eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Komix o sběru stříkaček

Psilocybin

Akohol

Letní škola HR 2013 - aktuální program

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Kvalita drog z pohledu Policie ČR

Co obsahuje FUNKY a MAGICO?

Terminologie výkonů drogových služeb

Kapsle

Kokain

Je extáze zabiják? I.

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Opioid Vendal Retard

Mimo dosah

Prezentace z Letní školy HR

Závislost na jehle

XTP aneb peerwork v o.s. Prostor

Třídění odpadu a bezpečné braní

Analýza peerwork programů v ČR

Terénní práce s uživateli drog

Kontaktní centrum

Skrytá populace uživatelů drog

Anální aplikace drogy

Letní škola HR 2014 a HR olympiáda

Výzkum rizikového chování

Jak neuhořet

Konference Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů

Buprenorfinová sága v ČR

Tištěné materiály pro uživatele drog

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

Rozhovor s Petrem Hrdinou (z roku 2011)

Injekční kalkulátor

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Trocha chemie okolo vodiček

Počátek buprenorfinové ságy

Dekontaminace II/2013 Marihuana

Prezentace z konference 20 let KC SANANIM

Lysohlávky

Dekontaminace III/2013 - Fotočíslo

Výměna v Praze přes Vánoce

Dekontaminace IV/2013 Travelling

Hlavní nádraží v roce 2006

Realita sociálního začleňování klientů KC

Individuální plánování s uživateli drog v KC v Plzni, case management

Rizikové chování uživatelů drog

Prezentace o suboxonu

Kontrolované užívání návykových látek

Opium

Braun

Dekontaminace I/2014 - Tábornické číslo

Metodické doporučení MPSV

Konference KC Plus Kroměříž

Báseň ze Znojma

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Prezentace z Letní školy HR

Prezentace z Purkyňky 2014

Riziko předávkování fentanylovými náplastmi!!!

Výstupy ze Shromáždění SEKCE HR A.N.O.

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání

Co s prostitucí?

Dekontaminace II/2014 - Kontaktní centra

S tebou NE!

Sexualita a drogy

Rozpis terénní práce v Praze

Pozvánka na VIII. AT konferenci Plzeňského kraje

Zákaz pobytu a maření výkonu

Funky time

Texty k ruskému číslu Dekontaminace

Dekontaminace III/2014 Čistota

Rozhovor se sestrou Immaculatou

Dekontaminace IV/2014 Gambling

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Vzorce užívání buprenorfinu

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Závislost na jehle

Zpětná vazba na časopis Dekontaminace

Zlínští studenti boří předsudky projektem Skrz Prsty

Odpověď RVKPP na dopis Sekce HR A.N.O.

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Letní škola HR 2016 - 1. oznámení

Nové psychoaktivní látky v České republice

Letní škola HR 2015

Skrz Prsty začaly

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

Sborník z konference o. z. STORM

Dekontaminace I/2015 SEX

Zápis sekce HR A.N.O.

Neurol

Rivotril

Dekontaminace II/2015 Alternativní aplikace

Seminář Nové drogy - jsme na ně připraveni?

Přehled českých textů o nových syntetických drogách

Diazepam

Prezentace ze semináře Nové drogy

Zhodnocení rizik alfa-PVP

Práce s těhotnými a matkami

Tramal

Prezentace z LŠHR 2015

Konference o nových syntetických drogách

NPS in Europe

Dekontaminace III/2015 Policejní číslo

Změny v podobě tablet Suboxone a Subutex

Ohodnoťte Dekontaminaci!

Káčko SANANIM opět obětí agrese

Šňupání

TP ve Středočeském kraji

Kapsle

Konference Snižování rizik a drogy

Letní škola HR 2016 - program

Dekontaminace I/2016 Bez léčby

Amfetaminy proti katinonům

Prezentace z konference Snižování rizik a drogy

9. AT konference v Plzeňském kraji

Prezentace z Letní školy HR 2016

Obsah Dekontaminace II/2016 Jídlo

Seminář o hepatitidě

Seminář Harm Reduction

Hlášení do Systému včasného varování ČR

Obsah Dekontaminace III/2016 Break the Cycle

Závislost na kanabinoidech

Sborník z konference Snižování škod a drogy

Letní škola HARM REDUCTION 2017

Krátké příspěvky na Letní škole Harm reduction 2017

Strašné psycho a jiné básně

Pálení v žíle

Kdo maže, ten jede

Dekontaminace II/2017 Duševní zdraví

Dekontaminace I/2017 První pomoc

Konference v Kroměříži

Shromáždění sekce HR A.N.O.

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Nebezpečný carfentanil

Výměna v Praze přes svátky

Dekontaminace IV/2017 Občanská

Letní škola Harm Reduction 2018

Dekontaminace I/2018 Rituál aplikace

Letní škola HR 2019 - 1. oznámení

Letní škola HR 2019 - informace a odkaz na přihlášení

Harmonogram LŠHR 2019

Letní škola Harm Reduction 2020

Letní škola Harm Reduction 2020 - možnost aktivní účasti

Básně od Jitky

Letní škola HR přesunuta

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

Plakáty o správném nošení roušek

Vývoj drogového trhu v centru Prahy

Rozpis TP a KC přes vánoční svátky 2020 v Praze

Jak užívat kapslemi

Menstruační houbičky

Hlasy z trasy

Subutex

Pervitin

Upozornění na drogu zvanou Crystal

Pozor na „speedy” z headshopu a tzv. „vietnamský perník” !

Kriminalita a drogy

Leták Opium

Dumpster diving ...aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad...

Letní škola HR - program a informace

Subutexová krize!!!

Přihlašte se na Letní školu Harm Reduction 2012 (30. 5. - 1. 6. v Měchenicích)!

Metadon

Předávkování

Domácí detox

Dark Side of the Spoon

Heroin

Zeptali jsme se vás: Co si myslíte o braní drog v přírodě?

Váš názor: Opium pohledem praktika

Nemáš už kam dávat? Žíly ti neberou a nosem to taky nejde? Nemáš čisté jehly? A přesto si musíš dát? Vyzkoušej KAPSLE!!!

Podělávky a jak se jim vyhnout

O sexuálním životě na jehle

Trubičky

Škrtidlo a jeho použití

Klepání na pekelnou bránu aneb Diák, Riváč, Neurol ve vašich oblíbených kombinacích...

Chytáš dračí ocas?

...Kdo není prase, používá desinfekci...

Manuál bezpečné aplikace

Jak připravit Subutex k bezpečné aplikaci

Postoj uživatelů nealkoholových návykových látek k želatinovým kapslím - bakalářská práce

Co jsou zač ty kapsle?

Nález injekčního materiálu

Aktuální trendy Harm Reduction

Subutex na fotografiích

Pervitin, perník, piko, péčko, párno, peří, bílý, sníh, ice, czecho, speed, hromady, čáry...

Opium

Jak to zvládat na trase

Metadon

KPZ

Kolik stojí stříkačka….

Ketamin

Filtry do džungle dobré

Partneři

Metodické doporučení MPSV

11.11.2015 | Sekce: Harm Reduction

Velmi důležité stanovisko pro služby typu TP a KC.

 

Metodické doporučení MPSV k § 24 a 34 vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

V paragrafech 24 a 34, které se týkají kontaktních center a terénní programů jsou mj. definovány tyto základní činnosti

  • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod (§24 kontaktní centra)
  • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod (§25 terénní programy)

Metody přístupu minimalizace škod nejsou v této vyhlášce dále rozvedeny. Tyto metody, označované také jako HARM REDUCTION usilují o minimalizaci všech negativních dopadů užívání návykových látek - zdravotních, sociálních i ekonomických. Jsou zaměřené na uživatele, kteří aktuálně užívají návykové látky a nechtějí abstinovat.

Součástí intervencí je zhodnocení problémů a možných rizik spojených s užíváním návykových látek, předávání informací (nejen o rizicích, ale i vysvětlení, jak návykové látky bezpečněji aplikovat), motivování ke změně rizikového chování a zajištění dostupnosti prostředků pro snižování zejména zdravotních rizik. Typickým příkladem konkrétních aktivit jsou programy výměny injekčních stříkaček a distribuce dalšího materiálu pro bezpečnější užívání (injekční vody, sterilní dezinfekční tampony, šňupátka...), poskytnutí či zprostředkování testování na infekční choroby, distribuce kondomů, drobné zdravotní ošetření, testování obsahu drog, zapojení uživatelů drog do výměnných programů (uživatel jako pracovník) a řada dalších.

Aktivity vedoucí ke snižování zdravotních rizik užívání návykových látek (včetně distribuce materiálu) nelze vydělovat ze základních činností sociálních služeb - kontaktní centra a terénní programy, a to i přesto, že část aktivit má povahu zdravotních výkonů a mohou být zajišťovány zdravotnickými zařízeními. Zdravotnická zařízení mají pro uživatele návykových látek mnohdy vysoký práh dostupnosti (např. nutnost uvést identifikační údaje) a klienti jejich služeb nevyužívají. Zejména klienti z řad problémových uživatelů, tj. těch, kteří se chovají nejvíce rizikově.

HARM REDUCTION aktivity - např. výměnný program - jsou rovněž významným kontaktním nástrojem terénních programů a kontaktních center.  Usnadňují pracovníkům navázání kontaktu s klientem. Díky výměnným programům se daří navazovat kontakt s klienty, kteří by zůstali běžnými přístupy nezachyceni. Čas strávený výměnou dává prostor pro komunikaci a budování vztahu. Lze při něm mapovat klientovu životní situaci a následně jej ovlivňovat směrem k sociálnímu začlenění či případné abstinenci.

Ke konkrétním činnostem:

1.            testování (úkon pracovníka)?  není úkonem sociálního pracovníka, testování může provádět jedině zdravotnický pracovník, není hrazeno z dotace MPSV

2.            výměnu (úkon pracovníka) ? ano, je základní činností, může být hrazeno z dotace MPSV

3.            následnou likvidaci tohoto materiálu? ano, může být hrazeno z dotace MPSV

4.            vzdělávání v oblasti harm reduction ? může být hrazeno z dotace MPSV, ale nelze nazývat „vzděláváním". Jedná se o základní činnost kontaktních center a terénních programů (viz také výše): V § 24 a 34 zákona o sociálních službách, které se týkají kontaktních center a terénní programů, jsou mj. definovány tyto základní činnosti: poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod (§24 kontaktní centra), poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod (§25 terénní programy).

5.            zdravotnický materiál (např. injekční stříkačky, desinfekce apod.) ?  v praxi se jedná o vícezdrojové financování: může být hrazeno z větší části z dotace MPSV (v položce Jiné spotřebované nákupy - harm reduction materiál), dále z části od Ministerstva zdravotnictví, dále je obvykle žádáno o finance v obci, kde provádí terénní program (přímo žádost o finance na zdravotnický materiál)

6.            testy na infekční nemoci ? samotné testovací sady viz výše, provádění testů je zdravotnický úkon, tedy nelze hradit z dotace MPSV

7.            těhotenské testy ? jedná se o zdravotnický materiál, viz výše

8.            nájemné za část místnosti, kde je umístěn kontejner na výměnu injekčního materiálu (kontaktní centra) či kde je prováděno testování ? ano, může být hrazeno z dotace MPSV

9.            cestovné za klienty do terénu ? ano, může být hrazeno z dotace MPSV

Všechny tyto činnosti patří mezi uznatelné také v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jsou z něj pravidelně financovány.

Na financování harm reduction se podílí také dotační titul Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví, který však hradí pouze některé z uvedených položek - viz http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz-_3278_1.html

Systém veřejného zdravotního pojištění se v oblasti protidrogové politiky zaměřuje především na detoxifikaci,  léčbu v psychiatrických nemocnicích (kdysi léčebnách) a v ordinacích psychiatrů. Aktuálně se připravuje první uzavírání smluv s adiktologickými ambulancemi (na zdravotnické výkony mimo harm reduction), lze doufat, že tento trend bude pokračovat i směrem k dalším službám, nicméně v současné době pojišťovny harm reduction poskytované kontaktními centry a terénními programy nehradí.

Vzhledem k těmto faktům považuje jak MPSV, tak Úřad vlády za smysluplné, aby všechny tyto činnosti byly obsaženy v základních činnostech sociálních služeb Kontaktní centrum a Terénní programy. Rizikem v případě opačného postupu by byla také nemožnost tyto služby financovat nejen v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb, ale také ze všech dalších zdrojů, které by přistoupily k pověření a k vyrovnávací platbě - města, obce.

Ing. Linda Maršíková, vedoucí oddělení koncepce financování sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí