eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Komix o sběru stříkaček

Psilocybin

Akohol

Letní škola HR 2013 - aktuální program

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Kvalita drog z pohledu Policie ČR

Co obsahuje FUNKY a MAGICO?

Terminologie výkonů drogových služeb

Kapsle

Kokain

Je extáze zabiják? I.

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Opioid Vendal Retard

Mimo dosah

Prezentace z Letní školy HR

Závislost na jehle

XTP aneb peerwork v o.s. Prostor

Třídění odpadu a bezpečné braní

Analýza peerwork programů v ČR

Terénní práce s uživateli drog

Kontaktní centrum

Skrytá populace uživatelů drog

Anální aplikace drogy

Letní škola HR 2014 a HR olympiáda

Výzkum rizikového chování

Jak neuhořet

Konference Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů

Buprenorfinová sága v ČR

Tištěné materiály pro uživatele drog

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

Rozhovor s Petrem Hrdinou (z roku 2011)

Injekční kalkulátor

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Trocha chemie okolo vodiček

Počátek buprenorfinové ságy

Dekontaminace II/2013 Marihuana

Prezentace z konference 20 let KC SANANIM

Lysohlávky

Dekontaminace III/2013 - Fotočíslo

Výměna v Praze přes Vánoce

Dekontaminace IV/2013 Travelling

Hlavní nádraží v roce 2006

Realita sociálního začleňování klientů KC

Individuální plánování s uživateli drog v KC v Plzni, case management

Rizikové chování uživatelů drog

Prezentace o suboxonu

Kontrolované užívání návykových látek

Opium

Braun

Dekontaminace I/2014 - Tábornické číslo

Metodické doporučení MPSV

Konference KC Plus Kroměříž

Báseň ze Znojma

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Prezentace z Letní školy HR

Prezentace z Purkyňky 2014

Riziko předávkování fentanylovými náplastmi!!!

Výstupy ze Shromáždění SEKCE HR A.N.O.

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání

Co s prostitucí?

Dekontaminace II/2014 - Kontaktní centra

S tebou NE!

Sexualita a drogy

Rozpis terénní práce v Praze

Pozvánka na VIII. AT konferenci Plzeňského kraje

Zákaz pobytu a maření výkonu

Funky time

Texty k ruskému číslu Dekontaminace

Dekontaminace III/2014 Čistota

Rozhovor se sestrou Immaculatou

Dekontaminace IV/2014 Gambling

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Vzorce užívání buprenorfinu

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Závislost na jehle

Zpětná vazba na časopis Dekontaminace

Zlínští studenti boří předsudky projektem Skrz Prsty

Odpověď RVKPP na dopis Sekce HR A.N.O.

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Letní škola HR 2016 - 1. oznámení

Nové psychoaktivní látky v České republice

Letní škola HR 2015

Skrz Prsty začaly

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

Sborník z konference o. z. STORM

Dekontaminace I/2015 SEX

Zápis sekce HR A.N.O.

Neurol

Rivotril

Dekontaminace II/2015 Alternativní aplikace

Seminář Nové drogy - jsme na ně připraveni?

Přehled českých textů o nových syntetických drogách

Diazepam

Prezentace ze semináře Nové drogy

Zhodnocení rizik alfa-PVP

Práce s těhotnými a matkami

Tramal

Prezentace z LŠHR 2015

Konference o nových syntetických drogách

NPS in Europe

Dekontaminace III/2015 Policejní číslo

Změny v podobě tablet Suboxone a Subutex

Ohodnoťte Dekontaminaci!

Káčko SANANIM opět obětí agrese

Šňupání

TP ve Středočeském kraji

Kapsle

Konference Snižování rizik a drogy

Letní škola HR 2016 - program

Dekontaminace I/2016 Bez léčby

Amfetaminy proti katinonům

Prezentace z konference Snižování rizik a drogy

9. AT konference v Plzeňském kraji

Prezentace z Letní školy HR 2016

Obsah Dekontaminace II/2016 Jídlo

Seminář o hepatitidě

Seminář Harm Reduction

Hlášení do Systému včasného varování ČR

Obsah Dekontaminace III/2016 Break the Cycle

Závislost na kanabinoidech

Sborník z konference Snižování škod a drogy

Letní škola HARM REDUCTION 2017

Krátké příspěvky na Letní škole Harm reduction 2017

Strašné psycho a jiné básně

Pálení v žíle

Kdo maže, ten jede

Dekontaminace II/2017 Duševní zdraví

Dekontaminace I/2017 První pomoc

Konference v Kroměříži

Shromáždění sekce HR A.N.O.

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Nebezpečný carfentanil

Výměna v Praze přes svátky

Dekontaminace IV/2017 Občanská

Letní škola Harm Reduction 2018

Dekontaminace I/2018 Rituál aplikace

Letní škola HR 2019 - 1. oznámení

Letní škola HR 2019 - informace a odkaz na přihlášení

Harmonogram LŠHR 2019

Letní škola Harm Reduction 2020

Letní škola Harm Reduction 2020 - možnost aktivní účasti

Básně od Jitky

Letní škola HR přesunuta

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

Plakáty o správném nošení roušek

Vývoj drogového trhu v centru Prahy

Rozpis TP a KC přes vánoční svátky 2020 v Praze

Jak užívat kapslemi

Menstruační houbičky

Hlasy z trasy

Subutex

Pervitin

Upozornění na drogu zvanou Crystal

Pozor na „speedy” z headshopu a tzv. „vietnamský perník” !

Kriminalita a drogy

Leták Opium

Dumpster diving ...aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad...

Letní škola HR - program a informace

Subutexová krize!!!

Přihlašte se na Letní školu Harm Reduction 2012 (30. 5. - 1. 6. v Měchenicích)!

Metadon

Předávkování

Domácí detox

Dark Side of the Spoon

Heroin

Zeptali jsme se vás: Co si myslíte o braní drog v přírodě?

Váš názor: Opium pohledem praktika

Nemáš už kam dávat? Žíly ti neberou a nosem to taky nejde? Nemáš čisté jehly? A přesto si musíš dát? Vyzkoušej KAPSLE!!!

Podělávky a jak se jim vyhnout

O sexuálním životě na jehle

Trubičky

Škrtidlo a jeho použití

Klepání na pekelnou bránu aneb Diák, Riváč, Neurol ve vašich oblíbených kombinacích...

Chytáš dračí ocas?

...Kdo není prase, používá desinfekci...

Manuál bezpečné aplikace

Jak připravit Subutex k bezpečné aplikaci

Postoj uživatelů nealkoholových návykových látek k želatinovým kapslím - bakalářská práce

Co jsou zač ty kapsle?

Nález injekčního materiálu

Aktuální trendy Harm Reduction

Subutex na fotografiích

Pervitin, perník, piko, péčko, párno, peří, bílý, sníh, ice, czecho, speed, hromady, čáry...

Opium

Jak to zvládat na trase

Metadon

KPZ

Kolik stojí stříkačka….

Ketamin

Filtry do džungle dobré

Partneři

Hlavní nádraží v roce 2006

27.01.2014 | Sekce: Harm Reduction

Zajímavý archivní dokument popisující otevřenou drogovou scénu v Praze v roce 2006.

Popis situace na Hlavním nádraží za dobu našeho působení

 

Na Hlavák jsme začali chodit přibližně v Květnu 2005, poté, co se tam přesunula scéna z Muzea (potažmo dealeři z Václaváku). Po několika týdnech, kdy si klienti zvykli na to, že tam pravidelně chodíme se počet kontaktů začal výrazně zvyšovat. Chodili k nám i klienti, kteří byli předtím obslouženi červeným křížem, ale nedostali všechen materiál. Proto jsme se s ČK domluvili, že k nám v době našeho působení budou klienty posílat rovnou. Během léta však počet kontaktů začal přesahovat únosnou mez a my jsme byli nuceni občas využívat našich externích terénních pracovníků, kteří obsluhovali část klientů, požadujících pouze výměnu. Do začátku podzimu policie omezovala svou aktivitu pouze na ojedinělé kontroly totožnosti klientů a občas i nás. Na Hlaváku proběhlo několik policejních zátahů, které však tamní scénu příliš nenarušily. Počet kontaktů se během našeho působení drží přibližně na 130 denně.

Koncem roku se na Hlaváku začínají objevovat Olaši z Národky, kteří byli na podzim vytlačeni na Můstek a posléze i z Můstku. Tím došlo ke spojení všech 3 do té doby více či méně izolovaných drogových scén v Praze.

Koncem listopadu jsme se přesunuli z parku před Hlavákem do haly před ordinaci ČK. To jsme udělali hlavně kvůli počasí a světlu. 23.12.2005 došlo k uzavření ordinace ČK, který do té doby vyměňoval nonstop. Tím nám závratně vzrostly počty kontaktů zhruba na 230 za 5 hodin služby.

Začátkem roku 2006 začínají i potíže s policií. Policie se nás bez zjevného důvodu snaží přimět k opuštění prostoru před bývalým ČK. Zpočátku vyžaduje policie naše přemístění jen dolů do haly a potom i z haly úplně ven. Stejnou snahu vykazuje i komerční ochranka Hlaváku. Uváděné důvody jsou zmatené, policie se někdy odvolává na to, že naše působení je v rozporu se stanovami Českých Drah a proto nás tam nemůže nechat, někdy jí naše působení nevadí. Máme dojem, že naši přítomnost, či nepřítomnost tak v zásadě ovlivňuje to, jak dobře se vyspal policista, který nás zrovna kontroluje.

 Při  naší návštěvě kanceláře vrchního přednosty stanice, nebyl pan přednosta zastižen. Jeho sekretářka o žádných takových požadavcích neví, ale vítá a zařizuje schůzku vedení SANANIMu s panem přednostou.

Novým argumentem policie, je notoricky známé tvrzení, že musí reagovat na telefonické intervence rozhořčených občanů kvůli tomu, že „prodáváme drogy" apod. Dá se předpokládat, že zúčastněné strany vycházejí z oblíbeného mýtu, že uživatelé drog jsou na Hlaváku kvůli nám a naším odchodem se celý problém vyřeší.

            Naše stanovisko je následující: Chápeme, že přítomnost otevřené drogové scény v prostoru budovy nádraží je jev, který se jak policie, tak české dráhy snaží minimalizovat. Policie volí, dle našeho názoru cestu nejmenšího odporu (místo aby se snažila omezit přítomnost uživatelů, tváří se, že situaci řeší tímto, pro ní jistě snadnějším způsobem). Postoj Českých Drah je z našeho pohledu zcela pochopitelný, rádi bychom spolupracovali na řešení vzniklé situace. Domníváme se, že ČD se mohou pro nás stát partnerem, který nám pomůže vyvinout dostatečný tlak na kompetentní úředníky (MHMP). Řešením této situace totiž dle našeho názoru není omezení činnosti nízkoprahových zařízení, ale nalezení vhodného prostoru, kde by bylo možné s klienty pracovat a který bude pro všechny strany přijatelný.

            Je zřejmé, že v zimním období se nízkoprahovým programům v žádném případě nepodaří udržet drogovou scénu venku, mimo budovu nádraží. Místo, na kterém jsme se domluvili při schůzce na Praze 1 je v zimě evidentně nepoužitelné, i přesto, že na podzim bylo klienty akceptováno.

 

V Praze 17. 1. 2006

Za TP SANANIM

Martin Větrovec a Tomáš Nedvěd

 

Přidejte první komentář

 Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí