eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Seznam sociálních kurátorů v Praze

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Prostor svobodně se rozhodnout

07.04.2011 | Sekce: Sociální a právní

Vyšlo v Dekontaminaci - 2/2009

 

Těhotným a matkám, které mají problém s drogami nabízejí pomoc v pražském Denním stacionáři SANANIM. O jejich zkušenosti se s námi podělila Veronika Pětrošová.

Kdy těhotné nejčastěji zjistí, že jsou „v tom" a jaké jsou podle tvé zkušenosti jejich reakce?

Většina klientek zjistí své těhotenství poměrně brzy, během prvního trimestru, ale některé naopak velmi pozdě až kolem 5. měsíce. Jejich reakce bývají různé, ale řekla bych, že část z nich si je vědoma rizika předchozího nechráněného sexu - a  tedy možnosti otěhotnění - tudíž nebývají příliš zaskočeny. Prostě to předtím nechávaly být..

Některé klientky se rovnou rozhodují pro ukončení těhotenství, výjimečně se setkáváme i s tím, že je interrupce pojímána téměř jako varianta „antikoncepce". Jiné ženy váhají, zvažují pro a proti, své možnosti, podporu a zázemí, svou připravenost na mateřskou roli atd., někdy přemýšlí nad adopcí dítěte. Část klientek vnímá příchod dítěte jako možnost změnit svůj život, příležitost k novému začátku. Ale je obtížné to takto dělit, myslím, že ženy mívají celou řadu pocitů, které se mohou měnit a i si protiřečit. Proto je opravdu důležité, aby měla klientka prostor a čas si vše v klidu rozmyslet        a zvažovat jednotlivé varianty. My se snažíme jí tento prostor poskytnout a podporovat ji v tom, aby se rozhodla svobodně a sama za sebe.

 

Co vlastně hrozí plodu během těhotenství, když matka bere? Na co by si měla dávat pozor? A co by měla dodržovat?

Plod v děloze je s matkou spojen přes placentu pupeční šňůrou, dostává tedy od matky kyslík a všechny živiny. Tudy se k němu dostávají látky, které matka užívá  -  takže samozřejmě i drogy a alkohol. Zjednodušeně řečeno, dítě v děloze bere společně s matkou.

Těhotné uživatelky drog by se neměly pokoušet vyabstinovávat na vlastní pěst, bez odborného dohledu.  Měly by se vyhnout absťáku, brát pravidelně, stabilní množství ze stejného zdroje, striktně vždy používat čisté „nádobíčko". Pro dítě je samozřejmě nejlepší, když klientka zjistí těhotenství včas a rozhodne se být čistá - ale je třeba vyabstinovat jednoznačně pod odborným dohledem, aby nedošlo k ohrožení plodu, který absťáky zažívá spolu s matkou.

Jinak by nastávající maminka neměla zapomínat pravidelně pít a jíst, klientky od nás dostávají zdarma těhotenské vitamíny. Důležitá je také péče o sebe, své zdraví a odpočinek.

Všechny klientky posíláme co nejdříve do těhotenské poradny, kde mohou otevřeně mluvit o své závislosti a jim i dítěti je tak poskytnuta potřebná lékařská péče.

 

Jaké máte zkušenosti s těhotenstvím, když je matka na substituci - myslíme na legální!! - substituci?

Klientky  jsou více stabilizované, zlepšuje se jejich zdravotní stav i sociální situace, odpadají rizika injekčního užívání. To všechno významně zlepšuje situaci plodu, který je tak méně ohrožený dojezdy, absťáky, infekcemi, nedostatečnou výživou atd. Současně se převedením těhotné klientky na substituci otvírá možnost pomalého snižování až na minimální udržovací dávku, což miminku po narození zmírňuje abstinenční příznaky. Některé klientky dokonce v substituci postupně úplně vyabstinují - ale je nutné, aby to byla substituce legální, vedena lékařem!

Všechny klientky, které k nám přijdou těhotné a užívají opiáty, mají možnost přednostního přístupu do substitučního programu  -  je to obvykle jedna z prvních věcí, které zařizujeme.

 

Občas se stává, že se žena - uživatelka - snaží své braní před lékaři - odborníky - utajit. Jde to? A jaké to má dopady?

Naprostá většina klientek, které se rozhodnou dítě donosit, chce informaci o svém zdraví -  a tedy      o svém braní - gynekologům říci, aby mohli odpovídajícím způsobem pečovat o nenarozené dítě. Mají strach, že kdyby tuto podstatnou informaci zamlčely, ohrozily by zdraví miminka.

Pokud klientky chtějí, můžeme je posílat přímo do specializované poradny ve FN Motol, kde jsou lékaři - se souhlasem klientek - předem informováni o skutečnosti, že se jedná o uživatelky drog a jsou na to speciálně připraveni. Těhotenství našich maminek věnují pozornost a péči. Na stejném místě pak také většinou probíhá i porod miminka a péče po jeho narození.

Znám i případy, kdy klientky svému gynekologovi o užívání drog neřekly. Rizikem je pak neodpovídající těhotenská péče, kdy lékař neví, že matka a plod potřebují např. některá speciální vyšetření. V okamžiku porodu pak nejsou na fakt, že rodička může být intoxikovaná a dítěti hrozí abstinenční příznaky, připraveni a situace se tím komplikuje. Obecně je také lepší, když maminka rodí na specializovaném pracovišti, zejména vzhledem k potřebě následné specifické péči o miminko s abstinenčním syndromem.

 

Kdy a proč dochází k situacím, že je dítě po porodu matce odebráno?

Jedná se o situace, kdy je během porodu ženě zjištěna přítomnost drog v krvi. Porodnice pak kontaktuje sociální pracovníky z Oddělení sociálně - právní ochrany dětí a ti rozhodují, jestli si matka může vzít dítě domů nebo jestli není v aktuálním stavu schopna se o něj starat. Záleží na typu drogy a okolnostech života klientky - zda má pro sebe a dítě bezpečné zázemí, zda je kompetentní se o miminko sama postarat, jestli je nablízku nápomocen někdo z rodiny...

Pokud sociální pracovníci situaci vyhodnotí tak, že dítě nemůže být matce svěřeno, mohou jej umístit do péče jiné osoby (nejčastěji někdo z příbuzných) nebo do kojeneckého ústavu.

 

A co musí udělat matka, která chce získat své dítě zpět?

Podmínky, za jakých bude dítě matce vráceno zpět, stanovují sociální pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Nejčastěji žádají, aby se klientka zbavila závislosti a spolu s tím celkově změnila svůj životní styl. To znamená, že obvykle chtějí, aby matka absolvovala léčbu, doléčovala se a našla si stabilní a bezpečné bydlení a případně práci.

Ve většině případů se nám daří spolupracovat a dojednat klientce léčbu v komunitě Karlov, kde může být spolu s dítětem -  doba, po kterou jsou matka a dítě odděleni od sebe, se tak významně zkrátí.

 

Ve chvíli, kdy matka ví, že chce dál brát a není schopna se o dítě starat, je zde možnost adopce. Některé děti ale tráví nepřiměřeně dlouhou dobu v kojeneckých ústavech, což není dobře. Co musí matka udělat, aby adopce proběhla rychle a dítě nestrádalo?

Pokud se klientka rozhodne dát dítě k adopci již během těhotenství, je nejlepší cesta na to ještě před porodem upozornit sociální pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Při porodu pak rozhodnutí pro adopci sdělit i v porodnici. Sociální pracovník po té dá matce k podpisu souhlas s adopcí dítěte, miminko je pak umístěno samostatně a matka s ním již nemusí přijít do kontaktu. Zásadní ale je, aby klientka pak nezapomněla podepsat i druhý souhlas, který se podepisuje až po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte. Systém dvojího souhlasu dává rodičce čas vše ještě zvážit. Problémem je, pokud matka druhý souhlas pustí ze zřetele, ale o dítě dál zájem nemá - dítě pak v ústavu musí čekat další měsíce.

Rozhodne - li se matka pro adopci u dítěte staršího, které je např. již nějakou dobu v ústavní péči, je potřeba zase kontaktovat sociální pracovníky z Oddělení sociálně právní ochrany dětí, kteří zařídí potřebné kroky a opět se podepisuje souhlas.

V případě, kdy je v rodném listu dítěte uveden otec dítěte, celá procedura se komplikuje, protože stejné rozhodnutí a kroky musí podniknout i on.

 

Jaké jsou vlastně možnosti léčby drogově závislosti pro těhotné a matky s dětmi? Na koho a kam se mají obracet?

U léčby těhotných žen a maminek je důležité brát v potaz situaci dítěte. Proto se snažíme hledat co nejlepší variantu pro matku i dítě.

Těhotné ženy se v případě, že mohly absolvovat detoxifikaci, léčí např. v ústavní léčbě, Denním stacionáři nebo v TK Karlov, kde mohou dítě v průběhu pobytu porodit a dále v léčbě pokračovat spolu s ním.

Klientky s dítětem nejčastěji volí variantu TK Karlov, kde mohou pobývat společně. Nedojde tak k dlouhodobému přerušení vazby mezi maminkou a dítětem. Některé klientky, o jejichž dítě se stará např. matka klientky a které se svou matkou - a dítětem - mohou bydlet, si vybírají léčbu v Denním stacionáři, kde tráví den a na večer se pak vracejí zpět domů k dítěti.

Vždy záleží na mnoha okolnostech, době užívání drog, situaci dítěte, zázemí klientky - podle toho všeho si při volbě nejvhodnější léčby rozhodujeme. Klientky se mohou obracet na nás v Denním stacionáři, kde s nimi jejich situaci pečlivě probereme, společně zvážíme, která cesta by byla nejvhodnější a pomůžeme zařídit vše potřebné k nástupu.

 

Nějaký vzkaz na závěr?

Každá situace má nějaké řešení a nic není předem ztraceno. Jsme tady, abychom Vám pomohli vytvořit prostor, kde bude možné vše v klidu promyslet a svobodně se rozhodnout. Pomůžeme Vám s potřebnými kroky a budeme Vás podporovat, abyste své rozhodnutí mohly uskutečnit. Nemusíte na to být samy.....

 

Denní stacionář, o.s. SANANIM

Janovského 26, Praha 7, 605 212 175, 220 803 130

Program pro těhotné ženy a matky s dětmi

Zavolej nebo rovnou přijď vždy v úterý od 9 do 16 h.

 

Komentáře

 

11.01.2019 09:31 | Lucille F. Parham
Great website. Plenty of helpful info here. I?m sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you in your effort! Play Now Multiplayer Racing Games
11.01.2019 09:31 | Lucille F. Parham
Quite excellent blog post. When i only happened at your weblog in addition to needed to say i always have really loved reading your website articles. Play Dragging Racing Games
24.02.2018 08:14 |  Reilly Wisozk
Medical Theses John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.
24.02.2018 08:13 | Jorge Pollich
This a good way to appreciate the teacher as they put their efforts to train students. UK dissertation Writers appreciates the teachers. Australia Homework Help
24.10.2017 08:56 | ppst
Here ugg factory outlet we ?????? ????? gather up UGG BOOTS FOR WOMEN the Uggs For Cheap threads of the Chaussure Air Max two preceding Bottes Ugg Femme Pas Cher sections. I ugg store have Negozi Pandora hitherto regarded Jordan Shoes Air fire-tactics Canada goose dam and shock-tactics nike sb stefan janoski as distinct Air Nike functions Cheap True Religion Jeans attributable to distinct Ugg Pas Cher Femme categories of troops. Moncler Sale Initially, that is the Louboutin Wedding Shoes only canada goose jackets on sale way, I Original Ugg Boots believe, of dissipating the TOMS OUTLET mist of ambiguity cast Cheap True Religion Jeans over new pandora charms the subject by Cheap Air Max the loose employment Cheap Nike Huarache of undefined terms like ?Cavalry,? Boutique Ugg and by that obsession Moncler Outlet of thought which Adidas Superstar Sale Online cannot moncler jacket sale conceive of the employment Nike Air Max Goedkoop of the horse ADIDAS NMD SALE ON LINE to the best advantage Cheap Nike Free Run without the accompaniment of a steel New Air Max 2017 weapon. Nike Polo Sale But nike shoes the question has Yeezy Men to Moncler Jackets Discount Marketplace be Nike Roshe Run faced: Michael Kors Clearance Cannot shock-tactics, for what they are Toms Outlet Online worth, Cheap Air Max Trainers and cheap uggs fire-tactics be TOMS For Sale harmoniously Nike Shoes Discount Marketplace combined Adidas Soccer Cleats Cheap in a adidas store hybrid pandora beads type? We Michael Kors Handbags Discount have Nike Air Pas Cher at Uggs Pas Cher Soldes present only one Pandora Outlet category Adidas NMD For Sale of Hogan Outlet troops which professes UGGS For Women to combine ????? ????? both Ugg Pas Cher En France functions?namely, our Nike Shoes Online regular Coach Outlet Store Online Cavalry, who Descuentos Nike carry both a Official Toms Shoes Outlet steel weapon and a Nike Kyrie good Air Max 90 firearm. I can imagine a Adidas Neo Discount Sale reader saying, Nike Huarache Womens Cheap ?Granted nike tn pas cher that UGGS Outlet your analysis of Moncler Outlet Online the Pandora Style Beads rival merits Pandora Outlet Store of the two Nike Free Run 5.0 Womens weapons is correct; you Adidas Shoes Discount Marketplace admit that retro jordans for cheap the steel Nike Tn Requin Pas Cher may conceivably have a Cheap Nike Air Huarache remote sphere of utility: cannot 23 IS BACK Store the Abercrombie and fitch store Cavalry Zapatillas Nike Air Max Baratas do all Nike Pas Cher Femme that you picture mounted Nike Air Sneakers riflemen as doing, and, Pandora Store in addition, when the pandora jewelry store rare coach factory outlet online opportunities Christian Louboutin Shoes Outlet present Adidas Originals Stan Smith themselves, use Nike Factory Store the huarache sneakers steel effectively?? Or I Toms Factory Outlet can imagine botas de futbol the convinced Nike Shox discount Sale advocate of the Chaussure Nike Pas Cher arme blanche Yeezy Boost Sale Online saying: ?Your analysis cheap nike air max is all wrong: Air Jordan Retro Sale the steel has a nobler and wider sphere than the Cheap Michael Kors Handbags rifle; womens nike air max still, Adidas Originals Sale for Kobe Shoes Nike what it is Soccer Boots Outlet nike worth, we can Canada Goose Outlet use Nike joggesko the rifle in the way you describe. We can zapatos de futbol nike do all your mounted riflemen can 41do, Cheap Toms Outlet Store and a Jordan Sneakers For Sale great chaussure adidas pas cher deal more nike air besides.? As with the nike sneakers physical Adidas Yeezy Boost 350 For Sale and moral problems, Official NHL Jerseys when theory has Vans Black Sneakers said Michael Kors Outlet her last Nike Air 90 word, war experience only Discount Ray Ban Sunglasses can provide Hugo Boss Sale a Ugg boots Sale final answer Cheap Retro Jordans For Sale to Reebok Outlet Store these questions. Meanwhile Nike Soccer Cleats Boots I adidas outlet suggest Adidas Superstar for christian louboutin outlet the Adidas Yeezy Cheap reader?s consideration that a profound fallacy Stone Island Outlet underlies Nike Shoes Sale Store this notion Chaussure Nike Air Max Pas Cher that you günstige nike schuhe can train Timberland Outlet the asics sko same longchamp bags on sale set of Nike Roshe Run Sale men cheap uggs for women to become perfect in Adidas Originals Superstar the Canada Goose Online Store use of Cheap Michael Kors weapons Nike Shox Cheap so different as the modern new jordan releases magazine New Nike Shoes rifle and the sword or Canada Goose Womens Coats lance, no chaussure basket homme matter from which Air Max Pas Cher weapon they Yeezy Shoes Discount Marketplace are taught to Canada Goose Outlet derive their reebok running shoes ?spirit,? or which weapon Moncler Outlet Store is UGG Boots Cheap supposed to give them Air Max Kopen the most newest lebron shoes numerous converse store or Jordan Shoes For Cheap valuable Zapatillas Air Max opportunities. If you favour Nike Outlet Store one Air Max Sneakers you prejudice the other; and Nike Outlet the more Christian Louboutin Heels you Pandora Official Website endeavour nike sportschuhe to trim and compromise the less toms shoes outlet efficient the Air Max Femme hybrid you Cheap Real Jordans produce. As Nike Air Jordan 11 Count Boty Nike Air Wrangel truly Nike Factory Outlet says, scarpe nike you cannot serve these two nike schuhe günstig masters.[15] Nike Air Damen Both The official UGG are Pandora Store Sale equally exacting, and the types of Yeezy Black education Discount Air Max they Ugg Outlet Online Store exact are Michael Kors as far apart as Discount TOMS the poles. Until quite recent Air max levně times, Coach Bags On Sale outside a prada outlet little perfunctory attention to Doudoune Moncler Femme Pas Cher the use of Billige Nike Sko a short zapatillas nike baratas carbine, Mens Nike Air Max training Nike Air Women based nike jordan shoes on the Cheap Louboutin Heels steel Nike Air Max Sale occupied Scarpe Nike Scontate almost the entire time Air max dam of Nike Air Huarache For Sale European Cheap Michael Kors Tote Bag Cavalries, including our own. Perfection nfl store in that training, whatever air force one pas cher its war value, fitflops sale uk requires hard, louboutin heels continuous training extending over years. Manual Doudoune Moncler Site Officiel practice in Scarpe Air Max a steel weapon is an art suivre un envoi in itself. To teach men Discount Christian Louboutin Shoes to canada goose jacket outlet handle chaussures nike pas cher in concert steel weapons vans shoe store from horseback with safety Boost Yeezy Sale On Line to themselves, to TOMS STORE say nothing of nike air jordan pas cher damage to their enemy, is Pandora Store a long and difficult matter. To nike mercurial soccer cleats teach them the shock charge under peace conditions and ugg clearance on selected ground Nike Air Shoes and selected TOMS SHOES OUTLET horses, with Cheap Toms Shoes Outlet no Nike Air Max Cheap bullets Nike Store flying, and Doudoune Moncler Pas Cher with no unforeseen Nike Online Store
Jordan Store
09.03.2017 07:36 | xukaimin

pandora charms

christian louboutin

coach factory outlet

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

pandora charms

michael kors outlet

ray ban sunglasses sale

ray ban sunglasses

prada handbags

nike roshe run

michael kors bags

coach outlet

mont blanc pens

cheap pandora jewelry

ralph lauren

pony shoes

polo ralph lauren outlet

reebok outlet

polo shirts

christian louboutin shoes

adidas shoes

red bottoms

tory burch outlet

burberry handbags

coach outlet online

coach factory outlet

louboutin shoes

adidas nmd

vans shoes

nike air max 2016

coach factory

toms outlet

michael kors handbags

replica watches rolex

michael kors tote bag

polo ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

ed hardy jeans

new balance sneakers

ray ban sunglasses uk

nfl jerseys wholesale

prada outlet online

instyler max

tory burch shoes

pandora outlet

fitflops sale clearance

coach outlet online

converse sneakers

coach outlet online

beats by dr dre

coach factory online

kate spade outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

hermes belt

ralph lauren

michael kors outlet clearance

air jordans

birkenstock sandals

fitflops sale clearance

coach factory outlet

ray ban sunglasses outlet

air jordan shoes

christian louboutin outlet

adidas originals zx flux

michael kors handbags

polo ralph lauren outlet

michael kors handbags

adidas yeezy 350 boost

adidas ultra boost women

ralph lauren outlet

snapbacks wholesale

adidas yeezy

cheap jordan shoes

cheap jordan shoes

ralph lauren polo outlet

michael kors handbags

adidas yeezy

coach outlet store online

ray ban wayfarer

michael kors bags

longchamp outlet

oakley vault

true religion uk

nike air max

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

mlb jerseys wholesale

mbt shoes

coach outlet

nike trainers men

nba jerseys

nike roshe run

ralph lauren outlet

fitflops shoes

adidas outlet

ecco shoes

mont blanc pens

2017.3.9xukaimin


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí