eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Komix o sběru stříkaček

Psilocybin

Akohol

Letní škola HR 2013 - aktuální program

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Kvalita drog z pohledu Policie ČR

Co obsahuje FUNKY a MAGICO?

Terminologie výkonů drogových služeb

Kapsle

Kokain

Je extáze zabiják? I.

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Opioid Vendal Retard

Mimo dosah

Prezentace z Letní školy HR

Závislost na jehle

XTP aneb peerwork v o.s. Prostor

Třídění odpadu a bezpečné braní

Analýza peerwork programů v ČR

Terénní práce s uživateli drog

Kontaktní centrum

Skrytá populace uživatelů drog

Anální aplikace drogy

Letní škola HR 2014 a HR olympiáda

Výzkum rizikového chování

Jak neuhořet

Konference Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů

Buprenorfinová sága v ČR

Tištěné materiály pro uživatele drog

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

Rozhovor s Petrem Hrdinou (z roku 2011)

Injekční kalkulátor

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Trocha chemie okolo vodiček

Počátek buprenorfinové ságy

Dekontaminace II/2013 Marihuana

Prezentace z konference 20 let KC SANANIM

Lysohlávky

Dekontaminace III/2013 - Fotočíslo

Výměna v Praze přes Vánoce

Dekontaminace IV/2013 Travelling

Hlavní nádraží v roce 2006

Realita sociálního začleňování klientů KC

Individuální plánování s uživateli drog v KC v Plzni, case management

Rizikové chování uživatelů drog

Prezentace o suboxonu

Kontrolované užívání návykových látek

Opium

Braun

Dekontaminace I/2014 - Tábornické číslo

Metodické doporučení MPSV

Konference KC Plus Kroměříž

Báseň ze Znojma

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Prezentace z Letní školy HR

Prezentace z Purkyňky 2014

Riziko předávkování fentanylovými náplastmi!!!

Výstupy ze Shromáždění SEKCE HR A.N.O.

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání

Co s prostitucí?

Dekontaminace II/2014 - Kontaktní centra

S tebou NE!

Sexualita a drogy

Rozpis terénní práce v Praze

Pozvánka na VIII. AT konferenci Plzeňského kraje

Zákaz pobytu a maření výkonu

Funky time

Texty k ruskému číslu Dekontaminace

Dekontaminace III/2014 Čistota

Rozhovor se sestrou Immaculatou

Dekontaminace IV/2014 Gambling

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Vzorce užívání buprenorfinu

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Závislost na jehle

Zpětná vazba na časopis Dekontaminace

Zlínští studenti boří předsudky projektem Skrz Prsty

Odpověď RVKPP na dopis Sekce HR A.N.O.

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Letní škola HR 2016 - 1. oznámení

Nové psychoaktivní látky v České republice

Letní škola HR 2015

Skrz Prsty začaly

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

Sborník z konference o. z. STORM

Dekontaminace I/2015 SEX

Zápis sekce HR A.N.O.

Neurol

Rivotril

Dekontaminace II/2015 Alternativní aplikace

Seminář Nové drogy - jsme na ně připraveni?

Přehled českých textů o nových syntetických drogách

Diazepam

Prezentace ze semináře Nové drogy

Zhodnocení rizik alfa-PVP

Práce s těhotnými a matkami

Tramal

Prezentace z LŠHR 2015

Konference o nových syntetických drogách

NPS in Europe

Dekontaminace III/2015 Policejní číslo

Změny v podobě tablet Suboxone a Subutex

Ohodnoťte Dekontaminaci!

Káčko SANANIM opět obětí agrese

Šňupání

TP ve Středočeském kraji

Kapsle

Konference Snižování rizik a drogy

Letní škola HR 2016 - program

Dekontaminace I/2016 Bez léčby

Amfetaminy proti katinonům

Prezentace z konference Snižování rizik a drogy

9. AT konference v Plzeňském kraji

Prezentace z Letní školy HR 2016

Obsah Dekontaminace II/2016 Jídlo

Seminář o hepatitidě

Seminář Harm Reduction

Hlášení do Systému včasného varování ČR

Obsah Dekontaminace III/2016 Break the Cycle

Závislost na kanabinoidech

Sborník z konference Snižování škod a drogy

Letní škola HARM REDUCTION 2017

Krátké příspěvky na Letní škole Harm reduction 2017

Strašné psycho a jiné básně

Pálení v žíle

Kdo maže, ten jede

Dekontaminace II/2017 Duševní zdraví

Dekontaminace I/2017 První pomoc

Konference v Kroměříži

Shromáždění sekce HR A.N.O.

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Nebezpečný carfentanil

Výměna v Praze přes svátky

Dekontaminace IV/2017 Občanská

Letní škola Harm Reduction 2018

Dekontaminace I/2018 Rituál aplikace

Letní škola HR 2019 - 1. oznámení

Letní škola HR 2019 - informace a odkaz na přihlášení

Harmonogram LŠHR 2019

Letní škola Harm Reduction 2020

Letní škola Harm Reduction 2020 - možnost aktivní účasti

Básně od Jitky

Letní škola HR přesunuta

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

Plakáty o správném nošení roušek

Vývoj drogového trhu v centru Prahy

Rozpis TP a KC přes vánoční svátky 2020 v Praze

Jak užívat kapslemi

Menstruační houbičky

Hlasy z trasy

Subutex

Pervitin

Upozornění na drogu zvanou Crystal

Pozor na „speedy” z headshopu a tzv. „vietnamský perník” !

Kriminalita a drogy

Leták Opium

Dumpster diving ...aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad...

Letní škola HR - program a informace

Subutexová krize!!!

Přihlašte se na Letní školu Harm Reduction 2012 (30. 5. - 1. 6. v Měchenicích)!

Metadon

Předávkování

Domácí detox

Dark Side of the Spoon

Heroin

Zeptali jsme se vás: Co si myslíte o braní drog v přírodě?

Váš názor: Opium pohledem praktika

Nemáš už kam dávat? Žíly ti neberou a nosem to taky nejde? Nemáš čisté jehly? A přesto si musíš dát? Vyzkoušej KAPSLE!!!

Podělávky a jak se jim vyhnout

O sexuálním životě na jehle

Trubičky

Škrtidlo a jeho použití

Klepání na pekelnou bránu aneb Diák, Riváč, Neurol ve vašich oblíbených kombinacích...

Chytáš dračí ocas?

...Kdo není prase, používá desinfekci...

Manuál bezpečné aplikace

Jak připravit Subutex k bezpečné aplikaci

Postoj uživatelů nealkoholových návykových látek k želatinovým kapslím - bakalářská práce

Co jsou zač ty kapsle?

Nález injekčního materiálu

Aktuální trendy Harm Reduction

Subutex na fotografiích

Pervitin, perník, piko, péčko, párno, peří, bílý, sníh, ice, czecho, speed, hromady, čáry...

Opium

Jak to zvládat na trase

Metadon

KPZ

Kolik stojí stříkačka….

Ketamin

Filtry do džungle dobré

Partneři

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

02.06.2020 | Sekce: Harm Reduction

Letošní LŠHR bude netradičně v úterý až čtvrtek 29. září - 1. října 2020 v Praze. 

 

Škola HARM REDUCTION 2020

 

Letošní LŠHR bude netradičně v úterý až čtvrtek 29. září - 1. října 2020. Vybrali jsme hlavně témata, na kterých stojí akreditace MPSV. Již třinácté vzdělávací setkání určené pracovníkům nízkoprahových služeb a dalším zájemcům o práci s uživateli návykových látek pořádá SANANIM, z.ú. Akce má akreditaci v rozsahu 8 hodin u Ministerstva práce a sociálních věcí a  budeme žádat akreditaci u České asociace adiktologů.  

 

Program

1.    Bálintoidní skupina, Doc. MUDr. Kamil Kalina, CSc., Klinika adiktologie a SANANIM: Bálintovská skupina je skupinová metoda řešení problému, která se často využívá v psychoterapii. Umožňuje zapojit jak rácio, tak emoce a fantazii a umožňuje bezpečí účastníků. Chtěli bych využít tuto podobu práce k tomu, aby se na Letní škole objevili komplikovanější obtíže řešené s klienty.

2.    Harm Reduction v čase korony, Doc. MUDr. Kamil Kalina, CSc., Klinika adiktologie a SANANIM:Sdílení obtížných i povzbuzujících zážitků s klienty, s kolegy, s týmy i s širším okolím v koronavirovém období.

3.    Distribuce naloxonu, Mgr. Bára Janíková, Národní monitorovací středisko
pro drogy a drogové závislosti: Možnosti snižování škod formou distribuce
naloxonu.

4.    Jak dnes léčíme hepatitidy, MUDr. Soňa Fraňková, IKEM: Jak
v současnosti probíhá léčba žloutenek, pro koho je vhodná, jak je efektivní.

5.    Motivace, dobrý sluha zlý pán, Karel Kolitsch, Eva Navrátilová, Denní stacionář SANANIM: V první části bloku se seznámíme s obecnými principy práce s motivací a základními prvky motivačních rozhovorů. Druhá část bloku se bude věnovat možnostem použití motivačních rozhovorů  přímo u klientů harm reduction programů.  V třetí části se budeme učit prakticky rozpoznávat různé fáze motivace u klientů.

6.    Nebezpečné situace v HR službách, Ing. Mgr. Aleš Herzog, KC SANANIM. Školení bezpečnosti práce za pomoci praktických i teoretických situací, které se mohou stát. Bodnutí o stříkačky, pokousání psem, agrese od klientů i mezi klienty atd. ,

7.    Práce s těhotnou klientkou užívající drogy a drogově závislý novorozenec, Bc. Kateřina Černohorská, Centrum komplexní péče o matku a rodinu SANANIM: Praktické informace o těhotenství, porodu a drogové závislosti. Lektorka pracuje jak v SANANIMu, tak se stará ve FN Motol o drogově závislá miminka.  

8.    Méně rizikové braní, Aleš Termer, Dis., TP SANANIM: Méně riziková injekční aplikace. Alternativy injekční aplikace. Čím si aplikovat a jak nejlépe. Chyby a stereotypy aplikace drog, rizika, důsledky. Praktické ukázky, nácvik některých technik méně rizikového užívání drog, praktické tipy od uživatelů - ideál versus realita. (dva bloky)

9.    Doprovázení klientů při léčbě hepatitidy - Kazuistiky, Jana Kunášková, Ria Al-Halabiová, KC SANANIM, Zkušenosti s provázením klientů bezinterferovnovou léčbou hepatitidy

10. Zdravotní obtíže uživatelů drog, Bc. Eva Morcová, Mgr. Mgr. Lucie Vyskočilová, TP SANANIM: Základní znalosti o typických zdravotních problémech, které trápí lidi injekčně užívající drogy. Nácvik ošetření. Nácvik poskytování zdravotního poradenství.

11. Drogy a mozek, Bc. Radek Jurnikl, TP SANANIM: Co dělají drogy v hlavě a v těle a jak o tom mluvit v rámci snižování škod s klienty nízkoprahových služeb.

12. Doklady, registrace na UP, dávky hmotné nouze...           Mgr. Markéta Řezníčková, TP SANANIM, Praktické návody a postupy doplněné kazuistikami ze sociální práce s klienty

13. Vědomostní HR kvíz, Bc. Radek Jurnikl a Bc. Roman Šlachta, TP SANANIM: Znáte oblíbené pub kvízy? Zahrajte si podobu této soutěže s otázkami z našeho oboru

 

Místo konání:

ETERNIA s.r.o., Nádražní 349/3, 150 00  Praha, Smíchov (pět minut chůzí od vlaku a metra - stanice Smíchovské nádraží a zrovna tak od autobusového nádraží Na Knížecí)

 

Cena akce:
- 2600 Kč/účastník
- 2400 Kč/účastní pro partnerská zařízení SANANIM, z.ú., (týká se
organizací Prostor Plus, Prevent, Drop In, Progressive, STORM, Prima).

Počet míst: 20 účastníků.

 

Pokud by se přihlásil větší počet účastníků, uděláme paralelní (časově prohozený) program v sídle SANANIMu na Ovčím Hájku pro dalších 20 účastníků.

 

Cena neobsahuje ubytování a stravu (kromě vody, kávy a čaje), ani jedno nezajištujeme. V blízkosti je dostupné stravování. Nezajišťujeme ubytování, předpokládáme, že ani na konci září nebude Praha přeplněna turisty a tak je možné využít z veřejné nabídky. Díky za pochopení.

 

Přihlášky pomocí elektronického formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEQPbYla5Qb8swbenfN5zwMJ_McSIBzI-jhccOR-UKtEvv8g/viewform?usp=sf_link

 

This has been supported by a grant from Gilead Sciences Europe Ltd.

 

Harmonogram (v případě velkého počtu zájemců a rozšíření na 40 účastníků budou dva harmonogramy navzájem proházené a může dojít k dílčím úpravám v programu)

 

 

Harmonogram Letní školy HR 2020

 

Úterý 29. září 2020

 

10.00 - 10.45

Úvodní seznámení

10.45 - 12.00

Nebezpečné situace v HR službách, Aleš Herzog 

12 - 13

Oběd

 

13.00 - 14.15

 

Harm Reduction v čase korony,  Doc. MUDr. Kamil Kalina

 

14.45 - 16.15

 

Bálintoidní skupina,  Doc. MUDr. Kamil Kalina

16.45 - 18.15

Léčba Hepatitidy C, Soňa Fraňková,

19.30

HR kvíz a  večerní kuloáry, Radek Jurnikl a Roman Šlachta

 

 

Středa  30. září 2020

9.00 - 10.30

Práce s motivací, Karel Kolitsch a Eva Navrátilová

 

10.30 - 12.00

Méně rizikové braní, Aleš Termer

12.00 - 13.00

Oběd

 

13.00 - 14.15

 

Zdravotní ošetření, Lucie Vyskočilová a Eva Morcová

 

14.30 - 15.45

 

Méně rizikové braní . nácvik, Aleš Termer

Zdravotní ošetření - nácvik, Lucie Vyskočilová a Eva Morcová

16.30 - 17.45

Méně rizikové braní . nácvik, Aleš Termer

Zdravotní ošetření - nácvik, Lucie Vyskočilová a Eva Morcová

18.15 -19.30

Doprovázení klientů při léčbě hepatitidy - Kazuistiky, Jana Kunášková, Ria Al Halbiová

 

Čtvrtek 1. října  2020

8.30 -9.45

Práce s těhotnou klientkou užívající drogy a drogově závislý novorozenec,, Kateřina Černohorská

10.00 - 11.15

Testování klientů v HR službách,  Barbara Janíková, RVKPP
Sociální práce, Markéta Řezníčková

 

11.45 - 13.00

Testování klientů v HR službách,  Barbara Janíková, RVKPP

Sociální práce, Markéta Řezníčková

13.30 - 14.30

Drogy a  mozek, Radek Jurnikl

 

 

 

Harmonogram Harmonogram 17,85 kB

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí