaz u sebe nosit Občan nemusí mít tedy u sebe OP, avšak musí nějakým způsobem prokázat svou totožnost. Prokázáním totožnosti se rozumí jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu (§ 63 odst.  1 z. č. 273/2008 Sb.). V případě, že Vás policista  vyzve k prokázání totožnosti  (§ 63 odst. 2 z . č. 273/2008 Sb.) je Vaší povinností  jakkoliv prokázat svou totožnost.

Pokud policista na místě nemůže Vaši totožnost zjistit (může se stát, že si
policista není jistý pravdivostí Vámi uvedených údajů) nebo prokázání totožnostiodmítnete, policista je oprávněn Vás předvést na místně příslušné oddělení policie a zde se totožnost zjišťuje nebo ověřuje dle dostupných centrálních evidencí. (§ 63odst. 3 z. č. 273/2008 Sb.).

Jednou z možností, která by vše vyřešila, tedy dotyčný by měl svůj OP uložen na bezpečném místě a přitom by mohl policistům prokázat svou totožnost, je mít u sebe ověřenou kopii OP. Pokud si dotyčný zajde na kteroukoliv pobočku České pošty, tak tam nebude problém si okopírovaný OP úředně ověřit.

Pokud má občan pouze okopírovaný neověřený OP a je kopie čitelná, neměly by nastat potíže při následné kontrole. Ovšem pokud by policista měl podezření, že by se např. vydával občan za někoho jiného, policista je oprávněn předvést občana na místně příslušné oddělení policie a zde se totožnost zjišťuje nebo ověřuje dle dostupných centrálních evidencí.

nprap. Bc. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Kancelář policejního prezidenta
Oddělení tisku a prevence

Článek vyšel v Dekontaminaci IV/2014

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí