eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Komix o sběru stříkaček

Psilocybin

Akohol

Letní škola HR 2013 - aktuální program

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Kvalita drog z pohledu Policie ČR

Co obsahuje FUNKY a MAGICO?

Terminologie výkonů drogových služeb

Kapsle

Kokain

Je extáze zabiják? I.

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Opioid Vendal Retard

Mimo dosah

Prezentace z Letní školy HR

Závislost na jehle

XTP aneb peerwork v o.s. Prostor

Třídění odpadu a bezpečné braní

Analýza peerwork programů v ČR

Terénní práce s uživateli drog

Kontaktní centrum

Skrytá populace uživatelů drog

Anální aplikace drogy

Letní škola HR 2014 a HR olympiáda

Výzkum rizikového chování

Jak neuhořet

Konference Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů

Buprenorfinová sága v ČR

Tištěné materiály pro uživatele drog

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

Rozhovor s Petrem Hrdinou (z roku 2011)

Injekční kalkulátor

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Trocha chemie okolo vodiček

Počátek buprenorfinové ságy

Dekontaminace II/2013 Marihuana

Prezentace z konference 20 let KC SANANIM

Lysohlávky

Dekontaminace III/2013 - Fotočíslo

Výměna v Praze přes Vánoce

Dekontaminace IV/2013 Travelling

Hlavní nádraží v roce 2006

Realita sociálního začleňování klientů KC

Individuální plánování s uživateli drog v KC v Plzni, case management

Rizikové chování uživatelů drog

Prezentace o suboxonu

Kontrolované užívání návykových látek

Opium

Braun

Dekontaminace I/2014 - Tábornické číslo

Metodické doporučení MPSV

Konference KC Plus Kroměříž

Báseň ze Znojma

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Prezentace z Letní školy HR

Prezentace z Purkyňky 2014

Riziko předávkování fentanylovými náplastmi!!!

Výstupy ze Shromáždění SEKCE HR A.N.O.

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání

Co s prostitucí?

Dekontaminace II/2014 - Kontaktní centra

S tebou NE!

Sexualita a drogy

Rozpis terénní práce v Praze

Pozvánka na VIII. AT konferenci Plzeňského kraje

Zákaz pobytu a maření výkonu

Funky time

Texty k ruskému číslu Dekontaminace

Dekontaminace III/2014 Čistota

Rozhovor se sestrou Immaculatou

Dekontaminace IV/2014 Gambling

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Vzorce užívání buprenorfinu

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Závislost na jehle

Zpětná vazba na časopis Dekontaminace

Zlínští studenti boří předsudky projektem Skrz Prsty

Odpověď RVKPP na dopis Sekce HR A.N.O.

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Letní škola HR 2016 - 1. oznámení

Nové psychoaktivní látky v České republice

Letní škola HR 2015

Skrz Prsty začaly

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

Sborník z konference o. z. STORM

Dekontaminace I/2015 SEX

Zápis sekce HR A.N.O.

Neurol

Rivotril

Dekontaminace II/2015 Alternativní aplikace

Seminář Nové drogy - jsme na ně připraveni?

Přehled českých textů o nových syntetických drogách

Diazepam

Prezentace ze semináře Nové drogy

Zhodnocení rizik alfa-PVP

Práce s těhotnými a matkami

Tramal

Prezentace z LŠHR 2015

Konference o nových syntetických drogách

NPS in Europe

Dekontaminace III/2015 Policejní číslo

Změny v podobě tablet Suboxone a Subutex

Ohodnoťte Dekontaminaci!

Káčko SANANIM opět obětí agrese

Šňupání

TP ve Středočeském kraji

Kapsle

Konference Snižování rizik a drogy

Letní škola HR 2016 - program

Dekontaminace I/2016 Bez léčby

Amfetaminy proti katinonům

Prezentace z konference Snižování rizik a drogy

9. AT konference v Plzeňském kraji

Prezentace z Letní školy HR 2016

Obsah Dekontaminace II/2016 Jídlo

Seminář o hepatitidě

Seminář Harm Reduction

Hlášení do Systému včasného varování ČR

Obsah Dekontaminace III/2016 Break the Cycle

Závislost na kanabinoidech

Sborník z konference Snižování škod a drogy

Letní škola HARM REDUCTION 2017

Krátké příspěvky na Letní škole Harm reduction 2017

Strašné psycho a jiné básně

Pálení v žíle

Kdo maže, ten jede

Dekontaminace II/2017 Duševní zdraví

Dekontaminace I/2017 První pomoc

Konference v Kroměříži

Shromáždění sekce HR A.N.O.

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Nebezpečný carfentanil

Výměna v Praze přes svátky

Dekontaminace IV/2017 Občanská

Letní škola Harm Reduction 2018

Dekontaminace I/2018 Rituál aplikace

Letní škola HR 2019 - 1. oznámení

Letní škola HR 2019 - informace a odkaz na přihlášení

Harmonogram LŠHR 2019

Letní škola Harm Reduction 2020

Letní škola Harm Reduction 2020 - možnost aktivní účasti

Básně od Jitky

Letní škola HR přesunuta

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

Plakáty o správném nošení roušek

Vývoj drogového trhu v centru Prahy

Rozpis TP a KC přes vánoční svátky 2020 v Praze

Jak užívat kapslemi

Menstruační houbičky

Hlasy z trasy

Subutex

Pervitin

Upozornění na drogu zvanou Crystal

Pozor na „speedy” z headshopu a tzv. „vietnamský perník” !

Kriminalita a drogy

Leták Opium

Dumpster diving ...aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad...

Letní škola HR - program a informace

Subutexová krize!!!

Přihlašte se na Letní školu Harm Reduction 2012 (30. 5. - 1. 6. v Měchenicích)!

Metadon

Předávkování

Domácí detox

Dark Side of the Spoon

Heroin

Zeptali jsme se vás: Co si myslíte o braní drog v přírodě?

Váš názor: Opium pohledem praktika

Nemáš už kam dávat? Žíly ti neberou a nosem to taky nejde? Nemáš čisté jehly? A přesto si musíš dát? Vyzkoušej KAPSLE!!!

Podělávky a jak se jim vyhnout

O sexuálním životě na jehle

Trubičky

Škrtidlo a jeho použití

Klepání na pekelnou bránu aneb Diák, Riváč, Neurol ve vašich oblíbených kombinacích...

Chytáš dračí ocas?

...Kdo není prase, používá desinfekci...

Manuál bezpečné aplikace

Jak připravit Subutex k bezpečné aplikaci

Postoj uživatelů nealkoholových návykových látek k želatinovým kapslím - bakalářská práce

Co jsou zač ty kapsle?

Nález injekčního materiálu

Aktuální trendy Harm Reduction

Subutex na fotografiích

Pervitin, perník, piko, péčko, párno, peří, bílý, sníh, ice, czecho, speed, hromady, čáry...

Opium

Jak to zvládat na trase

Metadon

KPZ

Kolik stojí stříkačka….

Ketamin

Filtry do džungle dobré

Partneři

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

21.04.2015 | Sekce: Harm Reduction

Příloha k výsledkům výzkumu Nové psychoaktivní látky v České republice upozorňuje na vážné riziko přechodu na nové drogy, např. katinony a opiodní léky.


 

Nové psychoaktivní látky v České republice

Příloha k výsledkům výzkumu

Herzog Aleš, Richter Jiří, Vejrych Tomáš

 

Balónový efekt - riziko zneužívání nových látek na drogové scéně

 

V roce 2014 proběhl výzkum užívání nových psychoaktivních látek v pěti evropských zemích. Ukazuje, že se mezi uživateli drog objevují nové injekčně zneužívané látky, např. katinony nebo opioidní léky pro chronicky nemocné[1].

Z výzkumu vyplývá, že v České republice podceňujeme tzv. balónový efekt z hlediska změn užívání návykových látek. Tímto textem chceme oslovit především osoby, které mají výrazné výhrady k substituční léčbě. Chceme vám nabídnout úvahu, co hrozí, pokud dojde k omezení substituční léčby.

Snížení počtu českých uživatelů heroinu až o 14.000 za 14 let

V roce 2000[2] se odhadovalo, že je v ČR 12.000-18.000 problémových uživatelů heroinu. V roce 2013[3]bylo v ČR odhadnuto 3.500 problémových uživatelů heroinu. K tomu je třeba dodat odhad 7.200 problémových uživatelů buprenorfinu (především Subutexu®). Uživatelů opioidů bylo tedy v roce 2013 celkem odhadnuto 10.700.

V ČR došlo k tzv. balónovému efektu[4], tedy situaci, která může nastat, pokud dojde k omezení určité zneužívané drogy. Část populace uživatelů drog dokáže výpadek zneužívané látky využít k abstinenci. Výrazná část uživatelů drog se však pouze přesune k jiné látce. Je to, jako když zmáčknete balónek se vzduchem. Napne se a vyboulí tam, kde netlačíte.

Od roku 2001 došlo na českém drogovém trhu k postupnému poklesu kvality heroinu, pravděpodobně díky válce v Afghánistánu. Rovněž došlo k výraznému poklesu kupní síly[5] uživatelů drog. V daném období se začala rozvíjet substituční léčba buprenorfinem.

Část uživatelů viděla a hledala v této léčbě způsob, jak se zbavit závislosti na heroinu. Domníváme se, že někteří uživatelé buprenorfinu využili k tomu, aby se zbavili závislosti, o čemž svědčí pokles počtu uživatelů opioidů. Pro významnou část se ale buprenorfin stal injekčně zneužívanou drogou, která je atraktivní svou cenou a délkou působení.

Porovnání injekčního užívání buprenorfinu a heroinu

Je samozřejmě špatně, že se buprenorfin (v podobě léků Subutex, Suboxone, Ravata, Buprenorphine Alkaloid) injekčně zneužívá. Jde o látky určené k sublingvální aplikaci, k injekční aplikaci nevhodné. Injekční uživatelé si aplikací těchto tablet zanášejí žilní systém pojivy, což může mít řadu zdravotních dopadů (v této souvislosti spekulujeme o nárůstu infekční endokarditidy).

Nicméně můžeme pojmenovat určitá menší zla, která zneužívání buprenorfinu oproti zneužívání heroinu má. Buprenorfin má tzv. stropový efekt, čili je velmi malá možnost předávkování. V roce 2001 zemřelo na předávkování opioidy 56 osob, v roce 2011 pouze 6[6]. Došlo tedy jak k poklesu úmrtí injekčních uživatelů, tak samozřejmě poklesu výjezdů rychlé záchranné služby a nároků na zdravotnická zařízení z důvodu předávkování. Abstinenční příznaky při užívání buprenorfinu přicházejí výrazně později, než je tomu u heroinu. Došlo tím k omezení jednání závislých osob v afektu, který byl často spojen s abstinenčním syndromem při závislosti na heroinu. Méně afektu znamená méně agresivního jednání a méně zkratkovité zaopatřovací kriminality. Dále došlo k výraznému snížení nákladů na zneužívání opioidů.

Typickou průměrnou denní zneužívanou dávkou jsou 2 mg buprenorfinu. Takové množství si závislý může obstarat za 25-100 Kč denně, dle toho, zda je v legální substituci, nebo látku kupuje na černém trhu. Pokud budeme pracovat s průměrem (tedy 50 Kč), tak dnešních 7.200 uživatelů buprenorfinu potřebuje na tuto látku 360.000 Kč denně[7]. Pokud by stejné množství užívalo heroin, bavíme se o částce přinejmenším o jednu nulu vyšší. Uživatelé heroinu potřebují typicky 1000-2000 Kč, tedy jde o částku mezi 7.200.000 Kč a 14.400.000 Kč denně. I případná zaopatřovací kriminalita má jinou podobu, pokud závislý potřebuje 50 Kč nebo 1000 Kč.

Uživatele buprenorfinu řadíme mezi „nízkorozpočtové" závislé, kteří si často prostředky opatřují ze sociálních dávek, sběrem surovin, žebráním či prodejem přebytků léku, eventuálně krádežemi drobných předmětů. Uživatelé heroinu si prostředky opatřují závažnější trestnou činností, kam patří krádeže vloupáním, podvody, loupežná přepadení (na jiné uživatele drog) a prodej drog. Zároveň platí známý fakt, že peníze za heroin ve finále končí u mezinárodních zločineckých skupin.

Léky na tišení bolesti

K přechodu na buprenorfin nedošlo po roce 2001 všude. Při výzkumu[8] se ukázalo, že pro uživatele drog existují i jiné atraktivní opioidy. Tomu nasvědčuje situace v Plzni. Zde měli uživatelé drog díky propojení se sexbyznysem relativně dost prostředků, a tak se drželi užívání heroinu déle, než uživatelé jinde. Navíc zde byla nízká dostupnost substituční léčby[9]. Když na tento region dolehl pokles kvality heroinu a snížení kupní síly, uživatelé drog balónovým efektem přešli na opioidní léky (morfinové tablety VendalRetard® a fentanylové náplasti) sloužící pro léčbu bolesti. Tedy léky pro těžce nemocné, často staré lidi v terminálních stádiích rakoviny. Jde o velmi silné opiody, pro závislé atraktivní silným nástupem účinku. Především u fentanylu však hrozí výrazné riziko předávkování.

Aktuálně se zneužívání těchto látek začíná objevovat i v Praze. Považujeme za riziko, pokud by zdejší drogová scéna přesedlala na morfinové tablety a fentanylové náplasti. Zvýšilo by se riziko fatálního předávkování, tedy počet mrtvých uživatelů drog. Také by sestarší nemocní lidé mohli dostat do ohniska zájmu drogové scény. Respondenti výzkumu v Plzni popsali situace, kdy čekali před nemocnicí a vytipovávali si, koho z odcházejících pacientů osloví s nabídkou, zda by neprodal svůj předepsaný opioidní lék.

Balónový efekt u pervitinu

Jak ukázal výzkum[10], s balónovým efektem je třeba počítat i v případě trhu s pervitinem. Např. na drogovém trhu v Praze dlouhodobě klesá kvalita pervitinu. Jednou z příčin jsou i omezení prodeje prekurzorů, jak tablet s obsahem pseudoefedrinu, tak látek potřebných k výrobě. Výrazně tak na trhu klesá množství pervitinu, pocházející z malých varen. Výpadek těchto látek nahrazují velké výrobny vietnamských skupin. Častěji se zneužívají nové syntetické drogy, např. katinony. Nyní jsou mezi injekčními uživateli drog populární látky označované jako Funky a Magico, s obsahem katinonůMDPBP a MαPPP. V Maďarsku došlo k tomu, že nové syntetické drogy výrazně obsadily drogový trh.

Uživatelé drog uvádějí při užívání katinonů jako negativní účinky např. riziko vyčerpání s možným následkem kolapsu, kožní obtíže, únavu, větší počet aplikací a rychlejší devastaci žil, psychózy, rozpad integrity, smutky, izolaci od jiných lidí, samotu, dojezdy s velkou rozladou a snížení intelektu. Přitom zatím máme jen málo zkušeností pro zhodnocení všech rizik vyplývajících z užívání těchto látek.

 

Zlepšujme substituční léčbu

Často slyšíme negativní ohlasy policistů i lokálních politiků na substituční léčbu závislosti na opioidech. Pokud tato kritika směřuje k potlačování substituční léčby, je velmi nebezpečná. Nevylévejme s vaničkou i dítě. Pro společnost je mnohem užitečnější mít uživatele opioidů v substituci, než mimo ni, a to jak z hlediska zdravotních dopadů, tak také z hlediska kriminality a z hlediska ekonomických nákladů.

Národní monitorovací středisko uvádí: „Alarmující je velmi nedostatečný podíl uživatelů opiátů v substitučních programech - cca 3%, což je několikanásobně nižší podíl než v zemích EU."[11] Nedostatky v české substituční léčbě jsou způsobeny převážně tím, že kvalitní substituční léčba znamená (relativně) velké náklady, které nyní nejsou dostupné. Některé psychiatrické ambulance, provozující metadonovou či buprenorfinovou substituci, nemají dostatečnou sociální složku léčebného programu, tedy kapacitu sledovat a podporovat běžný život svých pacientů (kde pacient bydlí, jak získává prostředky k obživě, jaké má vztahy s blízkými lidmi).

Je třeba zajistit finanční zdroje, aby substituční programy byly motivovány sociální složku zřídit a provozovat. Chceme-li výrazně více kontrolovat, jak závislí se substitucí nakládají, je nutné, aby týmy substituční léčby byly složeny z výrazně většího počtu zdravotních sester, adiktologů a sociálních pracovníků, než je tomu doposud. Uživatelé drog jsou náročnou klientelou a jakákoliv pozitivní změna je možná jen za velkých vztahových investic pomáhajících pracovníků.

Standardní součástí substituční léčby by měla být možnost denního výdeje substituční látky. Další standardní součástí by měly být pracovní programy za účelem vydělání si na substituční látku či možnost bydlení. Přibývá uživatelů drog s psychózami a duálními diagnózami obecně. Uživatelé drog s duální diagnózou tak nemohou profitovat jen z podávání preparátu bez hlubší podpory. Část uživatelů s psychickým onemocněním může být nebezpečná sobě i svému okolí. Přitom mají o substituci zájem. Velkou příležitostí bude, pokud substituční programy budou požadovat užívání antipsychotik jako podmínku pro předepsání substituce.

Nepodceňujme balónový efekt

Výsledky výzkumu RAR upozorňuje na riziko, že uživatelé drog by mohli přejít k novým psychoaktivním substancím s řadou velmi negativních následků. Zabraňme balónovému efektu podporou substituční léčby závislosti na opioidech. Zabývejme se rizikem, že nedostatek pervitinu nahradí na trhu nové syntetické drogy.

 


[1]SANANIM: Nové psychoaktivní látky v České republice: Výsledky výzkumu

[2] Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2001, http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2001

[3] MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L.,

NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 2014. Výroční

zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 [Annual Report on DrugSituation

2013 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

[4] Vobořil, Jindřich: http://www.denik.cz/z_domova/voboril-kdyz-neposilime-sluzby-bude-tu-problem-s-pervitinem-zpatky-20130626.html

Theballoneffect, http://en.wikipedia.org/wiki/Balloon_effect

[5]http://www.streetwork.cz/content/view/3751/205/

[6] MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L.,

NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 2014. Výroční

zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 [Annual Report on DrugSituation

2013 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

[7] To by odpovídalo roční spotřebě buprenorfinu cca 5000 g. Dle Výroční zprávy (odkaz níže) je ale roční spotřeba ještě nižší, maximálně 4.000 g ročně.

[8] RAR Report, www.npsineurope.eu

[9] Substituční centrum zde bylo otevřeno v roce 2009 a má omezenou kapacitu 40 pacientů.

[10]RAR Report, www.npsineurope.eu

[11] MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L.,

NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 2014. Výroční

zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 [Annual Report on DrugSituation

2013 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

 

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí