eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Komix o sběru stříkaček

Psilocybin

Akohol

Letní škola HR 2013 - aktuální program

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Kvalita drog z pohledu Policie ČR

Co obsahuje FUNKY a MAGICO?

Terminologie výkonů drogových služeb

Kapsle

Kokain

Je extáze zabiják? I.

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Opioid Vendal Retard

Mimo dosah

Prezentace z Letní školy HR

Závislost na jehle

XTP aneb peerwork v o.s. Prostor

Třídění odpadu a bezpečné braní

Analýza peerwork programů v ČR

Terénní práce s uživateli drog

Kontaktní centrum

Skrytá populace uživatelů drog

Anální aplikace drogy

Letní škola HR 2014 a HR olympiáda

Výzkum rizikového chování

Jak neuhořet

Konference Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů

Buprenorfinová sága v ČR

Tištěné materiály pro uživatele drog

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

Rozhovor s Petrem Hrdinou (z roku 2011)

Injekční kalkulátor

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Trocha chemie okolo vodiček

Počátek buprenorfinové ságy

Dekontaminace II/2013 Marihuana

Prezentace z konference 20 let KC SANANIM

Lysohlávky

Dekontaminace III/2013 - Fotočíslo

Výměna v Praze přes Vánoce

Dekontaminace IV/2013 Travelling

Hlavní nádraží v roce 2006

Realita sociálního začleňování klientů KC

Individuální plánování s uživateli drog v KC v Plzni, case management

Rizikové chování uživatelů drog

Prezentace o suboxonu

Kontrolované užívání návykových látek

Opium

Braun

Dekontaminace I/2014 - Tábornické číslo

Metodické doporučení MPSV

Konference KC Plus Kroměříž

Báseň ze Znojma

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Prezentace z Letní školy HR

Prezentace z Purkyňky 2014

Riziko předávkování fentanylovými náplastmi!!!

Výstupy ze Shromáždění SEKCE HR A.N.O.

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání

Co s prostitucí?

Dekontaminace II/2014 - Kontaktní centra

S tebou NE!

Sexualita a drogy

Rozpis terénní práce v Praze

Pozvánka na VIII. AT konferenci Plzeňského kraje

Zákaz pobytu a maření výkonu

Funky time

Texty k ruskému číslu Dekontaminace

Dekontaminace III/2014 Čistota

Rozhovor se sestrou Immaculatou

Dekontaminace IV/2014 Gambling

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Vzorce užívání buprenorfinu

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Závislost na jehle

Zpětná vazba na časopis Dekontaminace

Zlínští studenti boří předsudky projektem Skrz Prsty

Odpověď RVKPP na dopis Sekce HR A.N.O.

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Letní škola HR 2016 - 1. oznámení

Nové psychoaktivní látky v České republice

Letní škola HR 2015

Skrz Prsty začaly

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

Sborník z konference o. z. STORM

Dekontaminace I/2015 SEX

Zápis sekce HR A.N.O.

Neurol

Rivotril

Dekontaminace II/2015 Alternativní aplikace

Seminář Nové drogy - jsme na ně připraveni?

Přehled českých textů o nových syntetických drogách

Diazepam

Prezentace ze semináře Nové drogy

Zhodnocení rizik alfa-PVP

Práce s těhotnými a matkami

Tramal

Prezentace z LŠHR 2015

Konference o nových syntetických drogách

NPS in Europe

Dekontaminace III/2015 Policejní číslo

Změny v podobě tablet Suboxone a Subutex

Ohodnoťte Dekontaminaci!

Káčko SANANIM opět obětí agrese

Šňupání

TP ve Středočeském kraji

Kapsle

Konference Snižování rizik a drogy

Letní škola HR 2016 - program

Dekontaminace I/2016 Bez léčby

Amfetaminy proti katinonům

Prezentace z konference Snižování rizik a drogy

9. AT konference v Plzeňském kraji

Prezentace z Letní školy HR 2016

Obsah Dekontaminace II/2016 Jídlo

Seminář o hepatitidě

Seminář Harm Reduction

Hlášení do Systému včasného varování ČR

Obsah Dekontaminace III/2016 Break the Cycle

Závislost na kanabinoidech

Sborník z konference Snižování škod a drogy

Letní škola HARM REDUCTION 2017

Krátké příspěvky na Letní škole Harm reduction 2017

Strašné psycho a jiné básně

Pálení v žíle

Kdo maže, ten jede

Dekontaminace II/2017 Duševní zdraví

Dekontaminace I/2017 První pomoc

Konference v Kroměříži

Shromáždění sekce HR A.N.O.

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Nebezpečný carfentanil

Výměna v Praze přes svátky

Dekontaminace IV/2017 Občanská

Letní škola Harm Reduction 2018

Dekontaminace I/2018 Rituál aplikace

Letní škola HR 2019 - 1. oznámení

Letní škola HR 2019 - informace a odkaz na přihlášení

Harmonogram LŠHR 2019

Letní škola Harm Reduction 2020

Letní škola Harm Reduction 2020 - možnost aktivní účasti

Básně od Jitky

Letní škola HR přesunuta

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

Plakáty o správném nošení roušek

Vývoj drogového trhu v centru Prahy

Rozpis TP a KC přes vánoční svátky 2020 v Praze

Jak užívat kapslemi

Menstruační houbičky

Hlasy z trasy

Subutex

Pervitin

Upozornění na drogu zvanou Crystal

Pozor na „speedy” z headshopu a tzv. „vietnamský perník” !

Kriminalita a drogy

Leták Opium

Dumpster diving ...aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad...

Letní škola HR - program a informace

Subutexová krize!!!

Přihlašte se na Letní školu Harm Reduction 2012 (30. 5. - 1. 6. v Měchenicích)!

Metadon

Předávkování

Domácí detox

Dark Side of the Spoon

Heroin

Zeptali jsme se vás: Co si myslíte o braní drog v přírodě?

Váš názor: Opium pohledem praktika

Nemáš už kam dávat? Žíly ti neberou a nosem to taky nejde? Nemáš čisté jehly? A přesto si musíš dát? Vyzkoušej KAPSLE!!!

Podělávky a jak se jim vyhnout

O sexuálním životě na jehle

Trubičky

Škrtidlo a jeho použití

Klepání na pekelnou bránu aneb Diák, Riváč, Neurol ve vašich oblíbených kombinacích...

Chytáš dračí ocas?

...Kdo není prase, používá desinfekci...

Manuál bezpečné aplikace

Jak připravit Subutex k bezpečné aplikaci

Postoj uživatelů nealkoholových návykových látek k želatinovým kapslím - bakalářská práce

Co jsou zač ty kapsle?

Nález injekčního materiálu

Aktuální trendy Harm Reduction

Subutex na fotografiích

Pervitin, perník, piko, péčko, párno, peří, bílý, sníh, ice, czecho, speed, hromady, čáry...

Opium

Jak to zvládat na trase

Metadon

KPZ

Kolik stojí stříkačka….

Ketamin

Filtry do džungle dobré

Partneři

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

10.10.2013 | Sekce: Harm Reduction

Ing. Mgr. Jiří Staníček se věnuje terénní práci již 21 let. Dlouhodobě ovlivňuje Harm Reduction praxi v České republice.  Přinášíme loňský rozhovor s ním.

V roce 2012 slavil Mgr. Ing. Jiří Staníček, aktuálně vedoucí Terénních programů o.s. Laxus, 20 let v nízkoprahových službách. Gratulovali jsme a zeptali jsme se na všechno možné.

 

Jsi neuvěřitelných 20 let v oboru. Byl jsi první terénní pracovník v české kotlině?

 

Prvními terénními pracovníky byli myslím Petr Šíma z Mostu, nebo možná Dr. Hana Malinová, takže jsem první nebyl, ale bylo to fousJ. Petrpřed pár lety zemřel, tak tímto na něho vzpomínám. 

 

Jak ses dostal k práci v oboru? V roce 1992 jsi začal dělat terénní práci pod Diakonií v Milíčově domě v Jaroměři.

Náhodně jsem se potkal s modelem terénní práce. V Holandsku jsem viděl lidi, kteří působili v komunitách s imigranty a uprchlíky, vyhýbajícími se úřadům. Něco jsem si o tom sehnal, byly to sice jen takové útržky, ale pomohlo mi to udělatsi alespoň nějakou představu. Natolik mě to zaujalo, že jsem se rozhodl, že to chci dělat.

 

Měla Diakonie v Milíčově domě inspiraci z Německa, od prof. Spechta a německé Diakonie?

Inspiraci z Německa jsme neměli. Česká Diakonie tehdy zakládala různá střediska a já jsem se v té době setkal s lidmi, kteří chtěli něco založit. Měli tehdy pouze velmi obecnou představu o něčem, čemu se dnes říká denní centra. To byla pro mě výhoda, protože se mi je podařilo přesvědčit, že by tam mohl působit také terénní pracovník, teda já J. Původně jsme to plánovali jako komunitní centrum, ale postupem času se s toho stalo NZDM.

 

Jak si pamatuješ vznik pozice terénního sociálního asistenta? Chvíli jsi pracoval i pod okresním úřadem...

 

To už jsem pracoval v Diakonii a jezdil jsem po všech možných akcích, kde se o terénní práci mluvilo. Takhle jsem se setkal se Zuzanou Havrdovou, která se tehdy v Čechách snažila prosadit koncept komunitní sociální práce. Založila sdružení na podporu komunitní práce KOPRA a v té době jsme spolu docela spolupracovali. Setkal jsem se také s lidmi z MPSV, kteří tehdy modelovali projekt terénní práce - sociální asistent. Na tom bylo velmi dobré to, že jsme se mohli jezdit vzdělávat do Saska, do Chemnitz a na zdejší univerzitě se učit terénní práci jako profesi. No, a abych mohl být součástí téhle party na školení, pracoval jsem asi rok nebo dva jako sociální asistent pro okres Náchod. Nicméně Němci stavěli terénní práci na bázi sociální pedagogiky a já jsem přece jen měl svou profesní identitu postavenou na sociální práci. Na tom měl v mém případě lví podíl psychoterapeutický výcvik, kterým jsem v té době procházel. Tam jsem si ujasnil, že nechci být terapeut, ale sociální pracovník a že chci pracovat s lidmi na ulici, respektive tam kde žijí, tam kde jsou tady a teď.

To mluvím o cca druhé polovině devadesátých let. V té době se část teréňáků přesunula do nízkoprahových center, postavených podle německých zařízení pro děti a mládež. Zbytek šel dělat poradenské služby a ulice se poněkud vyprázdnily. Do jisté míry to podle mého názoru bylo dáno i tím, že po letech práce stále nebylo moc jasno, co by měli lidi v terénu dělat. Nebyla společenská zakázka, takže není divu, že ti vzdělanější se z ulice stáhli do center, kde ta situace přece jen byla jasnější - volnočasové aktivity a poradenství. Na druhou stranu si myslím, že první generace neuměla s klienty mluvit, proto bylo jednodušší chytit se nějakých činností, zařídit si prostory, za který ty svoje komunikační nejistoty lépe schováš. Podle mě z toho i logicky vyplývá, proč se v té době nejvýznamnější skupinou v terénní práci stali lidi přes drogy.

Jednou z podstatných okolností na konci první dekády terénní práce v ČR bylo to, když se někdy v roce 98 objevili Thomas Larkin a John Lundberg. Tyhle sympatický chlapíci z Dublinu na mě zapůsobili jako zjevení, když nám někde na Klíčově vykládali spoustu věcí o terénní práci s uživateli drog. Podle mého soudu tréning motivačních rozhovorů, který se z tohohle setkání vzešel, výrazně ovlivnil terénní práci na pár dalších let. Zjistili jsme, že to o čem tihle Irové mluví, docela zapadá do toho, co se tak nějak intuitivně a neuměle pokoušíme na ulici dělat. Tedy, že lze smysluplně pracovat i s takzvaně nemotivovanými klienty, které nikdo nechce.

Já jsem tehdy končil ve výcviku PCA a všichni říkali, že pokud chci pracovat s lidma, co berou drogy, tak mám jít do SUR, že Rogers nefunguje. A pak se objeví chlapíci z Irska, kterýříkají: „Nefunguje? My jsme si mysleli, že to je to jediný, co funguje..." Říkali taky třeba věci typu, že i když na ulici lidi nevyléčíme, můžeme vnést řád do jejich užívání. No, a že se často stává, že se do toho řádu ty drogy prostě nevejdou. Po letech jsem tenhle pohled na terén znovu objevil. Myslím, že to tak nějak funguje. Řád v braní je lepší než chaotická abstinence.Mě osobně to mi zní docela dobře, sám mám rád řád a strukturu a celý ty roky si můžu všímat toho, co a jak na ulici funguje ...., když tam je člověk v práci J. Ale jsou to věci, které oceňuji třeba až teď, po letech.

 

V Milíčově domě jsi pracoval do roku 1998. Můžeš zhodnotit tohle svoje profesní období? 

Bylo to hledání profesní identity a ukotvení. Tehdy ta práce ani neměla název a já nevěděl, co jako profese jsem J. To se potom těžko něco tvoří. Ideakomunitní práce, o kterou jsme se tehdy pokoušeli,se moc neujala. Bohužel ani nikde jinde v ČR. Myslím, že je pro nás pořád moc komplikovaná, hlavně tím, že profesionální pracovník není klíčovou osobou „v pomáhání". Tou jsou klienti, svépomocné aktivity ... síla a zdroje komunity. Profesionál je tam v roli facilitátora a tak nemá ty zásluhy za záchranu lidí ;). To je pro nás „odborníky" asi pořád moc silná káva.

Takže experiment s komunitním centrem moc nevyšel a program se posunul do polohy dnešních NZDM, vymezila se cílová skupina a šlo to rychleji. Základní zkušeností pro mě z té doby je, že pokud chceš budovat službu, musíš vědět pro koho. Odtud moje úchylka pro zřetelné vymezení cílové skupiny, které jsem dlouho přinášel jako téma na různá setkání.Když si jako pracovník (respektive zařízení) vyjasním kam a za kým jdu, tak mám daleko větší šanci sekonkrétního člověka doptat a pojmenovat, co potřebuje.

Ještě je jedna věc, která mne ovlivnila. Na počátku Diakonie byl barák, který se opravoval a přestavoval na centrum. Takže my jsme první tři roky stavěli a budovali. Usoudil jsem, že už nikdy nechci pracovat v organizaci, která vlastní nějakou nemovitost .... Což je asi další důvod, proč mě baví pracovat v terénu.

 

Poté jsi přišel do Hradce Králové do terénních programů Laxus.

 

V Laxusu jsem působil zhruba od přelomu roku 95 a96 na takovej miniúvazek. Měl jsem za úkol postavit terénní program, což mi ale zvenčí moc nešlo. Takže jsem tam v roce 1998 nastoupil na celý úvazek a to už bylo lepší. Ta práce mi sedla a tak se jí snažím držet až do teď.

 

Jak tehdy (v roce 1998) vypadal terén? Byli klienti ve větší „stíze" než nyní - báli se být v kontaktu se službami?

 

Ani ne. Spíš to bylo o tom, že jsme to neuměli dělat. Tenkrát se řešilo třeba to, zda vůbec klientům říkat, že jsme terénní pracovníci, nebo jestli je pro tuhle práci důležitá odbornost, nebo vlastní zkušenost s braním. Dnes to zní až legračně, ale tehdy bylo tématem i to, jak má terénní pracovník vypadat a co má mít za oblečení. A samozřejmě nekonečné debaty o tom, zda pro tuhle práci jsou nutný zkušenosti s drogama. No tak si představ, jak to tenkrát působilo, když jsem všude hrdě hlásil, že my, teréni z Laxusu, na ulici klientům říkáme, že jsme právě teď v práci a že jsem nikdy drogy nebrali. Dnes to asi působí jako blbost, ale tenkrát to myslím byla docela odvaha. Spoustu lidí jsem tím štval. (Mimochodem na druhou stranu mi dodnes spousta klientů nevěří, že nejsem starej feťák. Pro mě je to vlastně kompliment. Já to totiž slyším tak, že mi tím dávají najevo, že vnímají, že jim rozumím. Konec konců moje kariéra u drog už trvá pár let, že jo ;)

Nejdůležitější podle mě bylo to, že jsme se s lidmi na ulici učili mluvit. Jim to bylo divný, nechápali nás, co po nich chceme, když je nechceme dokopat do léčby. Klienti byli vystíhovaní asi stejně jako dnes, to jen my jsme s tím neuměli zacházet. Dnes už je to naštěstí jinak. Výměnné programy jsou samozřejmostí a to je dobře. Konec konců česká situace u HIV a u žloutenek to jasně ukazuje.

 

Zmínil  ses o setkání s Timem Rhodesem, což je autor knihy Terénní práce s uživateli drog, která ovlivnila českou praxi...

Potkal jsem se s ním v 90. letech a bylo fajn vidět, jak na rozdíl od českých kvantitativních výzkumníků nebyl vůbec akademický. Byl prostě takový kvalitativní J. Mluvil o svých výzkumech drogové scény, jak se snaží odhalit změny a jak je včasné odhalení těchto změn na scéně důležité a co že se může stát, když se je nepodaří odhalit včas. A já mu na to říkal, že u nás (v té době), se odehrávají změny pořád.  A on na to řekl: no tak se zaměřte na ty věci, které zůstávají stejný. Jak prosté a jak objevné J Taková setkání mám rád. Dávají mi odvahu vidět jednoduché věci jednoduše. Konec konců i od něj jsem pochytil takové ty obyčejné fungující věci ... jako na příklad, když něco nevíš o drogách a braní, tak se prostě zeptej těch, co to dělají ... tedy klientů.

 

Zapojil ses do práce na zavádění kódování a do definice výkonů, na standardech a do dalších aktivit formujících dnešní podobu harm reduction. Můžeš říci něco k tomu? 

Geroj (Petr Hrdina) dělal na výzkumném projektu s nějakou americkou organizací a odtud donesl kódování. Odtud jsme se pokusili přenést kódování na klienty a kupodivu jsme zjistili, že to funguje i v Čechách. V té době jsme byli schopni spolehlivě spočítat kontakty a stříkačky a tím to většinou končilo. Klient byl anonymní a tím pádem bylo skoro svatokrádežné se o něm pokoušet zjistit nějaké informace a, hrůzo hrůz, ještě se pokoušet ty informace někde shromažďovat. Takže se zavedením kódů jsme měli nástroj, jak udržet anonymní bezpečí klienta a současně jsme byli schopni ho odlišit od dalších x podobných lidí. To podle nás byl důležitý krok k nějaké cílenější práci i na té ulici. Dělalo na tom tehdy víc lidí, třeba Petr Matoušek a Luděk Kalousek. Měli jsme společnou vizi a cíl, chtěli jsme o svých klientech a své práci s nimi víc vědět ... a nebáli jsme se zeptatJ. Jenže když jsme prezentovali první model sběru dat o klientech, strukturu činností a dokonce i to jak tyhle informace propojit, tak jsme docela narazili. Vůbec jsem tenkrát nechápal, proč je to tak konfliktní téma. Dnes si zpětně říkám, že to byl střet dvou konceptů práce v terénu. Jedna skupina lidí se chtěla dozvědět o svých klientech co nejvíc, zajistit si zpětnou vazbu na to, co děláme a jak to vlastně funguje. Opozice přišla od lidí, kteří se ptát nepotřebovali, protože to věděli. Ono to ale vlastně pořád do určité míry trvá. Sice se kóduje a eviduje, ale pro spoustu pracovníků to tím končí. Nechtějí vědět víc, i když můžou. Možná neví, co si s tím počali. Za ty roky jsem si nemohl nevšimnout, že pracovníci s určitými postupy větší problém, než klienti. Častěji než bychom čekali.

 

Dlouhodobě jsi působil jako ředitel Laxusu. Co k tomuto období?

Pořád mě udivuje, co jsem s tím Laxusem udělal J. Nikdy jsem se nepovažoval za manažera a tak jsem sám překvapenej, jak se mi podařilo vybudovat takovou organizaci. Myslím, že jsem měl docela štěstí na lidi, i když myslím, že jsem v tomto směru docela vybíravej. Asi to souvisí i s tím, co jsem říkal před chvílí. Nechtělo se mi pracovat s lidmi podle toho, jak se oblíkají, jaký mají zkušenosti s drogama, jaký mají politický názory a tak podobně. Snažil jsem se obklopovat lidmi, který něco umí a nebojí se učit se. Taky jsem se naučil dávat lidem prostor, aby mohli růst a vyvíjet se. Myslím, že jsem nebyl ten typ šéfa, který do všeho musí vidět a věci musí jít podle něho.

S rolí ředitele jsem se ale nikdy úplně nesžil a tak jsem celkem rád využil příležitosti, kdy jsem jí mohl předat. Nicméně jsem hrdý na to, že Laxus je docela dobrá značka.

 

Nyní jsi (ponížil) do pozice vedoucího terénních programů o.s. Laxus a chodíš do terénu. Jaké to je?

Terén krásná a těžká práce. Já jsem rád, že na ní mám zase dostatek času. Při vší úctě k mladým kolegům, člověk se odborníkem nestane za rok nebo dva. Jsem určitě starší a doufám, že i zralejší. Vnímám jinak klienty, víc rozumím fungování v týmu a potřebám kolegů. A hlavně pořád věřím tomu, že „tam venku" se dá udělat hodně práce s těmi, kteří nic nechtějí a které nikdo nechce...a bez baráků, sprch, a praček ;)

Řiditelování je rozhodně důležitá zkušenost, dalo mi to nadhled. Pro mě osobně kariéra není stoupání po organizační struktuře směrem nahoru, ale směřování, rozvíjení a růst. Prostě život. V diakonii jsem byl kdysi taky ředitel a vystoupil jsem z toho do pozice řadového terénního pracovníka Laxusu, protože to byl v té době logický krok. Dnes vím, že to byl dobrý krok a jsem rád, že jsem ho tehdy udělal.

Být dnes v terénu je pro mě dobrej krok dobrým směrem, další krok v kariéře a jsem vážně zvědavej, co všechno se ještě v terénu dá dělat.

 

Zabýváš se dlouhodobě sekundárním výměnným programem a máš další zajímavé koncepty. Můžeš říct něco k tomu?

Mám spoustu zajímavých konceptů, zkušeností i vizí. Kdo se o tom chce něco dozvědět, ať se přihlásí na moje kurzy J.

 

Před deseti lety jsi říkal, že neděláš supervizi, jen metodické vedení a garanci, ale lidi to často kvůli penězům nazývají supervize. Jak je to teď, děláš supervizi?J

Pokouším se. Hlavně to zkouším v úplně jiných typech sociálních služeb. Je to dost zajímavý poznávat jaké je to jinde, tak trochu zevnitř. Pro mě je to velké obohacení a doufám, že i pro ně.

 

Před deseti roky jsem položil otázky: Jaké bys kladl minimální vstupní požadavky na pracovníky nízkoprahových klubů (věk, vzdělání...) - kontaktní pracovníci, vedoucí? Jaké zaškolení by měli absolvovat? Co reflektuješ za dobré a zdařilé v rámci práce nízkoprahových klubů pro děti a mládež v ČR? Jaký předpokládáš další vývoj? V čem vidíš problémy a jaké? Co je potřeba udělat?

A tys odpověděl: „Tyhle věci mi připadají: kdo jsem abych viděl budoucnost..." Jak vidíš zpětně vývoj oboru?

 

Strávil jsem v posledních letech hodně času s lidmi z naprosto odlišných typů sociálních služeb, takže na jednu stranu vidím, že můžeme být hrdý na to, jak jsme ty naše nízkoprahový služby postavili. Hlavně v oblastech koncepce, modelování služeb a personální práce (vstupní nároky a další vzdělávání, supervize atp.) jsme daleko. Na druhou stranu nám dojem, že nám chybí vazby na „zbytek světa". Když jsme se v počátcích potřebovali hlavně vymezovat a nastavovat svoje hranice, bylo to v pořádku. Dnes bychom ale měli (podle mě) akceptovat to, že už nějaký systém služeb existuje, nějak funguje a že má pravidla daná. No a my jsme jeho součástí. Myslím si tedy, že bychom měli podstatně víc energie věnovat spolupráci s ostatními hráči na tomhle hřišti.

 

Ptám se lidí na jejich názory na ČAS. Něco k asociaci? Jsi její zakládající člen...

Když vedle sebe postavím ČAS a ANO, tak je jasný, co funguje. ČAS se sice trochu mění ve vzdělávací agenturu, ale pro rozvoj služeb udělal právě vzděláváním strašně moc. A netrpí tím, že ve funkcích musí být lidi, kteří mají sto let praxe. Protože, když ve funkcích sedí lidi jako já, tak mají tolik práce, že nic pořádně nedělají, neposouvají to dál. Na druhou stranu to může být nevýhoda při jednáních, když asociaci zastupuje někdo, kdo je profesně mladý.

 

Taky se ptám na Petra Klímu...

Mám doma fotku s Petrem, kde spolu sedíme v hospodě, máme pravou rukou podepřenou bradu, v druhý půllitr a tak nějak zasněně koukáme... někam do neurčita J. Mám tu fotku moc rád, je tam Petr tak, jak ho znám a jak si ho budu pamatovat. V loni jsem dostal cenu za osobnost sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Je to takovej skleněnej placatej panáček. No a z toho jsem si udělal stojánek na tuhle fotku. Mám radost z fotky i z ceny, pro mě ty dvě věci nějak patří k sobě.

 

Díky za rozhovor. Ještě přikládáme odkaz na rozhovor, který proběhl s Jiřím Staníčkem před 10ti lety a byl otištěn v bulletinu Ethum: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1272

 

Aleš Herzog

 

 

Komentáře

 

05.10.2017 18:18 | Ann Perez
its lead to region system Ralph Lauren Sale various including owing to polygenic disorder, Arthritis sneakers.and so forth.Earlier medication is need to and also with regard to mass.Relief- People today should usage Yeezy 350 V2 Boost of suitable and extremely additional footwear for treating of feet stress.Second you are diabetic issues, polygenic dysfunction, polygenic disease that is certainly furthermore awfully considerable illness that may produce via Air Max 2018 not enough endocrine generation in the body or perhaps thanks to the insufficient the male body's Michael Kors Outlet Online bodily hormone to carry out the regular daily characteristics. It interrupts the machine, but also transferring several body parts much like the face, renal system, feet, and Pandora Jewelry Outlet legs. Diabetics tormented by pathology will develop trivial reductions, Ralph Lauren Outlet scuff marks, sores, or pressure internal thighs that they may definitely not try to remember with because of unfitness. Or no different types of modest injury Michael Kors Handbags space device neglected associated with diabetic patients, difficulties could possibly end result for instance ulcerations even amputation with significant instances. Hence, preventive care Nike Vapor Max will be would. As a consequence of diabetic patients right now there area device complications that will area Ecco UK product linked to 12 inches .and so, it is necessary for any diabetes mellitus sufferer to settle on most effective shoes of which forestalls you from foot or so Kate Spade New York Outlet drawback. In the same manner around creaky men and women are afflicted with discomfort which is furthermore are frequently stopped by simply most effective creaky boots and shoes.The pest Clarks Shoes could be an overriding scientific masterwork that Ultra Boost Uncaged is sturdy, versatile, plus subsidiary .hence, please don't go having a bit connected with sea plus select each of our shoes and boots. Foot or so attention is the Coach Outlet central a part of your program action that you should done by anyone to appreciate ideal well-being involving 12 inches. Your horribly cure for the Pandora Jewelry Official Site lots of ft . challenges space unit picking out greatest as well as protective footwear that will Adidas Yeezy Boost 350 V2 totally offers you comfort plus rest. Go for having perception and make healthy and balanced!
08.08.2017 16:33 | Bruce Aaron
Think of circumstances as soon as visit a bash dressed in a Yeezy Boost 350 v2 high priced tuxedo that you choose to combine by using a exhausted and also old household Yeezy Boost 350 v2 kids leather shoes or boots. Never you're thinking that the strategy is annoying? But Adidas Yeezy Boost 750 you will certainly recognize one thing within this chat; your own footwear is as essential as your own dress. That's why, you need to know taking proper care of your own Adidas Yeezy Boost 350 v2 black running shoe so they really don't hinder your own charm. Try to Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra remember something more important right here, resources found in boots and shoes fluctuate. Consequently, the upkeep regimes of shoes differ Yeezy Boost 950 in respect with it. Below are a few simple tricks to glimmer men leather-based sneakers Yeezy Boost 350 v2 cream properly so they appear like a set of new footwear. Look into!Remove loosened dirtThe step one toward improving boys household leather footwear would be to take out the shed dust that continues Adidas Yeezy Boost to be accrued on the lid of the shoes and boots. Yeezy Boost 350 v2 zebra Consequently, require a dry up shoes polishing sweep and also completely brush off a free grime. Remove hard stainsYou will discover your buckskin shoes and boots possess acquired Adidas Yeezy 350 Boost spots associated with dirt which may have dried up with time. Most of these depositions are mainly designed for based in Adidas Yeezy Boost 350 v2 the wheels of your footwear that are afflicted by the best usage as Adidas Yeezy Boost 350 v2 white soon as the feet. Do not visualize sweeping and scratch all these soil stores by using razor-sharp things as http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ which could by accident prick on the buckskin floor along with injury your shoes and boots Yeezy Boost 350 v2 black for a long time! As an alternative, dip the region together with clean water so your muddy deposition obtains appropriately over loaded. Now get Adidas Yeezy 750 Boost away from the sneakers like this approximately 10 minutes so the depositing gets softened. Following your Yeezy Boost 350 v2 white encouraged time, you may use any got rid of challenging brush to brush off of the lodged are Adidas Yeezy Boost 550 like a magnet, you'll not end up very happy to know that the item will get eradicated easily Yeezy Boost !Dry a pairWhen the primary means of taking out unsightly stains in addition to depositions are no longer, you'll need to http://www.yeezyboost750shoes950.com/ be certain that your leather shoes are dried appropriately. In case you ignore it, the footwear gets harmed! Therefore, make an effort Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream to be able to dried up your own footwear smooth under the sun. If, should you Yeezy Boost 750 agenda your sneaker cleaning at night any time there'll be no sunny days subsequently often be selected Yeezy 750 Boost pertaining to drying out these people below a power buff. Start polishingWhen the actual leather-based shoes are totally dry, you need their hands on a good applicator remember to brush or perhaps sponge in Adidas Yeezy Boost addition to submit an application water boot gloss onto the exact same. At Yeezy 350 v2 this moment usually when you use the particular sharpening brush to polish the footwear, move your hands with spherical movement. Forever keep Adidas Yeezy Boost 950 in mind to pay for all the floor of the running shoe. Remove surplus polishAs you actually full sprucing up your shoes Yeezy 350 Boost , start using a soft pure cotton pad to help chafe the extra enhance on the couple.
15.07.2017 03:50 | zhengjx
zhengjx20170715

pandora jewellery

kate spade uk

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren

mbt shoes outlet

cheap ray ban sunglasses

adidas wings shoes

pandora charms sale clearance

cheap oakley sunglasses

ferragamo shoes

ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet store online

cheap ray bans

nfl jerseys

converse shoes sale

canada goose coats

coach outlet online

coach outlet

coach outlet store online

ralph?lauren?polo?shirts

polo outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors outlet clearance

christian louboutin sale

gucci outlet online

ferragamo shoes sale

links of london jewellery

true religion jeans sale

oakley sunglasses sale

longchamp handbags

cheap oakley sunglasses

coach outlet online

michael kors outlet store

coach outlet

reebok shoes

polo outlet

polo pas cher

ray-ban sunglasses

polo ralph lauren

ray ban sunglasses outlet

cheap mlb jerseys

nike shoes

nike outle

mizuno shoes

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet clearance

adidas outlet

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

foamposite shoes

kobe shoes

true religion outlet store

louis vuitton

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

longchamp outlet online

ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet

mulberry handbags sale

coach outlet

ralph lauren

louis vuitton outlet online

mbt shoes

coach outlet

oakley sunglasses

coach outlet online

ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale

air max 90

kate spade handbags

coach outlet

michael kors outlet

lacoste outlet

tory burch outlet stores

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

nike air huarache

michael kors outlet online

polo ralph lauren

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet online

vans outlet

true religion outlet

louis vuitton outlet online

supra shoes sale

true religion jeans

christian louboutin uk

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

cheap oakley sunglasses

nike trainers

nike store uk

salomon outlet

ray ban sunglasses uk

longchamp handbags

christian louboutin shoes

coach outlet

coach outlet store

michael kors factory outlet

nike shoes outlet

coach outlet clearance

michael kors outlet

coach outlet

canada goose

louis vuitton borse

mulberry uk

true religion outlet

canada goose jackets

gucci outlet online

air max 90

fitflops sale clearance

ferragamo shoes

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

canada goose outlet online

oakley sunglasses wholesale

kate spade uk

louis vuitton outlet stores

nike outlet store online

coach handbags outlet

michael kors outlet clearance

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

louis vuitton uk

michael kors outlet store

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses sale

mlb jerseys

ralph lauren polo

pandora outlet

kobe bryants shoes

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

louis vuitton

mulberry bags

tory burch outlet online

cheap nike shoes

mulberry handbags sale

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

jordan 4

true religion outlet

polo outlet store

herve leger dresses

louis vuitton

tory burch outlet online

michael kors outlet online

coach outlet

michael kors uk

ralph lauren

fitflops

oakley sunglasses

adidas shoes

michael kors handbags

ralph lauren outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

cheap jordans

adidas nmd runner

tory burch handbags

true religion outlet

mulberry outlet

coach outlet online

cheap nba jerseys

coach outlet store online

christian louboutin shoes

michael kors outlet online

cheap jordans

sac louis vuitton pas cher

true religion jeans

louis vuitton outlet

louis vuitton

nike outlet online

oakley sunglasses sale

coach outlet online

nike roshe run

mont blanc pens

pandora bracelet

fitflops

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

lacoste polo

fitflops uk

adidas shoes

pandora outlet

gucci outlet online

lacoste pas cher

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet clearance

pandora outlet

polo outlet stores

polo ralph lauren

air max trainers

canada goose jackets

mulberry handbags

coach outlet online coach factory outlet

louis vuitton

roshe run

coach factory outlet

max 90

valentino shoes

kobe 9 elite

thomas sabo charms

hermes outlet store

louis vuitton outlet

michael kors uk

michael kors outlet online

michael kors uk

tory burch outlet

christian louboutin sale

polo ralph lauren outlet

yeezy boost

michael kors outlet clearance

rolex orologi

michael kors uk

tods outlet online

cartier watches for sale

nike outlet store online

michael kors outlet

nike shoes for women

louis vuitton

ralph lauren shirts

omega outlet

cazal outlet

kd shoes

prada outlet

ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots

christian louboutin shoes

coach outlet

uggs outlet

coach outlet online

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

true religion jeans sale

coach outlet online

cheap football shirts

ralph lauren outlet

fitflops sale clearance

louis vuitton outlet

nfl jersey wholesale

louis vuitton handbags

burberry outlet store

cheap jordans free shipping

nhl jerseys

gucci outlet online

nfl jersey wholesale

christian louboutin outlet

marc jacobs sale

ralph lauren outlet

coach outlet online

coach outlet clearance

hermes belts

coach outlet online

jordan shoes

coach factory outlet

louis vuitton outlet online

coach outlet store online

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet online

fitflops sale clearance

cheap jerseys wholesale

birkenstock shoes

prada sunglasses for women

cheap replica watches

cartier outlet

coach outlet store online

longchamp handbags

fitflops

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

adidas shoes

adidas uk store

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

nike air max

kate spade outlet online

giuseppe zanotti shoes

hollister clothing store

christian louboutin outlet

mcm backpacks

rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex

rolex watches outlet

ed hardy outlet

polo ralph lauren outlet

ferragamo outlet

cartier watches for women

coach factory outlet

michael kors outlet

coach outlet online

rolex outlet

michael kors outlet

swarovski crystal

coach outlet

oakley sunglasses sale

nba jerseys wholesale

gucci outlet store

birkenstock shoes

nike trainers uk

Nike Free shoes

rolex watches for sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

jerseys wholesale

michael kors outlet online

cleveland cavaliers jerseys

adidas nmd

pandora outlet

polo ralph lauren

coach outlet store online

hermes outlet

michael kors outlet

swarovski uk

lebron shoes

ralph lauren

cheap nfl jerseys

coach outlet

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

coach factory outlet

prada outlet online

true religion jeans

michael kors outlet

canada goose outlet store

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

coach outlet

louis vuitton outlet

nike air max 90

burberry canada

coach outlet clearance

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

coach outlet clearance

tory burch outlet online

coach outlet store online

michael kors outlet

tory burch outlet online

ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids

michael kors outlet clearance

nfl jerseys

mbt shoes outlet

cheap oakley sunglasses

canada goose outlet store

louis vuitton

michael kors outlet clearance

coach outlet online

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

new balance outlet

cheap jerseys wholesale

longchamp outlet

swarovski crystal

louis vuitton outlet

ray ban sunglasses wholesale

air max shoes

michael kors handbags

ralph lauren uk

polo outlet online

cartier watches

snapback hats

nba jerseys

louis vuitton outlet store

coach outlet store online

cheap soccer jerseys

canada goose jackets

Basketball Shoes

nike outlet

cheap ray ban sunglasses

ray ban wayfarer

los angeles lakers

snapbacks wholesale

cheap jordans for sale

coach factory outlet

coach outlet online coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

ecco outlet

coach outlet online

christian louboutin shoes

michael kors outlet online

nike blazer pas cher

michael kors outlet

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

true religion outlet

fred perry polo

ysl outlet online

coach outlet

ralph lauren uk

polo ralph lauren

pandora jewelery

christian louboutin sale

mulberry handbags

coach factory outlet

chrome hearts outlet

nike uk store

michael kors outlet online

mulberry outlet

ralph lauren polo

juicy couture tracksuit

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

michael kors outlet online

michael kors outlet online

louis vuitton outlet

nike roshe run

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

coach outlet

cartier watches

ugg outlet

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

oakley sunglasses

tory burch sandals

air force 1 shoes

gucci borse

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online

cheap jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

prada outlet

louis vuitton outlet online

hollister shirts

fitflops sale clearance

air max 90

christian louboutin shoes

michael kors handbags

louis vuitton

max 1

nike shoes

cheap ray ban sunglasses

nike free running

yeezy boost 350

oakley sunglasses wholesale

soccer cleats

oakley sunglasses wholesale

rolex uk

michael kors handbags

coach outlet online

cheap ray bans

ralph lauren outlet

burberry outlet sale

michael kors wallets for women

gucci outlet

ralph lauren outlet

longchamp

christian louboutin shoes

cheap jordan shoes

coach outlet online

christian louboutin

michael kors outlet online

uggs outlet

ray ban sunglasses outlet

adidas shoes

oakley sunglasses wholesale

fitflops uk

snapbacks wholesale

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

ralph?lauren

true religion jeans

coach outlet online

cheap jordan shoes

coach outlet

nike trainers

rolex watches

pandora jewelry

air max 90

ferragamo outlet

bottega veneta outlet online

michael kors handbags

camisetas futbol baratas

nhl jerseys wholesale

instyler

hermes birkin bag

coach outlet online

coach outlet

ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

ray-ban sunglasses

christian louboutin sale

swarovski outlet

louis vuitton outlet online

rolex watches

polo ralph lauren

ralph lauren

ray ban sunglasses uk

soccer jerseys wholesale

adidas outlet

reebok shoes

polo ralph lauren

puma shoes

15.07.2017 03:45 | zhengjx
zhengjx20170715

pandora jewellery

kate spade uk

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren

mbt shoes outlet

cheap ray ban sunglasses

adidas wings shoes

pandora charms sale clearance

cheap oakley sunglasses

ferragamo shoes

ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet store online

cheap ray bans

nfl jerseys

converse shoes sale

canada goose coats

coach outlet online

coach outlet

coach outlet store online

ralph?lauren?polo?shirts

polo outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors outlet clearance

christian louboutin sale

gucci outlet online

ferragamo shoes sale

links of london jewellery

true religion jeans sale

oakley sunglasses sale

longchamp handbags

cheap oakley sunglasses

coach outlet online

michael kors outlet store

coach outlet

reebok shoes

polo outlet

polo pas cher

ray-ban sunglasses

polo ralph lauren

ray ban sunglasses outlet

cheap mlb jerseys

nike shoes

nike outle

mizuno shoes

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet clearance

adidas outlet

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

foamposite shoes

kobe shoes

true religion outlet store

louis vuitton

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

longchamp outlet online

ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet

mulberry handbags sale

coach outlet

ralph lauren

louis vuitton outlet online

mbt shoes

coach outlet

oakley sunglasses

coach outlet online

ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale

air max 90

kate spade handbags

coach outlet

michael kors outlet

lacoste outlet

tory burch outlet stores

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

nike air huarache

michael kors outlet online

polo ralph lauren

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet online

vans outlet

true religion outlet

louis vuitton outlet online

supra shoes sale

true religion jeans

christian louboutin uk

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

cheap oakley sunglasses

nike trainers

nike store uk

salomon outlet

ray ban sunglasses uk

longchamp handbags

christian louboutin shoes

coach outlet

coach outlet store

michael kors factory outlet

nike shoes outlet

coach outlet clearance

michael kors outlet

coach outlet

canada goose

louis vuitton borse

mulberry uk

true religion outlet

canada goose jackets

gucci outlet online

air max 90

fitflops sale clearance

ferragamo shoes

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

canada goose outlet online

oakley sunglasses wholesale

kate spade uk

louis vuitton outlet stores

nike outlet store online

coach handbags outlet

michael kors outlet clearance

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

louis vuitton uk

michael kors outlet store

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses sale

mlb jerseys

ralph lauren polo

pandora outlet

kobe bryants shoes

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

louis vuitton

mulberry bags

tory burch outlet online

cheap nike shoes

mulberry handbags sale

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

jordan 4

true religion outlet

polo outlet store

herve leger dresses

louis vuitton

tory burch outlet online

michael kors outlet online

coach outlet

michael kors uk

ralph lauren

fitflops

oakley sunglasses

adidas shoes

michael kors handbags

ralph lauren outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

cheap jordans

adidas nmd runner

tory burch handbags

true religion outlet

mulberry outlet

coach outlet online

cheap nba jerseys

coach outlet store online

christian louboutin shoes

michael kors outlet online

cheap jordans

sac louis vuitton pas cher

true religion jeans

louis vuitton outlet

louis vuitton

nike outlet online

oakley sunglasses sale

coach outlet online

nike roshe run

mont blanc pens

pandora bracelet

fitflops

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

lacoste polo

fitflops uk

adidas shoes

pandora outlet

gucci outlet online

lacoste pas cher

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet clearance

pandora outlet

polo outlet stores

polo ralph lauren

air max trainers

canada goose jackets

mulberry handbags

coach outlet online coach factory outlet

louis vuitton

roshe run

coach factory outlet

max 90

valentino shoes

kobe 9 elite

thomas sabo charms

hermes outlet store

louis vuitton outlet

michael kors uk

michael kors outlet online

michael kors uk

tory burch outlet

christian louboutin sale

polo ralph lauren outlet

yeezy boost

michael kors outlet clearance

rolex orologi

michael kors uk

tods outlet online

cartier watches for sale

nike outlet store online

michael kors outlet

nike shoes for women

louis vuitton

ralph lauren shirts

omega outlet

cazal outlet

kd shoes

prada outlet

ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots

christian louboutin shoes

coach outlet

uggs outlet

coach outlet online

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

true religion jeans sale

coach outlet online

cheap football shirts

ralph lauren outlet

fitflops sale clearance

louis vuitton outlet

nfl jersey wholesale

louis vuitton handbags

burberry outlet store

cheap jordans free shipping

nhl jerseys

gucci outlet online

nfl jersey wholesale

christian louboutin outlet

marc jacobs sale

ralph lauren outlet

coach outlet online

coach outlet clearance

hermes belts

coach outlet online

jordan shoes

coach factory outlet

louis vuitton outlet online

coach outlet store online

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet online

fitflops sale clearance

cheap jerseys wholesale

birkenstock shoes

prada sunglasses for women

cheap replica watches

cartier outlet

coach outlet store online

longchamp handbags

fitflops

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

adidas shoes

adidas uk store

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

nike air max

kate spade outlet online

giuseppe zanotti shoes

hollister clothing store

christian louboutin outlet

mcm backpacks

rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex

rolex watches outlet

ed hardy outlet

polo ralph lauren outlet

ferragamo outlet

cartier watches for women

coach factory outlet

michael kors outlet

coach outlet online

rolex outlet

michael kors outlet

swarovski crystal

coach outlet

oakley sunglasses sale

nba jerseys wholesale

gucci outlet store

birkenstock shoes

nike trainers uk

Nike Free shoes

rolex watches for sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

jerseys wholesale

michael kors outlet online

cleveland cavaliers jerseys

adidas nmd

pandora outlet

polo ralph lauren

coach outlet store online

hermes outlet

michael kors outlet

swarovski uk

lebron shoes

ralph lauren

cheap nfl jerseys

coach outlet

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

coach factory outlet

prada outlet online

true religion jeans

michael kors outlet

canada goose outlet store

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

coach outlet

louis vuitton outlet

nike air max 90

burberry canada

coach outlet clearance

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

coach outlet clearance

tory burch outlet online

coach outlet store online

michael kors outlet

tory burch outlet online

ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids

michael kors outlet clearance

nfl jerseys

mbt shoes outlet

cheap oakley sunglasses

canada goose outlet store

louis vuitton

michael kors outlet clearance

coach outlet online

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

new balance outlet

cheap jerseys wholesale

longchamp outlet

swarovski crystal

louis vuitton outlet

ray ban sunglasses wholesale

air max shoes

michael kors handbags

ralph lauren uk

polo outlet online

cartier watches

snapback hats

nba jerseys

louis vuitton outlet store

coach outlet store online

cheap soccer jerseys

canada goose jackets

Basketball Shoes

nike outlet

cheap ray ban sunglasses

ray ban wayfarer

los angeles lakers

snapbacks wholesale

cheap jordans for sale

coach factory outlet

coach outlet online coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

ecco outlet

coach outlet online

christian louboutin shoes

michael kors outlet online

nike blazer pas cher

michael kors outlet

coach factory outlet

michael kors outlet clearance

true religion outlet

fred perry polo

ysl outlet online

coach outlet

ralph lauren uk

polo ralph lauren

pandora jewelery

christian louboutin sale

mulberry handbags

coach factory outlet

chrome hearts outlet

nike uk store

michael kors outlet online

mulberry outlet

ralph lauren polo

juicy couture tracksuit

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

michael kors outlet online

michael kors outlet online

louis vuitton outlet

nike roshe run

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

coach outlet

cartier watches

ugg outlet

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

oakley sunglasses

tory burch sandals

air force 1 shoes

gucci borse

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online

cheap jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

prada outlet

louis vuitton outlet online

hollister shirts

fitflops sale clearance

air max 90

christian louboutin shoes

michael kors handbags

louis vuitton

max 1

nike shoes

cheap ray ban sunglasses

nike free running

yeezy boost 350

oakley sunglasses wholesale

soccer cleats

oakley sunglasses wholesale

rolex uk

michael kors handbags

coach outlet online

cheap ray bans

ralph lauren outlet

burberry outlet sale

michael kors wallets for women

gucci outlet

ralph lauren outlet

longchamp

christian louboutin shoes

cheap jordan shoes

coach outlet online

christian louboutin

michael kors outlet online

uggs outlet

ray ban sunglasses outlet

adidas shoes

oakley sunglasses wholesale

fitflops uk

snapbacks wholesale

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

ralph?lauren

true religion jeans

coach outlet online

cheap jordan shoes

coach outlet

nike trainers

rolex watches

pandora jewelry

air max 90

ferragamo outlet

bottega veneta outlet online

michael kors handbags

camisetas futbol baratas

nhl jerseys wholesale

instyler

hermes birkin bag

coach outlet online

coach outlet

ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

ray-ban sunglasses

christian louboutin sale

swarovski outlet

louis vuitton outlet online

rolex watches

polo ralph lauren

ralph lauren

ray ban sunglasses uk

soccer jerseys wholesale

adidas outlet

reebok shoes

polo ralph lauren

puma shoes

13.06.2017 11:24 | chanyuan
chanyuan2017.06.13

oakley sunglasses wholesale

longchamp

ralph lauren outlet

los angeles lakers

nike outlet store online

polo ralph lauren outlet

mbt shoes

polo outlet stores

michael kors outlet clearance

fitflops sale clearance

max 90

oakley sunglasses wholesale

coach factory outlet

michael kors outlet online

longchamp outlet online

mulberry handbags

swarovski jewelry

lebron shoes

michael kors outlet store

prada outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

louis vuitton outlet stores

swarovski outlet

nfl jersey wholesale

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet stores

michael kors outlet clearance

gucci borse

michael kors outlet

oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

cheap jordan shoes

nike air max 1

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

nike roshe run

nike outlet online

oakley sunglasses

cheap replica watches

christian louboutin shoes

oakley sunglasses wholesale

cheap jordan shoes

michael kors outlet stores

polo ralph lauren

louis vuitton

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

mlb jerseys

coach outlet store online

jerseys wholesale

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

cartier watches

gucci outlet online

giuseppe zanotti shoes

rolex watches

tory burch outlet online

coach handbags outlet

canada goose coats

coach outlet store online

ray-ban sunglasses

louis vuitton outlet online

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

ralph lauren polo

polo ralph lauren

rolex watches for sale

valentino shoes

coach outlet online

foamposite shoes

air max 90

nike shoes

puma shoes

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

new balance outlet

burberry outlet store

christian louboutin sale

kate spade handbags

michael kors outlet clearance

Nike Free shoes

true religion jeans

ralph lauren uk

nfl jerseys

coach factory outlet

coach outlet online

adidas outlet

mont blanc pens

cheap oakley sunglasses

mac cosmetics sale

coach outlet

coach outlet store

michael kors outlet online

coach outlet clearance

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses

nike roshe run

cheap oakley sunglasses

nfl jersey wholesale

cheap oakley sunglasses

ferragamo shoes sale

coach outlet online

louis vuitton

rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex

air max 90

michael kors wallets for women

nike air max

louis vuitton outlet

michael kors outlet online

coach outlet

louis vuitton borse

mizuno shoes

coach factory outlet

polo ralph lauren

coach outlet

louis vuitton outlet

nfl jersey

kate spade outlet online

ralph lauren polo

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

canada goose outlet

michael kors outlet

swarovski crystal

ray ban sunglasses outlet

canada goose jackets

snapbacks wholesale

chrome hearts outlet

cartier watches for women

polo outlet

cleveland cavaliers jerseys

oakley sunglasses wholesale

michael kors handbags

cheap jordans

juicy couture tracksuit

michael kors outlet

swarovski crystal

michael kors handbags

longchamp outlet

asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano

louis vuitton handbags

polo ralph lauren

burberry canada

michael kors outlet clearance

polo outlet

louis vuitton handbags

coach outlet store online

adidas wings shoes

cazal outlet

michael kors outlet

pandora outlet

nba jerseys wholesale

mulberry outlet

air max 90

tods outlet online

louis vuitton outlet store

nike trainers uk

oakley sunglasses sale

reebok shoes

birkenstock shoes

cheap mlb jerseys

true religion uk

cartier outlet

vans outlet

coach outlet clearance

michael kors uk

oakley sunglasses sale

polo ralph lauren

louis vuitton outlet

tory burch outlet

cheap jordan shoes

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

true religion canada

kate spade

fitflops sale clearance

ray ban sunglasses uk

ecco outlet

yeezy boost

cheap football shirts

gucci outlet

ralph lauren outlet

coach factory outlet

ferragamo outlet

nike trainers

mcm backpacks

cheap oakley sunglasses

nike air huarache

ray ban sunglasses

true religion outlet

kate spade uk

tory burch outlet stores

fitflops

ferragamo outlet

true religion jeans outlet

jordan 4

prada outlet

michael kors outlet online

prada sunglasses for women

cheap nfl jerseys

oakley sunglasses wholesale

fitflops uk

lacoste outlet

sac louis vuitton pas cher

canada goose uk

coach outlet online

coach outlet store online

rolex uk

louis vuitton uk

ray ban sunglasses uk

links of london jewellery

adidas nmd runner

tory burch outlet online

fitflops

nike air huarache

louis vuitton

gucci outlet store

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

cheap jordans free shipping

nike shoes uk

louis vuitton

louis vuitton

michael kors outlet online

kobe shoes

hollister shirts

coach outlet online

michael kors outlet

adidas shoes

michael kors outlet clearance

longchamp outlet

cheap jordans

burberry outlet sale

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

coach outlet online

fitflops sale clearance

cheap soccer jerseys

cheap ray ban sunglasses

polo outlet store

nhl jerseys

christian louboutin shoes

soccer cleats

adidas shoes

coach factory outlet

coach outlet online

michael kors outlet clearance

kobe 9 elite

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

air max 2015

polo pas cher

hermes birkin bag

adidas outlet

michael kors outlet clearance

nike air max 90

ugg outlet

nhl jerseys wholesale

ferragamo outlet

kate spade uk

uggs outlet

coach outlet online

reebok shoes

louis vuitton

jordan shoes

louis vuitton outlet

true religion jeans

polo ralph lauren outlet

birkenstock shoes

cheap nfl jerseys

kate spade handbags

ralph?lauren

michael kors uk

cheap oakley sunglasses

rolex watches outlet

pandora outlet

roshe run

michael kors outlet

ray bans

ed hardy outlet

louis vuitton outlet online

polo ralph lauren outlet

cheap ray ban sunglasses

Basketball Shoes

cheap ray bans

ray ban wayfarer

adidas nmd

herve leger dresses

coach outlet

lacoste shirts

coach outlet online

ray ban sunglasses

mbt shoes outlet

cheap ray ban sunglasses

yeezy boost 350

cheap ray bans

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin

louis vuitton outlet online

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags clearance

salomon outlet

canada goose outlet online

louis vuitton outlet online

louis vuitton outlet online

chrome hearts

mulberry bags

kobe bryants shoes

mulberry handbags

michael kors outlet online

pandora jewelry

swarovski jewellery

ralph lauren

fitflops sale clearance

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren

pandora jewellery

michael kors handbags

true religion jeans

polo ralph lauren

nike store uk

cheap nike shoes

michael kors outlet clearance

ralph?lauren?polo?shirts

christian louboutin shoes

true religion jeans

michael kors handbags

michael kors uk

polo shirts

true religion outlet

michael kors outlet store

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

mulberry handbags sale

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

christian louboutin

michael kors handbags outlet

true religion outlet uk

gucci outlet online

coach factory outlet

louis vuitton handbags

coach outlet

ralph lauren uk

cheap ray ban sunglasses

cheap jordans for sale

cheap ray ban sunglasses

polo outlet stores

cheap jerseys wholesale

ferragamo shoes

cheap ray ban sunglasses

pandora outlet

hollister clothing store

fitflops

michael kors factory outlet

ralph lauren

gucci outlet online

michael kors outlet online

mulberry uk

nfl jerseys

longchamp handbags

true religion outlet

hermes outlet store

supra shoes sale

gucci bags

polo ralph lauren outlet

coach outlet online

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

thomas sabo charms

oakley sunglasses sale

michael kors outlet

tory burch outlet online

coach outlet online

coach outlet store online

burberry outlet store

polo outlet

louis vuitton outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

coach outlet

oakley sunglasses sale

nba jerseys

coach outlet

longchamp handbags

pandora charms

gucci outlet online

ralph lauren outlet

uggs outlet

coach outlet online coach factory outlet

coach outlet online

michael kors outlet

christian louboutin shoes

ralph lauren outlet

coach outlet store online

rolex watches

cheap oakley sunglasses

longchamp

ferragamo shoes

ralph lauren

christian louboutin outlet

nike air max 90

michael kors outlet online

ralph lauren

louis vuitton

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

true religion outlet

ralph lauren outlet

hermes belts

coach outlet online

coach outlet online

rolex orologi

max 1

prada outlet online

coach outlet online

swarovski uk

coach outlet online

ray-ban sunglasses

rolex outlet

oakley sunglasses wholesale

nike blazer pas cher

coach factory outlet

omega outlet

michael kors outlet online

coach outlet

nike shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

coach factory outlet

outletkatespade.us

ralph lauren shirts

coach outlet online coach factory outlet

coach outlet

polo outlet online

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

kd shoes

adidas shoes

oakley sunglasses wholesale

ralph lauren uk

coach outlet

christian louboutin uk

coach outlet clearance

ferragamo shoes

adidas shoes

ralph lauren outlet

pandora outlet

nike trainers

coach outlet clearance

nike outlet store

tory burch outlet online

michael kors outlet online

coach outlet store online

coach outlet online

air max 90

louis vuitton outlet

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

louis vuitton outlet

michael kors outlet clearance

instyler

michael kors canada

cartier watches for sale

louis vuitton outlet

true religion jeans

coach factory outlet

cheap jerseys wholesale

coach outlet clearance

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

bottega veneta outlet online

ralph lauren outlet

christian louboutin sale

soccer jerseys wholesale

christian louboutin outlet

lebron shoes

ysl outlet online

cheap jordan shoes

louis vuitton

pandora charms sale clearance

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

camisetas futbol baratas

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

coach outlet online

mulberry handbags sale

ralph lauren outlet stores

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet

louis vuitton

ralph lauren?uk

louis vuitton uk

polo outlet

converse shoes sale

ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

true religion jeans sale

mont blanc outlet

tory burch outlet online

coach outlet

louis vuitton outlet stores

ray ban sunglasses wholesale

longchamp handbags

fitflops uk

cheap oakley sunglasses

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

nike uk store

adidas uk store

nike shoes for women

michael kors outlet clearance

03.06.2017 05:42 | Angela Brooks
http://www.nikeing.com.tw/
11.04.2017 03:28 | dongdong8

michael kors handbags outlet

pandora bracelet

oakley sunglasses wholesale

nike air max 2017

nike air max

true religion

ralph lauren

kobe 12 shoes

mbt shoes

michael kors

michael kors tote bag

polo ralph lauren

yves saint laurent handbags

polo ralph lauren

coach factory outlet

mlb jerseys

ysl handbags

nba jerseys

christian louboutin uk

true religion

nfl jerseys wholesale

nike free run

converse shoes

true religion

adidas adizero f50

mlb jerseys wholesale

kd 9 shoes

adidas trainers

reebok shoes

prada handbags

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren

michael kors bags

adidas trainers uk

valentino boots

michael kors uk

nike air max 2017

coach handbags

nhl jerseys

fitflops uk

coach factory outlet

nike tiempo legend

valentino sandals

nike outlet

red bottom shoes

michael kors outlet clearance

toms shoes

michael kors outlet online

burberry handbags

birkenstock outlet

coach factory outlet

birkenstock sandals

le coq sportif chaussures

michael kors handbags

stan smith adidas

nfl jerseys

adidas shoes

prada outlet

ray ban sunglasses outlet

lebron 14 shoes

prada handbags

parker pens

michael kors

michael kors

adidas nmd xr1

salvatore ferragamo outlet

levi's jeans

toms shoes

coach factory outlet

ray bans

fred perry polo shirts

michael kors handbags

kate spade

cheap jordan shoes

michael kors outlet

ralph lauren shirts

burberry outlet

adidas nmd

toms uk

michael kors handbags

nike air force 1

burberry outlet

pandora uk

coach factory outlet

polo shirts

mcm bags

jordan outlet

nike trainers

christian louboutin shoes

coach outlet online

ray ban sunglasses

cheap omega watches

nike air max

nike air max 2016

replica watches

nike outlet

the north face

adidas yeezy

oakley sunglasses outlet

adidas yeezy 350 boost

nike roshe

new balance sneakers

cheap ray ban sunglasses

true religion outlet

polo ralph lauren

kevin durant shoes

coach factory

supra shoes

adidas nmd

tory burch outlet

ray ban wayfarer

adidas shoes

ray ban sunglasses wholesale

adidas superstar

christian louboutin outlet online

nike cortez

adidas originals superstar

pandora jewelry

christian louboutin

adidas zx flux

ralph lauren polo shirts

longchamp handbags

nike outlet

adidas originals

coach factory outlet

nike mercurial victory

coach factory online

christian louboutin outlet

yeezy boost 350 v2

christian louboutin sale

birkenstock outlet

michael kors handbags

christian louboutin outlet

longchamp outlet

fitflops

fitflops sale clearance

coach factory outlet

ray ban sunglasses outlet

fitflop shoes

timberland boots

coach outlet

christian louboutin outlet

ecco shoes

toms shoes

pandora outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

pony shoes

hollister clothing

mlb jerseys cheap

coach factory outlet

kobe bryant shoes

nike roshe

columbia shoes

oakley sunglasses

columbia sportswear outlet

nike running shoes

fila shoes

manolo blahnik shoes

adidas nmd

ralph lauren outlet

michael kors handbags

coach outlet online

nike roshe run

michael kors outlet

mont blanc pens

north face

coach factory online

oakley sunglasses wholesale

adidas originals

nike air max uk

michael kors outlet online

adidas stan smith

nike blazer shoes

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

longchamp outlet

coach outlet store online

michael kors outlet

true religion uk

timberland outlet

true religion

mlb jerseys

nike air max uk

adidas yeezy boost 350 v2

christian louboutin shoes

toms outlet

ray ban canada

coach outlet store online

pandora charms

christian louboutin pumps

ralph lauren polo outlet

tory burch

jordan shoes

cheap jordans

vans shoes

polo ralph lauren

cheap jordan shoes

oakley vault

christian louboutin uk

lebron 13

coach outlet online

kate spade handbags

cheap oakley sunglasses

puma shoes

hermes birkin bag

vans shoes

under armour

toms outlet

ray ban aviators

air jordan shoes

ferragamo shoes

ray ban sunglasses uk

polo ralph lauren outlet

coach outlet

adidas yeezy 350 v2

michael kors outlet clearance

nike roshe run

fitflops sale clearance

le coq sportif

tiffany co

michael kors handbags

cheap nfl jerseys

cheap oakley sunglasses

longchamp handbags

nike huarache

cheap jordans

nike store

coach outlet online

mcm outlet

adidas outlet

converse shoes

coach handbags

coach outlet

nike air max

cheap nhl jerseys

michael kors handbags

pandora jewelry

jordans

michael kors outlet online

mizuno running shoes

adidas neo

air jordan

adidas outlet

true religion jeans

michael kors outlet online

cheap jordans

michael kors handbags outlet

hermes bags

hermes bags

coach factory outlet online

birkenstock sandals

christian louboutin shoes

oakley sunglasses

christian louboutin sale

beats by dr dre

red bottom shoes

chelsea jersey

michael kors outlet

nike huarache

ralph lauren

adidas football boots

michael kors handbags

manchester united jersey

coach outlet

calvin klein

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

instyler max

burberry outlet

louboutin paris

true religion sale

coach outlet

true religion jeans

mont blanc pens

longchamp handbags

michael kors outlet online

ralph lauren

new balance

ed hardy clothing

adidas nmd r1

michael kors handbags

cheap snapbacks

polo ralph lauren

coach canada

ray ban sunglasses

oakley vault

ray ban sunglasses uk

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags

oakley sunglasses

mac cosmetics

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses

asics shoes

lebron james shoes

gucci shoes

oakley sunglasses outlet

prada outlet

tory burch

hermes outlet

air max uk

polo ralph lauren

oakley sunglasses

ray ban eyeglasses

cheap pandora jewelry

adidas ultra boost

fitflops

prada outlet online

cheap oakley sunglasses

hermes handbags

adidas yeezy boost 350

michael kors outlet

kate spade handbags

nike sb

michael kors handbags

michael kors bags

ed hardy

cat boots

oakley vault

vibram fivefingers

reebok shoes

lee jeans

20174.11wengdongdong
09.03.2017 07:39 | xukaimin

ray ban sunglasses

jordan shoes

coach handbags

parker pens

cheap jordans

calvin klein

cheap nfl jerseys

nike air max

fitflops sale

ralph lauren outlet

cheap jordan shoes

louboutin shoes

timberland boots

oakleys sunglasses

mont blanc pens

michael kors handbags

michael kors outlet online

cheap nhl jerseys

ralph lauren polo shirts

fitflops

michael kors handbags

adidas originals tubular

toms shoes

ray bans

cheap oakley sunglasses

coach outlet

louboutin paris

oakley sunglasses wholesale

adidas superstar

ferragamo shoes

nike roshe

longchamp bags

cheap oakley sunglasses

christian louboutin sale

mlb jerseys cheap

oakley vault

polo ralph lauren

nike air max 90

michael kors handbags

mac cosmetics

michael kors outlet online

under armour outlet

le coq sportif chaussures

michael kors

birkenstock outlet

longchamp outlet

coach bags

nike huarache shoes

hermes handbags

adidas trainers

kate spade outlet

coach factory outlet

coach outlet canada

toms shoes

mlb jerseys

north face jackets

nike store

air max uk

coach outlet online

coach outlet online

oakley outlet

adidas nmd

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren

red bottom shoes

michael kors outlet

michael kors

michael kors outlet online

air jordans

coach factory outlet

nike outlet

true religion outlet

converse shoes

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

toms shoes

michael kors handbags

tiffany co

reebok shoes

mlb jerseys

polo ralph lauren

cheap jordans

nhl jerseys

nike huarache uk

toms outlet

supra shoes

ray ban aviators

timberland outlet

coach factory outlet

nike air max

ray ban wayfarer

burberry outlet

christian louboutin pumps

nike air max

omega seamaster

coach factory online

oakley sunglasses sale

adidas originals

nike cortez shoes

prada outlet

2017.3.9xukaiminVstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí