eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Komix o sběru stříkaček

Psilocybin

Akohol

Letní škola HR 2013 - aktuální program

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Kvalita drog z pohledu Policie ČR

Co obsahuje FUNKY a MAGICO?

Terminologie výkonů drogových služeb

Kapsle

Kokain

Je extáze zabiják? I.

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Opioid Vendal Retard

Mimo dosah

Prezentace z Letní školy HR

Závislost na jehle

XTP aneb peerwork v o.s. Prostor

Třídění odpadu a bezpečné braní

Analýza peerwork programů v ČR

Terénní práce s uživateli drog

Kontaktní centrum

Skrytá populace uživatelů drog

Anální aplikace drogy

Letní škola HR 2014 a HR olympiáda

Výzkum rizikového chování

Jak neuhořet

Konference Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů

Buprenorfinová sága v ČR

Tištěné materiály pro uživatele drog

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

Rozhovor s Petrem Hrdinou (z roku 2011)

Injekční kalkulátor

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Trocha chemie okolo vodiček

Počátek buprenorfinové ságy

Dekontaminace II/2013 Marihuana

Prezentace z konference 20 let KC SANANIM

Lysohlávky

Dekontaminace III/2013 - Fotočíslo

Výměna v Praze přes Vánoce

Dekontaminace IV/2013 Travelling

Hlavní nádraží v roce 2006

Realita sociálního začleňování klientů KC

Individuální plánování s uživateli drog v KC v Plzni, case management

Rizikové chování uživatelů drog

Prezentace o suboxonu

Kontrolované užívání návykových látek

Opium

Braun

Dekontaminace I/2014 - Tábornické číslo

Metodické doporučení MPSV

Konference KC Plus Kroměříž

Báseň ze Znojma

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Prezentace z Letní školy HR

Prezentace z Purkyňky 2014

Riziko předávkování fentanylovými náplastmi!!!

Výstupy ze Shromáždění SEKCE HR A.N.O.

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání

Co s prostitucí?

Dekontaminace II/2014 - Kontaktní centra

S tebou NE!

Sexualita a drogy

Rozpis terénní práce v Praze

Pozvánka na VIII. AT konferenci Plzeňského kraje

Zákaz pobytu a maření výkonu

Funky time

Texty k ruskému číslu Dekontaminace

Dekontaminace III/2014 Čistota

Rozhovor se sestrou Immaculatou

Dekontaminace IV/2014 Gambling

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Vzorce užívání buprenorfinu

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Závislost na jehle

Zpětná vazba na časopis Dekontaminace

Zlínští studenti boří předsudky projektem Skrz Prsty

Odpověď RVKPP na dopis Sekce HR A.N.O.

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Letní škola HR 2016 - 1. oznámení

Nové psychoaktivní látky v České republice

Letní škola HR 2015

Skrz Prsty začaly

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

Sborník z konference o. z. STORM

Dekontaminace I/2015 SEX

Zápis sekce HR A.N.O.

Neurol

Rivotril

Dekontaminace II/2015 Alternativní aplikace

Seminář Nové drogy - jsme na ně připraveni?

Přehled českých textů o nových syntetických drogách

Diazepam

Prezentace ze semináře Nové drogy

Zhodnocení rizik alfa-PVP

Práce s těhotnými a matkami

Tramal

Prezentace z LŠHR 2015

Konference o nových syntetických drogách

NPS in Europe

Dekontaminace III/2015 Policejní číslo

Změny v podobě tablet Suboxone a Subutex

Ohodnoťte Dekontaminaci!

Káčko SANANIM opět obětí agrese

Šňupání

TP ve Středočeském kraji

Kapsle

Konference Snižování rizik a drogy

Letní škola HR 2016 - program

Dekontaminace I/2016 Bez léčby

Amfetaminy proti katinonům

Prezentace z konference Snižování rizik a drogy

9. AT konference v Plzeňském kraji

Prezentace z Letní školy HR 2016

Obsah Dekontaminace II/2016 Jídlo

Seminář o hepatitidě

Seminář Harm Reduction

Hlášení do Systému včasného varování ČR

Obsah Dekontaminace III/2016 Break the Cycle

Závislost na kanabinoidech

Sborník z konference Snižování škod a drogy

Letní škola HARM REDUCTION 2017

Krátké příspěvky na Letní škole Harm reduction 2017

Strašné psycho a jiné básně

Pálení v žíle

Kdo maže, ten jede

Dekontaminace II/2017 Duševní zdraví

Dekontaminace I/2017 První pomoc

Konference v Kroměříži

Shromáždění sekce HR A.N.O.

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Nebezpečný carfentanil

Výměna v Praze přes svátky

Dekontaminace IV/2017 Občanská

Letní škola Harm Reduction 2018

Dekontaminace I/2018 Rituál aplikace

Letní škola HR 2019 - 1. oznámení

Letní škola HR 2019 - informace a odkaz na přihlášení

Harmonogram LŠHR 2019

Letní škola Harm Reduction 2020

Letní škola Harm Reduction 2020 - možnost aktivní účasti

Básně od Jitky

Letní škola HR přesunuta

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

Plakáty o správném nošení roušek

Vývoj drogového trhu v centru Prahy

Rozpis TP a KC přes vánoční svátky 2020 v Praze

Jak užívat kapslemi

Menstruační houbičky

Hlasy z trasy

Subutex

Pervitin

Upozornění na drogu zvanou Crystal

Pozor na „speedy” z headshopu a tzv. „vietnamský perník” !

Kriminalita a drogy

Leták Opium

Dumpster diving ...aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad...

Letní škola HR - program a informace

Subutexová krize!!!

Přihlašte se na Letní školu Harm Reduction 2012 (30. 5. - 1. 6. v Měchenicích)!

Metadon

Předávkování

Domácí detox

Dark Side of the Spoon

Heroin

Zeptali jsme se vás: Co si myslíte o braní drog v přírodě?

Váš názor: Opium pohledem praktika

Nemáš už kam dávat? Žíly ti neberou a nosem to taky nejde? Nemáš čisté jehly? A přesto si musíš dát? Vyzkoušej KAPSLE!!!

Podělávky a jak se jim vyhnout

O sexuálním životě na jehle

Trubičky

Škrtidlo a jeho použití

Klepání na pekelnou bránu aneb Diák, Riváč, Neurol ve vašich oblíbených kombinacích...

Chytáš dračí ocas?

...Kdo není prase, používá desinfekci...

Manuál bezpečné aplikace

Jak připravit Subutex k bezpečné aplikaci

Postoj uživatelů nealkoholových návykových látek k želatinovým kapslím - bakalářská práce

Co jsou zač ty kapsle?

Nález injekčního materiálu

Aktuální trendy Harm Reduction

Subutex na fotografiích

Pervitin, perník, piko, péčko, párno, peří, bílý, sníh, ice, czecho, speed, hromady, čáry...

Opium

Jak to zvládat na trase

Metadon

KPZ

Kolik stojí stříkačka….

Ketamin

Filtry do džungle dobré

Partneři

Neurol

16.06.2015 | Sekce: Harm Reduction

Text Pavlíny Kubečkové a Petry Krumposové z Ulice Agentury sociální práce o zneužívaných lécích. 

Neurol

Pavlína Kubečková, DiS.

Petra Krumposová, DiS.

 

Při výkonu terénní sociální práce[1] s uživateli drog se setkáváme s klienty, kteří běžně užívají více návykových látek najednou. Často se jejich výběr drogy, potažmo léku, odvíjí od aktuální nabídky na černém trhu. Není proto výjimkou, že klienti kombinují různé drogy a léky, někdy i s protichůdnými účinky. Tento trend vede k různým komplikacím počínaje neočekávanými účinky z kombinace různých drog až po předávkování a případnou smrt.   

Myslíme si tedy, že je důležité minimalizovat rizika nejen u drog, se kterými se v terénu běžně setkáváme (např. pervitin, Vendal retard, fentanylové náplasti, alkohol), ale i u těch, o kterých klienti při kontaktech příliš nemluví, přesto je ale užívají.

 

Co je Neurol vlastně za lék?

Jde o lék, jenž spadá do skupiny tzv. krátko- až střednědobě působících benzodiazepinů. Lék je určen k orálnímu užití, tedy ke spolknutí či rozpuštění v ústech. Ovlivňuje centrální nervový systém tím, že ho tlumí. Výsledkem pak může být zklidnění, spánek, ale i kóma. Neurol může způsobit i anterográdní amnézii. (5, 6) To je vlastně tzv. „okno", kdy si dotyčný nepamatuje, co po požití dělal, nebo si pamatuje jen útržky.

V ČR se vyskytuje ve formě tablet, nejčastěji po 30 ks v krabičce. Tablety jsou bílé, kulaté a ploché. Hlavní účinnou látkou tohoto léku je alprazolamum. Dále se v tabletě vyskytují i pomocné látky, např. kukuřičný škrob. Proto je jeho případná injekční aplikace velmi nevhodná.

Neurol se u nás objevuje ve třech sílách - 0,25 mg, 0,5 mg a 1 mg. U Neurolu o síle 0,5 mg lze vidět na jedné straně tablety půlicí rýhu a na straně druhé je uvedena číslice označující sílu tablety. U Neurolu 1mg můžeme vidět jen půlící rýhu a Neurol o síle 0,25 mg nemá žádnou půlící rýhu, ani označení.

Neurol by se měl užívat jen při závažných příznacích u panických poruch, generalizovaných úzkostných poruch a u úzkostí spojených s depresí. Neměla by se jím však léčit samotná deprese. Jeho užívání nesmí přesáhnout dobu 8 až 12 týdnů, a to i s obdobím postupného snižování dávky. Neurol totiž může způsobit závislost. Účinky léku také mohou podpořit sebevražedné tendence, a to hlavně u těch, co mají sebevražedné myšlenky, příp. plány vykonání sebevraždy. (5, 6)

Lze ho zakoupit v lékárně na lékařský předpis a přispívá na něj zdravotní pojišťovna. Není ale zdarma, uhradíte za něj doplatek. Orientační doplatky za 30 ks tablet jsou: u Neurolu o síle 0,25 mg to 35,- Kč, u 0, 5 mg 76,- Kč a u 1 mg 113,- Kč. (7, 8, 9)

 

Neurol by se měl užívat jen na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem!!!

Hrozí totiž rizika:

Vznik fyzické a psychické závislosti na Neurolu

Vliv na vznik závislosti má velikost dávky a délka užívání. Obecně platí pravidlo, že čím delší dobu užíváte a čím větší dávky berete, tím zvyšujete i pravděpodobnost jejího rozvoje. A pokud jste trpěli, či trpíte závislostí na alkoholu nebo lécích, jste ohroženi jejím vznikem ještě více.

Závislost se projevuje prostřednictvím abstinenčních příznaků, pokud Neurol náhle vysadíte. Abstinenční příznaky se objeví během 2 až 3 dnů. Jsou jimi např. nespavost, nervozita, podrážděnost, někdy i nevolnost a zvracení, křeče v břiše a ve svalech, třes. (5, 6)

Tolerance u Neurolu

Může dojít ke zvýšení tolerance: Po několikatýdenním užívání, příp. při braní velkých dávek Neurolu, postupně dochází k oslabení jeho opojného účinku. (5, 6)

Může dojít ke snížení tolerance: Pamatujte, že se po určité době abstinence nebo při nepravidelném užívání snižuje schopnost zvládnout tak velkou dávku Neurolu, na kterou jste byli zvyklí před abstinencí. „Je vždy dobré se zamyslet nad tím, zda ve vašem organismu nebo životě nedošlo k nějakým změnám, které by mohly ovlivnit účinek..." (3, str. 32)
Rizikové chování

Pokud to přeženete a Neurolu užijete přes míru, můžete se chovat tak, jak byste se za normálních okolností nechovali. Mohou se objevit např. noční můry, psychózy, zuřivost, halucinace a bludy. To s sebou nese i nebezpečí různých pádů a jiných úrazů. A jak už bylo zmíněno výše, účinky Neurolu mohou podpořit sebevražedné tendence. (5, 6)

Míchání léků s léky, nelegálními drogami a alkoholem

Neurol a opioidy (heroin, metadon, Subutex, Vendal, morfin, fenatnylové náplasti, Tramal, aj.)

Jejich kombinace zesiluje tlumivý účinek opioidů. (5, 6) Hrozí útlum dechu a zástava srdce. Existují záznamy o několika fatálních předávkováních. (1) Kombinace také zvyšuje euforii. To může způsobit ještě větší psychickou závislost.

Neurol a alkohol (pivo, víno, rum, aj.)

Jejich kombinace zesiluje tlumivý účinek alkoholu. Hrozí útlum dechu a zástava srdce. (5, 6)

Neurol a stimulační drogy (pervitin, amfetaminy, kokain, extáze, aj.)

 V odborné literatuře jsme nedohledali příliš informací. Obecně však lze říci, že pokud někdo kombinuje dvě drogy (i lék je vlastně droga) více riskuje, že se předávkuje buď jednou, nebo druhou látku. (4)

 

Neurol u těhotných a kojících

Užívání Neurolu v prvním trimestru těhotenství zvyšuje riziko orálních rozštěpů u plodu. Pokud žena bere vyšší dávky Neurolu i ve třetím trimestru, může se jí narodit dítě s abstinenčními příznaky. Ty se objevují několik dní po narození a trvají od 1 do 3 týdnů. Účinná látka Neurolu přechází i do mateřského mléka, proto není vhodné novorozence kojit. (5, 6)

 

Jak se pozná předávkování?

Pokud se předávkujete jen Neurolem, nemělo by Vás to ohrozit na životě, i když určité riziko vždy existuje. Co je však určitě život ohrožující? Pokud se předávkujete kombinací Neurolu s alkoholem nebo opioidy!!!

Příznaky předávkování u samotného Neurolu jsou např. zmatenost, ospalost, spánek, letargie, těžká slabost, smazaná řeč, oslabené reflexy, poruchy srdečního rytmu a dechu, výjimečně kóma. (5, 6)

Můžete pozorovat bledý obličej, modrání rtů/nehtů, pomalé dýchání, chroptění, dávivé zvuky naznačující špatnou průchodnost dýchacích cest, zvracení, „hadrové tělo", že je při vědomí, ale nemůže mluvit, nebo ztrátu vědomí. Pamatujte, že se nemusí objevit všechny příznaky, i výskyt jednoho z nich představuje nebezpečí.(2)

Jak pomoci člověku předávkovanému na Neurolu

Už velké opojení napoví, že je třeba zpozornět. Existuje totiž určitá pravděpodobnost, že se toto omámení změní v předávkování. To může nastat během okamžiku, ale také i po několika hodinách „jízdy". Nezapomeňte proto na opojeného jedince dávat pozor. Je nutné dohlížet na něj průběžně několik hodin. (2)

Jak ho kontrolovat

Pokud jde o velké opojení, postačí, budete-li ho z povzdálí pozorovat.

Jedinec nejeví známky aktivity: Je třeba začít jednat. Abyste zjistili, zda jedinec reaguje, zeptejte se ho na něco. Nejužitečnější bude, pokud se dozvíte, kolik čeho užil a kdy to bylo. Pokud neodpoví, zvyšte hlas. Můžete s ním i zatřást.

Je při vědomí: Postavte ho a choďte s ním. Když to nepůjde, položte ho na bok do tzv. zotavovací polohy. Průběžně ho sledujte, ať víte, co se s ním děje. 

Není při vědomí, modrá, dýchá ztěžka nebo nedýchá: Zjistěte, zda má v ústech něco (žvýkačku, zvratky, atd.), co by mu v dýchání mohlo vadit. Pokud ano, vyčistěte mu je. Až to uděláte, položte ho na záda, zakloňte mu hlavu kvůli zprůchodnění dýchacích cest a začněte s umělým dýcháním.

Při poskytování umělého dýchání postupujte následujícím způsobem:

 1. Předávkovanou osobu položte rovně na záda.
 2. Jednu ruku vsuňte postiženému pod hlavu, zakloňte ji a zvedněte mu bradu. Jde o to, abyste vytvořili co nejpřímější spojnici mezi ústy, průdušnicí a plícemi a zajistili tak co nejlepší přístup vzduchu do těla dané osoby.
 3. Palcem a ukazovákem stiskněte postiženému nos, aby mu z něj nemohl unikat vzduch.
 4. Zhluboka se nadechněte a přiložte ústa na ústa postiženého tak, aby vaše rty těsně přiléhaly na jeho obličej. Můžete také použít resuscitační masku, máte-li ji k dispozici. Tyto masky často rozdávají harm reduction organizace v rámci svých programů zaměřených na prevenci a  eliminaci následků předávkování.
 5. Zvolna vydechněte všechen vzduch do úst postiženého. Pokud postupujete správně, měli byste pozorovat, jak se vlivem vzduchu, který vchází do těla, zvedá jeho hruď.
 6. Vdechy proveďte každé tři až čtyři sekundy alespoň pětkrát po sobě; až poté na chvíli přestaňte a přesvědčte se, zdali postižený nezačal sám dýchat." (2, str. 52 - 53)

Nepřestávejte, dokud nezačne sám dýchat. Až se tak stane, pomozte mu do polohy tak, aby se mu dobře dýchalo, nejlépe do zotavovací. Následně přivolejte rychlou záchrannou službu (155 nebo 112). Na jedince dohlížejte, dokud nepřijede sanita.(2)

 

Harm reduction (rady)

 • Neurol nekombinujte.
 • Pokud ho kombinujete, řiďte se pravidly:

- všeho s mírou, užívejte obě látky v menším množství, než kdybyste je brali samostatně,

- nejprve lék spolkněte a až pak, co začne působit, aplikujte si dle svých pocitů jinou látku injekčně nebo kouřením. Jde o to, že lék, co je spolknut, je chvíli tělem zpracováván, než dojde ke kýženému účinku. Kdežto látky, co jsou injekčně aplikovány nebo kouřeny, účinkují okamžitě.

 • U kombinace salkoholem se také doporučuje nejprve spolknout lék a až pak začít pít alkohol - lépe udržíte kontrolu nad tím, jak velké množství omamných látek užijete.
 • Zvažte, jak lék vezmete, nejvhodnější je spolknout ho.
 • Po určité době abstinence si obvyklou dávku rozdělte na několik částí. Mezi jednotlivými podáními léku dostatečně dlouho vyčkejte. (3)
 • Neurol vysazujte postupně prostřednictvím pomalého snižování denní dávky. Pokud by byl vysazen naráz, mohli byste po 10 až 15 hodinách od posledního užití pociťovat abstinenční příznaky. (5, 6)
 • Stanovte si dopředu, kolik a jaké omamné látky užijete. Zbytek si schovejte na bezpečné místo, abyste kněmu nemohli.
 • Přečte si příbalový leták, abyste se o léku dozvěděli, co nejvíce (jak dlouho zůstává vtěle, jaká je jeho účinná látka, rizikové kombinace, aj.).
 • Ptejte se ostatních na jejich zkušenosti sNeurolem.
 • Zvažte svůj zdravotní stav. Mějte na paměti, že ti, co se vživotě již předávkovali, jsou více ohroženi tím, že se jim to stane znovu.
 • Neužívejte pokud možno nikdy o samotě. Nikdo Vám nepomůže, když se Vám něco stane. (3)

 

Informace od odborníků

Abychom získali ještě více informací, rozhodli jsme se oslovit odborníky. Dva psychiatry jsme kontaktovali formou osobního rozhovoru, jeden psychiatr nám poskytl odpovědi písemně v rámci dotazníkového šetření.[2]

Z odpovědí od všech námi oslovených lékařů vyplývá, že se ve své dosavadní praxi zatím nesetkali s injekčním zneužíváním Neurolu. Zároveň dva z nich uvedli, že by jeho injekční aplikace pravděpodobně byla možná, ale riziková a zbytečně komplikovaná. Určitě ji nedoporučují.

Ohledně kombinace Neurolu se stimulačními drogami se jeden z psychiatrů vyjádřil tak, že se účinek Neurolu pravděpodobně snižuje. Další uvedl, že jde o látky s protichůdnými účinky. Budou tedy účinkovat obě látky současně, ale protichůdně. Tzn. že stimulační droga nutí k aktivitě, ale Neurol jí opět tlumí.

Jeden z oslovených tvrdil, že u dětí, které by užívaly Neurol, nevznikne závislost jako u dospělých, nemají prý vyvinuté potřebné receptory v mozku. Předávkovat se po něm prý ale mohou. Tuto informaci nám nikdo jiný nepotvrdil.

Dva uvedli, že Neurol předepisují hlavně praktičtí lékaři, a to na žádost klienta. Třetí konstatoval, že ho předepisuje řadě pacientů s neurózami na snížení úzkosti.  

U první pomoci se jeden z psychiatrů vyjádřil tak, že by podpořil spontánní zvracení, ale v žádném případě by ho uměle nevyvolával. Mohlo by dojít k zadušení.

 

Výpovědi klientů

O zkušenosti s Neurolem se s námi podělilo celkem 11 klientů. Mezi oslovenými převažují uživatelé opiátů, těch bylo sedm. Dále se s námi o své poznatky podělili tři uživatelé pervitinu a jeden alkoholik. Jedna z oslovených osob se v minulosti již ze závislosti na lécích léčila. Nyní bychom rádi prezentovali, co jsme se od klientů dozvěděli.

Co se účinku týče, klienti se shodovali, že Neurol užívají hlavně na uklidnění a před usnutím, aby se jim dobře spalo. Tři oslovení uvedli, že jsou po jeho užití agresivní, a to převážně, když účinek léku z těla odchází. Důvody, proč Neurol užívají, jsou různé. Uváděli, že ho užívají na posílení účinku opiátu, na potlačení úzkosti, na spaní, a nebo ke zmírnění abstinenčních příznaků u opiátů. Jeden z klientů ale k přebíjení abstinenční příznaků benzodiazepiny říká: „Benzák není na absťák, jen na dokrmení."  Někteří užívají léky pravidelně, jiní nárazově. Všichni oslovení klienti buď lék polykají, nebo tabletku rozkousají. Tabletky dle jejich výpovědí začínají působit od 10 do 30 minut od užití. Ohledně toho, jak dlouho Neurol působí, panovaly velké rozdíly ve výpovědích klientů. Jeden klient například udával, že lék působí tak 2 - 3 hodiny, druhý odpověděl 6 - 8 hodin. Někteří udávali, že když si ho vezmou na spaní, jeho účinek působí celou noc a ještě druhý den ráno to cítí. Další tvrdil, že když si člověk prý dá 15 až 20 tablet najednou, působí tak 3 až 4 dny.

Klienti mají zkušenosti i s kombinacemi Neurolu s dalšími drogami. O kombinaci s opiáty se vyjádřili tak, že je účinek opiátu posílen a zrychlen. Prý se často vyskytují tzv. okna. Jeden z klientů doporučuje kombinovat opiát tak maximálně s 1 až 2 tabletkami. Dále tento klient říká, že kombinace opiátu a benzodiazepinů znamená 99% šanci, že se předávkujete.

O kombinaci s pervitinem se klienti vyjádřili různě. Jeden klient popisoval, že se mu střídají nálady, cítí prý takový mix: „Chvíli si byl vymaštěnej a chvíli zase ne."  Další popisovali: „Vyndalo mi to z navrčenosti po péčku." ; „Beru ho na dojezdy po péčku, tak 4, 5 tablet." ; „Když jedeš třeba dva, tři dny na perníku, jsi nevyspalej a dehydrovanej, a dáš si benzák, tak odpadneš." Jedna klientka se svěřila, že jí kombinace pervitinu a Neurolu zabírá na abstinenční symptomy u opiátů.

Ohledně kombinace s alkoholem klienti uvedli, že se Neurolem urychlí a posílí účinek alkoholu. K tomu jeden z nich dodal, že po této kombinaci byl velmi agresivní. Jeden klient uvedl, že kombinoval Rivotril s Neurolem, aby si posílil opojný účinek benzodiazepinů. Další kombinoval Neurol s THC a hodnotil to jako kombinaci méně nebezpečnou a více příjemnou, než kombinaci tabletky s alkoholem.

Mezi problémové situace klienti nejčastěji řadili tzv. okna. Po užití si vůbec nepamatovali, co dělali a svého chování často litovali. Byli často agresivní a užívání léků jim narušilo mezilidské vztahy.

Pár příkladů:

„Vůbec jsem nevěděl, co jsem udělal. Druhý den jsem se probudil na CPZtce, pak jsem šel do vazby. Dostal jsem dva roky natvrdo."

„Podělávala jsem lidi, co jsem měla ráda. Děla jsem věci, co bych normálně nedělala."

„Prášky jsou to nejhorší, co může být. Člověk je ovládaný práškama. U prášků je člověku všechno jedno. Snědla jsem doma všechny prášky, co jsem doma měla, a zapila je alkoholem. A předávkovala jsem se. Nechtěla jsem se zabít. Myslela jsem, že se nepředávkuju, když jsem uživatelkou pervitinu, že moje tělo je zvyklý na velký dardy."

Klienti Neurol získávají buď na černém trhu, nebo od lékařů, často praktických. Jen jeden klient by se spíše obrátil na lékaře - specialistu, a to na psychiatra. Klienti tvrdí, že není problém od lékaře tento lék získat, je jen třeba vědět, co mu mají říci. Jeden klient uvedl, že díky tomu, že mu lékař předepisuje morfiové tablety, nechce mu již předepisovat benzodiazepiny, tento klient je pak shání na černém trhu. Jinému klientovi se osvědčilo být upřímný a na rovinu lékaři říci, že je dlouholetý uživatel pervitinu a lék potřebuje na spaní, ten mu pak Neurol předepsal. Cena za Neurol se na černém trhu pohybuje od 100,- Kč za krabičku výše. Záleží na tom, o jakou jde sílu léku (zda o 0, 25 mg, 0, 5 mg, či 1 mg), jaká je po nich poptávka a jak jsou zrovna dostupné. Čím jsou na černém trhu dostupnější, tím jejich cena klesá a naopak. Jeden klient uvedl, že se setkal i s cenou 20,- Kč za 1 tabletu.
Použité zdroje:

1. Kolektiv autorů: Alprazolam, Benzodiazepinová a nebenzodiazepinová hypnotika. In Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy, Zaostřeno na buprenorfin a metadon.

Úřad vlády ČR. 1. vydání v českém jazyce. 2009. ISBN 978-80-87041-69-7

 

2. Kolektiv autorů: Jak se pozná předávkování. In Příručka pro minimalizaci rizik v terénu 2, První pomoc při předávkování a jeho prevence, Příručka pro uživatele drog a pracovníky v oblasti minimalizace rizik (harm reduction) ve východní Evropě a Střední Asii. Sdružení SCAN. Tišnov. České vydání. 2010. ISBN: 80-86620-19-0

 

3. Kolektiv autorů: Prevence předávkování. In Příručka pro minimalizaci rizik v terénu 2, První pomoc při předávkování a jeho prevence, Příručka pro uživatele drog a pracovníky v oblasti minimalizace rizik (harm reduction) ve východní Evropě a Střední Asii. Sdružení SCAN. Tišnov. České vydání. 2010. ISBN: 80-86620-19-0

 

4. Kolektiv autorů: Riziko předávkování u jednotlivých drog, resp. léků. In Příručka pro minimalizaci rizik v terénu 2, První pomoc při předávkování a jeho prevence, Příručka pro uživatele drog a pracovníky v oblasti minimalizace rizik (harm reduction) ve východní Evropě a Střední Asii. Sdružení SCAN. Tišnov. České vydání. 2010. ISBN: 80-86620-19-0

 

5. Státní ústav pro kontrolu léčiv. Sp.zn. sukls39591/2013, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. [online] . [7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC50187.pdf&type=spc&as=neurol-0-5-spc

 

6. Státní ústav pro kontrolu léčiv. Sp.zn. sukls14099/2009, sukls14100/2009 a sp.zn. sukls138398/2012, sukls138409/2012, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. [online]. [7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC54639.pdf&type=spc&as=neurol-0-25-spc

 

7. Státní ústav pro kontrolu léčiv. NEUROL 0,25. POR TBL NOB 30X0.25MG. [online]. [10. 4. 2015]. Dostupné z:

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0091788&tab=prices

 

8. Státní ústav pro kontrolu léčiv. NEUROL 0,5. POR TBL NOB 30X0.5MG. [online]. [10. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0006618&tab=prices

 

9. Státní ústav pro kontrolu léčiv. NEUROL 0,1. POR TBL NOB 30X1MG. [online]. [10. 4. 2015]. Dostupné z:

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0086656&tab=prices

 

 


[1] Pracujeme v Terénním programu Ulice - více o organizaci viz http://www.ulice-plzen.com/

[2] Dva psychiatři nám poskytli informace s příslibem, že zůstanou v anonymitě. Jmenovitě děkujeme za poskytnutí informací MUDr. Luboši Janů, Ph.D.

 

Neurol Neurol 86,50 kB

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí