eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Není Policie jako Policie

Rozhovor s ředitelem Městské policie Praha 1

Obecně prospěšné práce (OPP)

Zákazy pobytu od soudu a od obce

Incentivní terapie u těhotných uživatelek

Pokuta za aplikaci na veřejnosti

Oddlužení aneb kudy ven z dluhů

Musím mít u sebe občanku?

Otázky před volbami

Ze sexbyznysu na trh práce

Zabavení drog policií

Táboření, bivakování a policisté

Veřejné pohoršení

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita spojená s užíváním drog

Prezentace ze Sekce HR

Pozor na pracovní agentury

Zrušení trvalého pobytu – přehlášení na Obecní/Městský úřad

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do KC a NZDM

Precedens - prodej subutexu

Amnestie

Stížnost na policii

Procesy vymáhání dluhů

Stížnost na policisty

Jak to chodí na Úřadě práce

Exekuce

Vyřízení dokladů pro občany Slovenské republiky

Slečna Judra radí - Šíření toxikománie

Slečna Judra radí - Množství větší než malé

Výmaz z rejstříku trestů

Drogy a právo - otázky a odpovědi

Změna v doručování soudních zásilek ...aneb do basy rychleji!!!

Prostor svobodně se rozhodnout

Domácí vězení

Drogové paragrafy

Obecně prospěšné práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Množství větší než malé

Toho, kdo nenastoupí do vězení, čeká další trest

Osobní bankrot

Přestupky a jejich trestání

Zákaz pobytu

Test: Jsi prase a bydlíš v chlívku?

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou...?

Máma a její dítě na drogovém bytě

Dítě, sociálky a vy...

Jak se žije ve vězení

Co je množství větší než malé?

Absťák v policejní cele

Partneři

Osobní bankrot

19.01.2011 | Sekce: Sociální a právní

Autor: Sdružení Podané ruce, o.s.

 

Topíte se doslova v dluzích a nevíte co s tím? Pak si přečtěte následující článek týkající se problematiky osobního bankrotu.

Osobní bankrot:

 • vychází z insolvenčního zákona, platí od 2007.
 • může dluhovou situaci zhoršit, zejména bez předchozí důkladné přípravy.
 • oddlužení se netýká podnikatelů.
 • oddlužení se může provézt zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře, majetek, kterým byly pohledávky zajištěny se prodá vždy. O tom který způsob oddlužení se zvolí rozhodují hlasováním nezajištění věřitelé. V případě, že se neshodnou, rozhodne o způsobu oddlužení soud. Do majetkové podstaty se nezahrnuje majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. Věřitelé se tak budou uspokojovat pouze z majetku nabytého dlužníkem před zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.
 • při oddluženi plněním splátkového kalendáře musí dlužník 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů min. 30% a zbytek dluhu, který nesplatí se odpustí.
 • dlužník má po dobu plnění splátkového kalendáře, kromě povinnosti pravidelně odvádět příjmy, zejména povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, aktivně usilovat o zajištění příjmu, je-li nezaměstnaný, příjmy nezatajovat a řádně o příjmech a dalších rozhodných skutečnostech informovat insolvenční soud a dál hlásit všechny změny pracoviště, stavu, zaměstnání, vše, co může ovlivnit příjem.
 • příjmem dlužníka se nerozumí jen příjem, který mu plyne z pravidelné výdělečné činnosti, ale i příjmy mimořádné, kterými jsou mimo jiné hodnoty spočívající v přijatých darech a dědictví. Tyto hodnoty je dlužník povinen zpeněžit a získané. prostředky použit na úhradu věřitelům jako mimořádnou splátku.
 • oddlužení musí být povoleno soudem a je nutné počítat s tím, že soud může již schválené oddlužení zrušit.
 • návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník, existuje předepsaný formulář na www.osobnibankrot.cz, odkázat na vězeňáře, nebo Poradna při finanční tísni Ostrava. Návrh se podává u krajského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště, a nemá-li bydliště, pak se návrh podává u krajského soudu, v jehož obvodu se zdržuje.
 • co musí ještě dodat -  souhlas všech věřitelů (banka i těch pochybných, to je problém),údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech a listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední 3 roky. Dále musí dlužník připojit seznam majetku a závazků. Pokud neuvedu všechny věřitele - právní postih
 • pozor musí se platit i insolventní správce, stojí 50 000, připočte se k dluhu
 • kdo je vhodný - ten, kdo má příjem, kdo má schopnost splácet, nedá se splácet z dávek, jinak to nemá význam. Vyplatí se u vyšších dluhů například 500 000 a výš, pro menší částky nevhodné zaplatí vše. Dále musí být trestní bezúhonnost-žádné podvody a krádeže, vědět kde dlužím od věřitelů - schovávat si korespondenci
 • pokud to vyjde jsem v registru dlužníků, zmrazí to všechny exekuce atd., pokud přestanu obnoví se dluh.
 • insolvení soud návrh zamítne, pokud lze předpokládat, že návrhem je sledován nepoctivý záměr (například dlužník, v době podání návrhu nepodnikatel se pokouší zbavit zátěže dluhů, které mu vznikly v rámci jeho předchozí podnikatelské činnosti) nebo například tehdy, když hodnota plnění nezajištěných věřitelům nedosáhne 30 % nebo návrh byl v témže insolvenčním řízení podán znovu, nedbalý nebo lehkomyslný přistup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
 • na nepoctivý záměr dlužníka pak poukazuje zejména, že v posledních 5 letech probíhalo:
 • insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek dlužníka (resp. jeho zástupců nebo osob jednajících jeho jménem), a to v závislosti na výsledku takového řízení (např. dlužník navrhuje oddlužení poté, co jeho předchozí pokus o oddlužení v již skončeném insolvenčním řízení nebyl úspěšný pro nesplnění jeho povinností), nebo
 • podle výpisu z rejstříku trestů v posledrúch 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením dlužníka pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.
 • pokud insolvenční soud návrh odmítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem.

 

Komentáře

 

13.07.2017 16:31 | S
Routhier says she?s seeing both celebrities and consumers opt for christian louboutin outlet uk retro frame shapes and styles including the brow bar for both men and women. ?We are also seeing some of the smaller, simple styles from cheap oakley sunglasses the late ?80s and early ?90s coming back as well. This trend is concerning because when you reduce the size of your frame and lens, you reduce the area you?re protecting from the sun. In terms of replica miu miu handbags lens trends, consumers are loving the ability to customize their sunglasses with fun lens colors and reflective mirrors without Longchamp Outlet sacrificing their style, and I don?t see that trend fading out any time soon.?


Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí