eDekontaminace
[ Informace pro pracovníky a klienty programů a kontaktních center ] 

Sananim 

Aktuálně ke stažení

 

Přehled článků

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Komix o sběru stříkaček

Psilocybin

Akohol

Letní škola HR 2013 - aktuální program

Pozvánka na Shromáždění Sekce HR A.N.O.

Kvalita drog z pohledu Policie ČR

Co obsahuje FUNKY a MAGICO?

Terminologie výkonů drogových služeb

Kapsle

Kokain

Je extáze zabiják? I.

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Opioid Vendal Retard

Mimo dosah

Prezentace z Letní školy HR

Závislost na jehle

XTP aneb peerwork v o.s. Prostor

Třídění odpadu a bezpečné braní

Analýza peerwork programů v ČR

Terénní práce s uživateli drog

Kontaktní centrum

Skrytá populace uživatelů drog

Anální aplikace drogy

Letní škola HR 2014 a HR olympiáda

Výzkum rizikového chování

Jak neuhořet

Konference Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů

Buprenorfinová sága v ČR

Tištěné materiály pro uživatele drog

Rozhovor s Jiřím Staníčkem (z roku 2012)

Rozhovor s Petrem Hrdinou (z roku 2011)

Injekční kalkulátor

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Trocha chemie okolo vodiček

Počátek buprenorfinové ságy

Dekontaminace II/2013 Marihuana

Prezentace z konference 20 let KC SANANIM

Lysohlávky

Dekontaminace III/2013 - Fotočíslo

Výměna v Praze přes Vánoce

Dekontaminace IV/2013 Travelling

Hlavní nádraží v roce 2006

Realita sociálního začleňování klientů KC

Individuální plánování s uživateli drog v KC v Plzni, case management

Rizikové chování uživatelů drog

Prezentace o suboxonu

Kontrolované užívání návykových látek

Opium

Braun

Dekontaminace I/2014 - Tábornické číslo

Metodické doporučení MPSV

Konference KC Plus Kroměříž

Báseň ze Znojma

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Prezentace z Letní školy HR

Prezentace z Purkyňky 2014

Riziko předávkování fentanylovými náplastmi!!!

Výstupy ze Shromáždění SEKCE HR A.N.O.

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání

Co s prostitucí?

Dekontaminace II/2014 - Kontaktní centra

S tebou NE!

Sexualita a drogy

Rozpis terénní práce v Praze

Pozvánka na VIII. AT konferenci Plzeňského kraje

Zákaz pobytu a maření výkonu

Funky time

Texty k ruskému číslu Dekontaminace

Dekontaminace III/2014 Čistota

Rozhovor se sestrou Immaculatou

Dekontaminace IV/2014 Gambling

Výměnné programy v Praze přes Vánoce

Vzorce užívání buprenorfinu

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Závislost na jehle

Zpětná vazba na časopis Dekontaminace

Zlínští studenti boří předsudky projektem Skrz Prsty

Odpověď RVKPP na dopis Sekce HR A.N.O.

Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Letní škola HR 2016 - 1. oznámení

Nové psychoaktivní látky v České republice

Letní škola HR 2015

Skrz Prsty začaly

Balónový efekt - riziko zneužívání nových drog

Sborník z konference o. z. STORM

Dekontaminace I/2015 SEX

Zápis sekce HR A.N.O.

Neurol

Rivotril

Dekontaminace II/2015 Alternativní aplikace

Seminář Nové drogy - jsme na ně připraveni?

Přehled českých textů o nových syntetických drogách

Diazepam

Prezentace ze semináře Nové drogy

Zhodnocení rizik alfa-PVP

Práce s těhotnými a matkami

Tramal

Prezentace z LŠHR 2015

Konference o nových syntetických drogách

NPS in Europe

Dekontaminace III/2015 Policejní číslo

Změny v podobě tablet Suboxone a Subutex

Ohodnoťte Dekontaminaci!

Káčko SANANIM opět obětí agrese

Šňupání

TP ve Středočeském kraji

Kapsle

Konference Snižování rizik a drogy

Letní škola HR 2016 - program

Dekontaminace I/2016 Bez léčby

Amfetaminy proti katinonům

Prezentace z konference Snižování rizik a drogy

9. AT konference v Plzeňském kraji

Prezentace z Letní školy HR 2016

Obsah Dekontaminace II/2016 Jídlo

Seminář o hepatitidě

Seminář Harm Reduction

Hlášení do Systému včasného varování ČR

Obsah Dekontaminace III/2016 Break the Cycle

Závislost na kanabinoidech

Sborník z konference Snižování škod a drogy

Letní škola HARM REDUCTION 2017

Krátké příspěvky na Letní škole Harm reduction 2017

Strašné psycho a jiné básně

Pálení v žíle

Kdo maže, ten jede

Dekontaminace II/2017 Duševní zdraví

Dekontaminace I/2017 První pomoc

Konference v Kroměříži

Shromáždění sekce HR A.N.O.

Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Nebezpečný carfentanil

Výměna v Praze přes svátky

Dekontaminace IV/2017 Občanská

Letní škola Harm Reduction 2018

Dekontaminace I/2018 Rituál aplikace

Letní škola HR 2019 - 1. oznámení

Letní škola HR 2019 - informace a odkaz na přihlášení

Harmonogram LŠHR 2019

Letní škola Harm Reduction 2020

Letní škola Harm Reduction 2020 - možnost aktivní účasti

Básně od Jitky

Letní škola HR přesunuta

Program a přihláška Školu Harm Reduction 2020

Plakáty o správném nošení roušek

Vývoj drogového trhu v centru Prahy

Rozpis TP a KC přes vánoční svátky 2020 v Praze

Jak užívat kapslemi

Menstruační houbičky

Hlasy z trasy

Subutex

Pervitin

Upozornění na drogu zvanou Crystal

Pozor na „speedy” z headshopu a tzv. „vietnamský perník” !

Kriminalita a drogy

Leták Opium

Dumpster diving ...aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad...

Letní škola HR - program a informace

Subutexová krize!!!

Přihlašte se na Letní školu Harm Reduction 2012 (30. 5. - 1. 6. v Měchenicích)!

Metadon

Předávkování

Domácí detox

Dark Side of the Spoon

Heroin

Zeptali jsme se vás: Co si myslíte o braní drog v přírodě?

Váš názor: Opium pohledem praktika

Nemáš už kam dávat? Žíly ti neberou a nosem to taky nejde? Nemáš čisté jehly? A přesto si musíš dát? Vyzkoušej KAPSLE!!!

Podělávky a jak se jim vyhnout

O sexuálním životě na jehle

Trubičky

Škrtidlo a jeho použití

Klepání na pekelnou bránu aneb Diák, Riváč, Neurol ve vašich oblíbených kombinacích...

Chytáš dračí ocas?

...Kdo není prase, používá desinfekci...

Manuál bezpečné aplikace

Jak připravit Subutex k bezpečné aplikaci

Postoj uživatelů nealkoholových návykových látek k želatinovým kapslím - bakalářská práce

Co jsou zač ty kapsle?

Nález injekčního materiálu

Aktuální trendy Harm Reduction

Subutex na fotografiích

Pervitin, perník, piko, péčko, párno, peří, bílý, sníh, ice, czecho, speed, hromady, čáry...

Opium

Jak to zvládat na trase

Metadon

KPZ

Kolik stojí stříkačka….

Ketamin

Filtry do džungle dobré

Partneři

Kontaktní centrum

10.07.2013 | Sekce: Harm Reduction

Nakladatelství Portál vydalo knihu Encyklopedie sociální práce redakčního týmu profesora Oldřicha Matouška. Přinášíme po domluvě s nakladatelstvím hesla týkající se Harm Reduction. Heslo Kontaktní centrum zpracoval Aleš Herzog z TP SANANIM.

Kontaktní centrum

Překlad v angličtině: drop-in centre, needle & syringe programme nebo syringe-exchange programme

Kontaktní centrum (k-centrum) je nízkoprahové zařízení poskytující metodou kontaktní práce služby v oblasti snižování zdravotních a sociálních škod působených užíváním drog. Jeho služby mohou představovat úvodní fázi léčby závislosti na drogách. Významnou součástí služeb kontaktního centra je výběr použitého a distribuce sterilního injekčního materiálu a dalších prostředků pro méně rizikové užívání drog.

Jde o ambulantní službu určenou především problémovým uživatelům drog. Podle zaměření zřizovatele může kontaktní centrum sloužit také dalším skupinám (rodiče, partneři a blízké osoby závislých, experimentátoři).

Jako snižování rizika (harm reduction) se označují strategie či přístupy snižování a minimalizace poškození u osob, jež v současnosti drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly (Hunt, 2003). Při uplatňování této strategie se pragmaticky zajímáme o aktuální chování uživatele drog a hledáme oblasti, v nichž by se mohl chovat méně rizikově (např. volit bezpečnější způsob aplikace, bezpečnější místo aplikace, filtrovat drogu před aplikací).

Nízkoprahový princip (také nízkoprahovost) znamená uvědomělou práci poskytovatele s nastavením psychologických, prostorových a časových podmínek služby vnímaných cílovou skupinou. Poskytovatel usiluje o takové nastavení podmínek, aby jednotlivci z cílové skupiny nebyli odrazováni od čerpání služby.

Kontaktní práce je podle Klímy a Zahradníka (Kontaktní práce, 2008) „profesionální aktivita (odborně nízkoprahově organizovaná sociální a sociálněpedagogická činnost) zaměřená na zvědomování možností změn sociokulturního prostředí člověka (a odvislého životního způsobu) a ovlivňování průběhu těchto změn prostřednictvím aktivního doprovázení (vytváření a udržování pomáhajícího a podporujícího kontaktu)".

Kontaktní centra začala vznikat ve světě po r. 1970. Jsou často označována jako programy výměny jehel. Dosáhla téměř celosvětového rozšíření, byť některými státy nejsou podporována (např. USA, Rusko). Prvním kontaktním centrem založeným v ČR v r. 1992 bylo Nízkoprahové středisko Drop In v Praze. Od r. 2007, tedy od platnosti zákona o sociálních službách, jsou mezi definovanými typy služeb také kontaktní centra (k 1. 1. 2012 bylo registrováno 61 zařízení).

Kalina (2001) uvádí: „Základní program kontaktního centra je kontaktní práce, výchovné a vzdělávací aktivity, kontaktní poradenství, výměna injekčního náčiní a zdravotní ošetření."

Kontaktní centra oslovují problémové uživatele drog formou terénní práce a PR aktivit, včetně tzv. skryté populace, tedy osob, které nejsou v kontaktu se stávající sítí služeb. Těmto osobám nabízí a poskytují možnost kontaktu bez administrativních nároků na registraci, včetně možnosti zůstat v anonymitě či mít anonymně vedenou dokumentaci. Abstinence tedy není podmínkou čerpání služeb kontaktního centra. Při pobytu v zařízení však obvykle platí zákaz jakkoli s drogou manipulovat.

Výraznou součástí služeb kontaktního centra je příjem použitého injekčního materiálu, pro který vzhledem k riziku infekce mají zařízení speciální vybavení (plastové kontejnery následně zasílané k likvidaci, sběrné pulty umožňující bezpečnější příjem). Zařízení zároveň distribuuje nový sterilní materiál pro snížení rizik injekční aplikace. Mezi tento materiál patří: injekční sety různých velikostí (podle užívaných drog a zdravotního stavu uživatelů), injekční voda pro ředění připravované dávky, alkoholové tampony pro dezinfekci místa před vpichem, filtry pro odstranění nečistot z dávky, želatinové kapsle pro polknutí drogy, kyselina askorbová pro ředění heroinu a další materiál.

Kontaktní centrum umožňuje uživatelům drog využít nápojový (káva, čaj), potravinový (polévka) a vitaminový servis. Poskytuje také možnost umýt se, oholit, osprchovat, eventuálně si vyprat oblečení nebo čisté oblečení získat. V kontaktních centrech registrovaných jako zdravotnická zařízení probíhá základní zdravotní ošetření uživatelů drog a testování na infekční choroby (nejčastěji na hepatitidu A, B, C, na HIV a syfilis).

Jak dále uvádí Kalina (2001) „Důležitou složkou práce kontaktního centra je poradenství, které se zaměřuje již na řešení zdravotních, sociálních, psychologických, vztahových, rodinných, právních a jiných problémů podle zhodnocení potřeb klienta. Může zahrnovat i podporu v abstinenci nebo přípravu na léčbu (předléčebné poradenství, motivační trénink)."

Kontaktní centrum často poskytuje poradenství rodičům, partnerům či blízkým uživatelů drog.

Kontaktní centra mohou být zřizována jak nestátními organizacemi, tak samosprávou nebo státní správou. Liší se podle místních podmínek, např. podle specifik cílové skupiny a přístupu zřizovatele. V zahraničí (Německo, Švýcarsko) jsou někdy spojena i s tzv. aplikačními místnostmi, v nichž je umožněna aplikace přinesené drogy pod dohledem zdravotnického personálu.

Kontaktní centrum umožňuje společnosti (Philbin, 2009):

  • navazovat kontakt s klientem-uživatelem nelegálních návykových látek a předat mu informace o nabídce odborné pomoci;
  • snižovat zdravotní a sociální rizika a poškození související s užíváním drog;
  • motivovat klienta ke změně životního stylu, jehož součástí je i abstinence od návykových látek;
  • bránit šíření HIV / AIDS, hepatitid a dalších infekčních chorob (jak formou vzdělávání, tak testování a asistence do léčby, tak formou likvidace použitého injekčního materiálu);
  • měnit rizikové chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání návykových látek a sexu.

 

Odkazy:

Terénní práce s uživateli drog, Lidé závislí na nealkoholových drogách, Minimalizace rizik a škod

Literatura:

Hunt, N., Lenton, S., Mitcheson, L., Nelles, B., Stimson, G. (2003). Forward thinking on drugs: A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use. London: Forward Thinking on Drugs.

Kalina, K. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia Nova.

Philbin, M. M. et al. (2009). Exploring stakeholder perceptions of acceptability and feasibility of needle exchange programmes, syringe vending machines and safer injection facilities in Tijuana, Mexico. San Diedo: PubMed, School of Medicine, University of California.

Zahradník, M. (2008). Kontaktní pracovník a jeho kompetence v sociálním poli, Já - Ty: pracovník a klient v kontaktu - principy a východiska. In P. Klíma a kol.: Kontaktní práce, Praha: Česká asociace streetwork.

 

Ukázka z knihy Oldřich Matoušek a kol.: Encyklopedie sociální práce. Portál, 2013. Více o knize na http://obchod.portal.cz/produkt/encyklopedie-socialni-prace.

Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen odborníkům z oblasti adiktologie a uživatelům návykových látek. Cílem těchto stránek je poskytovat informace o nebezpečí a rizicích přímo či nepřímo spojených s užíváním drog a rozšiřovat povědomí o takových způsobech chování, které snižují poškození drogami u osob, které drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly.

Redakce se distancuje od jakéhokoliv výkladu těchto informací, který by nebezpečnost užívání drog jakkoliv zlehčoval či k němu podněcoval.

Vstupem na stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

Beru na vědomí