eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Smažím perník - (ne)peču na zuby

Růže - Erysipel

Biopsie a cirhóza jater

Višňák - dobrý sluha, ale zlý pán

Cesty buprenorfinu k injekční aplikaci

Zhodnocení mezinárodního projektu IMPACT

Infekční centrum pro drogové závislé při FN Motol

Metodické materiály k testování na infekce

Vliv pervitinu na dutinu ústní

Infekční endokarditida

Těhotenství, děti a drogy

Test znalostí o hepatitidě C

Bolest a co s ní

Léčba závislosti na alkoholu

Delirium tremens

Porod v terénu?

Záchranná služba a uživatelé drog

Klíšťata a jak na ně?

Virus Hepatitidy C

Zdravotní péče pro Slováky

Stručný latinsko-český zdravotnický slovník

Hojivé masti

Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

Podávání léků v sociální službě: k další diskusi

Detoxikovat se sám nebo s pomocí?

HIV poradenství u vybraných rizikových skupin

Brouci pod kůží a v hlavě

Absces známý neznámý

Paraziti a jejich vnímání

Mýty o první pomoci

Neléčená žloutenka typu C

Omrzliny

Substituční programy v Praze

Doporučení k lékaři

Leták o hepatitidě typu C

Mastičky

Konference Imp.Ac.T.

Zuby a jedy

Srdeční endokarditida podrobně

Plísně & masti

Méně známé kousky - chlamydie a genitální opar

Už máš HIV (testy)?

AIDS - jak to všechno začalo

Třicátník stále ve formě

Poleptání

Epileptické záchvaty

Co víš o žloutence C? (anketa)

Kdo sbírá céčka? A co na obranu před žloutenkami?

Žloutenka C - přehledová tabulka aneb co vás čeká až jí dostanete

Ach jo... (aneb vši, muňky, filcky, vyrážky a mykóza)

Jsem v tom! (?)

Zuby dělaj člověka...

Kterak neotěhotněti

BEWARE - Syfilis is coming!

MUDr. Řehák: Je dobrý to řešit

Hepatitida typu C

Zásady testování

Rady všemi mastmi mazané

Popáleniny

Není to jen o cucání

Subuxone - nová šance?

Chutná to líp

Petrolejové lampy - Syfilis

Miminka s absťákem

Testování hepatitidy typu C v káčku - bakalářská práce

Subutex: lék, nebo fet?

Subáč v žíle

Jít nebo nejít na detox?

Biomaso, čili vřed bércový

Stručná historie substituce

Co na rány, boule a tělní krátery?

Co je to substituce?

Co všechno ještě nevíte o bezpečném sexu a vědět byste měli

Abscesy atd. včetně protiinfekčního dvanáctera

Já rád játra! Ty rád játra?

TBC

Miminka a drogy

Testy na žloutenku

Proč se zuby kazí?

Víš co bereš?

Závislost na jehle

Partneři

Omrzliny

06.01.2017 | Sekce: Zdravotní

Článek napsala Kateřina Černohorská a vyšel v Dekontaminaci IV/2010.

a je to tu...půl roku tmy a zimy...pro vás co nebydlíte jistě krušné období...jako kdyby jste toho neměli k řešení dost.....jako vždy  tu mám pro vás něco, co se týká vašeho zdraví..

dnes tedy  zimní téma..

 

 -  omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách pod bodem  mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu.

  - při silném větru k nim může dojít i při teplotách vyšších

 - vznikají převážně na okrajových, nechráněných částí těla (prsty, nos, uši)

 - vzniku omrzlin se uplatňuji jednak procesy fyzikální - tvorba ledových krystalů ve tkáních, jednak cévní reakce na chlad (jejich reflexní stažení) a srážení krve


čím vznik omrzliny podpoříte :

  • když si nevyměníte vlhké, nebo zmrzlé oblečení, nebo boty
  • když se dostatečné nenajíte teplého jídla, máte hlad a nepijete
  • když se potíte ( třeba při absťáku)
  • když se po požití drogy zapomenete někde na mrazu a vytuhnete


podobně jako popáleniny se i omrzliny dělí na stupně

  • 1. stupeň - kůže je voskově bílá či nafialovělá, chladná a necitlivá. Postižený má v místě pocit svírání, při oteplování palčivě píchá
  • 2. stupeň - kůže je bílá až žlutá, mohou se tvořit puchýře, je přechodným stadiem mezi vratným poškozením při první stupni a nevratným poškozením při třetím stupni. V místě omrznutí dochází ke ztrátě citlivosti
  • 3. stupeň - tvrdá "vosková" kůže, nebolestivá ložiska, po několika dnech projevuje zčernáním a úplným ztvrdnutím postižené části těla - dochází k odumření tkáně


co dělat :

1.        zabraňte  dalšímu ochlazování - přesuňte  postiženého do v závětří či vlahé místnosti, pomalu ho zahřívejte (horkými nápoji, teplou lázní,..) - nesmí však působit bolest!

2.        masírujte okolí omrzlin ( masáží se prokrví postižená tkáň)

3.        improvizovaně zahřejte ložiska (např. vložením omrzlých prstů do podpaží atd.)

4.        podle rozsahu a hloubky ev. překryjte sterilním čtvercem, přežehleným kapesníkem a dostaňte postiženého k odbornému ošetření

 

co rozhodně  nedělejte aneb mýty a pověry

 

 - omrzliny netřeme sněhem ( hrozí další poranění), ani jiným materiálem (hrozí zanesení infekce)

 - nikdy nepodáváme postiženému alkohol, léky, neaplikujeme masti

 - puchýře nikdy neotvíráme, chráníme je před protržením

 - některé omrzliny se mohou kompletně projevit až po delší době

 

 

 

 

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí